Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Minden ember méltó arra, hogy tiszteljék

2020. szeptember 20. 03:00 - Anika Enikő

„Mutass megfelelő tiszteletet mindenki iránt!” (1Pt 2,17 NIV fordítás).

A tisztelet veszélyeztetett értékké vált az elmúlt évtizedekben.

A Biblia mégis világossá teszi, hogy a stabil családok és a stabil társadalmak a tisztelet köré épülnek. A Biblia azt parancsolja nekünk, hogy tiszteljük szüleinket, tiszteljük a polgári tekintélyt, és tiszteljük az egyház vezetőit. Pál levele az efezusiakhoz arra hívja a feleségeket, hogy tiszteljék a férjüket. Péter első levelében az áll, hogy a férjek tiszteljék a feleségeiket. Csakhogy tisztázzuk: Isten senkit nem hagy ki. A Biblia is arra int bennünket, hogy „mutass megfelelő tiszteletet mindenki iránt” (1Pt 2,17).

Meggyőződésektől és magatartástól függetlenül mindenki méltó a tiszteletre.

Miért?

1. Isten teremtett mindenkit. A 8. zsoltár 6. versében ez áll: „Te [Isten] csak önmagadnál tetted alacsonyabb rendűvé őket; dicsőséggel és becsülettel koronáztad őket” (GNT fordítás). Isten nem teremtett szemetet. Senki nem értéktelen. Az emberek hoznak rossz döntéseket, de azért Istennek még mindig értékesek. Isten még a földön élő legkevésbé szeretetreméltó embert is szereti.

2. Jézus mindenkiért meghalt. A Biblia ezt mondja: „Isten váltságdíjat fizetett érted, hogy megmentsen... Krisztus drága életerejével fizetett érted” (1Pt 1,18–19 TLB fordítás). Lehet, hogy te nem sok értéket tulajdonítasz bizonyos embereknek, ám Isten igen. Valójában azt mondja, hogy minden emberért, akivel találkozol, érdemes meghalni.

3. Ez azt mutatja, hogy ismered Istent. A Biblia azt mondja, hogy Isten a szeretet. Ha ismered Istent, akkor szeretettel fogod megtölteni az életed. A Biblia azt mondja: „Ha az ember nem szerető és kedves, az azt mutatja, hogy nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet” (1Jn 4,8 TLB fordítás). A szeretet mindig tisztelettel bánik az emberekkel.

4. Mindent visszakapsz, amit kiadsz. Az aratás törvénye ez. Ha szeretnéd, hogy tiszteljenek, akkor te is tisztelj másokat! A Biblia azt mondja: „Az ember aratás az életben teljesen attól fog függeni, hogy mit vet” (Gal 6,7 Phillips fordítás).

Az által, hogy megtanuljuk szeretni egymást, „lelkesen mutatjuk be egymás iránti tiszteletünket” (Róma 12,10 GNB fordítás).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mindenki, akivel ma találkozol méltó arra, hogy tiszteld. Hogyan változtatja meg a viselkedésedet ez az igazság?
 • Miért jelent problémát a számodra bizonyos embereket tisztelni?
 • Milyen módon töltheted be az életed szeretettel?

(Daily Hope by Rick Warren, 2020.09.13.)

Szólj hozzá!
Címkék: tisztelet

Isten tudja a történet végét

2020. szeptember 19. 03:00 - Ivanyina Krisztina

„Milyen áldott élete van azoknak, akik helytállnak a próbák közepette! Hallottátok, hogy Jób miként maradt erős, és tudjátok, hogy Isten mindent jóra fordított a végén. Ez azért van, mert Istent érdekli, és törődik minden egyes részlettel” (Jak 5,11 The Message fordítás).

A nagy kérdés, amit most mindenki feltesz: Mikor lesz minden a régi?" 

De én azt kérdezem tőled: mit fogsz tenni akkor, hogyha az élet nem lesz többé a régi?

A válasz egyszerű. Nem veted a hitedet a kormányba, hogy mindent rendbe hoznak. Nem bízol a médiában vagy a hírességekben. Ehelyett Istenbe veted a hitedet.

Miért reménykedj Istenben?

Mert ő tudja a történet végét. Nekünk nem kell tudnunk, mert ő tudja. Ő tartja kezében a jövőt.

Jób története bemutatja ezt. Képzeld el, hogy milyen érzés volt, amikor Jób mindentől meg volt fosztva. Nem tudta a jövőt. Nem tudta, hogy Isten mindent helyreállít végül. De bízott Istenben.

Jakab azt mondja: „Milyen áldott élete van azoknak, akik helytállnak a próbák közepette! Hallottátok, hogy Jób miként maradt erős, és tudjátok, hogy Isten mindent jóra fordított a végén. Ez azért van, mert Istent érdekli, és törődik minden egyes részlettel” (Jak 5,11 The Message fordítás).

Isten a részleteken keresztül dolgozott Jób életében, mert törődött vele. Ugyanezt fogja tenni érted is. Nem számít, hogy mennyire rontottad el a történeted első fejezetében; bízz Istenben, hogy a részleteken keresztül dolgozik, és mindent jóra fordít a történeted második felében. Valójában Isten már tudja, hogy miként fog végződni a történeted.

Az igazság az, hogy ez az ő története, ő alkotott téged egyedinek és a története jelentős részének. Ezért bízhatsz abban, hogy ő azon munkálkodik, hogy gondodat viselje, és egy jó jövőt biztosítson a számodra.

Isten ismétlődően azt mondja a Szentírásban, hogy egy napon meg fog bennünket jutalmazni a hitünkért. Jakab levele ezt írja: „Boldogok, akik hűségesek maradtak a próbák alatt, mert amikor sikeresen kiállják a próbát, meg fogják kapni jutalmukat, amelyet Isten ígért azoknak, akik szeretik őt" (Jak 1,12 GNT fordítás).

Nem számít, hogy min mész most keresztül, Isten megígérte, hogy mindent jóra fordít. És ez ok a reményre, és ok, hogy hűségesen bízzunk benne.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan változhatnak a tetteid és a hozzáállásod, amikor tudod és hiszed, hogy Isten irányít, és tudja, hogyan végződik történeted?
 • Fontold meg válaszodat a következőre: Nem számít, hogy mennyire rontottad el az életed első fejezetében, bízhatsz abban, hogy Isten úgy hozza össze a dolgokat, hogy egy reményteljes jövőre várhatsz!
 • Hogyan tudsz bátorítani másokat, akik úgy gondolják, hogy az ő történetük véget ért a hibáik miatt, amit elkövettek?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.09.12.)

Szólj hozzá!

Isten arra használja a problémákat, hogy növekedjünk általuk

2020. szeptember 18. 03:00 - Ivanyina Krisztina

„Ezek a kis problémák segítenek felkészülni az örökkévaló dicsőségre, amely minden problémánkat semmissé fogja tenni” (2Kor 4,17 CEV fordítás).

Isten mindent felhasznál – még a világjárványt is, amelyben jelenleg vagyunk –, hogy segítsen a jellemünk fejlődésében. Felhasználja a problémákat az éretté válásunkhoz. Jakab így ír erről: „Testvéreim, legyetek nagyon boldogok, amikor különböző módokon tesztelnek titeket! Tudjátok, hogy a hiteteknek az effajta tesztelése kitartást fog eredményezni. Tarts ki addig, amíg a tesztelés véget ér! Aztán érettekké és készekké váltok, és semmi másra nem lesz szükségetek" (Jak 1,2–4 GW fordítás).

Fáradtnak és kimerültnek érezheted magadat azért, ahogyan a COVID-19 befolyásolja az életedet és azok életét, akiket szeretsz. Ez az az időszak, amikor Istenre kell nézni, a hitedet belehelyezni, és bízni abban, hogy még mindig ő irányít.

Ő a remény Istene, és az ő reménye nem fog csalódást okozni. Idővel meglátod majd, hogy Isten fel tudja használni még ezt a világjárványt is úgy, hogy erősebbé tegyen, és hogy fejlessze a lelki izmaidat.

Pál levele a rómaiakhoz 8. fejezetének 28. versében erre tanít a Biblia: „Tudjuk, hogy Isten mindent fel tud használni arra, hogy javára forduljon azoknak, akik Istent szeretik és az ő elhívatásának élnek” (NLT fordítás).

Isten célja, hogy felkészítsen téged a földön az örökkévalóságra. Ez az élet felkészítés egy másikra. Most a bemelegítésnél tartunk! Bizonyára kevesebb, mint száz évet élsz a földön, de több billió éven át fogsz majd az örökkévalóságban – és az is még csak a kezdet lesz!

A ma problémái tesznek késszé az örökkévalóságra, amelyet most még csak el sem tudsz képzelni.

Pál második levele a korinthusiakhoz 4. fejezetének 17. versében ezt írja: „Ezek a kis problémák segítenek felkészülni az örökkévaló dicsőségre, amely minden problémánkat semmissé fogja tenni” (CEV fordítás).

A ma problémái súlyos tehernek tűnhetnek. De semminek fognak tűnni majd a mennyországban.

Tarts ki ebben a reménységben, amikor fáradtnak, túlterheltnek érzed magadat, vagy csak úgy egyszerűen feladnád! Isten a mennyben vele töltött örökkévalóságra készít fel.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan segít kitartóbbá válni az a tudat, hogy a problémáid az örökkévalóságra készítenek fel?
 • Hogyan segítettek a nehéz időszakok a lelki növekedésben neked vagy valaki másnak, akit ismersz?
 • Hogyan tapasztaltad meg, hogy a remény csak Istentől érkezik?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.09.11.)

Szólj hozzá!

Összpontosíts arra, ami örökkévaló!

2020. szeptember 17. 03:00 - csmsdvd

uhu.jpg

„A láthatók ideig valók, de a láthatatlanok örökkévalók! Ezért azokra a dolgokra figyelünk, amelyek láthatatlanok” (2Kor 4,18 CEV fordítás).

Emberi mivoltunk nagyon sok frusztrációt, várakozást, fájdalmat el tud viselni mindaddig, amíg van reménysége.

Amint viszont a remény elveszett, az emberek feladják.

Az egyetlen örökkévaló reménységet Jézus nyújtja. Ez egy olyan reménység, ami sohasem keserít el. Ahhoz viszont, hogy megértsd a Jézusban való reménységet, a megfelelő távlatra is szükséged van.

Ez azt jelenti, nem csak azt nézed, ami jelenleg van. Ahelyett, hogy az átmenetire összpontosítanál, az örökkévalóra figyelsz. Például az okostelefonon érkező hírek helyett figyelj jobban Isten szavára!

A nehézségek nem tartanak örökké. Az Istenbe vetett reménység viszont örökké tart. A Biblia azt mondja: „Három dolog marad meg örökké: a hit, a remény és a szeretet. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet” (1Kor 13,13 NCV fordítás).

Az irodám falán lóg egy tábla, amely héber betűkkel vésett. Az emberek folyton megkérdezik, mit jelent ez a héber szöveg. Egyszerűen ez áll rajta: „Ez is el fog múlni.”

Akkor szeretek ránézni, amikor nehéz időszakon megyek keresztül. Arra emlékeztet, hogy akármilyenek is a körülményeim, ezek csak átmenetiek. Az életedben semmilyen gond sem tart örökké. El fog múlni. Akkor is, ha az egy életen át tartó, krónikus probléma, az örökkévalóságba nem viszed magaddal.

Pál második levele a korinthusiakhoz 4. fejezetének 18. verse emlékeztet minket erre: „A láthatók ideig valók, de a láthatatlanok örökkévalók! Ezért azokra a dolgokra figyelünk, amelyek láthatatlanok” (CEV fordítás).

A problémáid nem tartanak örökké. A koronavírus járvány sem tart örökké. A gazdaság bizonytalansága sem tart örökké.

Vannak viszont olyan dolgok Isten világmindenségében, amiket nem látsz, de örökké fognak tartani. A hit, a remény és a szeretet örökké fognak tartani. És ha hiszel Jézusban, mindörökké Istennel leszel az örökkévalóságban.

Reménykedj Jézusban! „Ne csoszogjál lehorgasztott fejjel az előtted lévő dolgokban elmerülve! Nézz fel, és légy figyelmes arra, ami Krisztus körül történik – ott van a cselekmény! Lásd a dolgokat az ő szemszögéből!” (Kol 3,2 The Message fordítás).

Krisztusban való reménységed egy beteljesült remény lesz.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Ilyen bizonytalan időben, mit jelent számodra Jézusban reménykedni?
 • Hogyan segíthetsz másoknak megőrizni a Krisztusban való reménységüket?
 • Milyen példák vannak olyan örökké tartó dolgokra, amikre összpontosíthatunk, amikor nehézségekkel szembesülünk?

Jézusba vetetted reménységedet?

A Biblia azt mondja, hogy csakis az Istenbe vetett bizalommal, a Fián, Jézus Krisztuson keresztül juthatunk a mennybe. Nem kell kiérdemelnünk Isten szeretetét, sem felküzdenünk magunkat a mennybe. A Biblia szerint: „Mert kegyelemből üdvözültetek a hit által. Ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka: nem tettek által, hogy senki se dicsekedjék” (Ef 2,8–9).

Ha még nem bízol Jézusban, és még nem köteleződtél el az ő követésére, miért várnál tovább? Ha készen állsz arra, hogy átlépj ezen a határvonalon, és meghozd azt a döntést, hogy hiszel Jézus Krisztusban és követed őt, mondd el ezt az imát:

„Drága Jézus, ígéretet tettél arra, hogy ha hiszek benned, mindenre, amit valaha rosszul tettem, megbocsátást nyerek, megismerhetem az életem célját, és egy napon befogadsz engem örök otthonodba, a mennyországba.

Megvallom bűneimet, és hiszem, hogy te vagy az én Megváltóm. Megígérted, hogy ha megvallom bűneimet, és benned bízom, megmentesz engem. Bízom szavaidban, miszerint kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és nem tettek által. Befogadlak az életembe Uramként. Ma életem minden részét a te irányításod alá helyezem. Neked jogodban áll rendelkezni az életemről.

Jézus, az életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy téged szolgáljalak, és ne magamat. Átadom neked az életem, és kérlek, ments meg, és fogadj be a családodba! A te nevedben imádkozom. Ámen!”

Ha elmondtad ezt az imát, hogy befogadd Jézust, kérlek küldj egy e-mailt angol nyelven Rick Warrennek a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd vele. Szeretne küldeni neked néhány, angol nyelvű ingyenes anyagot, amelyek segíthetnek a Jézussal való utad megkezdésében.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.09.10.)

Szólj hozzá!

Hagyj fel az ítélkezéssel!

2020. szeptember 16. 03:00 - Lencsés Tamás

„Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten” (Jak 2,12–13).

Jézus követőiként állandó feszültségben élünk.

Egyrészt tisztelni akarjuk Istent, és azt tenni, amit elvár tőlünk. Másrészt pedig a körülvevő világunkban minden közvetlenül szemben áll Istennel.

Az élet Isten királyságában ellentmond a világ dolgainak. Sok olyan dolgot fogsz tapasztalni, amely nem egyezik az értékeiddel, és – ami még fontosabb – Isten értékeivel.

Hogyan reagálsz rá?

Sajnos túl sok keresztény akként válaszol erre, hogy ítélkezik mások felett.

Jakab szerint, ha úgy ítélünk meg másokat, hogy nem mutatunk közben irgalmat, akkor Isten sem fog irgalmat gyakorolni irántunk. Isten irgalmat vár el az ítélkezés helyett.

Elkerülheted az ítélkezést azáltal, hogy szelíden kimondod azt, ami igaz. Elmondhatod másoknak, hogy az Istennel való engedetlenség negatív következményekhez vezet úgy, hogy mindeközben nem ítélkezel felettük.

Akkor válsz ítélkezővé, amikor megragadod az igazságot, és azt az emberek fejére olvasod annak érdekében, hogy felsőbbrendűnek érezd magad. Arra vagyunk hivatottak, hogy az igazsággal segítsünk másoknak, ne pedig ártsunk nekik, vagy a mélybe taszítsuk ezzel őket.

Ellenkezhetsz valakivel anélkül, hogy ellenszenvesnek tűnnél. Még ha igazad is van valamiben, a durva viselkedés rossz fényt vet rád.

Ítélkezőnek lenni – elvárni, hogy egy hitetlen ember hívőként viselkedjen – értelmetlen. A Biblia azt mondja, hogy az emberek nem cselekedhetnek úgy, ahogy Isten várná tőlük, amíg be nem invitálják ők maguk Jézust az életükbe, és fogadják el erejét, hogy megváltoztassa a gondolkodásukat.

Akkor leszel képes abbahagyni a mások feletti ítélkezést, ha emlékezteted magad, hogy mindenki elszámoltatható Isten színe előtt. Ez azt jelenti, hogy nem neked tartoznak elszámolással, azonban ne feledd, azért viszont te vagy a felelős, hogy abbahagyd a mások feletti ítélkezést.

Jézus azt mondja: „Ne ítélkezz mások felett, és Isten nem fog ítélkezni feletted. Ne kárhoztass el másokat, és Isten nem kárhoztat el téged. Bocsáss meg másoknak, és Isten megbocsát neked” (Lk 6,37 GNT fordítás).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Gondold végig, miként válaszolsz erre a kijelentésre: Nincs értelme elvárni, hogy egy hitetlen ember úgy viselkedjen, mint egy hívő.
 • Miként viszonyul a mai áhítathoz a következő vers? „Így tehát mindegyikünk önmagáról fog számot adni Istennek. Ne ítélgessük hát többé egymást...” (Róm 14,12–13).
 • Milyen módszerekkel lehet valakivel egyet nem érteni anélkül, hogy ellenszenvesek lennénk?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.09.09.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása