Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

A megbízható emberek boldogok

2022. június 26. 03:00 - Anita.B

girl-gf724aeb15_1920.jpg

„A megbízható barátok, akik azt teszik, amit mondanak, olyanok, mint a hideg ital a rekkenő hőségben – felfrissítenek.” (Péld 25,13 The Message)

Ha boldog akarsz lenni, válj olyan emberré, akiben megbízhatnak az emberek.

Pál apostol Timóteust használta példaként arra, mint aki szavahihető, következetes és megbízható: „Tudjátok, hogy Timóteus már bizonyított, mert mint fiú az apjával, velem együtt szolgált az evangélium munkájában.” (Fil 2,22 NIV)

Pál látta Timóteust gyakorlatban mindenféle körülmény között, és őszintének valamint megbízhatónak tartotta. Timóteus bebizonyította Pálnak, hogy olyan, akire lehet számítani.

Tudják az emberek, hogy milyen ember vagy valójában? Bizonyítottad már, hogy olyan megbízható vagy, mint Timóteus?

Bármikor, amikor egy bankban hitelért folyamodsz, ellenőrzik a hitelképességed. Tudni akarják, rád bízhatják-e a hitelt. Időben befizeted a számláidat? Megbízható vagy a szavad megtartásában? Számíthatnak arra, hogy visszafizeted a pénzt? Hitelképes vagy?

A helyzet az, hogy körülötted mindenki állandóan hitelképesség-ellenőrzést végez veled, minden pillanatban. Tudni akarják, az vagy-e, akinek mondod magad. Megmutatod az igazi arcodat? Megbízható vagy?

Ha bebizonyítod, hogy megbízható vagy, akkor boldogabb leszel. Az emberek tudni fogják, hogy megbízható vagy, és ennek eredményeként a kapcsolataid erősebbek lesznek.

Hogyan alakítod ki, hogy a megbízhatóságodért tiszteljenek?

Először is, élj feddhetetlenül! A feddhetetlenség nem azt jelenti, hogy tökéletes vagy. Azt jelenti, hogy amit az emberek látnak, azt kapják. Te vagy a valódi üzlet – mert a tetteid megfelelnek a szavaidnak.

A példabeszédek könyve 25,13 azt mondja: „A megbízható barátok, akik azt teszik, amit mondanak, olyanok, mint a hideg ital a rekkenő hőségben – felfrissítenek.” (The Message)

Másodszor, tartsd be ígéreteidet! Még ha rá is jössz, hogy többe kerül, mint ahogy azt gondoltad, akkor is tartsd be a szavadat!

A 15. zsoltár 4. verse azt mondja: „Mindig megteszik, amit ígérnek, nem számít, mennyibe kerülhet.” (GNT)

Ha megtanulsz tisztességesen élni és betartani ígéreteidet, az megmutatja másoknak, hogy benned meg lehet bízni, és ez viszonzásul sokkal boldogabb emberré tesz.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, miért hasonlítja a Biblia a megbízható barátot egy frissítő italhoz a rekkenő hőségben? 
 • Feddhetetlen, tisztességesnek embernek tartod magad? Mikor érzel kísértést arra, hogy ne légy  feddhetetlen, mikor mutatod magad másnak, mint ami a bensődben van?
 • Mikor került többe egy ígéret betartása, mint amire számítottál? Megérte?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.06.19.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

A boldogság kiindulópontja

2022. június 25. 03:00 - ReveSz

"Ne legyél megszállottja a saját előnyöd hajszolásának. Feledkezz meg magadról elég sokáig ahhoz, hogy segítő kezet nyújts."

Filippi 2:4 (The Message fordítás)

four person hands wrap around shoulders while looking at sunset

Ha igazán boldog akarsz lenni az életben, akkor törődnöd kell a körülötted élők szükségleteivel – és el kell terelned a figyelmedet önmagadról. Ez a boldogság kiindulópontja.

Pál Timóteust tekinti példának arra, aki valóban törődik másokkal. A Filippi 2:20-21-ben ezt mondja: "Senki sincs olyan, mint Timóteus, aki valóban érdeklődik irántad; úgy tűnik, mindenki más a saját terveivel törődik, nem pedig Jézus Krisztuséival" (TLB fordítás). 

A legtöbb ember nem úgy kel fel reggel, hogy az első gondolata az, hogy vajon mi van egy másik emberrel. Gyakran csak a saját problémáinkkal foglalkozunk. És ez az oka annak, hogy olyan sok ember boldogtalan! Ha csak magadra gondolsz, az végül egy nyomorúságos élethez vezet.

Ha a ritka, önzetlen, boldog emberek közé akarsz tartozni, át kell helyezned a fókuszodat.

Az, hogy másokra odafigyelsz, nem jön magától. A legtöbb ember nem úgy megy be valahová, hogy az jár az eszében, hogy "Kinek van itt ma szüksége a segítségemre?". Ehelyett inkább ilyenekre gondolunk: "Hogy nézek ki? Minden rendben van velem? Vajon mit fognak rólam gondolni az emberek?" Szándékosan kell tehát megtanítanod magad arra, hogy az ellenkezőjét tedd annak, amit általában teszel, vagyis hogy a fókuszt eltávolítsd magadról.

Be kell vallanom, hogy elszomorít az, hogy hányszor nem vettem észre a körülöttem élő emberek szükségleteit – még azokét sem, akiket szeretek – , mert nem figyeltem oda rájuk és nem érdeklődtem irántuk. Nem tereltem el a figyelmem önmagamról. És mivel nem figyeltem arra, mire van nekik szükségük, elszalasztottam a lehetőséget, hogy segítsek.

A Filippi 2:4 ezt mondja: "Ne legyél megszállottja a saját előnyöd hajszolásának. Feledkezz meg magadról elég sokáig ahhoz, hogy segítő kezet nyújts." (The Message fordítás).

Ahelyett, hogy magaddal foglalkozol vagy az elszalasztott lehetőségeken bánkódsz, fordítsd az energiádat arra, hogy azzal törődsz, mi történik másokkal. Ebben találod meg a boldogságot –  szolgálod Isten úgy, hogy más embereket szolgálsz.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen zavaró tényezők akadályozzák meg, hogy mások szükségleteire odafigyelj?
 • Mit jelent az, hogy "megfeledkezni magadról"?
 • Hogyan vált hasznodra az, hogy egy másik ember odafigyelt rád és segített neked, amikor szükséged volt rá?
 • Milyen szükségleteket nem vettél észre valaki másnak az életében, mert túlságosan elfoglalt voltál, vagy a saját problémáidra koncentráltál? Mit tehetsz ma azért, hogy odafigyelj arra a személyre és segíts neki?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2022.06.18.)

Szólj hozzá!

Zúgolódás helyett adj hálát!

2022. június 24. 03:00 - FodorImi

balcony-1834990_1920.jpg

"Adjatok hálát minden helyzetben, mert ez az Isten akarata számotokra Jézus Krisztusban."
(1 Thess 5,18, NIV fordítás)

Ha kis dolgok miatt elégedetlenkedsz, zúgolódsz és bosszankodsz, nem leszel boldog! Ezt a szokást nehéz megváltoztatni, mert az ember természeténél fogva negatív, és a mai kultúránk is erre kondicionál minket. Ádám és Éva óta mentegetőzünk és vádoljuk a másikat. Próbálunk mentséget találni az általunk elkövetett hibákra, egyúttal mindenki mást hibáztatunk.

Ilyeneket mondunk: „Ha más lenne a társam, akkor boldog lennék. Ha soha nem házasodtam volna meg, akkor boldog lennék. Ha gyerekem születne, boldog lennék. Ha a gyerekem elköltözne otthonról, akkor boldog lennék.”

Ez a „ha..., akkor” gondolkodás. De olyan boldog vagy, amilyen boldog lenni akarsz. Nem okolhatsz mást a boldogtalanságodért, mert a boldogság döntés kérdése. Abba kell hagynod a mentegetőzést és mások hibáztatását, és abba kell hagynod a kis dolgok miatti zúgolódást és bosszankodást is.

A Biblia ezt mondja: „Tegyetek mindent zúgolódás és vitatkozás nélkül, hogy feddhetetlenek és tiszták legyetek.” (Filippi 2,14-15 – NIV).

Ezek talán a Biblia egyik legnehezebb igeversei. Ami engem még ennél is nagyobb félelemmel tölt el, az a Máté 12. fejezetének 36. verse, ahol Jézus ezt mondja: „Mondom nektek, hogy az ítélet napján az embereknek számot kell adniuk minden meggondolatlan dologért, amit kimondtak.” (NCV).

Ettől ki kellene, hogy rázzon a hideg. Hányszor volt már, hogy panaszkodtál, zúgolódtál, vitatkoztál valami miatt, pedig egy jelentéktelen dologból nem kellett volna olyan nagy ügyet csinálni. Az élet első törvénye ez: Ne csinálj nagy ügyet jelentéktelen dologból. A második törvény pedig ez: majdnem minden dolog jelentéktelen.

A Biblia ezt mondja az első Thesszalonikai levél 5. fejezetének 18. versében: „Adjatok hálát minden helyzetben, mert ez az Isten akarata számotokra Jézus Krisztusban.” (NIV).

Egyik tanulmány a másik után mutatja ki, hogy a legegészségesebb hozzáállás az, amikor valaki hálás.

Miért kell hálásnak lenned? Ne felejtsd el, hogy bármi történik is most az életedben, Isten mindig veled van, Isten mindig benned van, és Ő mindig a te oldaladon áll.

Ez jó ok a hálára! Tehát légy hálás, és ne zúgolódj!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Szerinted számot kell adnod Istennek, hogy kis dolgok miatt  panaszkodtál? Miért igen, vagy miért nem?
 • Az 1Thess. 5,18 szerint mi Isten akarata a számodra?
 • Hogyan tudod megvalósítani a gyakorlatban a nap folyamán, hogy hálás légy?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.06.17.)

 Készen állsz, hogy csatlakozz Isten családjához?

Isten arra teremtett, hogy szeressen téged, és az egyik hely, ahol a legvilágosabban láthatod ezt, az a kereszt. Jézus halála és feltámadása által Isten lehetővé tette számodra, hogy családjának örökre részévé válj. Nem számít, mit tettél vagy honnan jössz, Isten örök családjában van egy helyed, ami készen áll és vár rád. Az ajtó tárva nyitva áll. Csak higgy, és fogadd el a meghívást!

Készen állsz? Akkor mondd el ezt az imát: „Drága Istenem, tudom, hogy amikor meghalok, számot fogok adni neked életemről. Tudom, hogy vétkeztem ellened és, hogy az saját tervem szerint éltem, nem a tiéd szerint. Azt akarom, hogy ez megváltozzon mostantól kezdve. El akarok fordulni a bűneimtől, és oda akarok fordulni hozzád.

Köszönöm, hogy elküldted Jézust, hogy meghalt mindazért, amit rosszul tettem, hogy ne nekem kelljen megfizetni a büntetést. Tudom, hogy nem érdemlem meg, hogy megbocsáss nekem. Tudom, hogy csak a te kegyelmed menthet meg engem, Uram. Soha nem lehetek elég jó ahhoz, hogy egy tökéletes helyre kerüljek.

Jézus, köszönöm, hogy annyira szerettél engem, hogy minden bűnömet magadra vetted. Elfogadhatóvá tettél a mennyország számára. Alázatosan arra kérlek, hogy ments meg engem. Hiszek benned, Jézus, és hiszem, hogy megtartod az ígéretedet, hogy megmentesz engem és elvégzed a jó munkát bennem, miközben én igyekszem egész életemben követni és szolgálni téged. Jézus nevében imádkozom. Ámen.” 

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Az igazi boldogság szolgálatból fakad

2022. június 23. 03:00 - Besther

passion-gf4675d9b8_1920.jpg

"Aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt. Csak azok tudják meg, hogy mit jelent igazán élni, akik elvesztik az életüket énértem és az evangéliumért. " (Márk 8,35, TLB fordítás)

Isten úgy alkotta meg az univerzumot, hogy a boldogság nem olyan dolgokból fakad, amiket ez a világ kínál.

A boldogság forrása a szolgálat! Isten úgy tervezett téged, hogy akkor légy a legboldogabb, amikor az életedet másért odaadod. Miért? Mert azt szeretné, ha olyan lennél, mint Ő. És Ő szeretetből önmagát adta. Az egész a szeretetről szól!

"Aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt. Csak azok tudják meg, hogy mit jelent igazán élni, akik elvesztik az életüket énértem és az evangéliumért. " (Márk 8,35, TLB ford)

Ahhoz, hogy a szívedben boldogság legyen, gyakorolnod kell a szolgálatot és a nagylelkűséget minden nap.

A Máté Evangéliuma 20. részének 28. verse ezt mondja: "Még az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másokat, és életét adja váltságul sokakért." (NLT ford.).

Jézus szolgálni és adni jött. Ez a két dolog több boldogságot hoz az életedbe, mint bármi más, és megmutatja azt is, hogy mit jelent Jézust követni. Ha nem szolgálsz és nem adsz, nem követed Jézust. Ez ennyire egyszerű.

Isten még az univerzumot is úgy alkotta  meg, hogy minél többet adsz magadból, annál többet ad neked Isten és annál áldottabb és boldogabb leszel.

Egyre nagylelkűbb leszel minden évben? Bőkezűbben bánsz az idén a saját erőforrásaiddal, mint tavaly? Vagy megrekedtél a nagylelkűségnek egy bizonyos szintjén és azon tűnődsz, hogy miért vagy boldogtalan?

A Filippibeliekhez írt levélben Pál ezt mondja: "A hitetek arra késztet benneteket, hogy ajánljátok fel életeteket áldozatul Isten szolgálatában. Ha az én saját véremet kell felajánlanom áldozatul a ti szolgálatotokkal, akkor boldog leszek és tele leszek örömmel veletek együtt. Ti is legyetek boldogok és legyetek tele örömmel velem együtt.(Filippiekhez 2,17-18, NCV ford).

A hited arra indít, hogy odaadd az életed áldozatként és szolgáld Istent azzal, hogy másoknak szolgálsz. Az élethosszig tartó boldogság két kulcsa az áldozathozatal és a szolgálat, amikor önzetlenül átadod életed az evangélium kedvéért.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mi tesz téged a mindennapi életben a legboldogabbá?
 • Mikor tapasztaltad azt, hogy a szolgálatod vagy a nagylelkűséged miatt boldogságot éreztél?
 • Milyen konkrét módon szolgálhatsz ma egy másik embert?

Te már rábíztad életed Jézusra?

A Biblia azt mondja, csak Jézus Krisztus által juthatsz a mennybe, ha hiszel Istenben. Azt, hogy a mennybe juss, nem lehet kiérdemelni: "Kegyelemből van üdvösségetek, hit által – ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka – , és nem cselekedetek által, hogy senki ne dicsekedhessen." (Efézusiakhoz 2,8-9, NIV ford.).

Ha készen állsz megvallani a bűneidet és Jézusra bízni az életedet, akkor kezdd ezzel az imával:

"Drága Istenem, megígérted, hogy ha hiszek Jézusban, akkor megbocsátasz minden rosszat, amit valaha tettem, megtudom életem célját és egy napon befogadsz az örök mennyei otthonodba.

Megvallom bűnömet és alárendelem magam Jézusnak mint Megváltómnak és Uramnak. Jézus, követni és szolgálni akarlak Téged. Alázatosan neked ajánlom az életem, és kérlek, hogy ments meg és fogadj be a családodba. A te nevedben imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.06.16.)   

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Ragadd meg erősen Isten Igéjét

2022. június 22. 03:00 - daniella_89

"Ragaszkodj szilárdan az élet igéjéhez." Filippi 2:16 (NLT fordítás)

how-to-study-the-bible.jpeg

Ha úgy döntesz, hogy olyan dolgokra gondolsz folyton, amik miatt aggódsz, akkor egyre inkább tele lesz  aggódással az elméd. Ha meg akarod változtatni a gondolkodásodat és kész vagy megújítani az elmédet, akkor hagyj fel az aggodalmaskodó  gondolatokkal, és elmélkedj inkább Isten Igéjén.

Hogyan tudsz elmélkedni? Nos, ha tudsz aggódni, akkor tudsz elmélkedni is. Az aggódás az, amikor beengedsz egy negatív gondolatot, és azon jár az eszed állandóan. Amikor viszont a Bibliából választasz ki egy részt és azon kezdesz el gondolkodni, akkor az elmélkedés.

Ha csak annyi a kapcsolatod Isten Igéjével, hogy csak a gyülekezetben hallod, akkor nem marad meg mélyen benned Isten beszéde, és nem is tudsz emlékezni rá.

De ha hallod Isten Igéjét és minden nap olvasod is, akkor erősebben tudod azt megragadni. Aztán ha hallod, olvasod és még tanulmányozod is, akkor még erősebben bele tudsz kapaszkodni. És ha nemcsak hallod, olvasod és tanulmányozod, hanem el is kezdesz megtanulni igeverseket és elmélkedsz is azokon, akkor Isten Igéjébe már szilárdan bele tudsz kapaszkodni.

Soha nem fogsz tudni erősen megkapaszkodni Isten Igéjében, ha nem teszed meg a bibliatanulmányozás minden fontos lépését.

A 119. Zsoltár 16. verse ezt mondja: "Törvényed boldoggá tesz. Sosem felejtem el igédet." (GW fordítás). Szeretnél boldog lenni? Isten alapelveinek követése boldogságot hoz. Isten alapelveire, Isten Igéjére úgy tudsz emlékezni, ha hallgatod, olvasod, tanulmányozod, megtanulod kívülről, elmélkedsz, gondolkozol rajta és alkalmazod az életedben.

A Biblia a 119. Zsoltár 35. versében ezt is mondja: "Add, hogy parancsolataid útján járjak, mert ott találom meg boldogságomat." (NLT fordítás).

Ha eddig rossz helyen kerested a boldogságot, akkor itt az ideje, hogy megfordulj. Isten azt mondja, a boldogságot az Ő parancsolatainak útján lehet megtalálni.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Milyen zavaró tényezők vonnak el téged attól, hogy Isten Igéjén gondolkozz?
 • Ki az az életedben, aki segít neked igeverseket kívülről megtanulni? Hogyan lehet segíteni egymást abban, hogy kialakuljon ez az egészséges szokás bennünk?
 • Akkor találod meg a boldogságot, ha engedelmeskedsz Isten parancsolatainak. Mit mond el ez az igazság neked Istenről?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2022.06.15.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása