Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


A hit legnagyobb haszna

2024. május 03. 03:00 - Anika Enikő

orok-elet-1.jpg

„Én vagyok az, aki feltámasztja a halottakat, és újra életet adok nekik. Aki hisz bennem, még ha meghal is újra él. Örök életet kap, mert hisz bennem, és soha nem vész el.” (János 11,25-26 TLB fordítás)

Nagyon sok előnye van annak, ha hiszel Jézusban, és kapcsolatban vagy vele. De még ha Isten el is távolítaná az összes többi előnyt, akkor is, ez megmaradna, és ez elég nagy dolog: Ha hiszel Jézus Krisztusban, garantált az örök életed. Örökkévalóságod Jézus feltámadása miatt van megpecsételve.

Látod, az, hogy Jézus visszatért az életbe, mindent megváltoztatott. Szó szerint felosztotta a történelmet Kr. előtt és Kr. utáni időszakra. Ez a valaha volt legfontosabb esemény, és ez három dolgot bizonyít.

Az első, hogy Jézus az, akinek vallotta magát. Többször egymás után kinyilvánította, hogy Ő az Isten Fia, aki azért jött, hogy meghaljon a mi bűneinkért; és pontosan ezt tette.

Jézus feltámadása a történelem egyik legjobban dokumentált eseménye. Bármilyen bíróságon megállná a helyét; ahogy valójában meg is állta az évszázadok során.

A feltámadás is bizonyítja, hogy Jézus megtartja ígéreteit. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy hagyja, hogy az emberek megöljék őt, és hogy vissza fog térni az életbe. Ha betartotta ezt az ígéretét, akkor biztosan tudhatod, hogy bízhatsz abban az ezerféle ígéretében is, amelyeket Isten tesz az ő Igéjében.

A harmadik dolog, amit a feltámadás bizonyít, hogy van élet a halál után. Ha Jézus Krisztus nem támadt volna fel, akkor nem lenne reményed a jövőre nézve. Ez az élet itt a földön lenne minden, és ebben nem érdemes reménykedni!

Jézus mondja a János evangéliuma 11.részének a 25. és 26. verseiben, hogy: „Én vagyok az, aki feltámasztja a halottakat, és újra életet adok nekik. Aki hisz bennem, még ha meghal is újra él. Örök életet kap, mert hisz bennem, és soha nem vész el” (TLB fordítás).

Hol kapsz még ilyen ígéretet? Most, itt! Ki tud még ilyet adni neked? Senki! Ha nem kapod meg Jézustól az örök élet ígéretét, akkor sehonnan máshonnan nem kaphatod meg.

Ez egy elképesztő előny, és már ma a rendelkezésedre áll. Mi a feltétele? Csupán hinned kell.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, miért akarja Isten, hogy úgy dönts, hogy hiszel benne? Miért nem automatikus a megváltás?
 • Mit jelent számodra, hogy Isten megtartja ígéreteit?
 • Hogyan ad reményt a megváltásod?

 

Hogyan döntesz Jézussal kapcsolatban?

A Biblia azt mondja, hogy csak úgy juthatsz a mennybe, ha bízol Isten Fiában, Jézus Krisztusban. Nem lehet kiérdemelni azt, hogy a mennybe kerülj: „Kegyelemből üdvözültetek, hit által – és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka az – nem cselekedetek által, hogy senki ne dicsekedhessen” (Efézus 2,8-9).

Ha készen állsz arra, hogy Jézusnak szenteld az életedet, kezdd ezzel az imával:

„Kedves Istenem! Megígérted, hogy ha hiszek a Fiadban, Jézus Krisztusban, minden rossz, amit valaha elkövettem, megbocsáttatik, és hogy egy napon örökkévaló mennyei otthonodba fogadsz engem. Bevallom, hogy vétkeztem, és bocsánatot kérek tőled. Hiszem, hogy Jézus azért halt meg, hogy elvegye a bűneimet, és hiszem, hogy te feltámasztottad őt a halálból. Bízni akarok Jézusban, mint Megváltómban, és a mai naptól fogva követni akarom őt. Irányítsd az életemet, és segíts teljesíteni akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha most, az elmondott ima által fogadtad be Jézust a szívedbe, akkor kérlek, hogy írj nekem (angolul) a Rick@PastorRick.com címre, és jelezd nekem, mert szeretnék néhány ingyenes anyagot küldeni neked, amelyek segítenek elindulni Jézussal az utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.04.26)

Szólj hozzá!

Jézus feltámadása mindent megváltoztatott!

2024. április 01. 03:00 - Anika Enikő

 “Én vagyok az, aki feltámasztja a halottakat és újra életet ad nekik. Bárki, aki hisz bennem, mégha meghal is, mint bárki más, újra élni fog. Örök életet adott annak, aki hisz benne, és soha nem fog elveszni.” János 11,25-26 (TLB)

Jézus feltámadása mindent megváltoztatott! Szó szerint felosztotta a történelmet Krisztus előtti és Krisztus utáni időszakra. Ez a legfontosabb esemény az emberiség történelmében, és három dolgot bizonyít.

Először is, a feltámadás bizonyítja, hogy Jézus pontosan az, akinek vallotta magát! Többször elmondta, hogy ő Isten Fia, és azért jött, hogy meghaljon a bűneinkért. És pontosan ezt tette. Jézus Krisztus feltámadása a történelem egyik legjobban dokumentált eseménye. Bármely bíróság előtt megállná a helyét, és valóban meg is állta, sokszor az évszázadok során. Pál apostol ezt mondta: „Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam: hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, eltemették, és feltámadt a harmadik napon az Írások szerint, és megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is.” (1Kor 15,3-8)

Másodszor, a feltámadás bizonyítja, hogy Jézus megtartja az ígéreteit. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy „megölik, és a harmadik napon feltámad” (Máté 16,21). Mivel Jézus megtartotta ezt az ígéretet, bízhatsz Isten igéjének többi ígéretében is. A Biblia azt mondja: „Mert akárhány ígéretet is tett Isten, azok mind „igenek” Krisztusban. . . . [Ő] ránk helyezte tulajdon pecsétjét, és szívünkbe helyezte Lelkét letétként, garantálva azt, hogy el fog jönni.” (2Kor 1, 20-22 )

Harmadszor, a feltámadás bizonyítja, hogy van élet a halál után. Jézus Krisztus feltámadása miatt van reményünk a jövőre nézve. És ez egy olyan remény, amely nem okoz csalódást (lásd Róma 5,5). Jézus ezt mondta: “Én vagyok az, aki feltámasztja a halottakat és újra életet ad nekik. Bárki, aki hisz bennem, még ha meghal is, mint bárki más, újra élni fog. Örök életet adott annak, aki hisz benne, és soha nem fog elveszni.” (János 11,25-26 TLB fordítás)

Hol hallasz még ilyen ígéretet? Sehol! Ki más tud ilyet ígérni neked? Senki! Ha nem veszed át Jézustól, akkor nem lesz a tiéd. Ez elképesztő ajándék, és már ma a tiéd lehet. Mi kell hozzá? Csak az, hogy higgy benne!

A Biblia azt mondja: „Ez az örömhír elmondja, hogy milyenné tesz minket Isten a maga szemében. Ez hit által érhető el; az elejétől a végéig hit által. Ahogy a Szentírás mondja: „Hit által van élete az igaznak” (Róma 1,17 NLT fordítás). Isten Igéje azt is mondja: „Kegyelemből üdvözültetek, hit által – és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka – nem cselekedetek által, hogy senki ne dicsekedhessen” (Ef 2,8-9).

A jó hír az, hogy Jézus halála és feltámadása hozzáférést biztosít számunkra Istenhez. Más szóval, csak úgy juthatunk  a mennybe, ha Istenben bízunk, az ő Fián, Jézus Krisztuson keresztül. „Isten azt mondja, hogy elfogad és felment minket – nem nyilvánít bűnösnek, ha bízunk abban, hogy Jézus Krisztus elveszi a bűneinket. És mindannyian üdvözülhetünk ezen a módon, ha Krisztushoz jövünk, függetlenül attól, hogy kik vagyunk vagy milyenek voltunk” (Róma 3,22 TLB fordítás).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit jelent számodra tudni azt, hogy Jézus feltámadása jól dokumentált történelmi tény?
 • Segít-e Jézus feltámadása neked jobban bízni a Biblia ígéreteiben? Miért vagy miért nem?
 • Elkötelezted-e magad Krisztus mellett? Ha igen, milyen változást hozott ez a döntés az életedben? Ha nem, mi tart vissza attól, hogy ma elkötelezd magad mellette?

A Krisztus iránti elkötelezettség imája

Ha készen állsz arra, hogy életedet Jézus Krisztusnak szenteld, akkor imádkozz eképpen:

„Kedves Jézus! 

Megígérted, hogy ha hiszek benned, minden rossz, amit valaha elkövettem, megbocsáttatik. Megismerem életem célját, és egy napon örökkévaló mennyei otthonodba fogadsz.

Megvallom a bűneimet, és hiszem, hogy te vagy az Isten, az én Megváltóm. Uramként fogadlak be az életembe. Életem minden részét átadom ma neked, irányíts engem és dönts helyettem.

Uram Jézus, szeretnék megnyugodni szeretetedben. Köszönöm, hogy nem kell megdolgoznom érte, és hogy nem kell kiérdemelnem. Életem hátralévő részét arra akarom fordítani, hogy téged szolgáljalak, ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Alázatosan rád bízom az életem, és arra kérlek, hogy ments meg, és fogadj be a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha az imént elmondott ima által befogadtad Jézust a szívedbe, akkor kérlek, hogy írj nekem angolul a Rick@PastorRick.com címre, mert szeretnék neked néhány ingyenes anyagot küldeni, mely segít elindulni Jézussal közös utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.03.25)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Mit tegyünk, ha a remény már halott

2023. április 29. 03:00 - ReveSz

 

sun rays inside cave

 

"Ábrahám, amikor a reménység már halott volt benne, tovább reménykedett a hitben.... Isten szavára támaszkodott."
(Róm 4,18 PHILLIPS fordítás)

Honnan tudhatod, hogy mikor halt meg a remény az életedben? Elkezded használni a "soha" szót. Soha nem fogok megházasodni. Soha nem fogok leérettségizni. Soha nem fogok meggyógyulni. Soha nem fogok szabadulni az adósságból. Soha nem leszek képes elengedni a múltamat, és elfelejteni a szégyent és a szívfájdalmat. Soha nem leszek képes megváltozni. Soha nem fogom látni, hogy ez a helyzet meg fog változni. Ilyenkor hal meg a remény - amikor zsákutcába jutottál, és nem látsz kiutat.

Mit teszel, amikor a reményed meghal? A Róma 4:18 szerint: "Ábrahám, amikor a remény már halott volt benne, tovább reménykedett a hitben.... Isten szavára támaszkodott" (PHILLIPS fordítás).

Amikor zsákutcában vagy - amikor nehéz megtartani a reményt -, akkor szükséged van a Bibliára. Olvasd! Tanulmányozd. Memorizáld. Gondolkodj rajta. Jegyzetelj kis cetlikre, és vidd magaddal, ahová csak mész.

A Biblia tele van ígéretekkel, és semmi más nem tud úgy bátorítani, mint ez. Ha az Igére támaszkodsz, és bízol az ígéreteiben, az lelkileg felüdít. Nem fogsz pánikba esni, mert emlékeztetni fog arra, hogy bár ha valami kikerül az irányításod alól, az nem kerüli ki Isten kezéből.

A zsákutca a hited próbája. A Biblia azt mondja a Zsidókhoz írt levél 11:17-ben: "Miközben Isten próbára tette őt, Ábrahám még mindig bízott Istenben és az ő ígéreteiben, ezért felajánlotta áldozatul fiát, Izsákot" (TLB fordítás). Amikor Isten azt mondta, hogy azt akarja, hogy Ábrahám feláldozza a fiát, Ábrahámnak szeme sem rebbent. Nem esett pánikba - mert emlékezett arra, hogy Isten mire képes. Abban bízott, amit Isten megígért neki.

Néha, ahogy Ábrahám esetében is, úgy tűnik, hogy Isten azt akarja, hogy feladd a legbecsesebb álmodat. Fel tudod ezt ajánlani neki hittel, bízva Isten szabadításában?

Talán most zsákutcában vagy, és úgy tűnik, nincs kiút. Figyelj erre: A dolgok sosem olyan sivárak, mint amilyennek látszanak. Ha nem látsz kiutat, az azért van, mert emberi szemszögből nézed, nem pedig Isten szemszögéből.

A Róma 4:20 szerint: "Ábrahám soha nem kételkedett. Hitt Istennek, mert hite és bizalma egyre erősödött, és dicsérte Istent ezért az áldásért, még mielőtt az megtörtént volna" (TLB fordítás).

Egy ígéret csak annyira jó, amennyire annak a személynek a jelleme, aki az ígéretet teszi. A Biblia szerint Isten nem tud hazudni, mert ő a teljes igazság. Ha ígéretet tesz neked, akkor azt be is fogja teljesíteni. Pontosan úgy fog megtörténni, ahogyan ő mondta. Amikor zsákutcában vagy, bízz Isten igazságában.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Még ha most nem is vagy zsákutcában, hogyan használhatod Isten Igéjét arra, hogy felkészülj a hitnek ezen szakaszára?
 • Isten milyen ígéretei bátorítanak téged, amikor zsákutcában vagy?
 • Mit gondolsz, hogyan válaszol Isten annak, aki az Igéjéhez fordul, amikor zsákutcába kerül?

Milyen döntést hoztál Jézussal kapcsolatban?

Isten jóságát Fián, Jézus Krisztuson keresztül bizonyította be. A Biblia azt mondja: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Ján 3,16 Új fordítás).

Készen állsz arra, hogy bízz Istenben, hogy beteljesíti az örök életre vonatkozó ígéretét? Ha igen, kezdd azzal, hogy ezt az egyszerű imát elmondod: "Drága Istenem, hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Megvallom, hogy vétkeztem, és bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus meghalt, hogy elvegye bűneimet, és hogy feltámasztottad őt az életre. Szeretnék Jézusban mint Megváltómban bízni, és a mai naptól kezdve őt követni, mint Urat. Vezesd életemet, és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.04.22.)

Szólj hozzá!

Hitben dolgozz a céljaidért, ne félelemben!

2022. május 13. 03:00 - gerbeaud

„Maga az ÚR vonul majd előtted, ő maga lesz veled. Nem hagy cserben téged, és nem hagy el: ne félj hát, és ne rettegj!" (Mózes ötödik könyve 31,8)

Egy nagy cél kitűzése elsőre izgalmas lehet – és nyomasztó. Valóban, egy nagy célra tekintve magad előtt félelmet kelthet. Így akkor hogyan válaszolhatsz hittel a félelem helyett? Íme négy módszer.

Fogadd el Isten jelenlétét!

Biztos lehetsz abban, hogy Isten veled van, és életed minden körülményén és helyzetén dolgozik, beleértve a nagy céljaidat. A Biblia ezt mondja: „Maga az ÚR vonul majd előtted, ő maga lesz veled. Nem hagy cserben téged, és nem hagy el: ne félj hát, és ne rettegj” (Mózes ötödik könyve 31,8)

Figyeld Isten munkájának jeleit az életedben!

Minél nagyobb az álom, annál tovább tart azt megvalósítanod. Lehet, hogy először nem veszed észre a munkád gyümölcsét, de keresd a földből kinövő kis hajtásokat! Isten munkálkodik akkor is, amikor ez nem nyilvánvaló. Ha bízol Isten munkálkodásában, az segít elkerülni a félelmet és a csüggedést. Dolgozz tovább Istentől kapott célod felé, és meg fogod tapasztalni Isten áldását.

Támaszkodj Isten bibliai ígéreteire!

Amikor kitűzöl egy célt, ne a problémákra összpontosíts, hanem az ígéretekre! Keress egy ígéretet Isten Igéjében, amely elvezet a célodhoz.

A Teremtés könyve meséli el azt a történetet Ábrahámról, aki nagy célt tűzött ki legfőbb szolgájának: utazzon el egy távoli vidékre, hogy feleséget találjon Ábrahám fiának. A szolga azon kezd tűnődni, hogy képes lesz-e teljesíteni. Ábrahám azonban megnyugtatja szolgáját azzal, hogy elmondja neki azt az ígéretet, amit Istentől kapott: „Az ÚR [...] elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hozhass feleséget a fiamnak” (Mózes első könyve 24,7).

Ha van egy Istentől kapott célod, amely egy ígérethez kötődik a Bibliában, akkor hittel várhatsz arra, és nem félelemben, bízva abban, hogy Isten beváltja ígéreteit.

Higgy Isten terveinek jóságában!

Honnan tudod, hogy Isten tervei jók? A Biblia több mint 7000 ígéretet tartalmaz Isten jóságáról feléd, mert azt akarja, hogy megtanulj bízni benne, hogy higgy és ne félj!

Lehetséges, hogy Isten nem küld angyalt, aki az utat mutatja, amikor a célod felé haladsz, de ez rendben van – nincs szükséged angyalra! Isten több tucatszor mondja a Szentírásban: „Veled vagyok, bárhová mész.”

Bármilyen nagy célt tűzött is eléd Isten ma, válaszolj hittel a félelem helyett, miközben figyeled a munkálkodásának jeleit az életedben, és hiszel az irántad való jóságában.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mikor ösztönöztek Isten munkálkodásának apró jelei az életedben arra, hogy haladj tovább egy tőle kapott cél felé?
 • Melyik konkrét bibliai ígéret ösztönözhet arra, hogy ma egy Istenhez mérhető célt tűzz ki magad elé?
 • Hogyan változtathatja meg az általad kitűzött célt az az ígéret, hogy Isten mindig veled van?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.05.06.)

Szólj hozzá!

Ne félj! Emlékezz Isten ígéreteire!

2020. január 01. 03:00 - Krnl

20200101_2.jpg

„Áldott az, aki hitte, hogy az Úr beteljesíti a neki tett ígéreteit!” (Lk 1,45 NIV fordítás).

Ha szükségem lenne egy nagyobb műtétre, és aggódnék, hogy megengedhetem-e magamnak, akkor elővenném a biztosítási kötvényemet, és megnézném, hogy fedezik-e a beavatkozást. Ha a biztosító megígérte, hogy fizet érte, akkor nem kellene sem szoronganom, sem aggódnom.

Nagyon is sok ember fél, szorong és aggódik manapság a világunkban, mert nem ismerik, mi van Isten szándékainak kézikönyvében, a Bibliában. Ebben a könyvben Istennek több, mint 7000 ígérete van számodra az egészségedről, a kapcsolataidról, a karrieredről, a múltadról, a jelenedről és a jövődről, a bűnbocsánatról és az örök életről. Ha azonban nem ismered ezeket az ígéreteket, akkor nem hivatkozhatsz rájuk. Amikor úgy éled le az életed, hogy nem tudod, mit ígért neked Isten az Igéjében, akkor tele leszel szorongással.

A félelem legyőzéséhez ismerned, bíznod és emlékezned kell arra, amit Isten ígért, hogy meg fogja tenni az életedben. Ez az, ami Máriának bizalmat adott.

Erzsébet észrevette ezt. Amikor Mária meglátogatta őt, Erzsébet azt mondta Máriának: „Áldott az, aki hitte, hogy az Úr beteljesíti a neki tett ígéreteit!” (Lk 1,45 NIV fordítás). Mária hitte, hogy Isten betartja ígéreteit. Ez az, ami ennek a fiatal parasztlánynak roppant nagy bizalmat adott a hihetetlenül félelmetes helyzetben. Hitte, hogy Isten megtartja szavát.

A legfontosabb ígéret, amit Isten tett a Bibliában, hogy amikor meghalsz, a mennybe fogsz menni, ha bízol a Fiúban, akit ő karácsonykor küldött. Ezt az örök élet ígéretének hívják. Ez János evangéliuma 3. fejezetének a 16. versében van, ami a Biblia leghíresebb Igéje: „Mert Isten annyira szerette a világot, hogy az ő egyetlen Fiát adta, hogy bárki hisz benne, az el ne pusztuljon, hanem örök élete legyen” (NIV fordítás).

Jézus azonban nem csak azért jött a földre, hogy megbocsássa a bűneidet. Ő azért is jött, hogy megsemmisítse a félelmeidet itt és most. A zsidókhoz írt levél 2. fejezetének 15. verse azt mondja, hogy Jézus magára vette az emberséget, azaz emberré lett, így meg tudja „szabadítani azokat, akiknek az egész életét rabszolgaságban tartotta a haláltól való félelmük” (NIV fordítás).

Ez engem a híres „Ó, Betlehem kis városa” című örömének egyik sorára emlékeztet: „Az összes év reményei és félelmei benned találkoznak ma éjjel.”

Minden reményt helyreállított. Minden félelmet legyőzött. Ez a legnagyszerűbb ígéret, amire ezen a karácsonyon hivatkozhatsz.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Isten mennyi ígéretét tudod megnevezni a Bibliából? Mit tehetsz ma azért, hogy elkezdd következetesebben vagy hatékonyabban megjegyezni Isten Igéjét?
 • Milyen helyzetekben szükséges számodra, hogy bizalmat érezz félelem helyett?
 • Miért akarja Isten tőled, hogy félelem nélkül élj?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2019.12.25.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása