Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Alkalmas vagy arra, hogy Istent szolgáld

2022. március 24. 03:00 - daniella_89

adobestock_114447817.jpeg

„Adjátok át magatokat teljesen Istennek – minden porcikátokat –, mert visszatértetek a halálból, és eszközök akartok lenni Isten kezében, hogy az ó jó céljaira használjon benneteket.” (Róm 6,13 TLB)

Nincs nagyobb öröm annál, mint mikor Isten egy önmagadnál nagyobb cél érdekében használ. Semmi sem hasonlítható ahhoz az érzéshez, amit abban a pillanatban érzel, amikor ráébredsz: „Ez az! Ezért élek. Most már értem.”

Ha még sosem érezted ezt, kimaradsz valamiből. Az élet célja nem az, hogy tanulj, dolgozz, keress pénzt és menj nyugdíjba, mielőtt meghalsz. Az életed sokkal jelentősebb, mint a karriered. Örökkévaló célokra alkottak.

A Biblia azt mondja: „Adjátok át magatokat teljesen Istennek – minden porcikátokat –, mert visszatértetek a halálból, és eszközök akartok lenni Isten kezében, hogy az ó jó céljaira használjon benneteket.” (Róm 6,13 TLB)

A gond az, hogy sokan titokban attól félnek, hogy Isten sosem tudná őket használni. Vannak, akik úgy érzik, hogy a múltbéli bűneik és hibáik miatt alkalmatlanok. Mások pedig azért érzik magukat alkalmatlannak, mert úgy érzik, nem rendelkeznek a megfelelő képzettséggel, tehetséggel vagy háttérrel.

Talán te is érzed valamelyiket a kettő közül alkalmatlannak gondolva magad. De csak Pál Apostol életére kell nézned, hogy tudd, Isten olyan módon akar használni téged, amit el sem tudsz képzelni.

Isten senkit nem használt jobban a történelemben, mint Pált. Pál csaknem egyedül terjesztette el a kereszténységet az egész Római Birodalomban. Mindenhol gyülekezeteket alapított. Ő írta majdnem a fél Újszövetséget. Céltudatosan élt, hogy Isten tetszésére legyen.

De tudod, mit tett Pál, mielőtt prédikátor, lelkipásztor és gyülekezetplántáló lett? Keresztényellenes hadjáratokat folytató lovag volt. Faluról falura járva üldözte és börtönbe vettette a keresztényeket. Pál pont az ellentéte volt annak, akiről azt gondolnád, hogy Isten felhasználhatja.

Pál ezt írta: „Tudjátok, milyen voltam..., hogy milyen erőszakosan üldöztem Isten egyházát. Mindent megtettem, hogy elpusztítsam. De még mielőtt megszülettem, Isten kiválasztott és elhívott engem az ő csodálatos kegyelme által.” (Gal 1,13.15 NLT)

A múltad nem zárja ki eleve a jövődet. A múltad múlt. Nem tesz téged alkalmatlanná arra, hogy Isten használjon téged. Ugyanez igaz arra is, hogy milyen lehetőségeid voltak vagy nem voltak. Ezek nem tesznek téged alkalmatlanná. Isten kiválasztott és elhívott téged, és ma használni akar téged az ő „csodálatos kegyelme” miatt.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • A múltadból milyen bűnök, vagy hibák keltik benned azt az érzést, hogy alkalmatlan vagy arra, hogy Isten használjon téged? Magadra és a történeted mely szempontjai miatt érzed magad alkalmatlannak, képzetlennek?
 • Ki olyan az életedben, mint Pál? Valaki, aki sok hibát követett el, de végül Isten nagy dolgokra használta? Hogyan bátorít téged ennek a személynek a története?
 • Írj körül egy alkalmat, amikor tudtad, hogy Isten egy nálad nagyobb célra használ téged! Mi jellemezte az életedet abban az időben? Hogyan teheted ma magad elérhetővé Isten számára, hogy Isten hasonlóképpen használjon téged?

Nem számít, mit tettél, vagy hol voltál, Isten örökkévaló családjában van egy helyed, ami készen áll és vár rád. A meghívás kapuja szélesre tárva vár. Csak hidd, és fogadd el!

Készen állsz? Itt egy imádság, amellyel elkezdheted: „Drága Istenem, tudom, hogy amikor meghalok, számot fogok adni neked az életemről. Tudom, hogy vétkeztem ellened, és a saját terveim szerint éltem, nem a te terved szerint. Meg akarom ezt változtatni mostantól kedve. El akarok fordulni a bűneimtől, és feléd akarok fordulni.

Köszönöm, hogy elküldted Jézust, hogy meghaljon mindazért, amit rosszul tettem, hogy nekem ne kelljen megfizetnem a büntetést. Tudom, hogy nem érdemlem meg a bocsánatodat. Tudom, hogy csak a te kegyelmed menthet meg, Uram. Soha nem tudnék elég jó lenni ahhoz, hogy tökéletes helyre kerüljek.

Jézus, köszönöm, hogy annyira szeretsz engem, hogy minden bűnömet magadra vetted. Te teszel elfogadhatóvá engem arra, hogy a mennyországba jussak, és alázatosan kérlek, hogy ments meg engem. Hiszek benned, Jézus. És hiszem azt, hogy megtartod az ígéretedet, hogy azonnal, biztosan, teljesen és örökre megmentesz engem. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

Ha most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem! Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utazásodon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.03.17.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Négy jel, hogy a félelem befolyásolja a látásodat

2022. február 10. 03:00 - Erika1832

messzelato.jpg

„És az én Istenem kielégíti minden szükségeteket az ő dicsőségének gazdagsága szerint Krisztus Jézusban.” (Fil 4,19 NIV)

Észrevetted, hogy a félelem megkeserít? Ha a félelem szemével nézel az életedre és a jövődre, az soha nem fog örömet okozni.

Miután a kémek beszámoltak Mózesnek az Ígéret Földjén tapasztaltakról – melyeknek többsége negatív volt –, az izraeliták erre így reagáltak: „Ezután az egész közösség hangosan sírni kezdett, és egész éjjel sírtak. Hangjuk nagy kórusban emelkedett fel Mózes és Áron ellen. »Bárcsak Egyiptomban haltunk volna meg, vagy akár itt a pusztában!« – panaszkodtak.” (4Móz 14,1–2 NLT)

Nos, ezt hívhatjuk teljes szánalombulinak. Az izraeliták annyira féltek attól, hogy mi fog történni velük, hogy inkább a sivatagban akartak meghalni, ahelyett, hogy megbíztak volna abban, amit Isten tartogatott számukra.

Ezek, a Mózes negyedik könyve 14. fejezetéből származó versek négy figyelmeztető jelet tartalmaznak. Amikor ezek a figyelmeztetések megjelennek az életedben, tudni fogod, hogy félelemmel nézel a jövőbe.

Szomorúságod növekszik. A depressziót sok minden okozhatja, és megfoszt az örömtől. Ha úgy érzed, hogy a szomorúság kiszorítja az örömöd, gondolkozz el rajta, hogy vajon nem te magad engeded-e meg, a félelemnek, hogy eltorzítsa a látásmódodat!

Többet panaszkodsz. Amikor félsz, azt akarod, hogy mások is osztozzanak nyomorúságodban. Ha úgy gondolod, hogy mostanában nem panaszkodsz többet, kérdezd meg erről a házastársad vagy a barátaidat. Ők jobban láthatják, hogy a félelmed hogyan nyilvánul meg, mint te.

Kételkedni kezdesz. Az izraeliták mind panaszkodni kezdtek azokra, akik kivezették őket a rabszolgaságból. A félelem mindig a kétség magvait veti el.

Vissza akarsz fordulni. Mivel a látásmódjukat annyira elferdítette a félelem, az izraeliták úgy gondolták, hogy jobb lett volna rabszolgaként meghalni Egyiptomban. Persze, ezt nem igazán akarták. De amikor a félelem víziójával élsz a hit helyett, nem nézhetsz reménnyel a jövőbe.

Nem akarsz olyan ember lenni, aki panaszkodik, és mindig visszanéz. Ezért akarja Isten, hogy a jövőt a hit szemével nézd és ne a félelmével. Kezdd el még ma növelni a hitedet azzal, hogy szándékosan időt szánsz Istenre és az ő Igéjére, amely azt mondja: „És az én Istenem kielégíti minden szükségeteket az ő dicsőségének gazdagsága szerint Krisztus Jézusban.” (Fil 4,19 NIV)

Minél jobban megismered Istent és az ő ígéreteit, annál céltudatosabban és örömtelibben haladsz a jövőd felé.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Hogyan segít Isten ígéreteinek ismerete abban, hogy céltudatosan és örömmel tekints a jövő felé?
 • Ha a nyomorúság szereti a társaságot, akkor az öröm a másokkal való kapcsolattartásodra és rád milyen hatást gyakorol?
 • Mit kell feláldoznod azért, hogy több időt tölts Isten Igéjének tanulmányozásával, hogy az életedet inkább a hit vezesse a félelem helyett?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.02.03.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Soha nem késő Isten hívását követni

2021. november 29. 03:00 - gerbeaud

„Most itt vagyok, nyolcvanöt esztendős. Még mindig olyan erős vagyok, mint azon a napon voltam, amikor Mózes kiküldött engem, és most is ugyanolyan készen állok a harcra, mint akkor. Add hát nekem azt a hegyvidéket, amelyet régen megígért nekem az ÚR azon a napon!” (Józs 14,10–12 NCV)

Soha nem késő követni Isten hívását az életedben.

Miután Mózes tizenkét kémet küldött az Ígéret Földjére, visszatértek, és jelentették, hogy a föld túl kemény hely ahhoz, hogy Isten népe letelepedjen. És hitetlenségük miatt az izraeliták további 40 évig vándoroltak a sivatagban. Egy egész nemzedék halt meg, mert nem hitt Isten ígéreteiben. De Káléb és Józsué hitt, ezért élniük kellett.

Amikor az izraeliták 40 évvel később visszatértek az ígéret földjére, Káléb ezt mondta: „Most itt vagyok, nyolcvanöt esztendős. Még mindig olyan erős vagyok, mint azon a napon voltam, amikor Mózes kiküldött engem, és most is ugyanolyan készen állok a harcra, mint akkor. Add hát nekem azt a hegyvidéket, amelyet régen megígért nekem az ÚR azon a napon!” (Józs 14,10–12 NCV)

„Add nekem a hegyvidéket!” – ez nagyon jó! A föld, amelyet Káléb akart, tele volt óriásokkal és hatalmas falakkal megerősített városokkal. Azt mondta Istennek: „Add nekem a legnagyobb feladatot! Add nekem a legkeményebb várost! Add nekem azt a helyet, ahol a legnagyobb óriások vannak! Add ide a hegyvidékeket! Nem akarok valami könnyű helyet. Tudom, hogy 85 éves vagyok, de még mindig megvan bennem az erő, hogy nagyszerű dolgokat tegyek érted.”

Amikor vettem egy születésnapi képeslapot az unokámnak, észrevettem valamit, amit még soha nem láttam a képeslaprészlegeken. Most már egy teljes részlegük van, amely születésnapi képeslapokat kínál a 80., 85., 90., 95., sőt még a 100. születésnapra is. Amikor felnőttem, nem láttam ilyen képeslapokat, mert a legtöbb ember nem élt olyan sokáig. Most azonban a várható élettartam sokkal magasabb.

Ha idősebb vagy, úgy gondolhatod, ideje letenni a lantot. Azt mondom, ideje leakasztani és leporolni! Gondolod, hogy Isten megengedi, hogy még 30 évet élj csak azért, hogy golfozz?

Íme egy szó, ami nem szerepel a Bibliában: nyugdíj. Lehet, hogy abbahagyod a munkát, de továbbra is az Urat szolgálod. Most több bölcsességed és tapasztalatod van, mint fiatalabb korodban, és Isten ezt nem fogja elpazarolni.

Káléb 85 évesen megkezdte élete legnagyobb küldetését. Mózes 80 éves volt, amikor Isten elhívta, hogy szabadítsa fel Isten népét. Ábrahám 79 éves volt, amikor Istentől megkapta a hivatását.

Ha a Káléb generációhoz tartozol, kérlek, hidd el, hogy soha nem késő belevágni az életedre szóló hivatásodba! A java még hátra van!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez: 

 • Ha a Káléb nemzedékhez tartozol, hogyan szeretnéd, hogy „nyugdíjas éveidet” figyelembe vegyék Isten királyságában? Hogyan fogod folytatni a hivatásodat a következő 10, 20 vagy 30 évben?
 • Hogyan tükrözi a nyugdíjra való takarékoskodásod azt, amit Istenért szeretnél elérni?
 • Függetlenül az életszakasztól, amiben vagy, mit teszel annak érdekében, amire úgy hiszed, Isten elhívott?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.11.22.)

Szólj hozzá!

Add át a jövődet Istennek!

2021. október 22. 03:00 - Besther

hand-g0d7210bf0_1920.jpg

„Bízzál az ÚRban teljes szíveddel, és ne a saját megértésedre támaszkodj! Minden módon ismerd el őt, és ő egyenessé fogja tenni ösvényeidet.” (Péld 3,5–6 ESV)

Az átadás azt jelenti, hogy Istenre bízzuk a jövőt. A példabeszédek könyve 3. fejezetének 5–6. verse ezt mondja: „Bízzál az ÚRban teljes szíveddel, és ne a saját megértésedre támaszkodj! Minden módon ismerd el őt, és ő egyenessé fogja tenni ösvényeidet.” (ESV)

Életed mely területét nem adtad át Istennek? Talán átadtad a konyhát és a nappalit, de mi a helyzet életed hálószobájával? Mi lesz életed gardróbjával és garázsával?

Közületek néhányan nem adták át Istennek a szexuális életüket. Azt mondod: „Tudom, Isten azt mondja, hogy nincs szex, csak a házasoknak, de én ezt a magam módján fogom csinálni.” Ezért vagy feszült.

Néhányan nem adták át Istennek a pénzügyüket. Azt gondolod: „Tudom, hogy Isten azt mondja, hogy adjam neki az első 10 százalékot, de nem engedhetem meg magamnak, hogy tizedet fizessek.” Ezért vagy feszült.

Páran nem adtátok át a kapcsolataitokat Istennek. Azt mondod: „Tudom, hogy meg kellene bocsátanom annak az embernek, aki megbántott, de nem fogok.” Ezért vagy feszült.

Van, aki nem adta át egy titkos bűnét Istennek. Vagy egy sérelmét, szokását vagy elnapoltad, hogy átadd Istennek.

A legfontosabb dolog: átadtad az életedet Jézus Krisztusnak?

Add át ma, és bízd a jövőt Istenre!

Az önátadás azt mondja Istennek: „A háborúnak vége. Nem fogok veled többé harcolni. Békességet szeretnék, nem feszültséget.”

Nem fáradtál bele az Istennel való háborúskodásba? Itt az ideje abbahagyni a harcot. Az Istennek való önátadás a hit végső kifejezése.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Életed mely területét vagy területeit nem adtad még át Istennek?
 • Mit gondolsz, a meg nem vallott bűn miért okoz feszültséget?
 • Milyen lépésre van szükséged ma ahhoz, hogy átadd Istennek azt, ami a legtöbb feszültséget okozza neked?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.10.15.)

(ESV: Az angol nyelvű English Standard Version bibliafordítás rövidítése.)

Szólj hozzá!

Nem tudod, mit hoz a jövő? Bízz Istenben!

2021. szeptember 01. 03:00 - Lencsés Tamás

„Vezeti az alázatosakat abban, ami igaz, és megtanítja őket az ő útjára” (Zsolt 25,9 NIV).

A Biblia szerint több dolgot is tenned kell ahhoz, hogy útmutatást kapj Istentől, viszont a legelső ezek közül az, hogy be kell ismerned magadnak: útmutatásra van szükséged.

Ha olyan vagy, mint a legtöbb ember, akkor nem akarod Istent vagy bárki mást követni. A saját utad akarod járni. Néha még „Istent is játszol”, és mész a saját fejed után. Ahelyett, hogy azt tennéd, amit Isten szeretne, inkább a saját kezedbe veszed a dolgokat, és nehezen ismered be, hogy irányításra vagy útmutatásra van szükséged.

A juhok természetüknél fogva hajlamosak letérni az ösvényről. Ézsaiás próféta ezt mondja: „Mindannyian, mint a juhok, elkóboroltunk. Elhagytuk Isten útjait, hogy a sajátunkat kövessük” (Ézs 53,6 NLT).

Egy másik ismertetője a juhoknak az, hogy rosszul látnak. Nem látnak messze előre. Ezért van szükségük pásztorra.

Isten úgy teremtett téged, hogy ne láthass a jövőbe, bármennyire is próbálkozol. Miért tette ezt Isten? Azért tette, hogy függj tőle.

A példabeszédek könyve 14. fejezetének 12. verse mondja: Van olyan út, amely helyesnek látszik, de végül a halálba vezet” (NIV). Valamennyien hoztunk olyan döntéseket már az életünkben, amelyek abban a pillanatban helyesnek tűntek, de később rossznak bizonyultak. Bizonyos utak zsákutcába vezetnek, és a pályán kívül haladsz. Ezekben a helyzetekben el kell ismerned: „Istenem, segítségre van szükségem”.

Isten a helyes útra akar terelni téged, és pontosan ezt fogja tenni, amikor megadod magad neki, és hagyod, hogy ő vezessen.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • A példabeszédek könyve 14. fejezetének 12. verse azt mondja: Van olyan út, amely helyesnek látszik, de végül a halálba vezet(NIV). Milyen út tűnt „helyesnek” számodra a múltban, ami azzal végződött, hogy tévedtél?
 • Életed mely területein engedelmeskedsz nehezen Istennek?
 • Mit kell ma beismerned Istennek, hogy megkaphasd az útmutatását?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.08.25.)

(A bibliai idézetek fordítása utáni nagybetűs rövidítés a szerző által választott angol bibliafordítást jelöli. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása