Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Isten arra teremtett, hogy szeressen

2021. április 04. 03:00 - gerbeaud

„Mert Isten így szerette a világot: egyetlen Fiát adta, így senki, aki hisz benne, el ne pusztuljon majd, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16 NLT).

Isten annyira szeret téged, hogy Jézust szeretetküldetésre küldte a szeretet üzenetével. A Biblia nem mondja, hogy Isten szeret; azt mondja, hogy Isten maga a szeretet. A szeretet az ő természete; Isten maga a szeretet.

Isten megteremtette az egész világegyetemet. Ő hozta létre ezt a bolygót, és ő teremtette meg az emberi fajt. Aztán megteremtett téged, mert szeret téged.

Isten azért teremtett téged, hogy szerethessen, és hogy te is szerethesd őt. Isten irántad való szeretete az oka annak, hogy a szíved most is dobog; ez az oka annak, hogy lélegzel.

Isten jó híre az, hogy ugyanúgy szeret téged a rossz napjaidon, mint a jókon. Szeret akkor, amikor érzed a szeretetét, és akkor is szeret, amikor úgy tűnik, mintha nem éreznéd a szeretetét. Szeret téged függetlenül attól, hogy szerinted megérdemled-e a szeretetét vagy sem. 

Semmit olyat nem tehetsz, ami arra késztetné Istent, hogy ne szeressen téged. Megpróbálhatod, de egyszerűen nem fog sikerülni, mert az irántad érzett szeretete a személyiségében gyökerezik, és nem abban, amit csinálsz, mondasz vagy érzel.

„Mert Isten így szerette a világot: egyetlen Fiát adta, így mindenki, aki hisz benne, el ne pusztuljon majd, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16 NLT).

Amikor Jézus olyan szélesre nyújtotta a karját, mint a kereszt, azt mondta: „Ennyire nagyon szeretlek! Annyira szeretlek, hogy az fáj. Annyira szeretlek, meghalok érted, hogy ne kelljen nélküled élnem.”

Pál levele az efezusiakhoz 3. fejezetében azt mondja, hogy Isten szeretete olyan széles, hosszú, magas és mély, hogy az emberek nem tudják teljesen megérteni. Ahogy nekivágsz a mai napnak, tudd, hogy Isten minden pillanatban szeret téged, attól függetlenül, hogy milyen az.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen dolgot tettél, ami miatt nehezen tudod elhinni, hogy Isten szeret téged annak ellenére?
 • Mennyire tartod fontosnak, hogy érezd Isten szeretetét különösen a rossz vagy kemény napjaidon?
 • Mivel Isten maga a szeretet, hogyan része az ő szeretete a kapcsolataidnak? Hogyan fejezed ki a szeretetét a kapcsolataidban?

Fogadd el ma Isten szeretetét és megbocsátását!

Isten azért teremtett téged, hogy szerethessen téged, te pedig viszont szerethesd őt. És akkor mutatta ki a legjobban az irántad érzett szeretetét, amikor Jézus meghalt a kereszten bűneidért. Készen állsz arra, hogy megbánd a bűneidet, és elfogadd a megbocsátást és a szeretetet, amit Isten kínál neked? Ha igen, imádkozd ezt ma:

„Drága Istenem, valódi, mély és maradandó hitet akarok benned. Bevallom, hogy vétkeztem és szükségem van megbocsátásodra és irgalmadra. Köszönöm, hogy annyira szeretsz, hogy elküldted Jézust, hogy meghaljon bűneimért és így bocsánatot nyerjek.

Jézusom, megígérted, hogy bárki, aki hisz benned, nem fog elpusztulni, hanem örök élete lesz veled a mennyben. Hiszek benned, és elfogadlak Uramnak és Megváltómnak. Követni akarlak, és életem hátralévő részét a te szolgálatoddal tölteni. Ámen!”

Ha imádságban elfogadtad Jézust, kérlek, írj nekem egy e-mailt angolul a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem! Néhány angol nyelvű, ingyenes anyagot szeretnék küldeni neked, melyek segítségedre lesznek a Jézussal való közös utad megkezdésében.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.03.28.)

Szólj hozzá!

Mennyibe került a bocsánatod?

2021. április 03. 03:00 - gabormel

savior-archetype-scaled.jpg

„Fiának vére által megszabadultunk bűneinktől. Isten túláradó jósága következtében megbocsátja hibáinkat” (Ef 1,7 GW).

Lehet, hogy meglepődsz, amikor ezt olvasod, de nem Jézus élete ment meg téged. A tanításai sem mentenek meg. A halála és a feltámadása által menekültél meg.

Jézus élete követendő példát ad, a tanításai pedig útmutatást és bölcsességet kínálnak. Azonban ennél sokkal több kell neked. Megváltóra van szükséged.

Miért? A Biblia azt mondja, hogy elrontottad. Hibákat követtél el. Nem vagy tökéletes. Nem a saját mércéidhez mérten, legkevésbé Istenéhez mérten sem. Vétkeztél csak úgy, mint minden más ember, aki valaha a földön élt.

A Biblia is azt mondja, az igazság büntetést követel. Ha bűnt követsz el, megfizetsz az időért. Ha megszeged Isten törvényeit, Isten büntetéséért fizetsz meg. A Biblia szerint „a bűn fizetsége a halál, Isten ingyen ajándéka azonban az örök élet Krisztus Jézus, a mi Urunk által” (Róm 6,23 NLT).

Más szavakkal: valakinek fizetnie kell mindazért a rosszért, amit az életed során tettél. És itt mondta Isten, hogy „Megteszem!” A színre lépett. Jézus Krisztust – Istent emberi alakban – a földre küldte. Valójában azt mondta: „Megfizetem a bűneidet.”

A halála és feltámadása megnyitotta az üdvösség kapuját. Amikor Jézus meghalt a kereszten, mindent, amit valaha rosszul tettél és mindent, amit valaha meg fogsz tenni, megfizetett. „Fiának vére által megszabadultunk bűneinktől. Isten túláradó jósága következtében megbocsátja hibáinkat” (Ef 1,7 GW).

Jézus a kereszthalála révén két dolgot mutatott:

1. Mennyibe került a megváltásod. A legmagasabb ár, amit bármiért adhatsz, ha az életedet adod érte. Ezt tette Jézus. A kegyelem ingyenes, de nem olcsó.

2. Mennyire vagy értékes Isten számára. Annyit érsz Istennek, hogy Jézus önként halt meg a kereszten érted.

Talán azt gondolod, hogy értéktelen vagy a dolgok miatt, amiket rosszul tettél. Jézus azonban azt mondja, hogy „Nem! Értékes vagy! Hajlandó voltam az életemet adni a bűneid váltságaként.”

Jézus a kereszten a kitárt karjaival mintha azt mondta volna: „Hajlandó vagyok meghalni érted, mert ennyit jelentesz nekem!”

Egy jó példa és a bölcs tanítások nem voltak elegendőek a bűneid lefedésére. Szükséged volt Megváltóra, és Jézus eléggé szeretett téged, hogy a Megváltód legyen. Ha még nem fogadtad el a megváltását, akkor itt az ideje!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Vannak, akik Jézust egyszerűen bölcs tanítónak vagy jó példának tartják. Miért helytelenek ezek a gondolatok?
 • Milyen módon fizetsz még meg a bűneidért annak ellenére, hogy Jézus a halálával és feltámadásával már kifizette bűneid adósságát?
 • Jézus számára annyira értékes vagy, hogy hajlandó volt meghalni érted. Ennek tudata hogyan befolyásolhatja a mindennapi életedet?

Bízz Jézusban mint Megváltóban!

Lehet, hogy Jézusra mint tanárra tekintettél, vagy megpróbáltad követni a példáját – de bíztál-e benne mint Megváltódban? Ha ma készen állsz bízni benne, akkor imádkozz így:

„Atyám! Köszönöm, hogy szeretsz, és azt, hogy lehetővé teszed, hogy veled legyek az örökkévalóságban. Bevallom, nem érdemlem meg. Vétkeztem ellened, és önző vágyaim szerint éltem. A bűneim miatt szükségem van Megváltóra. Köszönöm, hogy elküldted Jézust, hogy fizesse meg bűneimet azzal, hogy meghal helyettem.”

„Jézusom! Ma el akarlak fogadni Uramként és Megváltómként. Köszönöm, hogy felszabadítottál az ítélet alól, és felkínáltad az újrakezdést. Köszönöm, hogy örök életet adtál nekem. De leginkább azt köszönöm, hogy ennyire szeretsz engem. Jézusom! Szeretném, hogy ettől a naptól kezdve az Uram, életem irányítója légy! Ámen!"

(Daily Hope by Rick Warren, 2021.03.27.)

Szólj hozzá!

Jézus megszabadít az ítélettől

2021. április 02. 03:00 - FodorImi

club-2492013_1920.jpg

„Azok akik hallják szavaimat és hisznek abban, aki elküldött engem, örök életük van. Nem lesznek elítélve” (Jn 5,24 GNT).

Képzeltél már el valaha ilyesmit? Itt van az ítélet napja. A menny kapuján kívül állsz egy igen hosszú sorban. Lassan haladsz előre, lépésről lépésre.

Amint egyre közelebb érsz, izzadni kezdesz, és azon vívódsz: „Vajon bejutok? Meg fogom csinálni? Isten valami óriási képernyőn meg fogja mutatni az összes buta és gonosz dolgot, amit valaha is tettem? Napvilágra kerül minden bűnöm?”

Van egy jó hírem számodra. A Biblia azt mondja, hogy aki hisz Jézusban – az ő halálában és feltámadásában –, nem lesz elítélve (Jn 3,18). Ezt maga Jézus ígérte meg.

Más szavakkal, amikor a mennybe érkezel, Jézus kitárt karokkal vár. Ő fog üdvözölni otthon, mert hívőként Isten családjába tartozol.

Jézus halála és feltámadása megszabadít az ítélettől. Ez jó hír?  Ó, igen!

Amikor a barátom, Buddy, gyerek volt, a vasárnapi iskolai tanítója azt tanította neki, hogy Isten ül a mennyben, és leírja az összes rossz dolgot, amit a gyerekek tesznek.

Megtanított az osztálynak egy éneket, amit minden héten elénekeltek. Az ének így szólt: „Az én Uram mindig csak ír. Ír, ír, mindig csak ír.”

Buddy azt mondta: „Ez teljesen megrémített. Azt gondoltam, soha nem fogok a mennybe jutni. A listám egyre hosszabb és hosszabb lesz.”

Így kezel Isten, amikor Krisztusba veted a hited? Épp ellenkezőleg! Isten egész időben folyamatosan radíroz, töröl, töröl, töröl. Megbocsát, megbocsát, megbocsát állandóan. Ül a mennyben, és folyamatosan nyomkodja a „Delete” gombot.

Honnan tudhatom ezt? A Biblia ezt mondja: „Isten a szeretet” (Jn 4,8 GNT), és a szeretet „nem őriz meg feljegyzéseket a rosszról” (1Kor 13,5 NIV).

Ha Jézus Krisztusba és az ő szeretetébe veted a bizalmadat, akkor a bűneid el vannak törölve. Nem kell többé félned Isten ítéletétől. Jézus Krisztus halála és feltámadása miatt szabad vagy az ítélettől.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Krisztus halála és feltámadása hogyan változtatta meg a nézőpontodat Isten ítéletéről?
 • Ha Isten nem tart meg feljegyzéseket a rosszról, akkor miért kell mégis arra törekednünk, hogy jó dolgokat tegyünk?

Nincs többé kárhoztatásuk azoknak, akik Jézus Krisztushoz tartoznak.

A Bibliában János evangéliumának 3. fejezetének 18. verse azt mondja, hogy azok, akik hisznek Jézus Krisztusban – az ő halálában és feltámadásában –, nem mennek ítéletre. Pál levele a rómaiakhoz 8. fejezetének 1. verse pedig ugyanezt mondja, más szavakkal: „Nincs kárhoztatásuk azoknak, akik Jézus Krisztushoz tartoznak.”

Ha kész vagy elfogadni ezt az ígéretet, és felhagyni az Isten ítéletétől való félelemmel, és elkötelezni az életedet Jézusnak, akkor imádkozd ezt az imádságot:

„Drága Jézus, megígérted, hogy ha hiszek benned, akkor minden rossz dolog, amit tettem, meg lesz bocsátva, és megismerem az életem célját. A helyett, hogy elítélnél, befogadsz engem a mennybe, örök otthonodba egy napon.

Megvallom bűneimet, és hiszem, hogy te vagy az Istenem, a Megváltóm. Befogadlak az életembe mint az én Uramat. Ezt nem tudom megfizetni, megszolgálni, nem tudok megdolgozni érte. Köszönöm, hogy ez a te kegyelmed ajándéka.

Ma feléd fordítom életem minden területét. Életem hátralevő részét a magam szolgálata helyett a te szolgálatodra akarom fordítani. Alázatosan odaszánom életemet neked, és kérlek, hogy ments meg engem, fogadj be engem a családodba! Jézus nevében imádkozom. Ámen!”

Ha elmondtad ezt az imádságot, és elfogadtad Jézust, kérlek írd meg nekem (angolul) a rick@pastorrick.com címre, hadd tudjak róla. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítselek a Jézussal való utazásod kezdetén.

(Daily Hope by Rick Warren, 2021.03.26.)

Szólj hozzá!

Jézus miatt Isten elfogad téged

2021. április 01. 03:00 - Erika1832

„Isten azt mondja, hogy elfogad és felment bennünket – kijelenti, hogy: »nem vagyunk bűnösök« –, ha bízunk abban, hogy Jézus Krisztus elveszi a bűneinket. És mindannyian így menekülhetünk meg, ha Krisztushoz jövünk függetlenül attól, hogy kik vagyunk vagy milyenek vagyunk” (Róm 3,22 TLB).

Meglepődnél, ha tudnád, hogy a legtöbb ember nem fogadja el magát? Már több mint 40 éve vagyok lelkész. Több tízezer emberrel beszélgettem már, és rájöttem, hogy a legtöbb ember nem igazán szereti önmagát. Azt kívánják, bárcsak másmilyenek lennének. Azt szeretnék, ha másképp néznének ki, arra vágynak, hogy  bárcsak másképp viselkednének.

Ha olyan vagy te is, mint ezek az emberek, akik nem fogadják el magukat, akkor az életed azzal telik, hogy mások elfogadását igyekszed kivívni.

És nem csak arra törekszel, hogy a többiek elfogadjanak téged, azért is keményen dolgozol, hogy Isten számára is elfogadható legyél. A szívedben jól tudod, hogy ezzel kapcsolatban van egy nagy probléma: Isten tökéletes, de te nem.

Viszont van egy jó hírem számodra: Isten felismerte ezt a problémát is, és van rá egy terve.

Először is tisztázd, hogy helyesen látod a problémát: Isten egy menny nevű tökéletes helyen él. És ha erre a tökéletes helyre beengedi a tökéletlen embereket, az már nem lesz tökéletes.

A következő, mi Isten terve: Isten terve az, amit úgy is nevezhetünk, hogy „a nagy változás”.

A Biblia azt mondja: „Isten a bűn nélküli Krisztusra árasztotta rá a bűneinket. És cserébe Isten jóságát árasztotta ránk” (2Kor 5,21 TLB).

Nem vagy tökéletes, de Jézus az. Isten azt mondja: „Akkor itt cserére van szükség. Jézus el fogja venni a bűneidet, és te meg fogod kapni a jóságát az életedben.”

Krisztus halála és feltámadása miatt nem kell azon dolgoznunk, hogy elég jók lehessünk. Krisztus jósága elfogadhatóvá tesz Isten számára. És ez lehetővé teszi, hogy egy nap vele éljünk a mennyben, az ő tökéletes helyén. Ez aztán az üzlet!

Sokan úgy érzik, a múltjuk fogságban tartja őket. Azt mondják: „Ha tudnád, mit tettem, tudnád, hogy soha nem leszek elfogadható Isten számára.”

Nem tudom, mit tettél, de Isten igen – és ő így is elfogad téged: „Isten azt mondja, hogy elfogad és felment bennünket – kijelenti, hogy »nem vagyunk bűnösök« –, ha bízunk abban, hogy Jézus Krisztus elveszi a bűneinket. És mindannyian így menekülhetünk meg, ha Krisztushoz jövünk függetlenül attól, hogy kik vagyunk vagy milyenek vagyunk” (Róm 3,22 TLB).

Itt az ideje, hogy felhagyj azzal, hogy elfogadható igyekszel lenni Isten és mások számára, mivel Jézus halála és feltámadása miatt elfogadható vagy.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit csináltál azért, hogy mások elfogadjanak? Milyen eredményei voltak ennek? 
 • Mi ösztönöz arra, hogy Isten elfogadását kivívd magadnak?
 • Milyen gyakorlati különbséget jelent az életedben, ha tudod, hogy Jézus halála és feltámadása miatt Isten elfogad téged?

Ne próbálkozz azzal, hogy elég jó legyél Isten számára!

Nem számít, milyen keményen próbálkozol, soha nem leszel elég jó Istennek. Ez lehetetlen. Ezért van szükséged Jézusra. Készen állsz arra, hogy feladd Isten elfogadásának kivívását, és inkább elfogadd az üdvösség ingyen ajándékát? Ha igen, mondd el ezt az imát még ma:

„Istenem, tudom, hogy amikor meghalok, közvetlenül neked adok számot az életemről. Bevallom, egész életemben próbáltam elnyerni mások és a te elfogadásodat. Tudom, hogy vétkeztem ellened, és a saját elgondolásom szerint éltem, és nem a tiéd szerint. Azt akarom, hogy ez mától megváltozzon. El akarok fordulni a bűneimtől feléd.”

„Köszönöm, hogy elküldted Jézust, hogy meghalljon mindazért, amit rosszul tettem, hogy ne nekem kelljen kifizetnem a büntetést. Tudom, hogy nem érdemlem ki a megbocsátásodat és az elfogadásodat. Tudom, hogy csak a kegyelmed és Jézus jósága menthet meg, Uram.”

„Jézusom, köszönöm, hogy annyira szerettél, hogy minden bűnömet magadra vállaltad. Elfogadhatóvá tettél a mennyország számára, és alázatosan arra kérlek, hogy ments meg! Hiszek benned, Jézus. És hiszem, hogy betartod az ígéreted, hogy azonnal, valóságosan, teljesen és örökké megmentettél. Jézus nevében. Ámen.”

Ha elmondtad a fenti imát, kérlek, írj nekem egy e-mailt angol nyelven a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem! Szeretnék küldeni neked pár angol nyelvű segédanyagot a Jézussal való utazásod kezdetéhez.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.03.25.)

Szólj hozzá!
Címkék: elfogadás

Miért van rám szüksége a gyülekezetnek?

2021. március 31. 03:00 - HerceneDia

received_452123222150242_1.jpeg

„Mindannyian együtt Krisztus teste vagytok, és közületek mindenki annak tagja” (1Kor 12,27 NLT).

Az egyik ok, amiért szükséged van arra, hogy csatlakozz egy gyülekezeti családhoz az, hogy betöltsd az elhívásod a más hívők szolgálatában gyakorlati módon. A Biblia azt mondja: „Mindannyian együtt Krisztus teste vagytok, és közületek mindenki annak tagja” (1Kor 12,27 NLT).

A te szolgálatodra nagyon nagy szükség van Krisztus testében – csak kérdezz utána akármelyik helyi templomban! Mindnyájunknak van szerepe és minden szerep fontos. Nem létezik kicsi szolgálat Istennek: az összes számít.

Hasonlóképpen nincsen lényegtelen szolgálat a gyülekezetben sem. Néhány közülük látható, míg mások a háttérben zajlanak – de az összes értékes. A kicsi vagy éppen elrejtett szolgálatok okozzák néha a legnagyobb változást.

Az én otthonomban a legfontosabb fényforrás nem az óriási csillár az étkezőnkben, hanem a kicsi éjszakai lámpa, ami megakadályozza, hogy jól beverjem a lábam, amikor felkelek a sötétben. Nincsen összefüggés a méret és a jelentőség között. Minden szolgálat számít, mert mindnyájan függünk egymástól.

Mi történik akkor, amikor a tested egyik része nem funkcionál? Megbetegszel. A tested többi része is szenved. Képzeld csak el, hogy a veséd eldönti, hogy mostantól csakis magának él. „Fáradt vagyok! Nem akarom tovább szolgálni a testet. Akarok egy év pihenőt. Azt akarom csinálni, ami a legjobb nekem! Hadd helyettesítsen a többi rész!”

Mi történne? Meghalna a tested. Amikor keresztények ölbe tett kézzel ülnek mint szemlélők mások szolgálata helyett, a gyülekezet – Krisztus teste – szenved.

Isten hív téged – mint Krisztus testének részét – egy sokkal nagyobb szolgálatra, mint amit el tudnál képzelni. Jó cselekedetekre teremtett téged, amit már elkészített neked (Ef 2,10). Bármikor, amikor bármilyen módon szolgálsz másokat, akkor igazából Istent szolgálod.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Gondolj arra az időre, amikor szükséged volt egy kis „szünetre” a szolgálatodban. Miért érezted így? Mennyi ideig tartott? Mi volt a hatása?
 • Milyen ajándékaidat, milyen képességeidet használod a gyülekezetedben történő szolgálathoz? Mennyire fontosak ezek az ajándékok a gyülekezetednek? Ha még nem szolgálsz a gyülekezetedben, milyen ajándékaidat akarhatja Isten, hogy használd?
 • Milyen módon tudod megmutatni az elismerésedet a gyülekezetedben levő – nagy vagy kicsi – szolgálatokra és szolgálókra vonatkozóan?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021. 03. 24.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása