Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


A mindennapi kenyeretek

2016. december 23. 03:00 - Á. Bözse

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Úr szájából származó minden szóval is.” (5 Mózes 8:3/b, NLT fordítás)

our_daily_bread_05.jpg

Amikor Jézus azt mondja, hogy így imádkozzunk, „Add meg ma is a mindennapi kenyerünket...”, Ő sokkal többről beszél, mint a kenyérről. Sőt, a Biblia azt tanítja nekünk, hogy a kenyér négy dolgot jelképezhet.

 1. A kenyér az élet szükségletét jelképezi. Ez Isten gazdasága. Isten azt mondja, „Én biztosítom, ti begyűjtitek.” Amikor így imádkozol, „Add meg ma is a mindennapi kenyerünket...”, ez nem azt jelenti, miszerint ott ülsz a kanapén, és vársz Istenre, hogy küldjön neked pénzt. Dolgoznod kell! Még az izraelitáknak is ki kellett menni, és felszedni a mannát. A munka az életedre szóló isteni cél része. Jellemet épít. A példabeszédek könyve 14. fejezetének 23. versében így olvassuk. „A kemény munka mindig kifizetődik, a puszta beszéd nem tesz kenyeret az asztalra.” (MSG-fordítás)

 2. A kenyér Isten Igéjét jelképezi. A Biblia szellemi étel. A kenyér szimbólum az Igére. A Bibliában így olvassuk. „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Úr szájából származó minden szóval is.” (5Móz 8:3/b, NLT-fordítás) Amikor Izráel gyermekei az ígéret földje felé mentek, Isten mannát küldött a Mennyből az embereknek, hogy felszedjék, mert nem volt mit enniük. Isten azért adta nekik ezt a kenyeret, hogy megtanítsa nekik, az embereknek többre van szükségük az életükben, mint a kenyérre. Az igazi élet akkor jelenik meg, ha az Úr Igéjével táplálkozunk. Nemcsak fizikai táplálékra van szükségetek, hanem lelkire is.

 3. A kenyér Isten családját és a közösséget jelképezi. A Bibliában A korinthusiakhoz írt első levél 10. fejezetének 16. versében azt olvassuk, hogy „Hát a kenyér, amit megtörünk, nem Krisztus testének megosztását jelenti-e? [De igen!]" (AMP-fordítás). A kenyér egy metafora Isten családjára. Szükséged van Isten embereire az életedben. Akár van fizikai családod, akár nincs, Isten azt szeretné, hogy tagja legyél az Ő családjának, ami örökké fog tartani, vagyis az egyháznak. Ennek a közösség helyének kell lenni.

 4. A kenyér jelképezi a megváltást. Jézus a kenyeret választotta arra, hogy az áldozatát jelképezze. Minden alkalommal, amikor kenyeret eszünk, és erjedetlen bort vagy mustot iszunk, az emlékeztet minket Isten szeretetére és arra az áldozatra, amit véghez vitt, azért, hogy a Mennybe kerülhessünk. Akármire is van szükséged – fizikailag, érzelmileg, kapcsolati szinten vagy szellemileg –, arról Isten gondoskodni fog, ha rá támaszkodsz. Imádkozz ma így! „Add meg nekünk a mindennapi kenyerünket!” És bízz Istenben, hogy mindennel ellát.


Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miután megértetted ezt a négy jelképet, hogyan tudsz még célirányosabban imádkozni, amikor azt kéred, hogy „Add meg nekünk a mindennapi kenyerünket”?
 • Hogyan tudod a családod részére bemutatni, miszerint bízol Istenben, hogy kielégíti a szükségletedet?
 • Mire van szükséged ahhoz, hogy kapcsolatba lépj Isten családjával?


*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.12.16.)

Szólj hozzá!

Isten azt akarja, hogy add tovább, amit kapsz

2016. június 21. 03:00 - FodorImi

„Isten, aki magot ad a magvetőnek, és kenyeret élelemként, titeket is el fog látni minden szükséges vetőmaggal, növekedést ad, és nagylelkűségetekből bőséges aratást hoz. Ő mindig elég gazdaggá tesz ahhoz, hogy minden időben nagylelkűek legyetek, hogy sokan adjanak hálát az Istennek a tőletek kapott ajándékokért. Mert ez az általatok végzett szolgálat nem csak Isten embereinek a szükségeit tölti be, hanem Isten iránti hálára is indít." (2Korinthus 9,10-12 TEV fordítás)

Amit Isten nekem ad azt rajtam keresztül tovább akarja adni.

Isten olyan embereket keres, akikkel meg tudja áldani a világot. Körülnéz, és azt kérdezi: „Csésze vagy cső akarsz lenni?" Ha csésze vagy, meg leszel töltve, és ennyi. Ha azonban ezt mondod: „Istenem, egy cső akarok lenni, hogy rajtam keresztül kiáraszthasd áldásaidat más emberek felé”, akkor olyan ember leszel, akit Isten meg akar áldani.

A 2Korinthus 9,10-11-ben azt mondja a Biblia: „Isten, aki magot ad a magvetőnek, és kenyeret élelemként, titeket is el fog látni minden szükséges vetőmaggal, növekedést ad, és nagylelkűségetekből bőséges aratást hoz. Ő mindig elég gazdaggá tesz ahhoz, hogy minden időben nagylelkűek legyetek, hogy sokan adjanak hálát az Istennek a tőletek kapott ajándékokért.” (TEV fordítás).

Ez az ígéret azon alapul, hogy hajlandó vagy megosztani azt, amit ő ad. Akarod továbbadni Isten áldását másoknak?

Mondhatod, „Várjunk csak egy percre! Én nem vagyok elég gazdag ahhoz, hogy nagylelkű legyek.” De igen, az vagy! Nem számít, mennyivel rendelkezel, lehetsz nagylelkű. A Bibliában van egy történet egy asszonyról, akinek csak két fillérje volt, mégis mind odaadta. Az csak egy közhely, egy tévhit, hogy „Nincs elég, amiből adhatnék.” Mindig tudsz adni valamit. Tény, hogy van valamid, amit adhatsz, Isten pedig próbára tesz. A 12. vers azt mondja: „Mert ez az általatok végzett szolgálat nem csak Isten embereinek a szükségeit tölti be, hanem Isten iránti hálára is indít.

Mikor nehéz időszakon mégy keresztül, és ezt mondod: „Istenem, nem sok, amim van, de bármi is az, meg akarom osztani. Kevés étel van itthon, de meg akarok hívni valakit ebédre. Meg akarom osztani, amim van”, akkor Isten megígéri, hogy három dolgot megtesz érted. Először, szellemileg növekedni fogsz, másodszor, használni fog más emberek szükségeinek betöltésére, és harmadszor, Istent dicsőíteni fogják.

Amikor adsz abból, amid van, Isten olyan módon nyitja  meg áldásainak ajtaját, ahogy el sem tudod képzelni!

Beszéljetek róla:

 • Kivel oszthatod meg Isten áldásait ezen a héten?
 • Ha azt gondolod, hogy most éppen nincs annyid, amiből adni tudnál, mit gondolsz, mit vár Isten tőled?
 • Adakozásodon keresztül hogyan áldott meg Isten téged?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.06.14.)

Szólj hozzá!

Mi a te napi kenyered?

2016. június 18. 11:00 - Bolbásné Viola

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Úr szájából származik." (5Mózes 8,3b NLT fordítás)

Amikor Jézus azt mondja, így imádkozzunk: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma", akkor sokkal többről beszél, mint csupán a napi kenyérről. A Bibliában a kenyér négy dolgot képvisel:

1. Az élet szükségleteit. Ez Isten gazdasága. Isten azt mondja, „Én gondoskodom róla. Te összegyűjtöd." Amikor imádkozol, „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma", ez nem azt jelenti, hogy a fotelben ücsörögve várakozol, hogy Isten pénzt dobjon hozzád. Dolgoznod kell! Még az izraelitáknak is ki kellett menni összegyűjteni a mannát. A munka része Isten céljának az életedben. Építi a jellemet. A Példabeszédek 14,23 mondja, „A kemény munka mindig kifizetődő; az üres beszéd nem tesz kenyeret az asztalra." (MSG fordítás).

2. Isten Igéjét. A Biblia szellemi eledel. A kenyér a Szentírást szimbolizálja. A Biblia azt mondja: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Úr szájából származik." (5Mózes 8,3b NLT fordítás). Amikor Izrael fiai az Ígéret Földje felé tartottak, Isten mannát hullatott a Mennyből az embereknek, akiknek össze kellett azt gyűjteni, mert nem volt más ennivalójuk. Isten adta nekik ezt a kenyeret, hogy megtanítsa őket, hogy többre van szüksége az embernek a kenyérnél az élethez. Az igazi élet azáltal jön, hogy az Úr minden Igéjével táplálkozunk. Nemcsak fizikai táplálékra van szükséged, hanem szellemire is.

3. Isten családját és a közösséget. Az 1Korinthus 10,16-ban a Biblia azt mondja: „A kenyér, amelyet megtörünk, nem az Krisztus testében való osztozást jelenti-e?“ (AMP fordítás). A kenyér egy metafora Isten családjára. Szükséged van Isten népére az életedben! Akár van fizikai családod, akár nincs. Isten akarja, hogy az Ő családjának - ami a Gyülekezet - a része legyél, mert ez örökké tart. Ez a közösség helye.

4. A megváltást. Jézus a kenyeret választotta arra, hogy bemutassa az Ő áldozatát az Úrvacsorában. Minden alkalommal, amikor vesszük a kenyeret és isszuk a bort vagy gyümölcslevet, emlékeztet minket Isten hatalmas szeretetére irántunk és arra az áldozatra, amit Ő hozott értünk, hogy a Mennybe mehessünk.

Bármilyen szükségben is legyél - fizikai, érzelmi, kapcsolati vagy szellemi - Isten gondoskodni fog róla, ha Rá bízod magad. Imádkozz így ma: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma", és bízz Istenben, hogy gondoskodni fog rólad minden tekintetben.

Beszéljetek róla:

 • Megértve ezeket a szimbólumokat, hogyan tudnál még konkrétabban imádkozni, amikor azt kéred „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma"?
 • Miként „táplálja" Isten Igéje a szellemi növekedésedet?
 • Hogyan tükrözi az életed azt, hogy szükséged van Isten gondoskodására, Igéjére, családjára és megváltására ahhoz, hogy élj?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.06.11.)

Szólj hozzá!

Napi kenyered

2013. október 17. 03:00 - Lilla:)

"Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az ÚR szájából származik." (5. Mózes 8:3.)

bread.jpg

Amikor Jézus azt mondja, hogy így imádkozzuk: "Add meg nekünk mindennapi kenyerünket", sokkal többről beszél a puszta kenyérnél. Valójában a Biblia maga is említi, hogy a kenyér négy dolgot jelképez.

1. A kenyér jelképezi mindazt, ami szükséges az élethez
Isten ezt a következőképp tervezte: Ő ellát minket azzal, amire szükségünk van, mi pedig "begyűjtjük" azt. Amikor így imádkozol: "Add meg nekünk mindennapi kenyerünket", az nem azt jelenti, hogy otthon ülsz a kanapén, és várod, hogy Isten az öledbe pottyantsa a pénzt. Dolgoznod kell! Még a zsidóknak is ki kellett menniük, hogy összeszedjék a mannát. A munka is része annak, amit Isten az életeddel kapcsolatban eltervezett. És a munka építi a jellemedet is. A Példabeszédek 14:23 ezt mondja: "A kemény munka mindig kifizetődő, de ha csak beszél az ember, nem kerül kenyér az asztalára." (MSG ford.)

2. A kenyér jelképezi Isten szavát
A Biblia táplálék a szellemünknek. A kenyér a Szentírás szimbóluma. A Bibliában ez áll: "Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az ÚR szájából származik" (5Mózes 8:3). Amikor Izrael gyermekei az Ígéret Földjére tartottak, Isten mannát dobott a Mennyből, hogy össze tudják gyűjteni, mert nem volt semmi ennivalójuk.
Isten ezt a kenyeret azért adta, hogy megtanítsa nekik, az embernek sokkal többre van szüksége az élethez a kenyérnél. Az igazi élet abból fakad, hogy Isten szavával táplálkozunk. Nemcsak fizikai táplálékra van szükséged, hanem szellemi táplálékra is.

3. A kenyér jelképezi Isten családját és a testvéri közösséget
A Biblia a következőt mondja az 1Korinthus 10:16-ban: "A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e?"
A kenyér Isten családját is jelképezi. Szükséged van Isten embereire az életedben! Akár családban, akár egyedül élsz, Isten azt akarja, hogy része légy az Ő örök családjának, az egyháznak. Ez kell, hogy legyen a testvéri közösség helye.

4. A kenyér jelképezi a megváltást
Jézus azt mondta, hogy az úrvacsoránál a kenyér azt az áldozatot jelképezi, amit Ő hozott meg értünk. Minden alkalommal, amikor esszük a kenyeret és isszuk a bort (vagy a szőlőnek a levét), emlékezzünk arra, hogy mennyire szeret minket Isten, és hogy milyen áldozatot hozott azért, hogy mi a Mennybe juthassunk.

Bármilyen szükséged is van, legyen az akár fizikai, érzelmi, szellemi, lelki vagy emberekkel kapcsolatos szükség,  Isten be fogja tölteni azt, ha rá fogod bízni. Imádkozz így ma is: "Add meg nekünk mindennapi kenyerünket", és bízz Istenben, hogy gondoskodik rólad minden területen.

Beszéljünk róla:

 • Ha megértetted, milyen 4 dolgot jelképez a kenyér, hogy tudsz konkrétabban imádkozni, amikor azt kéred, "add meg nekünk mindennapi kenyerünket"?
 • Hogyan tükrözi az életed, hogy Isten ellátására, Igéjére, családjára és megváltására van szükséged?

(Daily Hope by Rick Warren, 2013. 10. 10.)

1 komment
süti beállítások módosítása