Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Isten mindig jelen van, függetlenül attól, hogy hogyan érzel

2023. május 18. 03:00 - daniella_89

„Meztelenül jöttem ki anyám méhéből, és meztelenül is megyek el. Az Úr adta, és az Úr elvette. legyen áldott az Úr neve!” (Jób 1:21, NIV fordítás)

675162.jpeg

 Amíg újszülött keresztények vagyunk, Isten sok érzelmi megerősítést ad nekünk, és gyakran válaszol még az éretlen, énközpontú imáinkra is azért, hogy tudjuk, hogy Ő létezik. Ahogy azonban hitben növekszünk, úgy fog Isten elválasztani minket ezektől a függőségektől.

Isten mindenhatósága és az Ő jelenlétének megnyilvánulása két különböző dolog. Az egyik tény, a másik gyakran egy érzés. Isten mindenhol jelen van, ez egy tény; mindenhol ott van, még akkor is, ha ezt nem veszed észre. Amikor nem érzed a jelenlétét, mindig támaszkodhatsz arra a tényre, hogy Isten ott van. Az Ő jelenléte túl gazdag ahhoz, hogy azt pusztán érzésekkel lehetne mérni.

Igen, Ő azt akarja, hogy érzékeld a jelenlétét, viszont Őt jobban érdekli az, hogy bízz benne, mint az, hogy érezd Őt.  A hit határozza meg, ahogy élünk, nem pedig az, hogy mit látunk vagy mit érzünk.

Azok a helyzetek próbálják meg a hitedet a leginkább, amikor úgy érzed, hogy az életed darabjaira hullik, és Isten sehol sincs. Ez történt Jóbbal is. Egyetlen nap alatt mindent elvesztett – a családját, az üzletét, az egészségét és minden vagyonát.  És ezután 37 fejezeten keresztül a Jób könyvében Isten semmit sem szólt!

Hogyan dicsérd Istent, ha nem érted, hogy mi történik az életedben, Ő pedig hallgat? Hogyan maradsz Vele kapcsolatban egy válság idején minden kommunikáció nélkül? Hogyan tartsd szemed Jézuson, ha könnyekkel van tele? Tedd azt, amit Jób tett: „Azután földre borult, imádta Istent, és így szólt: Meztelenül jöttem ki anyám méhéből, és meztelenül is megyek el. Az Úr adta, és az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve!” (Jób 1:20-21, NIV fordítás)

Mondd el pontosan Istennek, hogyan érzel! Öntsd ki Neki a szívedet! Adj ki magadból minden érzést, ami benned van! Jób is ezt tette, amikor ezt mondta: „Nem tudok csendben maradni! Dühös vagyok és megkeseredett. Beszélnem kell!" (Jób 7:11, GNT fordítás)

Kiáltott, amikor úgy tűnt, hogy Isten távol van: „Ó, azok az idők, amikor még fénykoromban voltam, amikor Isten közeli barátsága megáldotta házamat!” (Jób 29:4 NIV fordítás)

Akár érzed Isten jelenétét ma, akár nem, bízhatsz abban, hogy Ő ott van veled. Tele vagy kétségekkel, haraggal, félelemmel, gyásszal, összezavarodott érzésekkel, vagy kérdésekkel? Vidd őket Isten elé! Ő veled van, érted van, és Ő tudja a választ a kérdéseidre, és tudja kezelni minden aggodalmadat.

 A Biblia ezt mondja: "Ha Isten velünk van, ki lehet ellenünk?" (Róma 8:31 NIV fordítás)

 Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez: 

 • Gondolj egy olyan időszakra, amikor nem érezted Isten közelségét. Hogyan maradtál vele kapcsolatban ekkor?
 • Istent miért érdekli jobban a hited, mint az érzéseid?
 • Kihez fordulsz, amikor az életedben valami nehéz helyzet van? Mi olyat mondasz el neki, amit Istennek is el kell mondanod?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2023.05.11. )

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

A hit és nem az érzések tetszenek Istennek

2022. január 23. 03:00 - daniella_89

heart1.png

„Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az ÚR adta, az ÚR vette el. Áldott legyen az ÚR neve!” (Jób 1,21 NIV)

Új keresztényként Isten gyakran ad megerősítő érzelmeket, így tudod, hogy jelen van, és törődik veled. De amikor lelkileg növekedni kezdesz, Isten elválaszt attól, hogy továbbra is az érzelmeidre támaszkodj, amik segítenek elhinni, hogy ő melletted van és munkálkodik az életedben.

Isten mindenütt jelenvalósága és a jelenlétének megnyilvánulása két külön dolog. Az egyik tény, a másik gyakran egy érzés. Isten mindig jelen van, akkor is, ha ennek nem vagy tudatában, és az ő jelenléte sokkal mélyebb annál, minthogy puszta érzésekkel lehessen lemérni.

Igen, Isten azt szeretné, ha érzékelnéd az ő jelenlétét, viszont sokkal inkább szeretné azt, hogy bízz a jelenlétében, minthogy érezd, hogy ő ott van. A hited és nem az érzéseid tetszenek igazán Istennek.

A hitedet azok az élethelyzetek fogják leginkább növelni, amikor úgy érzed, hogy az életed darabokra hullik és azt hiszed, hogy Isten sehol sincs ilyenkor. Ez történt Jóbbal is, egyetlen nap alatt mindent elveszített: a családját, a vállalkozását, az egészségét, mindenét, amije volt. Viszont a legelkeserítőbb mégis az volt, hogy 37 fejezeten keresztül Isten nem szólt Jóbhoz.

Hogyan dicsőíted Istent, amikor nem érted, hogy mi történik az életeddel és Isten is hallgat? Hogyan maradsz krízishelyzetben is kapcsolatban vele kommunikáció nélkül? Hogyan tudod a szemed akkor is Jézuson tartani, amikor könnyes? Tedd azt, amit Jób tett: „A földre esett és dicsérve mondta: »Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az ÚR adta, az ÚR vette el. Áldott legyen az ÚR neve!«” (Jób 1,21 NIV)

Mondd el Istennek őszintén, hogy mit érzel! Öntsd ki neki a szívedet! Adj ki magadból minden érzést, ami benned van! Jób is ezt tette, amikor azt mondta: „Nem tudok csendben maradni! Mérges és keserű vagyok! Beszélnem kell!” (Jób 7,11 GNT)

Felkiáltott, amikor Istent távolinak tűnt: „Ó, azokra a napokra, amikor fénykoromban voltam, amikor Isten bensőséges barátsága megáldotta házamat!” (Jób 29,4 NIV)

Isten képes kezelni az aggodalmaid, a haragod, a félelmed, a szomorúságod, a zavartságod és a kérdéseid is. Mindent elé vihetsz imádságban.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan mutathatod meg, hogy bízol Istenben, ha nem érzed az ő jelenlétét?
 • Mik azok a dolgok, amikért dicsőítheted Istent még akkor is, ha nem érted, mi történik az életedben?
 • Érezted már terhesnek azt, hogy átadd Istennek az aggodalmaid, a haragod, a félelmed, a szomorúságod, a zavartságod és a kérdéseid? Miért igen, vagy miért nem?

Bízol Isten ígéretében, hogy Jézus Krisztus által megváltást nyerhetsz?

Ha készen állsz arra, hogy elkötelezd életed Jézusnak, akkor imádkozd el ezt az imát:

„Uram, megígérted, hogy ha hiszek benned, akkor minden, amit valaha is rosszul tettem, megbocsátást nyer, megtanulom életem célját, és egy napon befogadsz a mennyei örök otthonodba.

Megvallom bűneimet, és befogadlak téged életembe, mint Uramat és Megváltómat. Megígérted, hogy ha megvallom bűneimet és bízom benned, megváltasz. Bízom benned, amikor azt mondod, hogy az üdvösség kegyelemből van hit által, és nem valami által, amit én teszek. Ma életem minden részét átadom a te irányításodnak.

Hálás vagyok feltétel nélküli szeretetedért. Életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy szeresselek és szolgáljalak téged ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Átadom neked életemet, és arra kérlek, hogy válts meg és fogadj be a családodba. Jézus nevében. Ámen.”

Ha most ezt végigimádkoztad, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem (angolul) a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem! Szeretnék neked néhány ingyenes anyagot küldeni, amelyek segítenek elindulni Jézussal.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.01.16. ford.: BenedekDávid, daniella_89)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Isten veled van, még akkor is, amikor távolinak tűnik

2022. január 16. 03:00 - csmsdvd

tavcso.jpg

„Ha kelet felé megyek, nincs ott. Ha nyugat felé megyek, nem találom. Északon nem látom, el van takarva. Nézek dél fele, el van rejtezve. Viszont ő tudja, milyen úton járok. És amikor megvizsgál, tiszta arannyá változom.” (Jób 23,8-10 NLT)

Isten ígérete folyamatos: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.” (Zsid 13,5 GNT)

Mindemellett Isten nem ígéri, hogy jelenlétét mindig fogod érezni. Sőt, tulajdonképpen Isten el is ismeri, hogy néha elrejti arcát (lásd Ézs 45,15).

Van olyan, amikor úgy tűnik Isten nincs jelen cselekedeteivel életedben.

Ezek az időszakok természetes velejárói az Istennel való baráti kapcsolatod vizsgálatának és érlelődésének. Minden keresztyén legalább egyszer életében átmegy ezen. Ez fájdalmas és elbizonytalanító, viszont létfontosságú a hited fejlődésében.

Ennek a tudásnak az ismerete adott Jóbnak reményt, amikor nem érezte Isten jelenlétét. „Ha kelet felé megyek, nincs ott. Ha nyugat felé megyek, nem találom. Északon nem látom, el van takarva. Nézek dél fele, el van rejtezve. Viszont ő tudja, milyen úton járok. És amikor megvizsgál, tiszta arannyá változom.” (Jób 23,8-10 NLT)

Amikor Isten távolinak tűnik, azt érezheted, hogy haragszik rád, esetleg bűneid miatt megfedd téged. A bűn valóban kiszakít az Istennel való bensőséges közösségből.

Istent Szentlelkét elszomorítja, és a vele való közösségedet leapasztja az engedetlenség, a másokkal való konfliktus, a túlterhelés, a világnak való megfelelés és más bűnök (lásd Zsolt 51, Ef 4,29-30; 1Thessz 5,19; Jer 2,32; 1Kor 8,12; Jak 4,4).

Azonban legtöbbször az elhagyatottság, vagy az eltávolodás érzése nem kapcsolódik bűnhöz. Ez a hitünk megmérettetése, amit minden hívőnek meg kell tapasztalnia. Akkor is szereted-e, bízol-e benne, engedelmeskedsz-e, dicsőíted-e Istent, amikor egyáltalán nem érzed jelenlétét, vagy látványos megnyilvánulását életedben?

A leggyakoribb hiba, amit a mai keresztyének a dicsőítésben elkövetnek, hogy tapasztalásra vágynak, és nem Istent keresik. Egy érzést keresnek, és ha azt az érzést megélik, akkor abból arra következtetnek, hogy megtörtént a dicsőítés.

Viszont Isten gyakran eltávolítja az érzéseket, hogy ne függj tőlük. E helyett, mélyebb kapcsolatba szeretne kerülni veled.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, Isten miért teszteli hitedet? Mit akar ezzel elérni az életedben?
 • Amikor megéled, hogy nem érzed Isten jelenlétét, mit gondolsz, ezt Isten hogyan használja hited erősítésére?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.01.09.)

Szólj hozzá!

Istennel bármiről beszélhetsz

2021. augusztus 20. 03:00 - Anika Enikő

20210819.jpg

„Ha elrepülnék a keleten túl, vagy a legtávolabbi helyen élnék nyugaton, akkor ott lennél, hogy vezess engem, ott lennél, hogy segíts nekem” (Zsolt 139,9 GNT).

Soha nem vagy egyedül, mert Isten minden dimenzióban egyszerre van jelen.

Isten ott van a múltban, ott van a jelenben, és ott van a jövőben is. Ott van a mennyben, és ott van a földön. Ott van a szellemvilágban, és ott van a mi világunkban. Benned él, fölötted van, és körülötted létezik – azért, mert Isten többdimenziós.

Nincs egy csomó isten, amely minden dimenziót lefed. Egy Isten van, aki az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy személyben. Mivel Isten többdimenziós, így soha nem vagy egyedül.

„Hová mehetnék lelked elől, hová bújhatnék színed elől? Ha fölmennék az ég magasába, te ott vagy, ha alászállnék az alvilágba, jelen vagy. Ha felölteném a hajnal szárnyát, s a tenger szélső határára szöknék, ott is a te kezed vezetne, és jobbod tartana engem. Mondhatnám: borítson be a sötétség, s váljon éjszakává köröttem a fény, de neked nem sötét a sötétség, s az éj, mint a nappal, oly világos előtted. Fény és sötétség közt neked nincs különbség“ (Zsolt 139,7–12).

Ne próbálj Istennel bújócskát játszani. Minden hely, ahová elbújni próbálsz, ő már ott is jelen van. Ez Isten mindenütt való jelenléte. Ő mindenhol ott van! Ő mindenben benne van. Ő a kezdet és a vég. Nincs olyan hely, ahol voltál, nincs olyan hely, ahol vagy, és nem lesz olyan hely, ahol Isten nem volt, most nincs, és nem is lesz. Ez bátorításul szolgálhat a számodra. Nem számít, hová mégy, Isten veled fog járni, és már ott lesz, hogy találkozzon veled.

Mivel Isten a világ minden dimenziójában jelen van – és még azokban a dimenziókban is, amelyekről nem tudunk –, ezért beszélgethetsz vele az életed bármely és minden dimenziójáról. Ő már érti azokat. Nincs semmi, amit előhozhatsz neki a múltadból, a jelenedből vagy a jövődről, amit ő már ne irányítana teljesen.

Imáid soha nem fogják készületlenül érni Istent; tehát mindennel kapcsolatban imádkozhatsz.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez: 

 • Mit jelent, ha Isten mindenütt való jelenléte rettegést hoz? Ha Isten mindenütt jelenléte rettegést kelt benned, akkor mire van szükséged ahhoz, hogy egyenesbe kerülj Istennel annak érdekében, hogy nyugalmat hozzon?
 • Életed mely dimenzióival kapcsolatban habozol beszélgetni Istennel?
 • Miért nem vagy hajlandó néha beszélni Istennel azokról a dolgokról, amelyekről tudod, hogy ő már tisztában van velük?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.08.13.)

Szólj hozzá!

Engedd, hogy fájdalmad közelebb vigyen másokhoz!

2020. december 05. 03:00 - magyarosijulia

older-woman-face-buried-in-hands-768-1.jpg

„Osszátok meg egymás terhét, és így engedelmeskedjetek Krisztus törvényének!” (Gal 6,2 NLT fordítás).

A szenvedés megváltoztat téged. El tud fordítani az énközpontúságtól, és a fájdalmakkal teli emberek felé tud téríteni.

Egyik fontos módja, ahogy jóra használhatod a fájdalmadat, hogy közelebb kerülsz másokhoz. Ha őszintén beszélsz azokról a dolgokról, melyek fájdalmat okoznak neked, akkor elmélyülhet a szereteted, érett kapcsolataid lehetnek és közösségben fogod magad érezni. Ha megengeded magadnak, hogy sebezhető légy, az segíteni fog hiteles kapcsolatokat építeni.

Egy szomorú statisztika azt mutatja, hogy a házasságok harmada válással végződik, miután a pár elveszít egy gyermeket. Az emberek mind különbözően gyászolnak, ez a gyász pedig elválaszthatja a párokat.

Amikor a fiúnk elhunyt, feleségem, Kay, és én eldöntöttük, hogy arra fogjuk használni a fájdalmunkat, hogy még közelebb kerüljünk egymáshoz ahelyett, hogy engednénk, hogy elválasszon minket. Nem próbáltuk beszéltetni egymást a fájdalmunkról. Amikor Kay a gyász egy mély völgyében járt, egyszerűen hozzá léptem, és átkaroltam őt, vagy egyszerűen mellé álltam, és hallgattam. Nem voltak szavak, amiket ilyenkor mondhattam volna.

Minél mélyebb egy fájdalom, annál kevesebb szóra van szükség.

Amikor Matthew elhunyt, a kiscsoportunk meglátogatott. Ezt mondták: „Nálatok fogunk éjszakázni. Nem fogunk egyedül hagyni titeket. Veletek leszünk.” Nem próbáltak bölcs szavakat mondani. Egyszerűen a jelenlétükkel szolgáltak nekünk. A kanapékon és a földön aludtak. Sosem fogom felejteni, hogy mennyire felemelő volt számunkra.

A Biblia ezt írja: „Osszátok meg egymás terhét, és így engedelmeskedjetek Krisztus törvényének!” (Gal 6,2 NLT fordítás).

Nem arra kell törekedned, hogy felvidítsd a gyászoló embereket. Inkább próbáld meg megérteni a gyászukat, és érezz együtt velük! Ha osztozol valaki gyászában, közösséget vállalsz vele, közelebb kerülsz másokhoz, és megerősödik a kapcsolatotok.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Szerinted az embereknek miért van nagyobb szüksége a jelenlétedre, mint a bölcs szavaidra, amikor fájdalmat éreznek?
 • Hogyan változtatta meg a szenvedés a kapcsolataidat? Hogyan vitt közelebb vagy távolított el emberektől?
 • Miért könnyebb sokszor elzárkózni, amikor gyászolsz, ahelyett, hogy sebezhetővé tett magad a kapcsolataidban?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.11.28.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása