Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Jó elgyászolni a kudarcodat

2022. március 31. 03:00 - gerbeaud

„Azonnal kukorékolt egy kakas, és Péter visszaemlékezett Jézus szavaira: »Mielőtt a kakas kukorékolna, háromszor fogsz megtagadni engem.« És kiment, és keservesen sírt.” (Mt 26,74–75 CSB)

Amikor kudarcot vallasz, néha úgy érezheted, hogy sosem fogod kiheverni. De ki fogod. Akár pénzügyekben, akár házasságban, karrierben vagy valami másban vallasz kudarcot, talpra tudsz állni.

A talpra állás a kudarc elgyászolásával kezdődik. Ne minimalizáld, és ne tégy úgy, mintha meg sem történt volna. Ne siess, hogy jobban érezd magad! Ehelyett szánj időt arra, hogy átérezd a fájdalmadat! 

Ez egy fontos életelvre világít rá: ahhoz, hogy túllépj rajta, át kell menned rajta. Ez az élet oly sok területén igaz, de különösen igaz a kudarcokra.

A gyász a kudarc átvészelésének módja. Ha elbuksz, egyszerűen el akarod felejteni, el akarod nyomni az érzelmeidet, és gyorsan továbblépni. De ez hiba. A gyász az az út, amellyel megtanulod a kudarc leckéit.

Amikor lenyeled az érzelmeidet ahelyett, hogy átélnéd azokat, a gyomrod bánja. Olyan ez, mint amikor előveszünk egy szénsavas üdítőt, felrázzuk, és betesszük a fagyasztóba. Végül fel fog robbanni.

Péter, Jézus egyik tanítványa a saját bőrén tapasztalta meg a kudarc gyászát. Válságos helyzetben letagadta, hogy ismerte Jézust, és ez a kudarc mély gyászhoz vezetett.

A Biblia azt mondja: „Azonnal kukorékolt egy kakas, és Péter visszaemlékezett Jézus szavaira: »Mielőtt a kakas kukorékolna, háromszor fogsz megtagadni engem.« És kiment, és keservesen sírt.” (Mt 26,74–75 CSB)

Képzeld el, milyen csalódott lehetett Péter. Jézussal járt, nézte, ahogy tanít, csodákat tesz, embereket gyógyít, halottakat támaszt fel, és újra és újra kegyelmet és megbocsátást kínál. Mégis, amikor először próbára tették Jézus iránti elkötelezettségét, egymás után háromszor megtagadta.

Ahelyett azonban, hogy figyelmen kívül hagyta volna kudarcát, Péter helyesen cselekedett: alázatot és megbánást tanúsított. Beismerte a kudarcát, és gyászolt – és ez a gyógyulás kulcsa.

Sokan kudarc esetén a rövidebb utat választják. Meg akarják kerülni a félrelépést, és úgy tenni, mintha az nem tette volna tönkre a házasságukat, ezért egy másik kapcsolatba ugranak. Vagy úgy tesznek, mintha valaki más hibája lett volna a sikertelen vállalkozás, és másnap belevágnak egy másikba. Egyszerűen sosem tanulják meg a leckét.

Azonban a gyászt, és a kudarcból való talpra állást nem lehet lerövidíteni. Minél nagyobb a kudarc az életedben, annál több időbe telik a gyógyulás. Hagyd, hogy Isten munkálkodjon a szívedben! A gyógyulást nem lehet erőltetni. A gyógyulás Isten irgalmának cselekedete, és idővel el fog jönni.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mondanád-e, hogy jól tudsz gyászolni? Miért vagy miért nem?
 • Mi lett az eredménye annak, amikor megpróbáltad figyelmen kívül hagyni a kudarcot ahelyett, hogy elgyászoltad volna?
 • Ha kudarcot vallasz, ki felé kell beismerned? Ez miért fontos?

(Daily Hope by Rick Warren, 2022.03.24.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Isten véleménye a legfontosabb

2022. március 30. 03:00 - gabormel

28_nem_ismerem_ezt_az_embert.jpg

„Veszélyes dolog azzal foglalkozni, hogy mások mit gondolnak rólad, de ha bízol az ÚRban, akkor biztonságban vagy.” (Péld 29,25 GNT)

Minden alkalommal, amikor mások véleménye alapján döntesz, kudarcot vetsz el az életedben.

Lehet, hogy nem veszed észre, de a mások rosszallásától való félelem szinte minden másnál több problémát okoz az életedben. Amikor amiatt aggódsz, hogy mások mit gondolnak, hajlamos vagy közkedvelt dolgot csinálni, még akkor is, ha tudod, hogy helytelen. Olyan kötelezettségeket vállalsz, amiket nem tudsz betartani, és ezt pusztán azért teszed, mert megpróbálsz mindenkit boldoggá tenni. Ez a kudarc receptje.

És ez az egyik oka annak, hogy Péter háromszor megtagadta Jézust. Inkább érdekelte az, hogy mit gondolnak mások, mint hogy hű legyen Jézushoz.

A Biblia ezt mondja: „Péter azonban távolról követte, és a főpap palotájának udvarához ért. Bement, és leült az őrökkel együtt, hogy lássa, mi fog történni... Miközben Péter kint ült az udvaron, odament hozzá egy szolgálólány, és azt mondta neki: »Te a galileai Jézussal voltál.« Péter azonban mindenki előtt ezt mondta: »Ez nem igaz! Nem tudom, miről beszélsz!«” (Mt 26,58.69–70 CEV)

Péter éppen három évet töltött Jézussal, Isten Fiával. De amikor először lett volna lehetősége elismerni ezt a kiváltságot, megtagadta Jézust. Péter jobban aggódott amiatt, hogy mások mit gondolnak, mint amiatt, hogy Krisztussal azonosuljon.

Gondolj arra, hogy hány alkalommal volt lehetőséged megosztani Krisztust, és te nem mondtál semmit, mert amiatt aggódtál, hogy mások mit fognak gondolni.

Kinek a véleménye fontosabb neked, mint Istené? Ha hagyod, hogy valaki más fontosabb legyen Istennél, akkor az isteneddé válik. Ezt bálványnak hívják – és ez a kudarc felállása.

Az elutasítástól való félelem mindig rejtett sebből fakad. Lehet egy múltban történt elutasítás. Lehet ez egy kielégítetlen szükséglet vagy egy trauma, amelyet felnőttként tapasztaltál. Mély fájdalom, annyira mély, hogy elrejlik benned. Ezt lélekfájdalomnak hívják.

Ez a lélekfájdalom mindig az identitásodhoz kapcsolódik. Ha nem tudod, hogy ki vagy, életed hátralévő részében mások rosszallása fog manipulálni. Nem fogsz kiállni a hited mellett, és nem azt teszed, ami helyes.

A Biblia azt mondja A példabeszédek könyve 29. fejezetének 25. versében: „Veszélyes dolog azzal foglalkozni, hogy mások mit gondolnak rólad, de ha bízol az ÚRban, akkor biztonságban vagy.” (GNT)

Ha felismered életed rejtett sebeit, Isten elkezdheti gyógyítani azokat, és élhetsz abban a tudatban, hogy Isten véleménye a legfontosabb.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Az identitásod azon alapul, hogy Isten kinek mond téged Krisztusban. Mit fogsz tenni ma azért, hogy a Biblia-tanulmányozási szokásaid jobbá váljanak annak érdekében, hogy biztos lehess az identitásodban Isten igéjének mondanivalója alapján?
 • Mikor találtál biztonságot döntéseidben azáltal, hogy bízol az Úrban?
 • Milyen rejtett seb okozza a félelmet mások rosszallása miatt? Ha nem vagy biztos benne, kérd Istent, hogy segítsen megtudni, és kérdd meg, hogy még ma kezdje el gyógyítani ezt a sebet!

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.03.23.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Tartsd szem előtt az erősségeidet!

2022. március 29. 03:00 - Erika1832

allj.jpeg

„Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!” (1Kor 10,12)

A kudarc az élet része. Nem számít, hogy ki vagy, illetve, hogy milyen a múltad, egyszer elérkezel ahhoz a ponthoz, amikor te is megtapasztalod ezt. Ez a velejárója annak, hogy tökéletlen emberként élünk egy tökéletlen világban.

A keresztre feszítése előtt, Jézus elfogatásának éjszakáján, barátja, Péter, elképzelhetetlenül cserben hagyta őt. Megtagadta őt, de nem csak egyszer, hanem háromszor is!

Az utolsó vacsora alatt Jézus elmondta tanítványainak, hogy le fogják tartóztatni, meg fog halni, és három nappal később újra életre fog kelni. Jézus így szólt a tanítványokhoz: „Ma este mindnyájan elhagytok engem.” (Mt 26,31 NLT fordítás). Péter azonban azt bizonygatta, hogy ő soha, de soha nem fogja megtagadni Jézust. Azután háromszor is megtette!

Péter túlbecsülte az erejét – ez okozta a kudarcát.

Az erő túlbecsülése a kudarc egyik leggyakoribb oka ma is. Erősebbnek hiszed magad annál, mint amilyen valójában vagy; úgy gondolod, hogy képes vagy elbánni a kísértéssel.

Amikor az emberek túlbecsülik erejüket, annak súlyos következményei vannak: vállalkozások mennek csődbe, a csaták vesznek el, és házastársak esnek kísértésbe.

Azt gondolod: „Ez velem soha nem történhet meg.” De az Pál apostol Korinthusiakhoz írt első levele a 10. fejezet 12. versében azt mondja: „Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!” 

Ez alól senki sem kivétel. Egy adott helyzetben te is, én is képesek vagyunk bármilyen bűn elkövetésére.

Ha nem ügyelsz, az erősségeid gyengeségekké válnak. Más szavakkal: a nem felügyelt erő, kétszeresen is gyengeséggé válik, mivel önteltté is tesz.

Péter legnagyobb kudarca, Krisztus megtagadása, közvetlenül az utolsó vacsora után történt, ami neki egy nagyon bensőséges és erőteljes élmény volt. Az a terület, ahol nagy győzelmet értél el, pontosan az válhat a legközelebbi nagy bukásod színhelyévé.

Állj ellen a kísértésnek és ne becsüld túl az erősségeidet! Inkább felügyelve tartsd szemmel őket, és így nem válnak kudarcok forrásává!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mikor vezetett kudarchoz az egyik erősséged túlbecslése? 
 • Mi az az erősséged, amelyre jobban oda kell figyelned, hogy ne váljon gyengeséggé?
 • Hogyan segít Isten Igéje abban, hogy szem előtt tartsd erősségeidet?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.03.22.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Ne vesztegesd el a fájdalmaidat!

2022. március 28. 03:00 - Anita.B

tomb-g116a35ca9_1920.jpg

„Ezek a mi szenvedéseink a ti javatokat szolgálják. És minél többen vagytok, akiket megnyernek Krisztusnak, annál többen lesznek, akik megköszönhetik neki nagy jóságát, és annál jobban megdicsőül az Úr.” (2Kor 4,15 TLB fordítás)

Amikor arra használod a fájdalmadat, hogy másokon segíts, Isten oly módon áld meg, amit el sem tudsz képzelni.

Pál apostol elképesztő fájdalmakat élt meg, ami miatt Isten elképesztő módon tudta őt használni. Hajótörést szenvedett, megverték és kirabolták. Élelem, víz és alvási lehetőség nélkül maradt. Isten mégis felhasználta őt az evangélium terjesztésére sok felé a Római Birodalomban. Tulajdonképpen, ha azt kérdeznéd Páltól: „Hogyan tudtál eltűrni ennyi fájdalmat?”, azt felelné, hogy azért tette, mert embereket akart Jézus Krisztushoz vinni. Segíteni akart másokon.

Pál a korinthusiakhoz írt második levele 4. fejezetének 15. versében azt mondja: „Ezek a mi szenvedéseink a ti javatokat szolgálják. És minél többen vagytok, akiket megnyernek Krisztusnak, annál többen lesznek, akik megköszönhetik neki nagy jóságát, és annál jobban megdicsőül az Úr.” (TLB fordítás)

Talán sohasem fogsz úgy szenvedni, ahogy Pál, de az biztos, hogy lesznek fájdalmak a te életedben is. Így aztán  ezeket a fájdalmakat, akár jóra is fordíthanád, ahelyett, hogy elpazarolod őket.

Igazából háromféle szenvedés létezik, amiket Isten mások megsegítésére felhasznál: a saját magadnak okozott szenvedés, a vétlen szenvedés és a megváltó szenvedés.

Némely szenvedés az a fajta, amit te okozol magadnak. Saját magadnak okozol problémát, ha rosszul ítéled meg a dolgokat, nem hozol jó döntéseket, nem válaszolsz megfelelő módon másoknak, vagy esetleg nem mindig eszel megfelelő ételeket.

A vétlen szenvedés az, amikor valaki önhibáján kívül másvalaki miatt sérül. Lehet, hogy elhagytak, vagy elutasítottak, vagy átvertek, és mindenki szenvedett már más emberek bűnei miatt.

De a szenvedés legmagasabb formája a megváltó szenvedés. Ekkor a fájdalom, vagy a szenvedés, amin keresztül mész, mások javát szolgálja.

Ezt tette Jézus is, amikor meghalt a kereszten, pedig nem érdemelte meg a halált. A te érdekedben élte át a fájdalmat azért, hogy téged megváltson a bűneidtől és a mennybe kerülhess. Ugyanígy, Isten a te fájdalmadat is arra fogja használni, hogy reményt és gyógyulást hozzon másoknak.

Ki tudna jobban segíteni azon, aki a csőd szélén áll, mint az, aki maga is megélte a csődöt. Ki tudna jobban segíteni azon, aki szenvedélybetegséggel küzd, mint az, aki maga is függőségtől szenvedett. Ki tudna jobban segíteni a különleges gondozást igénylő gyermek szüleinek, mint az, aki ilyen gyermeket nevelt. Ki tudna jobban segíteni annak, aki elvesztette gyermekét, mint az, aki maga is elvesztett egy gyermeket.

Isten sohasem hagy kárba veszni egy fájdalmat. Isten munkálkodni fog a te életedben is, hogy rajtad keresztül másokat bátorítson.

Dicsérd Istent, és örvendj a megpróbáltatások alatt, mert a szenvedés erősíti a kitartásodat, és segít másoknak elviselni fájdalmaikat. Isten mind a három típusú szenvedést jóra tudja fordítani. Kezdd azzal, hogy minden sérelmed átadod neki, és azt mondod: „Istenem, azt akarom, hogy az én fájdalmamat mások javára használd!”

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan használta Isten a múltbeli fájdalmadat, hogy másokon segítsen? Ezt a szenvedést saját magad okoztad, esetleg vétlen vagy megváltó szenvedés volt?
 • Életed melyik területén lévő fájdalmadat nem adtad még át Istennek? Készen állsz arra, hogy azt mondd: „Istenem, azt akarom, hogy ezt a fájdalmat mások javára használd!”
 • Ki az a jó példa életedben, aki saját fájdalmát mások megsegítésére használja?

*(Daily Hope by Rick Warren 2022.03.21.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Szóljon minden Jézusról!

2022. március 27. 03:00 - ReveSz

Mountain summit cross on alpine peak at sunset stock photo

„Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért.” (2Kor 4,5)

Ha azt akarod, hogy Isten a hasznodat vegye, akkor nem szabad elfelejtened, hogy ez az egész nem rólad szól, hanem Jézusról.

Ez a „nem rólad szól” pont az ellentéte mindannak, amit beléd sulykolnak. Az egész kultúránk az énközpontúságot nyomatja. A reklámok mindenütt arról szólnak: „Te vagy az legfontosabb! Tedd azt, ami a legjobb neked! Gondolj először magadra!”

De nem te vagy az univerzum középpontja, hanem Isten. Ezért van az, hogy ha minden problémát, eshetőséget és kritikát énközpontúan magadra veszel, akkor csalódott és hiányérzettel teli leszel. Ez végül leterheltséghez, kimerüléshez vezet. Ráadásul az élet sokkal több annál, minthogy önmagadnak élj.

A Biblia Pál apostol korinthusiakhoz írt második levelében, a 4. fejezet 5. versében azt mondja: „Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért.” (GW)

Ebben a szakaszban Pál kétszer is elmondja, hogy minden Jézusért van. Igazából minden róla szól, és minden érte történik. Más szóval, az igazi motiváció: Jézus követésének megtanulása.

Százféle dolgot meg tudsz tenni életedben, amire Isten azt mondhatná: „Mivel én teremtettelek és én formáltalak, bármi, amit teszel, megfelel nekem.”

De Istent sokkal jobban érdekli az indítékod, a motivációd, azaz az, hogy mit miért teszel, mint az, hogy hogyan teszed. Lehet, hogy megfelelő módszereket használsz ahhoz, hogy életed emberileg sikeres legyen. De ha helytelen az indítékod – kapzsiság, versengés, irigység vagy bűntudat –, az nem számít Istennél.

Másrészt mindent rosszul csinálhatsz, és el is bukhatsz nagyon sokféle módon. De ha ezt helyes indokkal teszed – Jézussal –, akkor Isten azt mondja: „Na, ez nem rossz!” Istent jobban érdekli a „mi okból”, mint a „mit”.

A Biblia azt mondja: „Bármit tesztek, akár szóval, akár tettel, tegyétek mindezt az Úr Jézus nevében!” (Kol 3,17 NIV)

Észrevetted már, hogy kiüresedett, megterhelt, esetleg csalódással teli az életed? Döntsd ma úgy, hogy Jézust teszed életed kiindulópontjává! Meglátod, meg fogod találni annak az örömét, hogy önmagadnál nagyobb dologért élj.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Az életed mely területeit befolyásolja az a kultúra, hogy „minden rólad szóljon”?
 • Voltak olyan időszakok, amikor a kapzsiság, a versengés, az irigység vagy a bűntudat motivált téged? Hogyan működtek ezek nálad?
 • Hogy nézne ki, ha minden, amit ezen a héten teszel – családtagként, barátként, diákként vagy munkatársként –, „Jézus érdekében” történne?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.03.16.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása