Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Isten azt akarja, hogy a hited viselkedéssé váljon

2023. június 23. 03:00 - papk

 cross-g5f67c6b47_640.jpg

A teljes Szentírás Istentől ihletett, és arra szolgál, hogy megtanítson minket arra, mi az igazság, és hogy rávilágítson arra, mi a rossz az életünkben. Helyreigazít bennünket, ha tévedünk, és megtanít arra, hogy azt tegyük, ami helyes. Isten arra használja, hogy felkészítse és felvértezze népét minden jó cselekedetre."

(2 Tim 3,16-17 NLT)

Egyszer megkérdezték tőlem, hogy melyik a legjobb bibliafordítás. A válaszom: amikor lefordítod az életedre. Erről szól a bibliatanulmányozás. Ha nem fordítod le Isten Igéjét az életedre, akkor nem úgy tanulmányozod a Bibliát, ahogyan Isten akarta.

Isten azért adta nekünk a Bibliát, hogy átalakítson minket, nem pedig egyszerűen csak tájékoztasson minket. Nagyobb szívet kell adnia nekünk, nem pedig nagyobb fejet. Jakab könyvében ezt olvassuk: "Ne csak hallgassátok az igét, és így ne tévesszétek meg magatokat. Tegyétek, amit mond" (Jak 1,22 NIV).

Más szóval, Isten azt akarja, hogy a hited viselkedéssé váljon.

Isten a 2 Timóteus 3,16-17-ben még egyértelműbbé teszi a Bibliával kapcsolatos célját: "A teljes Szentírás Istentől ihletett, és arra szolgál, hogy megtanítson minket arra, mi az igaz, és rávilágítson arra, mi a helytelen az életünkben. Helyreigazít bennünket, ha tévedünk, és megtanít arra, hogy azt tegyük, ami helyes. Isten arra használja, hogy felkészítse és felvértezze népét minden jó cselekedetre" (NLT fordítás).

A Biblia célja több annál, hogy megmutassa nekünk, mi a rossz az életünkben, vagy hogyan kellene élnünk. Isten azért adta nekünk az Igét, hogy gyökeresen átalakítsa az életünket.

A Biblia különböző módon írja le önmagát. Például kalapácsnak, kardnak és szikének nevezi magát. Ezek mind olyan eszközök, amelyeket arra terveztek, hogy radikális változásokat idézzenek elő. Isten szándéka, hogy a Biblia gyökeresen megváltoztassa az életedet.

A Biblia úgy is leírja Isten igazságát, mint a tejet, a vizet, a kenyeret és a húst. Mi a közös ezekben a dolgokban? Ha nem eszel vagy iszol rendszeresen, akkor meg fogsz halni. Ugyanígy a Biblia nélkül nem szabadna élni. A Biblia nélkülözhetetlen az életünkhöz, mert életet ad nekünk.

A Bibliát "Isten Igéjének" nevezzük, de a Biblia beszél Jézusról is, mint Isten Igéjéről. A János 1,14 szerint: "Így lett az Ige emberré, és közöttünk lakott. Tele volt kimeríthetetlen szeretettel és hűséggel. És mi láttuk az ő dicsőségét, az Atya egyszülött Fiának dicsőségét" (NLT fordítás). Isten az élő Igét, Jézust adta neked, hogy a te hited szerzője és befejezője legyen. És ő adta neked az írott Igét, a Bibliát, hogy felkészítsen téged a hited megélésére.

A Biblia ma is átformálhatja az életedet - de ki kell nyitnod és el kell kezdened olvasni!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:  

  • Bárki elolvashatja a Bibliát, de nem mindenki élete fog átalakulni, ha ezt megteszi. Mi a különbség?
  • Lényegesnek tartod-e Isten Igéjét az életedben? Miért vagy miért nem?
  • Jézus az Isten Igéje. Hogyan kapcsolódik össze a bibliatanulmányozás és a Jézussal való bensőséges kapcsolat?

Követed-e ma Jézust?

Isten jóságát Fián, Jézus Krisztuson keresztül bizonyította be. A Biblia azt mondja: "Mert Isten így szerette a világot: Egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (János 3,16 CSB).

Készen állsz arra, hogy bízz Istenben, hogy beteljesíti az örök élet ígéretét? Ha igen, imádkozzuk el ezt az egyszerű imát: "Kedves Istenem! Hiszem, hogy Jézus Krisztus a Te Fiad. Megvallom, hogy vétkes vagyok, és bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus meghalt, hogy elvegye bűneimet, és hogy feltámasztottad őt az életre. Szeretnék Jézusban mint Megváltómban bízni, és a mai naptól kezdve őt követni, mint Uramat. Vezesd életemet, és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem egy e-mailt (angolul) a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.06.16.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Szeretet nélkül semmi sem számít

2020. március 06. 03:00 - Erika1832

20200306.jpg

„Ha Krisztus Jézus követője vagy… egyedül a hited számít, amely képessé tesz mások szeretetére” (Gal 5,6 CEV fordítás).

Tűnődtél már valaha azon, hogy mi az, ami lényeges Isten számára? A Bibliában azt olvassuk Pál levele a galatákhoz 5. fejezetének 6. versében: „Ha Krisztus Jézus követője vagy… egyedül a hited számít, amely képessé tesz mások szeretetére” (CEV fordítás). Isten azt mondja, hogy nem az eredményeid, a teljesítményeid, a hírneved vagy a vagyonod az, ami számít az életben. Ami igazán számít, hogy legyen hited, mely szeretetet ébreszt benned embertársaid iránt. Ha ezt elmulasztod, akkor a legfontosabb dologról maradsz le az életben.

A következő néhány nap folyamán a Bibliának a szeretetről szóló leghíresebb fejezetét, Pál a korinthusiakhoz írt első levele 13. fejezetét fogjuk áttekinteni. Amikor a szónokok magukra akarják vonni figyelmed, és emlékeztetni szeretnének valamire, akkor az ismétlés eszközéhez folyamodnak. Újra és újra elmondogatnak valamit. Az igeszakasz első néhány versében Pál ugyanazt a dolgot öt különböző módon mondja el: a legfontosabb dolog az életben a szeretet.

Íme, az első négy ok, hogy miért:

1. Ha nem élsz szeretetteljes életet, akkor mindegy mit mondasz, semmit nem fog számítani.

„Ha minden földi és angyali nyelvet beszélnék is, de nem szeretnék más embereket, csak egy érchangú gongszó vagy egy bongó cintányér lennék” (1Kor 13,1 NLT fordítás).

A jeles szónokok igazán nagy hatást gyakorolnak ránk. Szeretjük az ékesszólást és a karizmát. Isten azonban így szól: „Nekem mindegy, milyen hangzatosan tudsz beszélni. Szeretetteljes életet élsz?” Ha nem, akkor teljesen lényegtelen, mit beszélsz. A szócséplés szeretet nélkül csak zajkeltés.

2. Ha nem élsz szeretetteljes életet, a tudásod sem fog számítani

„Enyém lehet a prófécia ajándéka. Isten minden rejtett titkát megfejthetem, és minden tudás az enyém lehet… Ám még mindezen dolgok birtokában is, ha szeretet nincs bennem, akkor semmi vagyok” (1Kor 13,2 NCV fordítás).

A kirobbanó tudás korszakát éljük. Találékonyabbak vagyunk, mint valaha. Mégis még mindig ugyanazokkal a problémákkal küszködünk: bűnözés, bántalmazás, előítéletesség, erőszak. Miért? Mert a világnak nem több tudásra, hanem több szeretetre van szüksége. Elképzelhető, hogy lángelme vagy. Isten viszont azt mondja, ha nincs szeretet az életedben, minden tudásod hasztalan.

3. Ha nem élsz szeretetteljes életet, lényegtelenné válik, miben hiszel.

A Biblia szerint: „Még ha enyém is lenne a hit ajándéka, amellyel szólhatnék a hegynek, és elmozdítanám azt, szeretet nélkül akkor sem érnék semmit” (1Kor 13,2b TLB fordítás).

Él egy tévhit, miszerint Krisztus követőjének lenni csupán arról szól, hogy hiszünk bizonyos igazságokban. Semmi sem állhat távolabb az igazságtól! Krisztus követése arról szól, hogy szeretetteljes életet élünk. Ez jelentőségteljesebb, mint hit által „Isten kedvében járni”.

4. Ha nem élsz szeretetteljes életet, bármit is adományozol, nem lesz jelentősége.

A következő igevers így hangzik: „Ha mindenemet odaadnám a szegénynek, és még a testemet is feláldoznám, büszkélkedhetnék vele; de ha nem viseltetnék szeretettel mások iránt, semmi hasznom nem származna abból” (1Kor 13,3 NLT fordítás).

Nem mindig a szeretet motivál adományozásra. Vannak, akik csak azért adnak, hogy visszakapják, vagy esetleg bűntudatból, presztízsből, illetve hogy irányíthassanak. Lehet, hogy helytelen indíttatásokból bőkezűen adsz, ám a Biblia óva int, ha nem szeretetből teszed, egyik adományod sem számít.

A Bibliában igen egyértelmű utalásokat találunk arra, mi történik, ha nem élünk szeretetteljes életet. Holnap az utolsó okot járjuk körbe, miért szükséges a hitünkre támaszkodnunk, mely a mások iránti szeretetet munkálja bennünk.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

  • Téged mi motivál az adományozásban?
  • Ha egy barát jellemezne téged, mit mondana, hogyan mutatod ki szeretetedet mások felé?
  • A Biblia megfogalmazása szerint: „Az egyedüli dolog, ami számít, az önmagát szeretet által kinyilatkoztató hit” (Gal 5,6 NIV fordítás). Mit gondolsz, mit jelent ez?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.02.28.) Fordító: Sz. Melinda

Szólj hozzá!

Öt mód, ahogy Jézus védelmez és vezet

2019. március 28. 03:00 - gabormel

Célom az, hogy életet adjak, és az bőségben teljen. Én vagyok a Jó Pásztor. A Jó Pásztor az életét adja juhaiért.” (Jn 10:10-11, TLB fordítás)

028.jpg

 

A juhok alapvetően védtelen állatok, ezért a pásztor eszközöket vesz igénybe, hogy védje és gondozza juhait.  Egy botot használ az őrzésre és védelemre, és egy kampós pásztorbotot, hogy kiszabadítsa a juhokat.

 

Olyanok vagyunk, mint az elveszett juhok, Jézus azért jött a Földre, hogy Jó Pásztorunk legyen. Ahogy a pásztor fizikai eszközöket használ a terelésre és védelemre, úgy Isten is védeni és vezetni akar téged. Íme, öt mód, ahogyan ezt teszi:

 

1. Ha a fájdalmaidat Jézus elé viszed, Ő könyörületes.

 

Jézus könyörületes hozzánk, mert tudja, hogy nélküle gyámoltalanok vagyunk (Mt 9:36). Nem megsemmisít, hanem felemel. Nem vitatkozik, hanem meggyógyít.

 

Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem Ő szolgáljon másoknak, és váltságul életét adja sokakért.” (Mt 20:28, ESV fordítás)

 

2. Ha követed Őt, Jézus a helyes irányba vezet.

 

A pásztor elől megy. Élenjár, és maga után hív. Jézus nem hátulról irányítja az életedet, hanem ezt mondja: „Nézd, hogyan csinálom, nézd, hol megyek.”

 

Amikor az összes juhát kivezeti, elindul előttük, és ők követik, mert ismerik hangját.” (Jn 10:4, CEV fordítás)

 

3. Ha összezavarodsz vagy elkóborolsz, Jézus megtalál és visszahoz.

 

Amikor Jézus visszahoz az elkóborlásból, nem fog megbüntetni, de fegyelmezhet téged. Ha egy pásztornak van egy báránya, amelyik hajlamos a kódorgásra, annak gyakran összeköti a lábait, így az nem tud mozogni. Hasonlóképp tesz Isten is. Néha lesántít minket, hogy megakadályozza kóborlásunkat.

 

Ha egy embernek száz juha van, és az egyik közülük elveszik, ott hagyja a másik kilencvenkilencet a hegyen, hogy megkeresse azt az egyet.” (Mt 18:12, NCV fordítás)

 

4. Ha hibázol vagy elesel, Jézus megment és a helyes útra terel, hogy talpra állj.

 

Mint minden bárány, nemcsak mendegélünk, hanem meg is botlunk, hibázunk. Amikor bízunk Istenben, hogy hibázásainkkor Ő visszafogad és megment, akkor hűségesen mindig visszamehetünk hozzá.

 

Ha valakinek közületek van egy báránya, és az szombaton gödörbe esik, nem fogja-e megmenteni és kiemelni onnan? Mennyivel többet ér az ember, mint a juh!” (Mt 12:11-12, NIV fordítás)

 

5. Ha bízol abban, hogy megment, Jézus megtartja ígéretét, és megteszi azt.

 

Nem a te feladatod megmenteni magadat. A te feladatod csupán csak annyi, hogy fogd meg Isten kezét, és mondd: „Istenem, mindenem a Tiéd – a jóságom, a rosszaságom és a csúfságom is.” Isten sokkal jobban szeret annál, hogy ilyen esetben elhagyjon.

 

Atyám adta nekem a juhomat. Ő mindenkinél nagyobb, és nincs senki, aki el tudná lopni az én juhomat Atyám kezéből.” (Jn 10:29, NCV fordítás)

 

Isten jósága azt jelenti, hogy vezet, oltalmaz, védelmez, útbaigazít és megment. Senki más nem képes arra, hogy ezt az öt jótéteményt felajánlja neked. Ezek csak Jézustól, a mi Jó Pásztorunktól származhatnak.

 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 

  • Milyen irányba vezet téged Jézus jelenleg? A munkádban, a családodban, a közösségedben, az egyházadban, a kapcsolataidban?
  • Mit tanultál Isten fegyelmezéséből?
  • Bízol Isten ígéreteiben, hogy soha nem hagy el téged és mindig utánad megy? Miért vagy miért nem?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2019.03.21.)

Szólj hozzá!

Jézus követése azt jelenti, hogy mindenkit szeretsz

2019. január 22. 03:00 - Anika Enikő

„A szeretet türelmes, mindent hisz, mindent remél, mindenben kitart.” (1Korinthus 13:7)

Mindenki felé azzal a szeretettel kellene közeledned, amivel Isten is közeledik feléd. Ez nem lehetőség vagy javaslat; hanem parancs: „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!” (János 13:34)

Ha Krisztus követője vagy, akkor mindenkit szeretned kell – akár tetszik, akár nem –, ahogyan Krisztus is szeret téged. Ez azt jelenti, hogy teljesen elfogadod az embereket, feltétel nélkül szereted őket, teljességgel megbocsátasz nekik, és rendkívüli módon értékesnek tartod őket. Ha így szereted az embereket, akkor ez a kapcsolataid átalakulását fogja eredményezni!

A Biblia ezt mondja az 1Korinthus 13:7-ben ezt írja: „Az szeretet türelmes, mindent hisz, mindent remél, mindenben kitart .”

Isten így szeret bennünket. Isten soha nem szűnik meg türelmesnek lenni veled. Isten soha nem szűnik meg hinni benned. Isten soha nem szűnik meg a legjobbat remélni az életedre. Isten soha nem adja fel veled kapcsolatosan. És ezek azok a dolgok, amiket Isten elvár tőlünk is, hogy mindenki mással így cselekedjünk.

„A szeretet türelmes.” Ez azt jelenti, hogy a szeretet kiterjeszti a kegyelmet; és másoknak is kegyelmet kínálhatsz.

„A szeretet mindent hisz.” Ez a hitnek a kifejeződését jelenti; amikor azt mondod valakinek: – Bár, nehéz időket élünk, de mindig hinni fogok benned!

„A szeretet, mindent remél.” Ez azt jelenti, hogy a szeretet a legjobbat várja. A legjobbat várod a házasságodtól, vagy a legjobbnál kevesebbel is beéred?

„A szeretet mindenben kitart.” Ez azt jelenti, hogy a szeretet a legrosszabbat is elviseli. És azt is jelenti, hogy amikor ránézel valakire, mondhatod a következőt is: – Bármit mondhatsz rám, én akkor is szeretni foglak.

Ha szeretnéd megváltoztatni, átalakítani a kapcsolataidat, akkor mondd el ezt az imát Istennek:

„Drága Uram! Megvallom, hogy rendezetlenek a kapcsolataim; megtörtek és bonyolultak és gyakran beértem a legjobbnál kevesebbel. Átalakulásra van szüksége ezeknek a kapcsolatoknak! Kezd bennem a változtatást, Uram. Szabadíts meg a félelmeimtől, mert látom miként tesznek engem távolságtartóvá, támadóvá és követelőzővé. Szeretném odaadni a szívemet neked a mai naptól kezdve, és szeretném megtanulni, hogyan éljem az életemet a te szeretetedben, és hogyan teljesedjek be a te szereteteddel. Segíts nekem elfogadni másokat úgy, ahogy te is elfogadtál engem. Segíts, hogy feltétel nélkül szerethessek másokat, ahogyan te is feltétel nélkül szeretsz engem. Segíts megbocsátanom másoknak, amint te is megbocsátottál nekem, és segíts, hogy másokat értékesnek lássak, ahogyan te is értékesnek tartasz engem. Segíts, hogy kiterjesszem a kegyelmet, és hogy kifejezzem a hitemet a körülöttem élő emberek felé. Segíts, hogy a legjobbat várjam másoktól, és amikor a legrosszabb történik, segíts elviselni azt. Jézus nevében kérem ezeket. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2019.01.15.)

Szólj hozzá!

Isten tovább akar vezetni téged a hit útján

2018. október 25. 03:00 - Erika1832

„És Jézus így szólt hozzá, menj, a te hited megtartott téged. És azonnal visszanyerte látását és követte őt az úton." (Márk 10:52, NASB fordítás)

Nem tudom, hogy mi az a lépés, amit meg kell tenned a közeljövőben, de azt tudom, hogy nagyon fontos, hogy megtedd.  Lehet, hogy pont az, hogy behívd Jézus Krisztust az életedbe. Vagy talán az, hogy megkeresztelkedj, mert itt az ideje. Talán az, hogy csatlakozz egy gyülekezethez, vagy egy kisebb csoporthoz, vagy kezdj el tizedet fizetni, vagy keresd meg a szolgálatodat, vagy menj el egy missziós útra, vagy, hogy hívd meg egyik barátodat a gyülekezetbe. Nem tudom, hogy mi a te következő lépésed, de azt tudom, hogy biztosan egy ilyen: Isten soha nem fogja abbahagyni, hogy a hit útján még tovább, még mélyebbre vezessen téged. Mindig van egy következő lépés.

Ha ezt nem léped meg, akkor beragadsz, mint az autókereke a keréknyomba, — és az egyetlen különbség egy sír és egy ilyen keréknyom között a mérete. Ha nem mozdulsz ki ebből előre a hitben, meg fogsz halni. A szíved elhidegül, és egyre távolabb fogod érezni magad Istentől. Amíg te nem teszed meg az első lépést, Isten sem tud segíteni neked, hogy megtedd a másodikat, harmadikat, negyediket és ötödiket. Ha egy dologban Isten segítségét kéred, ő lehet, hogy ezt kérdezi tőled, „Miért nem tetted meg azt, amit már kértem tőled, hogy tedd meg?" Talán már tudod is, hogy mit kellene tenned, ne halogasd, tedd meg!

Mielőtt Bartimeus találkozott volna Jézussal, egy út mellett ülő, alamizsnát kolduló vak ember volt. Miután az Úrtól megnyerte látását, „követni kezdte [Jézust] az úton." (Márk 10:52, NASB fordítás). E két mondat közül melyik jellemző a te életviteledre: az út mellett ülő, vagy az úton Jézust követő? Mit gondolsz, e kétféle életmód közül melyik a kiteljesedettebb? Mit gondolsz, melyikben van több öröm, melyik a nagyobb jelentőségű és elégedettebb? Melyiket szeretnéd, hogy az életedben jelen legyen?

Jézust követni az úton csak egyféle módon lehetséges, még pedig úgy, hogy megtesszük a következő lépést.

A hit több, mint a meggyőződés. A hit több, mint a gondolkodás, beszéd, vagy a bizonyosság Jézusról. A hit az cselekvés, mozgás; ami  aktivitást jelent. A hit az, amikor megteszel valamit. Valójában a Biblia azt mondja a Jakab 2:14-ben, hogy „Ha az emberek azt mondják, hogy van hitük, de nem csinálnak semmit, akkor a hitük nem ér semmit". (NCV fordítás).

Honnan szerezhetsz  hitet a friss kezdethez? Csak egy forrás van: Jézus Krisztus.

„Mindenünk, amink van – a helyes gondolkodás, és a jobb élet, a tiszta lappal való  újrakezdés – Istentől származik Jézus Krisztuson keresztül” (1Korinthus 1:30, MSG fordítás). Bartimeusnak fogalma sem volt róla, hogy Jézus Krisztus pont azon az úton fog elmenni, ahol ő ült. Számára ez egy ugyanolyan nap volt, mint a többi. De Isten adott neki egy váratlan lehetőséget, felajánlotta neki az újrakezdést. Isten ugyanezt a lehetőséget adja neked is, ne hagyd ki! Lépd meg a hit következő lépését, mielőtt a lehetőséget elszalasztanád!

Elfogadtad Jézust, mint Urunkat és Megváltónkat?

A Biblia azt mondja, mindannyian elmaradunk Isten tökéletes szabványától. Mégis, Isten szeret minket – annak ellenére, hogy mi  bűnösök vagyunk és hibázunk. Sőt, Isten annyira szeretett minket, hogy elküldte fiát, Jézust, hogy megtisztítson minket a bűneinkből, és hogy bevigyen minket Isten családjába.

Ha még soha nem fogadtad el Isten szeretetét, és nem hívtad be Jézust a szívedbe, azt szeretném, hogy erre most lehetőséged legyen. Ha a következő imádság kifejezi azt, ami a szívedben van, akkor tudasd ezt Istennel úgy, hogy ezt az imádságot magadra vonatkozólag mondod el, hozzátéve, hogy: „én is”.

„Édes Istenem, egyáltalán nem értem, de megköszönöm, hogy szeretsz engem. Köszönöm, hogy te itt vagy nekem, és hogy nem azért küldted el Jézust, hogy elítéljen, hanem hogy megmentsen engem.

Bevallom, hogy vétkeztem ellened, és bevallom, szükségem van Jézusra, mint az én Megváltómra. Kapcsolatba szeretnék kerülni Jézussal, és követni fogom őt, és megtenni azokat a dolgokat, melyekre azt mondja, hogy megtegyem.

Kérem, hogy ments meg a múltamtól, az önsajnálatomtól, a hibáimtól, bűneimtől, szokásaimtól, fájdalmaimtól és a halogatásaimtól.

Kérlek, hogy őrizz meg engem a te céljaidra. Tudni szeretném, hogy miért vagyok itt ezen a bolygón. És teljesíteni akarom mindazt, amit te kérsz tőlem, hogy megtegyem. Meg akarom tanulni, hogy hogyan szeresselek téged, és bízni akarok benned, és a te családodban mindörökre. A te nevedben imádkozom. Ámen." 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

• Mire vársz, hogy hitben megtedd a következő lépést?
• Milyen mentségeket próbáltál találni Jézus követésében?
• Milyen következő lépést fogsz megtenni ma a hitben való előrehaladásod érdekében?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2018.10.18.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása