Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Szeretnél növekedni lélekben? Fogadd el a Biblia hatalmát!

2020. április 24. 03:00 - Deltajulietttango

20200424.jpg

„Istennek minden szava színigaz” (Péld 30,5).

A csecsemőnek sok dologra van szüksége a növekedéshez, de a legnyilvánvalóbb követelmény a táplálék. Tarthatod kézben, ringathatod és énekelhetsz neki, de tej nélkül a baba nem fog növekedni.

A szívünkkel ugyanez a helyzet. A szellemi növekedéshez szellemi táplálékra van szükségünk. Ezt a Bibliából szerezzük be, az Isten szavából. Péter első levele azt mondja: „Mint az újszülött csecsemők, vágyjatok az Ige tiszta tejére, hogy rajta felnőjetek az üdvösségre” (1Pt 2,2 CSB fordítás).

De lehet úgy is olvasni a Bibliát, hogy semmi értelmeset nem olvasol ki belőle. Ugyanis „kulcsokra” van szükséged a Szentírás feloldásához. Az egyik kulcs a Biblia tekintélyének, vagy hatalmának elfogadása.

A Biblia azt mondja magáról, hogy Isten Igéje: „Ezért mi is szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor hallgattátok Isten általunk hirdetett Igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek” (1Thessz 2,13).

Az egyik oka annak, hogy a mai világban olyan sok a zavar, az az, hogy az emberek olyan sok különféle tekintélyre hallgatnak, és mindenki azt kérdezi: „Kinek is van igaza?” Akár felismered, akár nem, van tekintély az életedben. Az, amit döntéseidnél használsz.

Az emberek gyakran négy megbízhatatlan tekintélyforrást használnak a Szentírás helyett:

1. Közvélekedés. Azok a személyek, akik ezt a tekintélyforrást követik, azt mondják: „De hát mindenki ezt csinálja!” Még Mózes második könyve 23. fejezetének a 2. verse is figyelmeztet: „Ne állj a rosszat akaró többség mellé!”

2. Hagyomány. Ezek az emberek azt mondják: „De mindig is így csináltuk!” Jézus kora néhány vallásos emberének azt mondta: „Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtok” (Mk 7,8).

3. Értelem. Ez a megbízhatatlan forrás azt mondja: „Nos, logikusnak tűnik; észszerűnek tűnik.” A Szentírás azonban óva int, hogy az intellektusunkat mint tekintélyforrást használjuk: „Van olyan út, amely az ember számára helyesnek tűnik, de végül halálhoz vezet” (Péld 16,25 NIV fordítás).

4. Személyes érzések. Az Egyesült Államok egész területén találtok olyan embereket, akik azt mondják: „Hiszem, mert érzem.” De a Biblia beszél olyan időszakról, amikor ennek a hozzáállásnak köszönhetően a világban anarchia volt: „Mindenki azt cselekedte, ami jónak látszott a szemében” (Bír 21,25 KJV fordítás).

Csak egy teljesen megbízható tekintély létezik az életben: Isten Igéje. Ahogy Pál második levele Timóteushoz 3. fejezetének a 16. és 17. versei írják: Az egész Bibliát isteni ihletés adta nekünk, és hasznos arra, hogy megtanítsa nekünk, mi az igaz, és beláttassa velünk, mi a rossz az életünkben; tisztázzon bennünket, és segítsen, hogy azt tegyük, ami helyes. Ez Isten útja arra, hogy minden szempontból jól felkészültté tegyen bennünket(TLB fordítás).

A példabeszédek könyve 30. fejezetének az 5. verse egészen egyszerűen pedig azt mondja: „Istennek minden szava színigaz.”

Helyezd el ma ezt jól a szívedben: „El fogom fogadni a Bibliát, mint egyetlen tekintélyt az életem minden kérdésében.” Amikor elfogadod ezt a felsőbb hatalmat, elkezdesz majd egyre többet kihozni a Bibliából.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez: 

 • A csecsemőknek tejre van szükségük a növekedéshez. Te mire támaszkodsz szellemi növekedésedben?
 • Az emberek néhány megbízhatatlan tekintélyforrásban hisznek: a közvélekedésben, a hagyományban, az észérvekben és a személyes érzésekben. Ezek közül melyik csábít, hogy kövesd? Hogyan tapasztaltad meg, amikor átvertek téged?
 • A Biblia az életed számára a megbízható, végső hatalom. Milyen lehetne az életed, ha rábíznád magad, és nem a megbízhatatlan tekintélyforrásokra?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.04.17.)

Szólj hozzá!

Hogyan élj szabadon Sátán hatalmától?

2020. április 14. 03:00 - magyarosijulia

20200414.jpg

„Isten megszabadított minket a sötétség hatalmától, és az ő szeretett Fiának királyságába vitt" (Kol 1,13 GW fordítás).

Sátán szereti manipulálni az embereket. Folyamatosan ezt teszi. A kísértés és az elítélés Sátán két kedvenc módszere, amelyekkel manipulál.

Először azzal kísért, hogy lekicsinyli a bűnt, mielőtt elkövetnénk azt. Ilyeneket sugdos a fülünkbe: „Ez semmiség! Mindenki ezt csinálja!” Aztán, miután elkövettük a bűnt, rátér az elítélésre, és azt mondja nekünk: „Nahát, Isten most már soha többé nem fog szeretni!”

Sátán lekicsinyli a bűnt, mielőtt elkövetnénk, és felnagyítja, miután elkövettük. A kísértés és az elítélés által Sátán arra törekszik, hogy irányítson bennünket.

De Jézusnak köszönhetően nem kell engednünk Sátánnak. Jézus azért halt meg a kereszten, hogy megfékezze Sátán erejét, és ne legyen többé hatalma feletted.

Pál levele a kolosséiakhoz 1. fejezetének 13. verse ezt írja: „Isten megszabadított minket a sötétség hatalmától, és az ő szeretett Fiának királyságába vitt” (GW fordítás).

Egy kozmikus harc zajlik a jó és a gonosz között. Amikor Jézus a kereszten volt, úgy tűnt, hogy Sátán nyert.

De a kereszten Jézus így kiáltott: „Elvégeztetett!” Nem azt mondta, hogy „Végeztek velem!” vagy „Végem van!” Három nap múlva feltámadt a sírból. Jézussal nem végeztek. Sátánnak viszont vége lett. Jézus a kereszten elvégezte, hogy Sátán soha ne legyen képes irányítani minket.

Ha elfogadtad Isten szabadító ajánlatát, és munkálkodik benned a Szentlélek, akkor Sátánnak csak úgy lesz hatalma feletted, ha megengeded neki. A félelem, keserűség és szorongás hatalmat ad Sátánnak. De amikor bízol Istenben, és a megbocsátást, valamint a reményt választod, akkor Sátán erőtlen az életedben.

Mivel Jézus legyőzte Sátán feletted való hatalmát, nem kell az áldozatává lenned. Élhetsz szabadon, úgy, ahogy Isten megalkotott, hogy élj.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan manipulál minket Sátán az elítélés által?
 • Általában Sátán kísértésének vagy elítélésének vagy az áldozata?
 • Ha Sátánnak nincs többé hatalma uralkodni felettünk, miért adjuk vissza olyan sokszor ezt a hatalmat neki?

A Biblia azt írja, hogy egyikünk sem tudja elérni Isten tökéletes mércéjét. Isten mégis szeret minket, noha bűnben élünk, és mindannyian megromlottak vagyunk. Tulajdonképpen Isten annyira szeret minket, hogy elküldte Fiát, Jézust, hogy megtisztítson minket a bűntől, és tagja legyünk Isten családjának.

Hogyha még soha nem fogadtad el Isten szeretetét, és nem hívtad be Jézust a szívedbe, szeretném, ha most lenne erre alkalmad. Mondd el ez az imát: „Drága Istenem, nem értek mindent, de köszönöm, hogy te szeretsz engem! Köszönöm, hogy te itt vagy számomra, és nem azért küldted el Jézust, hogy elítéljen engem, hanem hogy megváltson. Beismerem, hogy szükségem van Jézusra, mint személyes Megváltómra, és ma behívom Jézust a szívembe. Szeretném, hogy kapcsolatom legyen Jézussal. Követni akarom őt, és azt tenni, amit ő mond nekem!

Arra kérlek, hogy szabadíts meg a múltamtól, a megbánásaimtól, a hibáimtól, a bűneimtől, a rossz szokásaimtól, a fájdalmaimtól és a halasztgatásaimtól! Szabadíts meg engem, hogy a te céljaidra tudj használni! Meg akarom tanulni, hogy szeresselek és bízzak benned, és örökké a családod tagja akarok lenni. A te nevedben imádkoztam. Ámen!”

Ha elmondtad ezt az imát, és befogadtad Jézust, kérlek, írj egy levelet angolul a Rick@PastorRick.com e-mail címre! Szeretnék néhány angol nyelvű segédanyagot küldeni, melyek segítenek elindulni Jézussal az új úton.

(Daily Hope by Rick Warren, 2020.04.07.)

Szólj hozzá!

Gondolataid alakítják életed

2018. augusztus 29. 03:00 - Mate Cseri

„Óvd gondolataid, mert gondolataid alakítják életed." (Péld 4:23, GNT fordítás)

life_shaped_bythoughts.jpg

Istent sokkal jobban érdekli elméd megváltoztatása, mint körülményeid megváltoztatása.

Te azt szeretnéd, hogy Isten elvegye minden gondod, fájdalmad, keserved, szenvedésed, betegséged és szomorúságod, Isten viszont először rajtad akar dolgozni, mivel nem lesz addig változás az életedben, amíg nem újítod meg elméd, amíg gondolataid nem kezdenek el változni.

Miért van akkora jelentősége annak, hogy megtanuld uralni elmédet? Hadd hozzak három érvet.

Urald az elmédet, mert gondolataid irányítják azt.

A Példabeszédek 4:23 szerint: „Óvd gondolataidat, mert gondolataid alakítják életed." (GNT fordítás). Gondolataidnak döbbenetes életformáló ereje van, úgy jó, mint rossz irányba. Például, lehet, hogy elfogadod azt, amit mondott neked valaki gyerekkorodban: „Értéktelen vagy, nem számítasz." Ha elfogadtad ezt a gondolatot, ami helytelen ugyan, de mégis alakította életed.

Urald elmédet, mert az elme a bűn csatatere.

Minden kísértés az emberi elmében történik meg. Pál mondja a Római levél 7:22-23-ban: „Gyönyörűségemet találom Isten akaratának megcselekvésében, új emberi mivoltom szerint; de van bennem valami mélyen, amely háborúban áll elmémmel és győzedelmeskedik és a még mindig velem lévő bűn szolgájává tesz engem. Elmémben Isten engedelmes szolgája akarok lenni, de ehelyett azt veszem észre, hogy a bűn szolgája vagyok." (TLB fordítás).

A szellemi kifáradás egyik oka az elménkben dúló egész napos harc. Gyöngítő hatása van, mert igen heves, és azért ilyen ádáz a harc, mert az emberi elme a legnagyobb értékünk. A Sátánnak a legnagyobb értéked kell!

Urald elméd, mert ez a béke és boldogság záloga.

Egy fegyelmezetlen elme feszültséghez vezet. A helyesen uralt elme viszont békességhez. Egy fegyelmezetlen elme összeütközéseket szít. A helyesen uralt elme önbizalmat kovácsol. Egy fegyelmezetlen elme stresszt okoz. Amikor meg sem próbáljuk kordában tartani elménket és irányítani gondolatainkat, óriási stressz keletkezik életünkben. Egy helyesen irányított elme erőhöz, biztonsághoz és békéhez vezet. 

„Hagyni a bűnös természetet uralkodni az elmén: halál; engedni viszont a Lelket, hogy uralja az elmét: élet." (Római 8:6, NLT fordítás).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mivel töltjük meg elménk, ami kedves Isten előtt? Mivel, ami nem kedves?
 • Hogyan gyakoroljuk elménk irányítását?
 • Milyen szerepe van az Igének elméd irányításában?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2018.08.22)

Szólj hozzá!

Hogyan tudunk a hatalomban lévő emberekre hatni

2017. október 08. 03:00 - Erika1832

„Akkor Dániel ezt mondta a felügyelőnek, akit az udvarmester rendelt Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás mellé: „Tégy próbát szolgáiddal tíz napig! Zöldségféléken és vízen kívül ne adjatok mást nekünk ennünk, ezután hasonlítsátok össze kinézetünket a többi fiatalemberével, akik a király ételeiből esznek, és amit látsz majd, aszerint bánj szolgáiddal”. A felügyelő beleegyezett ebbe, és próbát tett velük tíz napig.” (Dániel 1:11-14, NIV fordítás)

Hívőként előfordulhat, hogy olyan helyzetben találod magad, amelyben egy hatalommal felruházott embert a helyes irányba kell terelned, továbbá, amikor arról kell őt meggyőznöd, hogy változtasson kialakult véleményén és döntésén.

A következő hat dolgot ajánlom figyelmedbe arra az esetre, amikor meggyőzni, vagy befolyásolni szeretnél valakit, akinek hatalma van. Dániel életében is láthatjuk mindezeket, leginkább a róla elnevezett bibliai könyv első fejezetében.

1. Felelősségvállalásodról légy ismert.  (Példabeszédek 22:29) — A nagy felelősségérzettel bíró emberek felismerik azokat, akikre szintén jellemző e tulajdonság. A király tisztviselője mélyen tisztelte Dánielt emiatt, és Dániel ezért tudott a kérésével előállni. A keresztényeknek is hasonló hírnevet kellene kivívniuk maguknak mind az üzleti életben, mind pedig környezetükben.

2. Légy alázatos ahelyett, hogy megpróbálnál kiharcolni valamit. (Példabeszédek 25:6) — Ne követelőzz. Dániel sem így tett, hanem megkérte a felügyelőt, hogy tegyen egy próbát velük. Egy hatalomban lévő embernél a fenyegetőzés nem használ. Helyette légy alázatos, máskülönben kudarcot vallasz.

3. Ne próbáld meg becsapni és manipulálni a másikat. (2 Korintus 4:2) — Isten nem szereti, ha tisztességtelen vagy, Ő nem fog melléd állni, ha nem mondasz igazat.

4. Hivatkozz a másik fél céljaira és érdekeire. — Azzal kezd, amit ők szeretnének elérni, és ne azzal, amit te magad. Dániel azt mondta az udvarmesternek: "Mindkettőnknek ugyanaz a célja. Az, hogy olyan ételeket egyek, amelyektől egészséges leszek. Csak én ezt másképp szeretném elérni, mint ahogyan te. A céllal nincs probléma, csak azt más úton szeretnénk kivitelezni. Ha megpróbálod a saját elképzelésed ráerőltetni valaki méséra, azzal nem fogod elérni a célodat.

5. Válaszd meg a megfelelő helyet, időt, és  szavakat. (Példabeszédek 16:21) — Mi a megfelelő hely? Kizárólag négyszemközt, és soha ne nyilvánosan konfrontálódj egy hatalomban lévő emberrel. Ha így teszel, csak még jobban ellenáll majd. Mi a legmegfelelőbb időzítés? Semmiképp sem az, amikor a másik fél csalódott, fáradt vagy éhes. És melyek a megfelelő szavak? Légy udvarias és barátságos.

6. Bízz Istenben, akkor is, ha a kérésed elutasítják. (Róm 8:28) — A Biblia egyértelműen kimondja, hogy Isten azok javára fordítja a dolgokat, akik szeretik Őt. Nem mindig jó az, ami történik az életedben, de bízhatsz abban, hogy Isten képes azt a javadra fordítani.

És még egy fontos dolog: nem kell egyedül szembeszállnod egy hatalomban lévő személlyel, mert Jézus azt mondja, hogy soha nem fog magadra hagyni. Ráadásul, a Szent Szellem is veled van. Isten ígéreteire is támaszkodhatsz, továbbá az egyház is  melletted áll.

Tehát nem vagy egyedül.

A Biblia szerint: "nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van". (1 János 4:4b GW fordítás)

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

• Hogyan ellenszegültél hatalommal bíró emberekkel eddigi életed folyamán? Milyen eredményt értél el? Most           másképp csinálnád?
• Véleményed szerint a fenti hat lépés közül melyik a legnehezebb és melyik a legkönnyebb? Miért?
• Mennyire támaszkodtál más hívőkre akkor, amikor szembehelyezkedtél egy hatalommal bíró személlyel?

*   (Daily Hope by Rick Warren, 2017.10.01.)

Szólj hozzá!
Címkék: hatalom

Ints búcsút a félelemnek!

2016. december 28. 03:00 - torokaron

„Ezek közül egyesek kihagyták az élet legfontosabb részét – nem ismerik Istent.” (1Timóteus 6:21, TLB fordítás)

Vannak emberek, akik félnek a karácsonytól. Küszködnek a betlehemes játékokkal és azokkal, akik „Boldog Karácsonyt” kívánnak. Küszködnek a karácsonnyal, mert félnek tőle.

Ez történt a legelső karácsonykor is. Nézzük csak Heródest. Ő paranoiás volt, félt a karácsonytól, mert félt mindenkitől, aki veszélyt jelenthetett a királyságára. Amikor megjelentek a bölcsek és a kisded Jézus holléte felől érdeklődtek, Heródes dührohamot kapott. Meg kellett találnia Jézust, mert nem akart senkit sem, aki átvehette volna tőle a helyét. Annak érdekében, hogy minden ellenfelét kiiktassa, Heródes hozott egy olyan törvényt, melynek értelmében minden két éven belül született betlehemi fiút meg kellett ölni. Nagyon félt a közelgő karácsonytól.

Lehet, hogy nincs benned ekkora félelem, azonban én sok olyan embert ismerek, akik félnek attól, hogy megismerjék Istent. Alapvetően háromféle félelem van bennük. Sokan attól tartanak, hogy ha beengedik Jézust a szívükbe, akkor ő elveszi minden vidámságukat, elveszi az összes szabadságukat, és fanatikussá változtatja őket.

De amikor beengeded Jézust az életedbe, ő nem szeretne még vallásosabbá tenni téged. Ő még inkább emberivé tenne téged. Szent Iréneusz azt mondta, hogy „Isten dicsősége az, ha egy emberi lény teljes életet él”. Nem is igazán élsz addig, ameddig nem kapcsolódsz a Teremtőhöz, aki alkotott téged.

A lényeg a következő: Isten hozott létre téged Isten számára. Amíg ezt nem érted meg, az életednek nincs igazán értelme. Megpróbálhatod megtalálni az életedet a pénz hajhászásában, az élvezetekben vagy a hatalom iránti vágyban, de akkor is lesz egy Isten-alakú űr a szívedben. Csak Isten tudja betölteni ezt a szívedben. Amíg ezt nem érted meg, az életednek nincs értelme.

Heródes legnagyobb félelme az volt, hogy nem akarta senkinek átadni az uralmat. Engedte, hogy ez a félelem megakadályozza a Jézussal való találkozását. A hatalom gyakorlásából való kimaradás miatti félelem minket is befolyásol. Nem akarjuk, hogy bárki más uralkodjon rajtunk, csakis saját magunk.

Ints búcsút ezeknek a félelmeknek ezen a karácsonyon. Emlékezz arra, mit mondott az angyal a pásztoroknak: „Ne féljetek!” – mondta. „Örömhírt hozok nektek, ami nagy örömet hoz majd minden embernek!” (Lukács 2:10, NLT fordítás, második kiadás).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen félelmet láttál embereknél, amik távol tartották őket Istentől?
 • A hatalom iránti vágy hogyan befolyásolja az Istennel való kapcsolatodat?
 • Milyen félelmeid akadályoztak meg abban, hogy jobban megismerd Istent?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.12.21.)

Szólj hozzá!