Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Krisztusi életfelfogással soha nem fogod egyedül érezni magad!

2024. január 23. 03:00 - Anika Enikő

 

"Nem vagyok igazán egyedül, mert az Atya velem van." János 16,32 (GNT fordítás)

A krisztusi gondolkodás, azt jelenti, hogy mindig tudatában vagy annak, hogy Isten veled van.

Látjuk ezt Jézus életében. Jézus, Isten jelenlétében élt, és kapcsolatban maradt Isten kegyelmével. Bármilyen elfoglalt is volt, összhangban maradt az Atyával. Jézus azt mondta: „Nem vagyok igazán egyedül, mert az Atya velem van” (János 16,32 GNT).

Éppen ezért a magány legnagyobb ellenszere a Jézushoz hasonló gondolkodás. Ha kialakult benned Krisztus elméje, akkor hozzá hasonlóan képes leszel azt mondani: „Nem vagyok egyedül, mert tudom, hogy az Atya mindig velem van.” Amikor egyedül érezzük magunkat, az gyakran annak az eredménye, hogy nem élünk Krisztus elméje szerint – nem vagyunk tudatában Isten állandó gondoskodásának.

Hogyan lehetünk mindig tudatában Isten állandó gondoskodásának? Az egyik módja, hogy imádkozunk. Jézus mindennapi szokásává tette az imát: „Jézus gyakran elment valahová, ahol egyedül tudott imádkozni” (Lukács 5,16 CEV).

Figyeld csak meg, ez a vers azt mondja, hogy Jézus gyakran meglépett, hogy imádkozhasson. Ha Krisztusi elmére vágysz, ezt nem lehet csak úgy hébe-hóba megtenni. Jézus imaélete folyamatos volt. Kiemelten fontos volt számára, hogy az Atyjával legyen, és ez szokásává vált.

Van úgy, hogy a nap folyamán megállsz, és imádkozol? Mit gondolsz, jobban telne a napod, ha te is bevezetnéd ezt az életedben, és szokásoddá válna, hogy imádkozol napközben? Ha Jézus úgy érezte, hogy el kell mennie és imádkoznia kell, akkor gondolj csak arra, hogy mennyivel nagyobb szükségünk van nekünk erre!

Ha nem szánsz időt arra, hogy beszélgess Istennel, akkor Isten ajándékai hiányozni fognak az életedből. Isten nem akarja, hogy túl elfoglalt legyél és mindig foglalatoskodj valamivel. Valójában életed minden területén többet fogsz elérni, ha időt szánsz arra, hogy megállj és imádkozz.

Nem úgy tűnik, mintha működne; hisz, ha mindig megállok és imádkozom, akkor hogyan fogok egyre több mindent megcsinálni? Amikor imádkozol, akkor hagysz időt arra, hogy Isten Szentlelke emlékeztessen arra, hogy mi is a célod; és ekkor képes leszel az elmédet és a szívedet arra irányítani, ami a leginkább számít.

Jézus Krisztus tudta, hogy ki is ő, és hogy mi volt a célja. Mindig tudatában volt Isten jelenlétének. Amikor magadévá teszed Krisztus gondolkodását, ezek is meglesznek neked, és mindig tudatában leszel annak, hogy Isten veled van.

 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:
 • Előfordulhat, hogy némi tervezést igényel, hogy időt szánj az imára. Hogyan módosíthatod az időbeosztásodat és változtathatod meg a gondolkodásmódodat, hogy több időd maradjon az imára?
 • Ki segíthet abban, hogy elszámoltatható legyél imádkozási szokásaidban, miközben a Krisztusi elme fejlesztésén dolgozol magadban?
 • Időpont szerint kell imádkozni és fontos, hogy hosszú legyen és sokáig tartson?  Miért vagy miért nem?
 
*Daily Hope by Rick Warren, 2024.01.16

 

Szólj hozzá!

Isten mindig jelen van, függetlenül attól, hogy hogyan érzel

2023. május 18. 03:00 - daniella_89

„Meztelenül jöttem ki anyám méhéből, és meztelenül is megyek el. Az Úr adta, és az Úr elvette. legyen áldott az Úr neve!” (Jób 1:21, NIV fordítás)

675162.jpeg

 Amíg újszülött keresztények vagyunk, Isten sok érzelmi megerősítést ad nekünk, és gyakran válaszol még az éretlen, énközpontú imáinkra is azért, hogy tudjuk, hogy Ő létezik. Ahogy azonban hitben növekszünk, úgy fog Isten elválasztani minket ezektől a függőségektől.

Isten mindenhatósága és az Ő jelenlétének megnyilvánulása két különböző dolog. Az egyik tény, a másik gyakran egy érzés. Isten mindenhol jelen van, ez egy tény; mindenhol ott van, még akkor is, ha ezt nem veszed észre. Amikor nem érzed a jelenlétét, mindig támaszkodhatsz arra a tényre, hogy Isten ott van. Az Ő jelenléte túl gazdag ahhoz, hogy azt pusztán érzésekkel lehetne mérni.

Igen, Ő azt akarja, hogy érzékeld a jelenlétét, viszont Őt jobban érdekli az, hogy bízz benne, mint az, hogy érezd Őt.  A hit határozza meg, ahogy élünk, nem pedig az, hogy mit látunk vagy mit érzünk.

Azok a helyzetek próbálják meg a hitedet a leginkább, amikor úgy érzed, hogy az életed darabjaira hullik, és Isten sehol sincs. Ez történt Jóbbal is. Egyetlen nap alatt mindent elvesztett – a családját, az üzletét, az egészségét és minden vagyonát.  És ezután 37 fejezeten keresztül a Jób könyvében Isten semmit sem szólt!

Hogyan dicsérd Istent, ha nem érted, hogy mi történik az életedben, Ő pedig hallgat? Hogyan maradsz Vele kapcsolatban egy válság idején minden kommunikáció nélkül? Hogyan tartsd szemed Jézuson, ha könnyekkel van tele? Tedd azt, amit Jób tett: „Azután földre borult, imádta Istent, és így szólt: Meztelenül jöttem ki anyám méhéből, és meztelenül is megyek el. Az Úr adta, és az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve!” (Jób 1:20-21, NIV fordítás)

Mondd el pontosan Istennek, hogyan érzel! Öntsd ki Neki a szívedet! Adj ki magadból minden érzést, ami benned van! Jób is ezt tette, amikor ezt mondta: „Nem tudok csendben maradni! Dühös vagyok és megkeseredett. Beszélnem kell!" (Jób 7:11, GNT fordítás)

Kiáltott, amikor úgy tűnt, hogy Isten távol van: „Ó, azok az idők, amikor még fénykoromban voltam, amikor Isten közeli barátsága megáldotta házamat!” (Jób 29:4 NIV fordítás)

Akár érzed Isten jelenétét ma, akár nem, bízhatsz abban, hogy Ő ott van veled. Tele vagy kétségekkel, haraggal, félelemmel, gyásszal, összezavarodott érzésekkel, vagy kérdésekkel? Vidd őket Isten elé! Ő veled van, érted van, és Ő tudja a választ a kérdéseidre, és tudja kezelni minden aggodalmadat.

 A Biblia ezt mondja: "Ha Isten velünk van, ki lehet ellenünk?" (Róma 8:31 NIV fordítás)

 Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez: 

 • Gondolj egy olyan időszakra, amikor nem érezted Isten közelségét. Hogyan maradtál vele kapcsolatban ekkor?
 • Istent miért érdekli jobban a hited, mint az érzéseid?
 • Kihez fordulsz, amikor az életedben valami nehéz helyzet van? Mi olyat mondasz el neki, amit Istennek is el kell mondanod?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2023.05.11. )

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

6 mód, ahogyan Isten segít a gyászban

2023. május 08. 03:00 - Anika Enikő

 

Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.

(Zsoltárok 34,18)

Nem lépheted át a veszteségeidet, a fájdalmaidat. Nem mehetsz át alattuk és nem tudod megkerülni őket. Át kell élned a gyászt. Ha félsz kimutatni érzelmeidet, és nem vagy hajlandó átélni őket, akkor elakadsz. De ha hagyod, hogy Isten segítsen, akkor túljutsz rajtuk. Íme 6 mód, ahogy Isten könyörületes a megtört szívűekhez.

1. Isten közel von magához

A Zsoltárok könyvének 34. fejezetének 18. verse azt mondja: „Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.” Amikor gyászolsz, Isten nincs távol tőled; még akkor sem, ha úgy érzed. Valójában soha sincs közelebb, mint ilyenkor.

2. Isten veled gyászol

A Biblia elmondja nekünk, hogy Jézus „fájdalmak férfija volt; a legmélyebb gyászt ismerője” (Ézsaiás 53,3 NLT fordítás). Amikor gyászoddal Jézushoz fordulsz, ő tudja, miről beszélsz, és érti fájdalmadat. Isten nem érzéketlen; hanem együttérez és gyászol veled.

3. Isten gyülekezeti családot ad neked, hogy támogassanak

Úgy teremtődtünk, hogy közösségben gyászoljunk és így gyógyuljunk. Együtt jobbak vagyunk! A Biblia azt mondja: „sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai ... a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek ... Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal!” (Róma 12,5.10.15).

4. Isten a fájdalmat arra használja, hogy segítsen növekedni a hitben

Isten a fájdalmat, sőt a szenvedést is felhasználja arra, hogy segítsen neked Krisztushoz hasonlóvá válni. Ezt háromféleképpen teszi: Isten a fájdalmat felhasználja, hogy odafigyelj rá (Róma 5,3-5), jót hoz ki a rosszból (Róma 8,28) és felkészít az örökkévalóságra (2Korinthus 4,17-18).

5. Isten megadja neked a mennyország reményét

Életed ezen a Földön rövid. De ha Jézus Krisztusban bízol, hogy elnyered az üdvösségedet, akkor reményed van arra, hogy az örökkévalóságot a mennyben Istennel töltöd. Ez a remény erőt ad, mialatt keresztül haladsz a szenvedésen. A Biblia azt mondja Pál Apostol Thesszalonikaiakhoz írott 1. levelének 4. fejezetében a 13. versben: „Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük.”.

6. Isten arra használja fájdalmadat, hogy segíts másokon

Ezt hívják megváltó fájdalomnak, és ez a legmagasabb és legjobb felhasználása az átélt fájdalomnak. Isten nem akarja, hogy elpazarold a sebzettségedet. „[Isten] megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.” (2 Korinthus 1,4).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Szerinted miért engedi meg Isten, hogy megtapasztaljuk a gyászt és a veszteséget?
 • Mit gondolsz, Isten mit akar, hogyan szolgáld azokat, akik remény nélkül gyászolnak?
 • Mi a legmélyebb fájdalom, amit átéltél? Milyen módon használhatod fel ezt a fájdalmat mások megsegítésére?

*(Daily Hope by Rick Warren -  2023.05.01)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Isten közel van, és megért téged

2021. október 18. 03:00 - Ivanyina Krisztina

Legyőzni az aggodalmat! - Pécsi Hit Gyülekezete

„Az ÚR közel van mindazokhoz, akik hívják.” (Zsolt 145,18 NIV)

Isten egyáltalán nincs messze tőlünk. Sőt épp ellenkezőleg! Olyan közel van, mint a következő szívverésed.

Minden percben ott van melletted. A Biblia azt mondja: „Isten azért tette ezt, hogy keressék őt, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messzire egyikünktől sem.” (ApCsel 17,27)

Lehet, hogy azt érzed, Isten milliónyi mérföldre van tőled. De az érzéseid és a valóság nem mindig egyeznek. Az igazság az, hogy Isten most is veled van.

Íme néhány igazság mennyei Atyádról:

Ő sosem túl elfoglalt, ha szükséged van rá. Néha te túl elfoglalt vagy, hogy időt tölts Istennel. De ő sosem lesz elfoglalt, ha szükséged van rá. Ő ilyen fajta szeretet ad neked. A 145. zsoltár 18. verse így szól: „Az ÚR közel van mindazokhoz, akik hívják.” (NIV). Minden alkalommal, amikor Istent hívod, ő már ott van melletted. Sokkal többször gondol rád, mint te őrá. Már megszületésed előtt gondolt rád, és minden egyes nap minden egyes percében azt teszi.

Szeret a kedvedben járni. Ő nem fukarkodik veled, szeret téged. Máté evangéliuma 7. fejezetének 11. verse azt mondja: „Ha tudjátok, hogyan adjatok jó ajándékokat a gyerekeiteknek, a ti mennyei Atyátok mennyivel inkább ad mindazoknak, akik kérik őt!” (NIV) Egyszerűen élvezd azt a tényt, hogy Isten szeret jó ajándékokat adni neked!

Közel áll a megtört szívűekhez. Ha ezen a héten valamilyen nehéz időszakon mész keresztül, akkor lehet, hogy szükséged lesz erre az  igeversre: „Az ÚR közel van a megtört szívűekhez, és megmenti azokat, akik lélekben megtörtek.” (Zsolt 34,18) Isten megértő. Nem áll félre. Jelen van, amikor fájdalmaid vannak.

Isten közel van hozzád, és megérti, min mész keresztül. Fordulj hozzá, és akkor észreveheted, hogy ő már ott vár téged!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mihez kell ma Istent segítségül hívnod?
 • Miért érződik Isten távolinak néha, amikor életünk legnehezebb időszakain megyünk keresztül?
 • Mit kell megváltoztatni életedben, hogy ne légy túl elfoglalt Isten számára?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.10.11.)

(A bibliai idézetek fordítása utáni nagybetűs rövidítés a szerző által választott angol bibliafordítást jelöli. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal, jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Kincsek a sötétben

2020. szeptember 10. 03:00 - Erika1832

hope02.jpg

„Neked adom a sötétség kincseit, a titkos helyek rejtett gazdagságát, hogy tudd, én vagyok az ÚR, Izráel Istene, aki név szerint elhívott téged” (Ézs 45,3 NIV fordítás).

Ézsaiás próféta könyvének 45. fejezetében Isten megígérte az ő önfejű népének, a zsidóknak, hogy meg fognak szabadulni Babilonból egy Círus nevű, perzsa király által, akinek ezt mondta: „Neked adom a sötétség kincseit, a titkos helyek rejtett gazdagságát, hogy tudd, hogy én vagyok az ÚR, Izráel Istene, aki név szerint elhívott téged” (Ézs 45,3 NIV fordítás).

Hódítóhadjáratai során Círus valóban olyan kincsekre bukkant, melyeket a zsidók fogságba hurcolásuk miatt ástak el. Ahogy Círus király, aki a sötétségben elrejtett kincsekre talált, te is kincsekre találhatsz: reményre a sötétség váratlan helyein, azokon a fájdalmas helyeken, ahol nem igazán szeretnél jelen lenni. Isten két okból adja neked ezeket a kincseket.

Először is, azért cselekszik így, hogy tudd, hatalmában áll, hogy beavatkozzon a sötétségedbe. Ebben a versben Isten Izráel Isteneként mutatkozik be. A Szentírásban újra és újra elmondja magáról, hogy ő a Teremtő, a Fenntartó, a Mester, az Uralkodó és a Szabadító. Ő természetfölötti valóság, ami azt jelenti, hogy az idő, a tér és az anyag felett áll, és létezése nem függ semmitől önmagán kívül. Útjai magasabbak, mint a te útjaid, és gondolatai magasabbak, mint a te gondolataid.

„Nagy a mi Urunk, és hatalmas az ő ereje, bölcsességének nincs határa” (Zsolt 147,5 NIV fordítás).

Isten hatalmas és erős, és olyan módon tud beavatkozni a sötétségedbe, amit csak egy természetfölötti Isten tud megtenni. Valószínűleg nagyszerű történeteket tudsz elmondani arról, hogy Isten miként avatkozott be a pénzügyeidbe, az egészségedbe, a családodba vagy a karrieredbe pont akkor, amikor azt hitted, hogy nincs remény a helyreállításra vagy az üdvösségre. Felfedte magát, ahogyan belépett a sötétségedbe, és mindent megváltoztatott.

Minden nap csodákat kérünk, mivel tudjuk, hogy ő Isten, mi viszont nem vagyunk azok. Van, amikor Isten épp úgy avatkozik bele a dolgokba, ahogyan mi könyörögtünk érte. Máskor viszont nem így tesz. Lehet, hogy nem avatkozik be a családodat és téged körülvevő sötétségbe úgy, ahogyan te szeretnéd. És ilyenkor mi van?

Ez az igevers kijelenti, hogy Isten közel lesz hozzád a sötétségedben. Ő a Mindenható Isten. Hatalmas, de közel van hozzád, ami azt jelenti, hogy bensőséges viszonyban van veled. Ő személyes. Ő a segítőd, a gyógyítód, a Megváltód, a barátod, aki szeretettel fordul a sebzett lelked felé. Ez a személyes és bensőséges Isten közel lesz hozzád a sötétségedben, mert megígérte, hogy így lesz.

Olyan közel van hozzád, mint a következő lélegzetvételed.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mikor fordult elő veled, hogy Isten az életed egy reménytelennek látszó helyzetébe beavatkozott?
 • Rendszeresen kérsz Istentől csodát mivel tisztában vagy vele, hogy milyen az ő jelleme? Miért teszel így, vagy miért nem?
 • Hogyan mutatja meg Isten, hogy közel van hozzád, amikor az életed egy sötét szakaszán mész át?

Kay Warren-ről:

Kay Warren férjével, Rick Warren-nel együtt alapította a Saddleback gyülekezetet, Lake Forest-ben, Kalifornia államban, 1980-ban. Fia, Matthew halála után, aki komoly mentális betegséggel küzdött élete nagy részében, megalapította a Saddleback Reménye a Mentális Egészségért Alapítványt, amely egy módja, hogy támogatni lehessen azokat az embereket és a családtagjaikat, akik mentális betegségben szenvednek és öngyilkossági gondolatokkal küzdenek. Az alapítvány oktatásokat is tart a hitközösségben arról, hogy hogyan lehet elindítani vagy kibővíteni a meglévő mentális egészségügyi szolgálatot.

Kay az Országos Akciószövetség az Öngyilkosság Megelőzéséért igazgatótanácsának tagja, és a mentális egészséggel, az öngyilkosságok megelőzésével foglalkozik Orange megyében, Kalifornia államban. Kay a szerzője a Szent Privilégiumnak: Életed és szolgálatod egy pásztor feleségeként; a Válaszd az örömöt: Mert a Boldogság nem elég; a Mondj Igent Istennek: Felhívás a Bátor Megadásra című könyveknek, és társszerzője a Foundations-nek, egy népszerű szisztematikus teológiai tanfolyamnak, amelyet az egyházak világszerte használnak. Gyermekei: Amy, Josh és Matthew (aki már az Atyánál van), és van még öt unokája.

Tudj meg többet – angolul – a KayWarren.com weboldalon, és kövesd őt Facebookon (KayWarrensPage), Twitteren (@KayWarren1), valamint Instagrammon (@KayWarren75)!

*(Daily Hope by Kay Warren, 2020.09.03.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása