Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Ha üldöznek, válaszd a dicsőítést az aggódás helyett!

2023. június 03. 03:00 - daniella_89

 9_5_22_meaningofworship-1024x683-1-538x218.jpgHa szenvedtek azért, mert az igazságért munkálkodtok, Isten megjutalmaz majd érte. Tehát ne aggódjatok, vagy féljetek amiatt, hogyan bánnak veletek! Helyette dicsérjétek Krisztust, mint életetek Urát! Ha pedig valaki a hitetek reménységéről kérdez, mindig álljatok készen válaszolni.” (1Pt 3,14­­–15, NLT fordítás) 

A kereszténység nem való félénk, puhány, vagy bizonytalan embereknek. Jézus követésében, bátor férfiakra és nőkre van szükség.

Te mit szenvedsz el, ha követed Krisztust? Nem valószínű, hogy - ellentétben a világ más részein elő hívőkkel - neked valaha is részed lett volna kegyetlen elnyomásban. De az valószínű, hogy hitedért minden egyes nap csendes elnyomásban és üldöztetésben részesülsz, mivel a legtöbb ország kultúrája egyre inkább istentelenné és keresztény-ellenessé válik.

Nem számít, hogy honnan jöttél, mert amikor a hited miatt üldöznek, természetes, ha félsz. Szóval, hogyan szabadulhatsz meg az üldöztetés, az elnyomás, a kirekesztés miatti félelmedtől? Hogyan szabadulhatsz meg az aggodalmaktól, hogy megbélyegeznek? Hogyan szabadulhatsz meg az kitaszítás miatti félelemtől?

Töltekezz fel Isten szeretetével! A Biblia azt mondja, hogy "A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet" (1János 4,18). Amikor üldöznek, Isten szeretetére kell koncentrálnod! Azok az emberek, akik Isten szeretetében bíznak, nem félnek az megbélyegzéstől. Nem aggódnak amiatt, hogy kirekesztik őket.

A Biblia azt mondja Péter első levelében a 3. rész 14–15. versében: „Ha szenvedtek azért, mert az igazságért munkálkodtok, Isten megjutalmaz majd érte. Tehát ne aggódjatok, vagy féljetek azért, hogy hogyan bánnak veletek! Helyette dicsérjétek Krisztust, mint életetek urát! Ha pedig valaki a hitetek reménységéről kérdez, mindig álljatok készen válaszolni.” (NLT fordítás)

Két választásod van, amikor nyomás nehezedik rád azért, hogy elhallgasd a Krisztusba vetett hitedet: aggódhatsz, vagy dicsőíthetsz. Ez azt jelenti, hogy pánikolhatsz, vagy imádkozhatsz. Egyik esetben a problémára, a nyomásra és a zaklatásra koncentrálsz, a másik esetben pedig, Istenre figyelsz.

Amikor a hited miatt üldöznek, akkor nyomás, kényszer alá helyeznek. Ne a kényszer-érzésre figyelj, hanem koncentrálj Istenre! Más szóval: válaszd a dicsőítést, - hiszen az Istenre való fókuszálás, valójában dicsőítés!

A következő alkalommal, amikor a hited miatti kényszert, üldöztetést, kirekesztést érzel, inkább dicsőíts az aggódás helyett!

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

  • Milyen módon éreztél már a hited miatt,  a világ részéról nyomást, kényszert, üldöztetést?
  • Az 1Péter 3,14 azt mondja, Isten megjutalmaz, ha szenvedsz az igazságért. Mit gondolsz, hogyan jutalmaz ezért?
  • Amikor a hited miatt kiközösítést, üldözést szenvedtél el, hol találtál bizonyosságot Isten szeretetére?

* (Daily Hope by Rick Warren, 2023.05.27. Ford.: Lilla:), daniella_89)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Miként bízz Isten jóságában, miközben az élet kemény lesz

2023. január 02. 03:00 - Besther

cross-g768f7d570_1920.jpg

"Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre." (Zsoltárok 100,5.)

Ha keresztény otthonban nőttél fel, akkor talán megtanultad ezt a gyerekkori imát: „Isten nagy. Isten jó. Adjunk hálát neki  ételünkért. Ámen." Bár leegyszerűsített ima, mégis lefedi Isten egyik legfontosabb jellemzőjét: jóságát.

Tényleg igaz, hogy Isten mindig jó? Teljes mértékben! Sok ember viszont nem úgy él, ahogy hisz. Sok okból lehet nehéz hinni Isten jóságában, beleértve azt is, amikor fájdalmad van. Ha konfliktusba kerülsz, megfeledkezel róla. Amikor depressziós vagy azt gondolod, hogy a jósága mindenkié, kivéve a tiéd. És amikor aggódsz vagy feszült vagy, úgy tűnik, hogy nem találod (még kevésbé gondolsz rá) Isten jóságát, még, akkor sem, ha közvetlenül előtted van.  

Mégis hogyan bízhatsz Isten jóságában, ha nem érzed azt? Isten igéje, a Biblia újra és újra emlékeztet téged rá. A Zsoltárok 100,5 ezt mondja, "Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre."

Az életedben nagyon fontos, hogy Isten jóságára összpontosíts. Kilátást ad legsötétebb napjaidon, amikor a leginkább szükséged van rá. Amikor elfelejted Isten jóságát, elveszíted a perspektívádat, és csak azt a nehézséget láthatod, amellyel szembenézel.

Isten magabiztos életet akar neked adni, még a legnehezebb napjaidon is. Biztosítani akar szeretetéről és gondoskodásáról. Olyan életet akar adni, amiben befolyásod és lehetőségeid vannak, hogy változást tudj elérni a világban. Örökséget és mennyei otthont akar adni maga mellett, örökre. Ki ne akarná ezt? Kinek nincs erre szüksége?

Hogyan tapasztalhatod meg Isten jóságát? Tanulhatsz Isten jóságáról, miközben olvasod a Bibliát vagy hallgatsz egy üzenetet róla, de valójában, akkor tapasztalod meg, amikor dicsőíted Őt. Semmi sem segít úgy a koncentrálásban, mint a dicsőítés!

A Biblia ezt mondja a Zsoltárok 34,9-ben, "Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül."  Isten jóságát a dicsőítésen keresztül tapasztalod meg, amikor dicséred és hálát adsz neki azért, aki Ő és azért, amit neked ígért.

Amikor elhiszed és elfogadod Isten jóságát, az gyökeresen megváltoztatja az életed és a körülményeiddel kapcsolatos nézőpontodat. Nem leszel ugyanaz!

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

  • Hogyan segít jelenlegi fájdalmadon az, ha visszaemlékszel Isten múltbéli jóságára?
  • Miért ad önbizalmat életed során az Isten jóságába vetett hited?
  • Isten melyik igeszakasza emlékeztet a jóságára?

Akarod ma Jézust követni?

Isten bizonyította jóságát Fián, Jézus Krisztuson keresztül. A Biblia ezt mondja, "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16.)

Készen állsz megbízni Istenben, hogy Ő beteljesíti az örök életre vonatkozó ígéretét? Ha igen, imádkozd ezt az egyszerű imát: "Drága Istenem, hiszem, hogy Jézus Krisztus a Te fiad. Bevallom, hogy vétkeztem és kérem bocsánatodat. Hiszem, hogy Jézus meghalt, hogy elvegye bűneimet és, hogy Te feltámasztottad őt. Bízni akarok Jézusban, mint Megváltómban és követni őt a mai naptól fogva, mint Uramat. Vezesd az életemet és segíts teljesíteni akaratodat. Jézus nevében imádkozva. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.12.26.) 

Szólj hozzá!

Isten hatalma elűzi a félelmeket

2022. november 15. 03:00 - flependzsi

ship-gcca398af3_1920.jpg

Ekkor felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és minden elcsendesült. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt kérdezték: Miféle ember ez? Még a szelek és a tenger is engedelmeskednek neki!” (Máté evangéliuma 8. rész 26-27. - NIV fordítás)

Bármikor, amikor olyan helyzetbe kerülsz, amit nem tudsz befolyásolni vagy irányítani, emlékeztesd magad Isten hatalmára. Ezt hívják Isten dicsőítésének, imádásának, és ez a harmadik ellenszer az élet pusztító viharaival szemben. 

A viharos napokon − amikor az egészséged megromlik, amikor a házastársad hűtlen, vagy amikor a barátaid kritikusak − döntened kell, hogy aggódni fogsz, vagy dicsőíted Istent.

Van egy nagyon jó példa erre az Újszövetségben. Jézus a tanítványaival kihajózik a Galileai tengerre. A Galileai tenger akkoriban - ahogyan most is - egy hatalmas tó volt, így a viharok gyorsan kialakultak ott. Itt is pontosan ez történik.

A Máté evangéliuma 8. rész 24-25. verse ezt mondja: “Hirtelen nagy vihar támadt a tengeren, és a hajót elborították a hullámok. De Jézus aludt. Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták: 'Uram, ments meg minket, elveszünk!’” 

A hajó hánykolódott, Jézus azonban aludt. Benne békesség volt, Ő nem aggódott. A tanítványok azonban pánikba estek. 

Jézus ezt mondta nekik: “Mit féltek, ti kishitűek? Ekkor felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és minden elcsendesült. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt kérdezték: Miféle ember ez? Még a szelek és a tenger is engedelmeskednek neki!” (Máté 8, 26-27).

A tapasztalat, amit átéltek tiszteletet ébresztett a tanítványokban Jézus iránt. Elfelejtették egy pillanatra, ki Jézus. De amikor látták, ahogyan megmutatkozik hatalma a természet erői felett, már nem a félelmeikre néztek, hanem Isten nagyságára. Másképp fogalmazva: az, ami történt, Isten imádatára indította őket.

Az imádat által tudod te is elérni, hogy az élet szelei abba az irányba vigyenek, amerre menni akarsz − Jézus felé. A viharos szelek el is sodorhatnak, és az a veszély is fenyegethet, hogy elveszel. Ehelyett engedd, hogy a fájdalom, a megrázkódtatás vagy a stressz viharos szelei Isten irányába sodorjanak, és Őrá irányuljon a figyelmed.

Mitől félsz jelenleg? Bármi is az, ha Jézus veled van a hajóban, életed hajója elsüllyeszthetetlen. Neki hatalma van a természet erői felett − és minden más felett is. 

 Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Hogyan tudtak életed eddigi viharai közelebb vinni Istenhez? Milyen esetekben távolítottak el Istentől?
  • Idézz fel egy esetet, amikor láttad Istent, ahogyan megmutatja hatalmát a természet felett. Hogyan reagáltál erre?
  • Mikor fordult elő veled utoljára, hogy tisztelettel teli csodálat ébredt benned Jézus iránt? Milyen körülmények hatására történt ez?

Szeretnéd ma követni Jézust?

A Biblia azt mondja, “Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

Bízol Istenben, hogy betartja, amit ígért? Mondd el ezt az egyszerű imát: “Istenem, hiszem, hogy Jézus Krisztus a Te fiad. Megvallom, hogy vétkeztem, és kérlek, bocsáss meg nekem. Hiszem, hogy Jézus meghalt a bűneimért,  és hiszem, hogy feltámadt. Bízok Jézusban, a megmentőmben, és követni szeretném Uramként a mai naptól fogva. Kérlek, vezesd az életem, és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.11.08.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!