Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Biztosan a mennybe jutok?

2022. október 09. 03:00 - R.K.A.

„Akik hallják az én szavamat, és hisznek abban, aki engem elküldött, azoknak örök életük van. Ők elkerülik az ítéletet.”  János 5,24 (GNT fordítás)

Jézus halála és feltámadása felszabadít az ítélet alól.

Talán Te is elképzelted már az ítélet napját, valahogy így:

Állsz a mennyország kapuja előtt egy nagyon hosszú sorban. Lassan haladsz előre, lépésről lépésre. Ahogy közeledsz, izzadni kezdesz, és azon tűnődsz, „Vajon be fogok jutni? Sikerülni fog? Isten egy hatalmas tévéképernyőn fogja megmutatni az összes ostobaságot és rosszat, amit valaha elkövettem? Minden egyes bűnömre fény derül majd?”

Jó hírem van a számodra, amit maga Jézus Krisztus ígért meg: „Akik hisznek a Fiúban, nem esnek ítélet alá.” (János 3,18 GNT fordítás)

Vagy ahogy a János evangéliumában olvassuk: „Akik hallják az én szavamat, és hisznek abban, aki engem elküldött, azoknak örök életük van. Ők elkerülik az ítéletet.” (János 5,24 GNT fordítás)

Jó hír ez? Igen, nagyon jó!

Buddy nevű barátom mesélte, hogy amikor kisgyerek volt, a vasárnapi iskolában a tanító azt mondta nekik, hogy Isten a mennyben ül, és feljegyez minden rosszat, amit elkövetnek. Még el is énekeltetett az osztállyal minden héten egy dalt, ami így szólt: „Az én Uram állandóan ír, ír, ír, mindig ír...”. Buddy később azt mondta, „Ez megrémített engem, és azt gondoltam, hogy soha nem fogok bejutni a mennyországba, hisz egyre hosszabb a bűnlajstromom.”

Vajon valóban így bánik veled Isten, amikor hozzá mész, és Krisztusba veted a hitedet? Nem! Igazából Isten állandóan csak töröl, töröl, töröl és töröl. Megbocsát, megbocsát, megbocsát, és újból megbocsát. A mennyben ül, és nyomogatja a „törlés” gombot.

Miért? Mert a Biblia azt mondja: „Isten szeretet” (1János 4,8), és a szeretet „nem tartja számon a rosszat.” (1Korinthus 13,5 NIV fordítás). Ha Jézus Krisztus szeretetébe veted a bizalmad, akkor nincsenek számontartva a bűneid.

Számíthatsz arra, hogy Isten megtartja ígéretét: „Nincs semmiféle kárhoztató ítélet azok számára, akik Krisztus Jézushoz tartoznak.” (Róma 8,1 NLT fordítás)

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mi jut eszedbe, amikor meghallod, hogy emberek az ítélet napjáról” beszélgetnek?
 • Hogyan formálja a mennyei jövőbe vetett bizalmad a mindennapi tetteidet és döntéseidet?
 • Ha Isten nem vezet nyilvántartást a rossz tetteinkről és hibáinkról, miért fontos mégis törekedni arra, hogy a jót tegyük?

Biztos lehetsz abban, hogy a mennybe jutsz!

Sokan félnek a haláltól és az ítélettől – de Jézus halála és feltámadása megszabadíthat ettől a félelemtől.

A Biblia azt mondja, hogy mindannyian vétkezünk, és a bűn büntetése a halál. De Isten annyira szeret téged, hogy elküldte Fiát, Jézust, hogy kifizesse bűneid büntetését, befogadjon Isten családjába, és megmentsen az ítélettől.

Ha készen állsz arra, hogy belépj Isten családjába, mondd el ezt az imát: Istenem, tudom, hogy amikor meghalok, közvetlenül neked fogok számot adni az életemről. Megvallom, hogy vétkeztem ellened, és a saját tervem szerint éltem, nem a tiéd szerint. Mostantól változtatni szeretnék ezen. El akarok fordulni a bűneimtől, és feléd akarok fordulni.

Köszönöm, hogy elküldted Jézust, hogy meghaljon minden bűnért és rosszért, amit tettem, és hogy az ítélet helyett örök életem legyen. Tudom, hogy nem érdemlem meg a megbocsátásodat. Tudom, hogy csak a te kegyelmed menthet meg engem, Uram.

Jézus, köszönöm, hogy annyira szeretsz, hogy minden bűnömet magadra vetted. Elfogadhatóvá tettél a mennyország számára, és alázatosan arra kérlek, hogy ments meg engem. Kérlek, szabadíts meg a bűneimtől és az ítélettől. Hiszek benned, Jézus. És hiszem, hogy megtartod az ígéretedet, hogy azonnal, biztosan, teljesen és örökre megmentesz engem. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.10.02.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Isten terve az, hogy a Mennybe kerülj

2022. október 08. 03:00 - Dalma.

 

"Isten azt mondja, hogy elfogad és felment minket –"nem bűnösnek" nyilvánít minket –, ha bízunk Jézus Krisztusban, hogy elveszi a bűneinket. És mindannyian ugyanígy üdvözülhetünk azáltal, hogy Krisztushoz jövünk, függetlenül attól, hogy kik vagyunk, vagy milyenek voltunk." Pál levele a rómaiakhoz 3:22 (TLB)

heaven-gb9a75cce9_640.jpg

Minden ember, aki valaha is élt, ugyanazzal a problémával szembesül: a bűnük elválasztja őket Istentől. A Biblia azonban egy egyszerű és világos megoldást kínál, "a legörömtelibb hírt, amit valaha is hirdettek, és ez mindenkinek szól." (Lukács 2:10 TLB)

A Biblia azt mondja, "Ez az örömhír elmondja nekünk, hogy Isten hogyan tesz minket az Ő szemében igazzá. Ez a kezdetektől a végig hit által valósul meg. Ahogy a Szentírás mondja: "Hit által van az, hogy a megigazult embernek élete van." (Pál levele a rómaiakhoz 1:17 NLT)

Isten Igéje azt is mondja, "Kegyelemből üdvözültetek, hit által – és ez nem általatok van, hanem Isten ajándéka –, és nem cselekedetek által, hogy senki se dicsekedhessen." (Pál levele az efezusiakhoz 2:8-9 NIV)

Az örömhír az, hogy Jézus halála és feltámadása által kapcsolatba kerülhetünk Istennel. Más szóval, csak úgy juthatsz a Mennybe, ha hiszel Istenben és az ő Fiában, Jézus Krisztusban.

Hogyan fejezed ki a Krisztusba vetett hitedet? Íme egy egyszerű bibliai útmutató:

Ismerd be, hogy szükséged van Megváltóra

Egyedül nem juthatsz Istenhez. Bűnös vagy. Elrontottál dolgokat. A mennyország tökéletes, te pedig nem vagy az.

De a Biblia azt mondja, „Ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és igaz, megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.” (1 János 1:9 NIV)

Pál apostol pedig ezt írja: "Isten azt mondja, hogy elfogad és felment minket – "nem bűnösnek" nyilvánít minket –, ha bízunk Jézus Krisztusban, hogy elveszi a bűneinket. És mindannyian ugyanígy üdvözülhetünk azáltal, hogy Krisztushoz jövünk, függetlenül attól, hogy kik vagyunk vagy milyenek voltunk." (Róma 3:22 TLB)

Higgy Jézusban

A Biblia világosan megmondja, hogyan kell hinni az üdvösség elnyeréséhez: "Higgyetek az Úr Jézusban, és üdvözültök." (ApCsel 16:31 NLT). Ez azt jelenti, hogy hiszed, hogy Jézus az, akinek a Biblia mondja, és a jövődre nézve mindennel kapcsolatban Őbenne bízol. Jézus azt mondta: "Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak általam." (János 14:6 NIV)

És a hitünket konkrétan Krisztusba kell helyeznünk: "Ha megvallod, hogy Jézus az Úr, és hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert a hitünk által állt helyre a kapcsolatunk Istennel; a megvallásunk által üdvözülünk... Mindenki, aki segítségért kiált az Úrhoz, üdvözül." (Róma 10:9-10, 13 GNT)

Valld meg Jézus iránti elkötelezettségedet

Mondd Jézusnak, hogy rá bízod az életed. Valld meg, hogy hiszel Őbenne és az Ő ígéreteiben. Jézus ezt mondta: "Ha bízol bennem, nemcsak bennem bízol, hanem Istenben is, aki elküldött engem. Mert amikor engem láttok, azt látjátok, aki engem küldött. Világosságként jöttem, hogy világítsak ebben a sötét világban, hogy mindazok, akik bíznak bennem, többé ne maradjanak a sötétségben." (János 12:44-46 NLT)

Bízzunk Isten ígéreteiben

Bízhatsz Istennek a János 3:16-ban leírt ígéretében: "Mert így szerette Isten a világot: egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki hisz benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen." (NLT)

Nem számít, hogy mit tettél, vagy mennyi ideig tetted, Isten megígéri, hogy mindenki, aki hisz Jézusban, örökké vele fog élni a mennyben.

Elkötelezted már az életedet Jézusnak?

Ha még nem bízol Jézusban és még nem kötelezted el magad, hogy követed őt, miért vársz még? Mondd el ezt az imát:

"Jézus, Te megígérted, hogy ha hiszek benned, akkor minden bűnt és rosszat, amit valaha is elkövettem, Te megbocsátod nekem, és egy napon befogadsz a mennyei örök otthonodba. Annyira hálás vagyok, hogy nem kell kiérdemelnem vagy megdolgoznom az üdvösségemért. Ez ajándék Istentől, amit a te keresztáldozatod tett lehetővé.

Megvallom bűneimet, és hiszem, hogy te vagy az én Megváltóm. Befogadlak téged az életembe mint Uramat. Életem minden részét átadom a te irányításodnak ma. Életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy téged szolgáljalak, és ne magamat. Átadom neked az életemet, és arra kérlek, hogy ments meg és fogadj be a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Ha még nem adtad át az életedet Jézusnak, mi tart vissza? Készen állsz arra, hogy most megtedd ezt a lépést?
 • Ha már Jézus követője vagy, hogyan bátorított téged a mai napi üzenet azáltal, hogy emlékeztetett arra, hogyan mentett meg téged Jézus? Kivel fogod megosztani az evangéliumot ezen a héten?
 • Isten azt ígéri, hogy mindenki, aki hisz Jézusban, örökké vele fog élni a mennyben. Milyen jelentősége van ennek az ígéretnek az életedben?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2022.10.01.)

Szólj hozzá!

Van otthonod a mennyben

2022. október 07. 03:00 - Antal Péter Dávid

„Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.” (Zsolt. 23,6 NLT ford.)

mountains-dolomites-italy.pngIstennél a tegnap, a ma és a holnap mind összefüggenek. Mintha azt mondaná minden kereszténynek: „Elterveztem neked ezt a nagyszerű életet. A jóság és az irgalom eddig végig veled volt – és továbbra is követni fog téged egész életedben. De ez még nem minden! Valami csodálatosat terveztem a végére!”

Dávid így fogalmazza meg, hogyan kapcsolja össze Isten a tegnapot, a mát és a holnapot: „Örökké az Úr házában lakom.” (Zsolt. 23,6)
Dávid emlékezteti a hívőket, hogyan végződik minden: a mennybe megyünk!

Istennel ez csak egyre jobb és jobb lesz.

Pál ezt így mondja: „Tudjuk pedig, hogy ha földi sátrunk összeomlik (vagyis amikor meghalunk, és elhagyjuk ezt a földi testet), van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel készített, hanem örökkévaló mennyei házunk.” (2Kor. 5,1)

Meddig tart az örökkévalóság? Örökké!

Egy napon a tested meghal, de te nem. A testednek vége lesz, de neked nem lesz véged. Örökké e két hely egyikében fogsz élni – a mennyben vagy a pokolban. Arra lettél teremtve, hogy az életed örökké tartson, csak az a kérdés, hol lesz számodra az örökké.

Miben bíznak a keresztények a jövőt illetően? A Biblia ezt mondja: „Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg testben lakunk, távol lakunk az Úrtól... De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz." (2Kor. 5,6;8)

Egyszer meg fogsz halni. Ha elfogadtad Krisztust, akkor a mennybe kerülsz. Megszabadulsz a fájdalomtól, bánattól, szenvedéstől, depressziótól és félelemtől.

Isten eltörli minden bánatodat, „és letöröl minden könnyet a szemünkről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert mindezek örökre elmúltak.” (Jelenések 21,4)

Krisztus követőjeként bízhatsz ebben az igazságban: a legjobb még hátravan!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen dolgok fognak örökké tartani az életedben?
 • Hogyan változtatja meg az örökkévalóság perspektívája a mindennapi életünket, például a céljainkat, terveinket, az időbeosztásunkat és a kapcsolatainkat?
 • Az, hogy bízol Istenben, megnyilvánul abban, ahogyan éled az életed? Hogyan, illetve miért nem?

 

Isten veled akarja tölteni az örökkévalóságot. IGEN-t mondasz erre a meghívására? 

Jézus halálával és feltámadásával Isten lehetővé tette számodra, hogy az Ő családjához tartozz örökké. Nem számít, mit tettél, honnan jössz, helyed van Isten örökkévaló családjában, amely készen áll és vár rád. A meghívást megkaptad. Higgy és fogadd el.

Kész vagy erre? Ha igen, akkor mondd el ezt az imát: „Drága Istenem, tudom, ha meghalok, számot fogok adni neked az életemről. Tudom, hogy vétkeztem ellened, és az én tervem szerint éltem, nem a tiéd szerint. Tudom, hogy nem érdemlem meg, de alázatosan kérem a bocsánatodat. El akarom hagyni a bűneimet és feléd akarok fordulni. Meg akarom változtatni az életemet, és követni akarom Jézust, már most. Elfogadom Jézust Uramnak és Megváltómnak. Hiszem, hogy be fogja tartani az ígéretét, hogy örökké a családjába fogad. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.09.30.)

Szólj hozzá!

Isten veled szeretné tölteni az örökkévalóságot

2022. október 06. 03:00 - flependzsi

woman-g7b0059ace_640.jpg

"Ha pedig Isten Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által." (Róma 8,11)

Isten sosem ígérte, hogy az élet igazságos lesz. A mennyben minden úgy van, ahogy Isten szeretné, de a földön nem. Itt egy összetört világban élünk. Viszont, az életünk nem csak annyi, amennyit a földön vagyunk. 60, 80, talán 100 évet töltesz el a földön. Milliónyit az örökkévalóságban.

Ha hiszel Jézusban, a Biblia szerint Istennel töltheted az örökkévalóságot.

Ez az egyik legfőbb dolog, ami egy kereszténynek örömöt ad - Isten örök életet adott nekünk!

Az örökkévalóság pedig fantasztikus lesz.

A Biblia azt ígéri: “Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által.” (Róma 8,11).

Milyen lesz a Mennyországban? Újra találkozhatsz a szeretteiddel. Jutalmakat kapsz. Megpihenhetsz. Olyan feladataid lesznek, amiket szeretni fogsz. 

És ahogy a Római levél 8,11 verse mondja, új testet is kapsz. Én személy szerint a mennyben ezt várom a legjobban - soha többé nem lesz romlandó a testem.

Azért születtél meg, mert Isten szeretne egy családot. És az örökkévalóságot szeretné a családjával tölteni. Veled és velem! Ez az igazság, hatalmas örömet adhat neked.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan változik meg az életed amiatt, hogy tudod, a földi élet csak rövid ideig tart, az örökkévalósághoz képest?
 • Ha Isten veled akar lenni a mennyben, mit gondolsz, miért vagy itt a földön? Mi az életcélod az itt töltött időre?
 • Mit tehetnél azért, hogy elérd ezt az életcélodat?

Isten meghív a családjába

Isten azért alkotott meg, hogy szerethessen, és ezt legegyértelműbben a kereszten láthatod. Jézus halálán és feltámadásán keresztül Isten lehetőséget adott neked, hogy a családja része lehess örökre. Mindegy, hogy mit csinálsz, vagy hol vagy, Isten fenntart neked egy helyet családjában és vár rád. Meghívott téged. Csak hidd el, és fogadd el. 

Kész vagy erre? Ezzel az imával elkezdheted: “Kedves Isten, tudom, hogy amikor meghalok el kell számolnom az életemmel neked. Tudom, hogy vétkeztem ellened, és a saját terveim szerint éltem, nem a Tieid szerint. Tudom, hogy nem érdemlem meg, de alázattal kérem a megbocsátásodat. El akarok fordulni a bűneimtől, és feléd fordulni. Mostantól meg szeretném változtatni életemet, és Jézust szeretném követni. Elfogadom Jézust uramnak és megváltómnak. És elhiszem, amit ígértél, hogy befogadsz a családodba örökre. Jézus nevében imádkoztam. Ámen.”

Ha elmondtad ezt az imát, kérlek írj nekem (angolul) a Rick@PastorRick.com e-mail címre. Szeretnék néhány kiadványt küldeni neked ingyenesen, ami támogatni tud a továbbiakban.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.09.28)

Szólj hozzá!

Három lehetőség arra, hogyan tekints a problémákra az örök élet fényében

2022. október 05. 03:00 - Ivanyina Krisztina

img_8960.jpeg

„Hagyd, hogy az ég töltse be gondolataidat; ne töltsd az idődet azzal, hogy az itteni dolgok miatt aggódsz (Kol 3,2 TLB).

Amikor az örökkévalóság fényében élsz, nem csüggedsz el olyan könnyen, ha bajban vagy. Nem adod fel, mert tudod, hogy ami jön, az a legjobb ajándék, amit valaha kaptál.

A Biblia azt mondja Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írt 2. levelében a 4. fejezet 16-18. versében: „Ezért nem adjuk fel soha... Ezek a gondjaink és szenvedéseink végül is elég kicsik, és nem tartanak sokáig. Mégis, ez a rövid nyomorúságos időszak Isten leggazdagabb áldását fogja eredményezni rajtunk örökkön-örökké! Tehát nem azt nézzük, amit most látunk, a körülöttünk lévő gondokat, hanem várjuk azokat az örömöket a mennyben, amiket még nem láttunk. A bajok hamarosan elmúlnak, de az eljövendő örömök örökké tartanak” (TLB fordítás). 

Nem tudom, milyen nehézségeken mész most keresztül, de három dolgot elmondhatok róla: 

1. El fog múlni. Még ha egész életedben tart is, akkor sem fog örökké tartani. 

2. Függetlenül attól, hogy te okoztad-e azt a nehézséget, amin most keresztülmész, Isten jóra fogja használni azt életedben. Sőt, még a személyiségedet is építeni fogja, ha a megoldását átadod neki.

3. Ha Krisztusért szenvedsz, azért jutalmat kapsz az örökkévalóságban. 

Amikor megérkezel a mennybe, le fog nyűgözni, hogy Jézus jelenlétében lehetsz. De ha nem jutnál el Krisztushoz, az első gondolatod valószínűleg valami ilyesmi lenne: „Mire gondoltam? Miért töltöttem annyi időt azzal, hogy lenyűgözzem az embereket? Minek próbáltam népszerű lenni? Minek próbáltam egy rakás pénzt gyűjteni a Földön? Nem volt időm Istent szolgálni, nem volt időm adni, nem volt időm adakozni, nem volt időm kapcsolatokra, nem volt időm arra, ami a legfontosabb. Mindenféle helyesnek tűnő dolgot csináltam. De miért nem szántam több időt azokra, amik a legfontosabbak?” 

 Annyi minden, amit csinálsz – még a jó dolgok egy része is – nem fog örökké tartani. Fel kell ismerned, hogy életed minden másodperce örök érvényű következményeket von maga után! Minden döntés! Minden gondolat! Minden tett! Minden szó! Minden viselkedés! Minden indulat! Minden kedvesség! És minden bűn!

A Pál apostolnak a Kolosséiakhoz írt levélében, a 3. fejezet 2.versében ezt mondja: „A menny töltse be gondolataitokat; ne töltsd azzal az idődet, hogy aggódsz a dolgok miatt itt lent” (TLB fordítás). 

Isten figyel és próbára tesz, hogy eldönthesse, mit kaphatsz majd a mennyben. Amikor céltudatos - az örökéletre tekintő - életet élsz, folyamatosan ilyen kérdéseket teszel fel magadnak: Meddig fog ez tartani - az örökkévalóságig? Megérdemli, hogy pénzt adjak erre? Megérdemli az időmet? Megérdemli a tiszteletemet? 

És ami a legfontosabb, meg kell kérdezned: hoz-e változást Isten örökkévaló királysága szempontjából? 

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez: 

 • Ha hagynád, hogy a mennyország töltse be gondolataidat, mi változna abban, ahogyan jelenlegi körülményeidet látod? 
 • Mit jelent Istennek átadni a problémádat? 
 • Milyen átmeneti, földi dologra áldoztál túl sok időt, érzelmet és energiát? Hogyan helyeznéd másra a hangsúlyt a mai naptól kezdve? 

Isten a családjában szeretne látni téged.

Isten szeretetre teremtett, és az egyik hely, ahol ezt a legegyértelműbben láthatod, a kereszten van. Jézus halálával és feltámadásával Isten lehetővé tette számodra, hogy családjának tagja légy az örökkévalóságig. Nem számít, mit tettél vagy hol voltál, helyed van Isten örökkévaló családjában, ami készen áll és vár rád. A meghívás rendelkezésedre áll. Csak higgy és fogadd el. 

Készen állsz? Egy imával kezdheted: „Kedves Istenem, tudom, ha meghalok, számot fogok adni neked életemről. Tudom, hogy vétkeztem ellened, és a saját tervem szerint éltem, nem a tiéd szerint. Azt akarom, hogy ez megváltozzon, most azonnal. El akarok fordulni a bűneimtől és feléd akarok fordulni. 
Köszönöm, hogy elküldted Jézust meghalni mindazért, amit rosszul tettem, hogy ne kelljen megfizetnem a büntetést. Tudom, hogy nem érdemlem meg a megbocsátásodat. Tudom, hogy csak a te kegyelmed menthet meg, Uram. Soha nem tudnék elég jó lenni ahhoz, hogy egy tökéletes helyre kerüljek. 
Jézusom, köszönöm, hogy annyira szerettél, hogy minden bűnömet magadra vállaltad. Elfogadhatóvá tettél a menny számára, és alázatosan kérlek, ments meg. Hiszek benned, Jézus. És hiszem, hogy be fogod tartani ígéretedet, hogy azonnal, biztosan, teljesen és örökre megmentesz. Jézus nevében imádkozom. Ámen." 

Ha épp most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem - angolul - egy e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem! Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon. 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.09.28.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása