Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Összhangban van az ötleted Isten Igéjével?

2020. július 19. 03:00 - gerbeaud

„Ég és föld elmúlnak, de az én Igéim el nem múlnak” (Lk 21,33).  

Sokszor tűnődünk azon, vajon egy ötletünk isteni utasítás, vagy sátáni megtévesztés, vagy csak valami, amit mi akarunk. Rendkívül fontos, hogy felismerjük a különbséget, és meg tudjuk különböztetni Isten hangját, mert annak örökkévaló következménye lehet.

Valójában időnként a Sátán Istent hibáztatja, amikor azt mondják emberek: „Isten mondta, hogy megtegyem!” A Biblia azt mondja: Ne higgyetek el mindig minden üzenetet, amit hallotok, csak mert valaki azt mondja, hogy ez Istentől való üzenet; vizsgáljátok meg először, hogy meglássátok, valóban az-e” (1Jn 4,1 TLB fordítás).

Isten soha nem fog ellentmondani az Igéjének. Isten soha nem mond olyat, amit aztán meggondolva magát megmásítana. Ha azt mondta, akkor az igaz, és mindig igaz marad.

Isten következetes. Nem szeszélyes. Soha nem fog arra utasítani, hogy megsérts egy alapelvet, amit már az Igéjében, a Bibliában kinyilatkoztatott.

Ezért az első kérdés, amit fel kell tenned, az az, hogy egybevág-e ez a gondolat azzal, amit Isten már kijelentett. Ha az, ami a fejedben van, ellentmond annak, amit Isten a Bibliában már kijelentett, akkor tudod, hogy az rossz.

Jézus azt mondta: Ég és föld elmúlnak, de az én Igéim el nem múlnak(Lk 21,33). Isten Igéje örök, mert az igazság sosem változik. Ha valami 5000 évvel ezelőtt igaz volt, igaz volt 1000 éve, igaz ma, és igaz lesz 5000 év múlva is.

Az emberek lehet, hogy ezt mondják: „Isten mondta, azt hiszem, és ez a döntő.” Nem! Isten mondta, és ez a döntő!

Mindig kérdezd meg magadtól: Összhangban van ez az ötlet Isten Igéjével?

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen ötleteken gondolkodsz? Összhangban van-e Isten Igéjével?
 • Hogyan tudsz szorosabb kapcsolatot kialakítani Istennel azért, hogy könnyebben megértsd, és felismerd az utasításait?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.07.12.)

Szólj hozzá!

Koncentrálj arra, ami láthatatlan!

2020. július 18. 03:00 - gabormel

shutterstock_311651225.jpg

„A látható dolgok nem tartanak örökké, a láthatatlanok azonban örökkévalók. Ezért azokra fordítjuk a figyelmünket, amik láthatatlanok” (2Kor 4,18 CEV fordítás).

Minden, amit magad körül látsz, ideiglenes. Ezért amit nem láthatsz, az örökké megmarad.

És ezek a valóságok számítanak igazán.

Az igazság az, hogy a szellemi valóság sokkal valóságosabb, mint a fizikai. Ezért szükséges a szellemi dolgokra koncentrálni: arra, ami igazán valóságos. Létezik öt szellemi valóság, amit mindannyiunknak a szívünkre kell vennünk.

 • Isten azért alkotott, hogy szeressen téged (ld.: Jer 31,3). Isten azért teremtett, hogy szeressen téged, és azt akarja, hogy megtanuld viszont szeretni őt. Ez az élet legfontosabb valósága.
 • Az örökkévalóság számára teremtett (ld.: Préd 3,11). Billy Graham evangélista így beszélt a halálról: „Egy napon majd azt hallod vagy olvasod, hogy Billy Graham meghalt. Egy szót se higgy el belőle! Sokkal élőbb leszek, mint most! Csak a címem fog megváltozni. Isten jelenlétébe fogok menni.” Ő azóta már Isten jelenlétében él.
 • Isten két örök helyet készített. Mind a mennyország, mind a pokol valódi, szó szerinti helyek, nem csak a „létezés állapotai”.
 • Választanod kell, hogy hol töltöd az örökkévalóságot. Egy napon nem véletlenül fogod magad a pokolban találni. A döntésed miatt kerülsz oda. Ha azt választod, hogy Jézust teszed életed urává, akkor vele fogod tölteni az örökkévalóságot a mennyországban. Ha úgy döntesz, hogy Jézust elutasítod, az örökkévalóságot a pokolban fogod tölteni. Nincs harmadik lehetőség.
 • A választásra nincs második esély. A választásodnak időkorlátja van. Egy egész élet áll a rendelkezésedre, hogy dönts, a halál után viszont már nem gondolhatod meg magad.

Amit ezzel az öt igazsággal kezdesz, nem csak az örök sorsodra lesz hatással, hanem átalakítja az életed az örökkévalóság ezen oldalán is.

Bizonytalan világban élünk, tehát ha még nem döntöttél Jézus mellett, ne vonakodj megtenni még ma!

Ha készen állsz arra, hogy Jézus iránt kötelezd el az életed, akkor így imádkozhatsz:

„Drága Jézus! Megígérted, hogy ha hiszek benned, minden, amit valaha rosszul cselekedtem, megbocsátod nekem. Megismerhetem majd életem célját, és egy napon befogadsz engem örök otthonodba a mennyországba.”

„Megvallom bűneimet, és hiszem, hogy te vagy az én Megváltóm. Uramként fogadlak az életembe. Ma életem minden részét a te irányításod alá helyezem. Jogodban áll rendelkezni az életem felől.”

„Jézus! A szeretetedben szeretnék megpihenni. Köszönöm, hogy nem nekem kell megszereznem, kiérdemelnem, vagy dolgoznom érte. Életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy téged szolgáljalak és ne magamat. Alázatosan átadom az életemet neked. Kérlek, ments meg, és fogadj be a családodba! Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért fontos a láthatatlan dolgokra összpontosítani?
 • Isten hogyan fedi fel a láthatatlant számodra?
 • Szerinted Isten miért ad egy egész életet ahhoz, hogy Jézus mellett dönts, viszont nem ad második választási lehetőséget a halál után?

(Daily Hope by Rick Warren, 2020.07.11.)

Szólj hozzá!

Kapcsolat a cél és az imádság között

2020. július 17. 03:00 - FodorImi

destination-1285851_1280.png

„Én tudom, mit tervezek számotokra – így szól az ÚR. Jó terveim vannak számotokra, nem olyanok, amelyek megsebeznek benneteket. Reménységet és jó jövőt adok nektek. Akkor majd segítségül hívjátok a nevemet. Hozzám jöttök, és hozzám imádkoztok, én pedig figyelek rátok” (Jer 29,11–12 – NCV fordítás).

Isten jó, így természeténél fogva nem tud rosszat tenni. Minden, amit tesz, jó. És mivel Isten jó, ezért az életedre vonatkozó tervei is mindig jók.

Istennek nem kötelessége tervet készíteni számodra. Megengedhette volna, hogy csak megszüless, és céltalanul kóborolj.

Isten azonban céllal teremtett. Tervet adott az életedre vonatkozóan.

Jeremiás próféta könyve 29. fejezetének 11–12. versei azt mondják: „Én tudom, mit tervezek számotokra – így szól az ÚR. Jó terveim vannak számotokra, nem olyanok, amelyek megsebeznek benneteket. Reménységet és jó jövőt adok nektek. Akkor majd segítségül hívjátok a nevemet. Hozzám jöttök, és hozzám imádkoztok, én pedig figyelek rátok” (NCV fordítás).

Látod a kapcsolatot az imádság és Isten életedre vonatkozó tervei között? A tervek az imádságon keresztül tárulnak fel és valósulnak meg.

Minél többet imádkozol, annál jobban megérted Isten tervét. Ő megígérte, hogy amikor hozzá imádkozol, ő figyel, válaszol és még többet kijelent önmagából számodra.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez: 

 • Mit gondolsz, mi Isten életedre vonatkozó célja a fenti ige alapján?
 • Hogyan tükrözi az imaéleted, hogy mennyire hiszel Istennek az életedre vonatkozó tervében?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.07.10.)

Szólj hozzá!

Hogyan működik az ima?

2020. július 16. 03:00 - Erika1832

„Ez az a bizalom, amellyel rendelkezünk, amikor Istenhez közeledünk: ha valamit az ő akarata szerint kérünk, akkor meghall minket. És ha tudjuk, hogy ő hall minket – bármit is kérünk –, akkor tudjuk, hogy már rendelkezünk azzal, amit kértünk tőle" (1Jn 5,14–15 NIV fordítás).

Gondolkoztál már valaha azon, hogy tényleg működik-e az imádság? Talán a Sátán a füledbe suttogta: „Az imádkozás csak időpocsékolás. Felejtsd el! Kinek képzeled magad?! Mégis mit gondolsz, mit csinálsz?! Isten nem is figyel rád."

Íme azonban az igazság: az imádság működik, mert Isten mindent a kezében tart.

Sőt, minden csoda alapja Isten korlátlan hatalma. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy ő a mindenható Isten, akié a menny és föld minden hatalma, tehát az ő célja és akarata érvényesül. Ezért megtanulunk bízni az ő bölcsességében és jóságában, megtapasztaljuk az ő szerető természetét és nagylelkűségét.

Hitben növekszünk, ahogy megértjük, Istennek jobb rálátása van a minket körülvevő dolgokra, mint nekünk, és ő tudja, hogy mi a legjobb számunkra. Látja a jövőnket, amit mi nem. A Biblia azt mondja: „Tervei örökké tartanak; céljai örökre szólnak" (Zsolt 33,11 GNT fordítás).

Isten korlátlan erőforrásai a te számodra is elérhetőek. Az Újszövetség húsz alkalommal említi meg, hogy „Kérjetek!". Igaz milyen bátorító a tudat, hogy a kezünkből kicsúszó dolgok Isten kezében ott vannak? Lehet, hogy te nem vagy képes változtatni egy helyzeten, de imádkozhatsz, és Isten képes rá.

Talán azt gondolod: „Ha imádkozhatok, és kérhetem Istent, hogy változtasson a dolgokon, Isten pedig valóban mindent irányít, akkor miért nem kapok meg mindent, amiért imádkozom?" Íme három ok:

Isten nem egy dzsinn.
Csak azért mert imádkozunk, nem kapunk meg mindent, amit akarunk. Ha minden ima megválaszolásra kerülne, olyanokká válnánk, mint a rosszcsont kölykök. Ha szülő vagy, megadsz mindent a gyermekeidnek, amit kérnek? Valószínűleg nem. Felnőttként tudod, hogy mi a legjobb számukra, látod a nagyobb képet. Ha gyermekeid esetében látod a nagyobb képet, akkor milyen nagy lehet az a kép, amit Isten lát velünk kapcsolatban?

Néha a keresztények konfliktushelyzetekben imádkoznak.
Előfordul, hogy a keresztények különböző eredményekért imádkoznak, még akkor is, ha ugyanarról a dologról van szó. Melyik imádságra fog Isten válaszolni? Nem válaszolhat mindegyik imádságra ugyanúgy egy időben.

Isten tudja, mi az, ami a legjobb, nem mi.
A Biblia azt mondja: „Ez az a bizalom, amellyel rendelkezünk, amikor Istenhez közeledünk: ha valamit az ő akarata szerint kérünk, akkor hall minket. És ha tudjuk, hogy ő hall minket – bármit is kérünk –, akkor tudjuk, hogy már rendelkezünk azzal, amit kértünk tőle" (1Jn 5,14–15 NIV fordítás).

Így imádkozott Jézus: „Atyám, ha te azt akarod, vedd el tőlem a szenvedés e poharát! De legyen meg a te akaratod, ne az enyém" (Lk 22,42 NLT fordítás).

Az imádság működik. Nem időpocsékolás. Isten mindent kézben tart, és hallani akarja az imádságaidat – ő meghallgat!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit jelent Isten akarata szerint imádkozni, amint János első levele 5. fejezetének 14–15. versei írják?
 • Hogyan mutatta meg neked Isten, hogy ő meghallgat, és megéri imádkozni?
 • Hogyan változnak az imádságaid abban a tudatban, hogy Isten meghallgat és válaszol?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.07.09.) Fordító: Lilla

Szólj hozzá!
Címkék: ima

Miért van szükséged segítségre a kísértés legyőzéséhez?

2020. július 15. 03:00 - ReveSz

view of two persons hands

„Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki” (Préd 4,9–10).

Van olyan kísértésed, amivel újra és újra meg kell küzdened? Lehet, hogy köze van a féltékenységhez, az aggódáshoz, a vágyhoz, a pletykához, a falánksághoz vagy az elektronikus eszközök és a közösségi média túlzott használatához. Akármi is legyen az, nem fogsz tudni győzni egy tartós kísértés felett, ha csupán saját magad próbálod ezt megtenni.

Ki segít neked a kísértés elleni harcban? Mialatt magányosan töltöd az idődet a vírushelyzet alatt, ki az, aki felügyelhet téged? Ki az, aki a segítségét nyújtotta neked, hogy lelkileg növekedj? Kinek engeded meg, hogy feltegye neked a nehéz kérdéseket? Ki az, aki számon tud téged kérni?

Az Biblia azt mondja: „Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki” (Préd 4,9–10).

Nem kell mindenkinek beszélned a kísértésről, amivel küzdesz, de el kell mondanod valakinek. Az a személy támogatni tud téged, és segíteni abban, hogy felülkerekedj a küzdelmeiden.

Mikor valaki azt mondja: „Ezt még nem mondtam el soha senkinek...”, légy készen a hallásra, és figyelj rá, mert lehet ez lesz az első lépése a szabadság felé. Emlékezz erre: az érzés feltárása a gyógyulás kezdete. A kísértéseidről való beszélgetés az út ahhoz, hogy felülkerekedj rajtuk. 

Mennyire gondolod komolyan a változni akarást? Nem szeretnél erősebb hittel kijönni ebből a vírusos helyzetből úgy, hogy már képes lennél felülkerekedni egy kísértéseden? Miért ne kereshetnél meg egy barátot, aki segíthetne neked az elszámoltathatóságban? Tudnátok tartani a kapcsolatot üzenetek, videóhívás vagy a jó öreg telefonhívás formájában is.

Vannak olyan rossz szokások az életben, amiken nem fogsz tudni túljutni, míg csak nem kapsz támogatást egy elkötelezett baráttól. Találd meg azt a személyt, és utána legyél te magad az a személy, aki segíthet valaki másnak!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen tulajdonságokat kell keresni egy barátban, ami alapján megbízhatsz benne? Kérd Istent, hogy fejlessze ezeket a tulajdonságokat benned, hogy jobb baráttá válhass!
 • Milyen lelki céljaid vannak ezalatt a szociális távolságtartás időszaka alatt?
 • Hogyan segítettél már valakinek, hogy felülkerekedjen egy visszatérő kísértése ellen? Hajlandó lennél hagyni, hogy valaki ugyanezt megtegye a te életedben?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.07.08.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása