Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Teljes mértékben megbocsátást nyertél

2022. augusztus 28. 03:00 - Dalma.

„Nincsen már kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak.”

Pál levele a rómaiakhoz 8:1 (NIV)

woman-g52501b527_1920-min.jpg

Amikor átadod az életed Krisztusnak, Isten nemcsak meg nem történtté teszi a bűneidet, de el is engedi azokat, és teljesen megbocsát neked.

A Biblia ezt mondja: „Nincsen már kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak.” (Pál levele a rómaiakhoz 8:1 - NIV).

Krisztus megbocsátása nélkül bűntudattal és szégyennel élünk. Péter apostol így fogalmaz: „Egykor nem ismertétek Isten irgalmasságát, de most elnyertétek az Ő kegyelmét.” (1 Péter 2:10, GNT) Mi történik, amikor elnyered Isten kegyelmét? Ő eltörli a bűneidet. Úgy képzeld el, mintha minden bűnöd fel lenne írva egy táblára, Isten pedig fog egy óriási szivacsot, és letörli mindet. 

Ezt hívják kegyelemnek.

Vannak olyan emberek, még keresztények is, akik elfogadták Krisztus szeretetét, de még mindig nem értik, mit jelent a kegyelem. Amikor valami rossz történik az életükben, azt gondolják, "Isten áll bosszút rajtuk". De vajon Isten tényleg így bánik a gyermekeivel? Bosszút állna a saját gyermekein? Nem! Ez nem lenne kegyelem!

Két ok van, amiért biztos lehetsz, hogy Isten teljesen és maradéktalanul megbocsátott neked:

Isten a természeténél fogva megbocsátó. Gondoltál már arra, hogy vajon Isten belefárad-e abba, hogy újra és újra visszatérsz hozzá és kéred az Ő bocsánatát? Isten erre a kérdésedre már válaszolt: „Én vagyok az Isten, aki megbocsátja a bűneidet, és ezt azért teszem, aki vagyok. Nem hozom fel ellened többé a bűneidet." (Ézsaiás 43:25 GNT).  Isten a saját természete miatt bocsátja meg a bűneinket – és ez fantasztikus!

Jézus már minden bűnödért kifizette az árat. Az Efézus 1:7 ezt mondja: "Mert Krisztus vére által lettünk szabadok" (GNT). Isten megbocsát neked – de nem azért, mert valamivel kiérdemelted a megbocsátását, hanem azért, mert Jézus már meghozta azt az áldozatot, ami által bocsánatot nyerhetsz. Jézus a kereszthalála által minden bűnért kifizette az árat, amit valaha is elkövettél vagy el fogsz követni.

Isten irgalmas és megbocsátó. Ő meg akar bocsátani neked. Elfogadod ma a kegyelmét?

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mi a válaszod Istennek, amikor Ő ezt mondja: "Én vagyok az Isten, aki megbocsátja a bűneidet, és ezt azért teszem, aki vagyok. Nem hozom fel ellened többé a bűneidet." (Ézsaiás 43:25 GNT)?
 • Úgy érzed, hogy az életed jó példa arra, hogy valaki a bűntől "megszabadulva" éli az életét? Miért igen, vagy miért nem?
 • Az életed mely területein próbálod kiérdemelni Isten megbocsátását?

 

Készen állsz arra, hogy elfogadd Isten megbocsátását és új életet kezdj Krisztussal?

Isten megígérte, hogy azok számára, akik hisznek Jézusban, nincs kárhoztatás. Azért küldte el Jézust, hogy megmentsen a bűneidtől. Ő a kereszthalála által kifizette az árat minden rosszért, amit valaha is tettél vagy tenni fogsz az életedben. És azzal, hogy feláldozta magát a bűneidért és átadta neked az ő megigazultságát, Jézus lehetővé tette számodra, hogy kapcsolatod legyen az Atya Istennel.

De van még más jó hír is! Isten feltámasztotta Jézust a halálból, bizonyítva ezzel hatalmát a bűn és a halál felett. Ez pedig lehetővé teszi számodra, hogy Ővele együtt töltsd az örökkévalóságot a mennyben.

Ha készen állsz arra, hogy átadd az életed Jézus Krisztusnak, kezdd ezzel az egyszerű imával: "Istenem, tudom, hogy bűnös vagyok, és a bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Hiszem, hogy Ő meghalt a bűneimért és Te feltámasztottad Őt az életre. A mai naptól kezdve Őbenne akarok bízni mint Megváltómban és követni akarom Őt mint Uramat. Vezesd az életemet és segíts, hogy a Te akaratodat tegyem. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.08.21.)

Szólj hozzá!

Isten szeretete irántad örökké tart

2022. augusztus 27. 03:00 - Antal Péter Dávid

sunset-sea.jpg

"Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre." (Zsolt.100:5)

Senki sem szeret úgy téged mint az Úristen. Azt mondja a Bibliában: "Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen" (Jeremiás 31,2). 

Nem számít, mennyire szeretik egymást az emberek, sajnos a szeretet valahogyan mindig félresiklik. Én például nagyon szeretem a feleségemet, de néha mulasztást követek el. És elbukom a gyerekeimmel való kapcsolatban is, bármennyire is szeretem őket. Szeretem a Saddleback Gyülekezet tagjait, de egy-egy alkalommal kudarcot vallottam velük is.

Ám a Biblia azt mondja, Isten szeretete örökkévaló és nem múlik el. Sőt, ezen felül Isten még azt is mondja, hogy a Ő szeretete az, ami minket hozzá vonz.

Isten szeretetének két szempontját kell megértened:

Isten szeretetének nincs feltétele. Isten szeretete nem arról szól, hogy „Szeretlek, ha ...” Ez feltételekhez kötés. A feltételekhez kötött szeretet olyan dolgokat mond, mint: „Szeretlek, ha szeretsz. Szeretlek, ha nekem tetsző dolgokat teszel. Szeretlek, ha jól nézel ki."

Ez nem igazi szeretet. Mi történik, ha valaki megcsúnyul? Mi történik, ha valaki más még jobban néz ki? Egyszerűen csak megszűnsz őt szeretni? Ilyen a feltételekhez kötött szeretet.

De Isten irántad való szeretete azt mondja: „Szeretlek és pont. Szeretlek, még akkor is, ha nem mindig szeretsz, ha nem vagy mindig következetes, vagy ha nem cselekszel mindig helyesen."

Isten szeretete állhatatos. Nem változékony. Nem kiszámíthatatlan. Talán kiszámíthatatlan, következetlen szülők mellett nőttél fel. A kiszámíthatatlan szülők bizonytalan gyerekeket nevelnek. Egyszer azt mondta nekem egy férfi: „Soha nem tudtam, hogy az apám éppen meg akar-e ütni, vagy meg akar ölelni. Kiszámíthatatlan volt.” Ez a kiszámíthatatlan szeretet.

De Istennél soha nem kell megkérdezned: „Vajon ma szeret-e engem Isten?” A szeretete örök. A Bibliában a Zsoltárok könyvének 100. fejezetében az 5. vers ezt mondja: „Jó az Úr; szeretete végetelen, és hűsége örökké tart."

Nem számít, mit tettél, kivel csináltad, vagy meddig csináltad, Isten irántad érzett szeretete örökké tart.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Gondolj egy olyan alkalomra, amikor feltételekhez kötötted a valaki iránti szeretetedet! Mi volt ez a feltétel? Hogyan nézne ki a feltétel nélküli szeretet iránta?
 • Miben lehetne más ez a hét, ha minden nap azzal a bizodalommal kezded a napot, hogy Isten szeret téged?
 • Milyen lépéseket tehetsz annak érdekében, hogy elmélyítsd Isten szeretetének megértését?

Rábíztad már Jézusra az életedet?

A Biblia azt mondja, csak úgy juthatsz a mennybe, ha bízol Istenben és fiában, Jézus Krisztusban. Az utat a mennybe nem lehet kiérdemelni: „Kegyelemből van üdvösségetek, a hit által és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Efézus 2,8-9).

Ha készen állsz megvallani bűneidet, és Jézusra bízni életedet, kezdd ezzel az imával: „Kedves Istenem, megígérted, hogy ha hiszek Jézusban, minden rossz, amit valaha is tettem, megbocsáttatik, megtalálom életem célját, és egy napon befogadsz örökké való mennyei otthonodba. Megvallom, hogy bűnös vagyok, és alárendelem magam Jézusnak, mint Megváltómnak és Uramnak. Jézusom, követni és szolgálni akarlak. Alázatosan neked ajánlom az életemet, arra kérlek, ments meg és fogadj be a családodba. A te nevedben imádkozom. Ámen."

Ha most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, akkor kérlek, tudasd velem és írd meg nekem egy angol nyelvű emailben a Rick@PastorRick.com címre. Szeretnék küldeni neked pár angol nyelvű ingyenes anyagot, ami segítségedre lehet a Jézussal való közös utazásod megkezdésében.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.08.20)

Szólj hozzá!

Istennek értékes vagy

2022. augusztus 26. 03:00 - flependzsi

love-g8f8ce132d_1920.jpg

 Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Máté evangéliuma 6,26 

El sem tudod képzelni, mennyire értékes vagy Istennek. A Biblia Ézsaiás könyvének 43. fejezetében, a 4. versben ezt mondja: “Drágának tartalak és becsesnek és szeretlek” (ESV).

Mit gondolsz, miért vagy ilyen értékes Istennek? 

Először is azért vagy értékes, mert Isten az Atyád és te az Ő gyermeke vagy. A biblia azt mondja: "Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál?" (Máté evangéliuma 6,26).

Másodszor, értékes vagy, mert Jézus az életét adta érted. A biblia azt mondja: "megvásárolt és fizetett értetek Krisztus így Hozzá tartoztok." Korintusiakhoz írt első levél 7,23 (TLB fordítás).

A tény, hogy Istenhez tartozol, elképesztően felértékeli az életedet. Az árveréseken azok a tárgyak, amik valaha egy híres ember tulajdonában voltak, gyakran nagyon sokba kerülnek. Lehet az egy teljesen hétköznapi befőttes üveg, egy hangszer, vagy egy pár cipő, amiről szó van.De ha egy híres zenészét, sportolóé, vagy egy elnöké volt, máris sokkal nagyobb az értéke. Egy híres zenész gitárja többet ér, mint akármelyik az enyémek közül. Ez természetes! Az apró dolgoknak is nagy lesz az értéke attól függően, hogy ki a tulajdonosuk.

Ám, valaminek az értéke nem csak attól függ, hogy ki a tulajdonosa; attól is függ mások milyen árat hajlandóak fizetni érte. Emlékszem, olvastam egy történetet egy lányról akit elraboltak. Egy nagyon gazdag és befolyásos királynak volt a lánya. A király kihirdette hogy bármennyit hajlandó kifizetni, hogy visszakapja a lányát, hiszen ő a király lánya. 

Te is a Király lánya, vagy fia, Isten gyermeke vagy. A legnagyobb váltságdíjat, amit valaha is kifizettek, Jézus Krisztus már kifizette érted. Lejött a földre és szenvedett érted. Isten elcserélt téged a saját fiára, hogy megváltson és szabad lehess a bűneidtől. Krisztus az életét adta érted, hogy neked örök életed lehessen.

Ha tudni szeretnéd milyen értékes vagy, akkor nézz a keresztre. A kereszt megmutatja, hogy mennyire értékes vagy!

Ha valaha valaki azt mondta neked, hogy értéktelen vagy, hatalmasat tévedett. Nem vagy értéktelen. Értékes vagy! Végtelenül értékes vagy Isten számára, Krisztusban.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Amíg olvastad az előbbieket, mit mondott személyesen neked Isten arról, milyen értékes vagy számára?
 • Ha az emberek nem hiszik, hogy értékesek, hogyan viszonyulnak az élethez?
 • Amikor nem a keresztre nézel, hol találod, hogy mennyire vagy értékes?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.08.19)

1 komment

Isten mindenek előtt kiválasztott téged

2022. augusztus 25. 03:00 - Ivanyina Krisztina

Elfogadás mindenek felett... vagy inkább alatt? - Mom With Five

„Jézus sokkal jobban bánt velünk, mint amit megérdemelnénk. Isten számára elfogadhatóvá tett minket, és megadta nekünk az örök élet reményét.” (Tit 3,7 CEV fordítás) 

Isten szeret téged. Lehet, hogy azt érzed, mások nem szeretnek. Vagy talán te nem szereted önmagad. De Isten szeret téged, és Ő teljesen elfogad. Valójában Isten nem csak szeret. Szerelmesen szeret téged!

Isten elfogadása nem a te teljesítményeden múlik. Nem függ attól, mit csinálsz. Azon alapul, hogy ki ő és, hogy mit tett Jézus. Bizonyos értelemben Isten azt mondja neked: „Elfogadlak, mert én alkottalak. Szeretlek, és ráadásul el is küldtem a Fiamat, hogy meghaljon érted.”

A Titusz 3,7 ezt mondja: „Jézus sokkal jobban bánt velünk, mint amit megérdemelnénk. Elfogadhatóvá tett minket Isten előtt, és megadta nekünk az örök élet reményét” (CEV). 

Isten elfogadását azért fontos megérteni, mert gyakran az élet legmélyebb lelki sérüléseit az elutasítás érzése okozza. Mindannyian tapasztaltunk már elutasítást. Ezért aztán sok időt töltünk azzal, hogy elfogadást nyerjünk szüleinktől, társainktól és barátainktól – azoktól, akiket tisztelünk és akiket követni akarunk. Gyakran az elfogadás iránti vágy befolyásolja, hogy milyen ruhákat viselünk, milyen autókat vezetünk, milyen házakat vásárolunk, és milyen karriert választunk. 

Lehet, hogy gyerekként, amikor játékosokat válogattak be egy sportcsapatba elutasítást tapasztaltál, annak ellenére, hogy azt gondoltad: „Kedves Istenem, ne hagyd, hogy én legyek az legutolsó, akit választanak." Esteleg elutasítást éreztél, amikor nem kaptál jutalmat, vagy előléptetést, és ez nagyban befolyásolta az önbizalmadat.

Íme néhány jó hír, amit a Biblia mond az Efézus 1,4-ben: „Isten már a világ teremtése előtt szeretett minket, és kiválasztott Krisztusban, hogy szentek és az ő szemében hibátlanok legyünk” ( NLT). 

Téged maga Isten válogatott ki. Micsoda hihetetlen igazság! Isten már ezelőtt kiválasztott téged, mielőtt úgy döntött, hogy megalkotja a napot, az óceánokat, a madarakat és minden egyebet. Ez megmutatja, hogy Isten milyen hatalmasan elfogadhatónak értékel téged!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan befolyásolja valamilyen múltbeli elutasítás azt, ahogyan ma érzel önmagaddal kapcsolatban? Hogyan enyhíti az esetleges negatív érzéseidet az a tudat, hogy Isten teljesen elfogad téged? 
 • Milyen módszerekkel próbálod kivívni mások elfogadását? És milyen módokon próbálod kivívni Isten elfogadását? 
 • Az egyik módja annak, hogy válaszolj Isten elfogadására, ha te is elfogadsz másokat olyannak, amilyenek. A te életedben ki az, akinek tudnia kell, hogy úgy fogadod el, amilyen valójában?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.08.18.)

1 komment

Amikor Isten azt akarja, hogy lassíts

2022. augusztus 24. 03:00 - Ivanyina Krisztina

Tökéletlen időzítés

„[Isten] tartson meg minket, rá összpontosítva és neki szentelve magunkat, követve az általa kitaposott életutat, figyelve az útjelző táblákat, járva abban a tempóban és ritmusban, amelyet őseinknek adott.  (1Kir 8,58 The Message)

Ma van az utolsó nap, amikor együtt nézzük az idő múlását áhítatainkban. Megvizsgáltuk amikor Isten azt akarja mondani, hogy gyorsíts, és amikor, azt hogy lassíts. Ma még két alkalmat viszgálunk meg, amikor Isten azt akarja, hogy lassíts. 

Először is, lassíts, amikor bármilyen fontos döntést készülsz hozni. A példabeszédek könyve sokat ír erről. A példabeszédek könyve 21,29 azt mondja: „A gonosz emberek blöffölnek, de Isten népe gondolkodik, mielőtt egy lépést tesz” (CEV). A példabeszédek könyve 4,26 pedig ezt mondja: „Töprengj lábaid ösvényén; akkor minden utad biztos lesz” (ESV). Mit jelent a töprengés? Azt jelenti, hogy gondolkodni, elmélkedni vagy alaposan megfontolni. Nem tudsz gyorsan elmélkedni, töprengeni.

Mikor kell elgondolkodnod az "ösvényeden"? Amikor nagy döntéseket hozol – például karrierváltás, szolgálatváltás, házastárs választás vagy nagyobb vásárlással esetén.

A példabeszédek könyve 22,3 szerint „Az értelmes emberek látják a baj közeledését, és elkerülik azt, de a nem gondolkodó emberek azonnal belemennek, és később megbánják azt (GNT). A legtöbb „meggondolatlan” döntés pénzügyi kiadásokkal kapcsolatos. Ezért van olyan sok ember eladósodva. 

A megoldás? – Tervezz gondosan, és lesz bőven; ha túl gyorsan cselekszel, soha nem lesz elég.” (Péld 21,5 GNT)

Van még egy alkalom a lassú mozdulásra, amikor valamit elültetettés, és arra vársz, hogy a mag kinőjön. A Biblia sokat beszél a vetésről és az aratásról. Amikor elültetsz egy magot, akkor egy idő után betakaríthatod a termést. 

Ez az életed minden területére igaz. Ha kedvességet ültetsz, kedvességet aratsz. Ha pletykát ültetsz, pletykát aratsz. Ha nagylelkűséget ültetsz, nagylelkűséget aratsz. Amit elvetsz, azt aratod. 

De mindig van késés az ültetés és a betakarítás között. Egy nap alatt az elvetett magból nem lesz almafa.

És ne feledd, hogy az ültetés és a betakarítás törvénye szerint, többet kapsz vissza, mint amennyit elültettél. Ha egy kukoricaszemet elültetsz, nem csak egy magot aratsz. Egy kukoricaszárat aratsz, sok csővel, aminek  mindegyikét sok-sok mag borítja. Egyetlen mag megsokasodik, és sokkal többet kapsz vissza, mint amennyit elvetettél. 

Talán úgy érzed, hogy sokáig várakoztál a betakarításra. Íme egy ígéret számodra: „Amikor eldöntöttem, a szavaim valóra válnak. Bízhatsz abban, amit a jövőről mondok. Lehet, hogy sokáig tart, de várj tovább – meg fog történni!” (Hab 2,3 CEV)

Tudd, Isten időzítésében mindig bízhatsz. Isten néha azt akarja, hogy gyorsan haladj, néha pedig azt mondja, hogy lassíts, de az Ő sebessége mindig megfelelő. 

Salamon a Biblia egyik nagy királya volt. Kövesd Isten időzítését, ugyanazzal az imával, amit Salamon mondott: „[Isten] tartson meg minket, rá összpontosítva és neki szentelve magunkat, követve az általa kitaposott életutat, figyelve az útjelző táblákat, járva abban a tempóban és ritmusban, amelyet őseinknek adott”  (1Kir 8,58 The Message).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen fontos döntés előtt állsz, aminek meghozatalában le kell lassítanod? 
 • Milyen új magokat szeretnél elültetni életedben? 
 • Hol kell bíznod Isten időzítésében? Milyen területeken akarja, hogy lassíts vagy gyorsíts? 

(Daily Hope by Rick Warren, 2022.08.17.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása