Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Hogyan őrizheted meg a tiszta lelkiismereted?

2021. január 31. 03:00 - Lencsés Tamás

„Mekkora boldogság azoknak, akik bűneit megbocsátották! Milyen örömöt okoz, ha a bűnöket feloldozzák! Milyen megkönnyebbülés azoknak, akik megvallották bűneiket, és Isten megtisztította őket!” (Zsolt 32,1–2 TLB).

Akár saját boldogságunkat is elveszíthetjük, ha bűnösnek érezzük magunkat vagy szégyenérzetünk van. Ha boldog akarsz lenni, meg kell szabadulnod a bűntudattól, és meg kell őrizned a tiszta lelkiismereted, mert nem érezhetsz egyszerre bűntudatot és boldogságot.

A Bibliában így szól Pál levele a filippiekhez 2. fejezetének 15. verse: „Tiszta, ártatlan életet élj Isten gyermekeként ragyogó fényként ebben a kifordult és elvetemült emberekkel teli világban!” (NLT).

Talán az mondod magadnak, hogy „Szeretnék boldog lenni, de hogyan tartsam tisztán a lelkiismeretemet, amikor az jelenleg nem tiszta?” Tedd azt, amit a 32. zsoltár első két verse mond: „Mekkora boldogság azoknak, akik bűneit megbocsátották! Milyen örömöt okoz, ha a bűnöket feloldozzák! Milyen megkönnyebbülés azoknak, akik megvallották bűneiket, és Isten megtisztította őket!” (TLB).

A boldogság, az öröm és a megkönnyebbülés az a három dolog, amit mindenki keres az életében. Mindannyian boldogok akarunk lenni. Mindannyian élvezni akarjuk az életet. Mindannyian enyhíteni szeretnénk fájdalmainkat. A Biblia szerint mindez a tisztaságból származik, a tisztaság pedig Isten kegyelme által adott megbocsátásból ered.

Tehát hogyan őrizheted meg a tiszta lelkiismeretet?

Minden nap kezdetén és végén végezz el egy lelki leltárt. Beszélgess Istennel bármiről, ami közéd és közé állt, majd foglalkozz a napod hulladékával!

Amikor megvalljuk bűneinket, „ő hű és igaz, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden igazságtalanságtól”  (1Jn 1,9 NIV).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miről kell ma beszélned Istennel, hogy megtisztítsd a lelkiismeretedet?
 • Hogyan lehet úgy átalakítani az életed, hogy minden nap szakíts időt egy lelki leltárra?
 • Hogyan élsz „ragyogó fényként” a világon Jézus Krisztus számára? Mit mond a Krisztusban való boldogságod a világ többi részének?

(Daily Hope by Rick Warren, 2021.01.24.)

Szólj hozzá!

Értsd meg: Isten a te oldaladon áll

2021. január 30. 03:00 - Deltajulietttango

birds-5380908_1280.jpg

„Isten dolgozik benned megadva neked a vágyat és a hatalmat, hogy azt tedd, ami kedves a számára” (Fil 2,13 NLT).

Nem számít, mivel fogsz szembenézni a jövő héten, nem egyedül fogsz szembenézni vele. Isten veled van, benned van, és érted van.

Pál levele a filippiekhez 2. fejezetének 13. verse mondja: „Isten dolgozik benned megadva neked a vágyat és a hatalmat, hogy azt tedd, ami kedves a számára” (NLT).

„Isten dolgozik benned.” A görög „energos” szó jelenti a munkát; ebből a szóból kaptuk az „energia” szót. Isten az energia mozgatórugója az életedben. Nem csak a te akaraterődön múlik. Nem csak a saját erődből működsz. Isten azt mondja, hogy megadja neked mindazt a hatalmat, amire szükséged van függetlenül attól, hogy mivel állsz szemben.

Ő nemcsak benned van, hanem veled is van. A Biblia azt mondja: „Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. [...] Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek” (Jn 14,18.20). Ez azért ígéretnek nem rossz, ugye? A Biblia azt mondja, hogy Krisztus benned van, védve vagy Krisztus által, és megpecsételve a Szentlélek által. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy az ördög eljusson hozzád, át kell jutnia a Szentháromságon. Ez nemcsak nagyon jó védelem, hanem nagy félelem-oldó is.

Isten nemcsak veled és benned van, hanem Isten érted is van. Pál levele a rómaiakhoz 8. fejezetének 31. verse mondja: „Ha Isten értünk van, ki győzhet le minket?” (NCV fordítás).

Amikor a pásztorok a juhokat vezetik, az őrzőkutyáik hátul maradnak, és a juhok bokáját harapdálják, hogy azok jó irányba mozogjanak.

A Biblia szerint a te életedben ezek az őrző kutyák: Isten jósága és irgalma. Isten megadja neked azokat a dolgokat, amelyeket nem érdemelsz meg – ez az ő jósága. És nem adja meg neked azokat a dolgokat, amelyeket megérdemelsz – ez az ő irgalma.

Kelj fel minden reggel, és mondd: „Istenem, köszönöm, hogy ma velem leszel, bennem leszel, és értem leszel.”

Nem nagyszerű hír? Isten veled van, Isten benned van, és Isten érted van.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen az, amikor hozzáférsz Isten hatalmához, ami elérhető számodra?
 • Mikor kételkedsz leginkább Isten jelenlétében? Kérj Istentől hitet, hogy lásd őt munkálkodni az életedben!
 • Hogyan változik a nehéz helyzetről alkotott nézőpontod, amikor tudod, hogy Isten a te oldaladon áll?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.01.23.)

Szólj hozzá!

A pozitív ima erős kapcsolatokat eredményez

2021. január 29. 03:00 - gerbeaud

„És ez én imám: a szeretetetek egyre jobban bővelkedjen az ismeretekben és a belátás mélységében, hogy képesek legyetek felismerni azt, ami a legjobb, valamint tiszták és feddhetetlenek legyetek Krisztus napjára telve az igazságosság gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus által hoztok Isten dicsőségére és dicsőítésére” (Fil 1,9–11 NIV).

Pál nemcsak imádkozott az életében lévő emberekért; ő örömmel imádkozott értük.

Valószínűleg vannak dolgok mások életében, amelyeken szeretnél megváltoztatni. Nem magadat akarod megváltoztatni; azt akarod, hogy ők változzanak meg. Mindig másokat akarunk megváltoztatni. De nem tudod.

Viszont imádkozhatsz, és hagyhatod, hogy Isten végezze el a munkáját másokban.

A pozitív imádság hatékonyabb, mint a pozitív gondolkodás. A világ minden pozitív gondolkodása nem változtatja meg házastársadat, gyermekedet, barátodat vagy a helyzetedet. A pozitív gondolkodás megváltoztathat téged, de senki mást nem fog megváltoztatni. A pozitív ima viszont változást hozhat valaki másban.

Hogyan lehet egy rossz kapcsolatot a leggyorsabban jóra fordítani? Kezdj el imádkozni a másik emberért! Ez megváltoztat téged, és megváltoztathatja a másik embert is.

Pál még azt is elmondta nekünk, hogyan imádkozzunk másokért: „És ez én imám: a szeretetetek egyre jobban bővelkedjen az ismeretekben és a belátás mélységében, hogy képesek legyetek felismerni azt, ami a legjobb, valamint tiszták és feddhetetlenek legyetek Krisztus napjára telve az igazságosság gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus által hoztok Isten dicsőségére és dicsőítésére” (Fil 1,9–11 NIV).

Ezekből a versekből megtanulhatunk négyféleképpen imádkozni az életünkben lévő emberekért:

Imádkozz, hogy növekedjenek a szeretetben„És ez én imám: a szeretetetek egyre jobban bővelkedjen az ismeretekben és a belátás mélységében...”

Imádkozz, hogy bölcs döntéseket hozzanak: „...hogy képesek legyetek felismerni azt, ami a legjobb...”

Imádkozz, hogy feddhetetlenül éljenek: „...valamint tiszták és feddhetetlenek legyetek Krisztus napjára...”

Imádkozz, hogy Jézushoz hasonlóvá váljanak: „...telve az igazságosság gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus által hoztok Isten dicsőségére és dicsőítésére.”

Imádkozd ezt magadért és az életedben bárki másért, és figyeld, Isten hogyan változtatja át a reménytelennek tűnő vagy újraéleszteni szükséges kapcsolatokat!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Gondolj egy feszült kapcsolatra az életedben! Hogyan imádkozhatnál a mai áhítatban tárgyalt négy szempont szerint?
 • Hogyan változtat meg a pozitív ima téged, és nem csak azt a személyt, akiért imádkozol?
 • Szánj egy percet arra, hogy elolvasod Pál levele a galatákhoz 5. fejezetének 22–23 verseit! „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” Hogyan látsz egyre többet ebből a „gyümölcsből” az életedben, ahogy Jézust követed?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.01.22.)

Szólj hozzá!

A jó időkre koncentrálj!

2021. január 28. 03:00 - gabormel

34-philippians-608x250.png

„Köszönöm Istennek a segítséget, amit tőletek kaptam” (Fil 1,5 NCV).

Pál levele a filippiekhez annak a gyülekeznek szól, amelyet ő Filippiben alapított, ahol többek között egy Lídia nevű nő nyitotta meg az otthonát, és fogadta Pált a városban. A filippi gyülekezet még anyagilag is támogatta Pál missziós útjait. A filippieknek írt levél 1. fejezetének 5. versében Pál azt mondja: „Köszönöm Istennek a segítséget, amit tőletek kaptam” (NCV).

Pál még azt is mondta a hívőknek: „Valahányszor rátok gondolok, hálát adok Istenemnek” (Fil 1,3 NLT).

Mit csinál itt Pál? A szelektív memóriát választja. Filippi nem egy vidám hely volt Pál számára, a városban töltött ideje alatt sok üldöztetést és szenvedést tűrt el. Azonban úgy döntött, hogy nem foglalkozik a fájdalmas emlékekkel. Ehelyett háláját fejezte ki a jó dolgokért, amelyeket érte és általa történtek.

Minél régebb óta ismersz valakit, annál nagyobb a valószínűséggel feltételezel róla valamit. A hibákat keresed benne, és a rossz dolgokra emlékszel a jók helyett.

Még mindig ragaszkodsz fájdalmas emlékekhez az életedben lévő néhány emberrel kapcsolatban? Lehet, hogy soha nem tetted félre, és így nem tudod élvezni azokat a kapcsolatokat, mivel még továbbra is a múltba ragaszkodsz.

Szükséges megértened, hogy az emlékek egy választás. Korábban már említettem egy történetet Clara Bartonról, aki az Amerikai Vöröskereszt alapítója volt. Egy barátja emlékeztette őt egy különösen kegyetlen dologra, amelyet valaki évekkel ezelőtt követett el ellene. A barátja megkérdezte: „Nem emlékszel?” Híressé vált válasza a következő volt: „Nem, határozottan emlékszem, hogy elfelejtettem.”

Az emlékeid egy választás. Ha meg akarod őrizni a fájdalmas emlékeidet, folytasd tovább! De nem leszel boldog. Pálnak elég sok oka volt arra, hogy a Filippiben elszenvedett fájdalmas emlékekre összpontosítson. Ehelyett úgy döntött, hogy hálás az életében lévő emberekért és a munkáért, amit Isten bennük és rajtuk keresztül végzett. Amikor ugyanezt teszed, Isten az elvárásaidat jóval meghaladóan megáldja a kapcsolataidat.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért könnyebb időnként megragadni a fájdalmas emlékeket, mint helyettesíteni azokat jókkal?
 • A jó emlékekre való koncentrálás hogyan változtatja meg az elvárásaidat a jövőre nézve?
 • Hogyan fejezheted ki a hálád azokért az emberekért, akiket Isten az életedben elhelyezett? Légy a lehető legkonkrétabb!

(Daily Hope by Rick Warren, 2021.01.21.)

Szólj hozzá!

Minél hálásabb vagy, annál boldogabb leszel

2021. január 27. 03:00 - FodorImi

gratitude-1201945.jpg

„Minden alkalommal, amikor rátok gondolok, hálát adok az én Istenemnek” (Fil 1,3 NLT).

Ha egészséges kapcsolatokat akarsz, kezdd hálás hozzáállással! Sokkal boldogabb leszel, és sokkal inkább élvezni fogod a kapcsolataidat, ha kifejleszted azt a szokást, hogy hálás legyél az életedben lévő emberekért.

Pál levele a filippiekhez 1. fejezetének 3. verse ezt mondja: „Minden alkalommal, mikor rátok gondolok, hálát adok az én Istenemnek” (NLT).

Ez az egyszerű igazság a jó kapcsolatok alapja.

Amikor az életedben lévő emberekre gondolsz, a hála az első érzésed? Vagy inkább ezt kérdezed: „Mit kellene tenniük értem? Mi a problémánk? Mihez kezdjünk?” Lehet, hogy nem a hála az első gondolatod. Pálnak azonban a hála volt az első gondolata a barátaiért, és ezt a mintát követnünk kellene, ha azt akarjuk, hogy a kapcsolataink maradandóak legyenek.

A probléma ott van, hogy minél régebb óta ismersz valakit, annál nagyobb valószínűséggel feltételezel róla valamit. Az idő előrehaladtával egyre könnyebbé válik annak a személynek a hibáira és a rossz időkre összpontosítani a jók helyett.

Ezért kell erőfeszítéseket tenniünk, hogy hálás hozzáállásunk legyen az életünkben lévő emberekért. Minél régebbi a kapcsolatunk, annál nehezebb lehet erre emlékeznünk. Örök hatást tapasztalhatunk azonban a kapcsolatainkon, amikor kifejlesztjük azt a szokást, hogy hálát adunk Istennek, amikor a házastársunkra, gyermekeinkre, szüleinkre, testvéreinkre, szomszédainkra, munkatársainkra és kiscsoportunk tagjaira gondolunk.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen negatív gondolatokat kell kicserélned a hála szavaira?
 • Kik azok az életedben, akikért hálás vagy? Elmondtad Istennek? Elmondtad azoknak az embereknek?
 • Vajon miért várja tőlünk Isten, hogy megköszönjük neki azokat az embereket, akiket az életünkbe helyezett?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.01.20.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása