Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


A harag a szívben kezdődik

2023. október 22. 03:00 - Erika1832


szivbol_szol_a_szaj.png

"Ami a szívedben van, az határozza meg, hogy mit mondasz." (Máté 12,34 NLT fordítás).

Hogyan bánik Isten a harag rossz szokásával? Egyenesen a probléma gyökeréig hatol, mert ez a probléma a szívből származik.

A harag nem a viselkedésedből, a hátteredből vagy az érzéseidből fakad. A szívedben kezdődik.

A Biblia azt mondja: "Ami a szívedben van, az határozza meg, hogy mit mondasz." (Máté 12,34 NLT fordítás). A szánk csak elárulja, hogy belül milyenek vagyunk valójában. Néha hallom, ahogy az emberek tényleg nagyon gonoszul vagy gorombán beszélnek, majd ezt mondják: "Ó, nem is tudom, mi ütött belém. Ez nem jellemző rám.”

Ó, de még mennyire! A szád elárulja, hogy mi van a szívedben. Valakinek a kemény nyelve dühös szívről árulkodik. Ha valaki olyannal találkozol, akinek negatív a nyelve, tudod, hogy a szívében félelem lakik. A kérkedő nyelv bizonytalan szívről árulkodik. Az ítélkező nyelv leleplezi a bűnös szívet. A mocskos nyelv pedig tisztátalan szívet jelképez.

Másrészt, ha olyan valakivel találkozol, aki mindig bátorít másokat, akkor annak boldog szíve van. Ha mindig szelíden beszél, akkor tudod, hogy szerető szíve van. Ha képes kordában tartani a szavait, akkor tudod, hogy békés szíve van.

Elégedett vagy azokkal a szavakkal, amik oly természetesen jönnek ki a szádon? Ha nem, akkor szívátültetésre van szükséged. Új szívre van szükséged! Dávid ezt mondja a Zsoltárok 51,10-ben: "Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és újítsd meg bennem az állhatatos lelket" (NIV).

A harag kezelésének igazi titka Isten ereje, amely belülről változtat meg. A Róma 15,5 szerint: "Az Istentől származó türelem és bátorítás tegye lehetővé, hogy békességben éljetek egymással, Krisztus Jézus akarata szerint" (NCV).

Ha a szíved kiált, az azért van, mert még soha nem kaptad meg teljesen Jézus Krisztussal való kapcsolat melegségét és biztonságát. Jézus a fájó szívet a szeretetével helyettesítheti. Ő törődik a fájdalmaddal, és segíteni fog neked a gyógyulásban, hogy szavaid életre keljenek, és feltárják a Krisztusban rejlő reménységedet.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Melyik beszéd, - a kemény vagy a szelíd - jön a szádra a legkönnyebben?
 • Hogyan szeretnéd, hogy szavaid hatással legyenek másokra? Min kell változtatnod, hogy ez megtörténjen?
 • Gondolj azokra az emberekre az életedben, akik természetes bátorítók. Mit tanulhatsz tőlük?

Engedd, hogy Jézus meggyógyítsa a szívedet.

Nem számít, mit tettél, vagy hol vagy, Isten készen áll és várja, hogy szeretetével meggyógyítsa sérült szívedet. Csak higgy és fogadd el az üdvösségét.

Készen állsz erre? Íme egy ima, amivel ezt elkezdheted:
"Drága Istenem, azt ígérted, hogy ha hiszek Fiadban, Jézus Krisztusban, akkor minden, amit valaha rosszul tettem, megbocsáttatik, és megismerem életem célját, és egy nap befogadsz engem örök mennyei otthonodba." 
"Megvallom, hogy bűnöket követtem el, és a bocsánatodat kérem. Hiszem, Jézus meghalt, hogy a bűneimet elvegye, és hogy te feltámasztottad őt. Bízni akarok Jézusban, mint Megváltómban, és követni akarom őt, mint Uramat, a mai naptól fogva. Cseréld fel a fájdalmamat szereteteddel és reményeddel. Vezesd az életemet, és segíts kérlek, hogy teljesítseni tudjam a te akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem egy e-mailt (angolul) a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon.

*Daily Hope by Rick Warren (2023.10.15.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Ismerd meg Istent, hogy hatásosan imádkozz!

2021. augusztus 19. 03:00 - Ivanyina Krisztina

Isten szívünkbe áradó szeretete – Írások a teremtés hetében (VI. rész) | Magyar Kurír - katolikus hírportál

„Mert a világ teremtése óta Isten láthatatlan tulajdonságai – örök ereje és isteni természete – tisztán látható és érthető abból, amit teremtett, így az emberek mentség nélkül maradnak” (Róm 1,20 NIV).

Imáid eredményessége nem attól függ, hogy mennyit tudsz az imádságról, hanem attól, hogy mennyit tudsz Istenről. Minél jobban megérted Istent, annál hatásosabbak lesznek az imáid.

Sokkal fontosabb, hogy jobban megértsük Istent, minthogy mindent megtanuljunk arról, hogyan imádkozzunk. Ez azzal kezdődik, hogy tudjuk, Isten többdimenziós. Ez azt jelenti, hogy Isten a múltban, jelenben és a jövőben is jelen van. A földön és a szellemi világban is.

Íme néhány módja annak, hogyan láthatjuk Isten többdimenziós jellemét.

Látod Istent a teremtésben.
Az Isten, aki többdimenziós világot és univerzumot teremtett, többdimenziós Teremtő. „Mert a világ teremtése óta Isten láthatatlan tulajdonságai örök ereje és isteni természete – tisztán látható és érthető abból, amit Isten teremtett, így az emberek mentség nélkül maradnak” (Róm 1,20 NIV).

Sokat megtudhatsz Istenről, ha csak a természetet nézed. Például azt, hogy Isten szereti a változatosságot, ő szervezett, kreatív és hatalmas. A teremtés összetett, tehát tudod, hogy Istennek még összetettebbnek kell lennie.

Látod Jézus megtestesülésében.
János evangéliuma 1. fejezetének 14. versében azt olvassuk: „Az Ige emberré lett, kegyelemmel és igazsággal telve közöttünk élt” (GNT).

Ha Isten kommunikálni akart volna a hangyákkal, hangya lett volna. Ha tehenekkel akart volna kommunikálni, tehén lett volna. Isten azonban az emberekkel szeretett volna kommunikálni, mert szeret bennünket, ezért egy lett közülünk. 

Jézust sem a tér, sem az idő nem köti, mert többdimenziós: „Kegyelem és békesség néktek attól, aki van, aki volt és aki eljövendő” (Jel 1,4 NIV). 

Látod, ahogy a Szentlélek mozog.
„A szél fúj, ahol csak szeretneHallod a hangját, de nem tudod megmondani, honnan érkezik, vagy hová tart. Így van ez mindenkivel, aki Lélektől született” (Jn 3,8).

Nem teheted a Szentlelket egy dobozba. Nem tudod őt irányítani. Olyan, mint a szél. Nem tudod, honnan érkezik, és azt sem, hogy hová tart. Olyan dimenziókban mozog, amelyekben mi nem.

Ne engedd, hogy ez legyen a vége annak a tanulmánynak, amely Isten sokdimenziós jelleméről szól! Isten megismerése egy egész életen át tartó törekvés, amely édesebbé és tartalmasabbá teszi a mindennapokat.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Melyek azok az észrevételeid a teremtéssel kapcsolatban, amelyek megmutatják Isten jellemének más nézőpontjait?
 • Az a tudat, hogy Istennek vannak olyan dimenziói, amelyeket nem tudsz megérteni, nagyobb vagy kisebb mértékben késztet arra, hogy jobban megismerd őt? Miért?
 • Hogyan lehet jobban megismerni Istent?

Bízol Jézus Krisztusban az üdvözülésedért? A Biblia azt mondja, hogy csak akkor juthatsz a mennybe, ha bízol Istenben az ő Fia, Jézus Krisztus által. Nem kell kiérdemelned Isten szeretetét, és nem kell utat találnod a mennybe. A Biblia ezt mondja: „Kegyelemből szabadultatok meg a hit által és ez nem önmagatoktól van, hanem Isten ajándéka – nem cselekedetek által, hogy senki se dicsekedhessen” (Ef 2,8–9). 

Ha nem bíztál Jézusban, és nem kötelezted el magadat mellette, mire vársz még? Ha készen állsz átlépni ezt a határt, és úgy döntesz, hogy hiszel Jézus Krisztusban, és követni fogod őt, akkor mondd el ezt az imádságot: 

„Drága Jézus, megígérted, hogy ha hiszek benned, mindenért bocsánatot nyerek, amit valaha rosszul cselekedtem, megtalálom életem célját, és egy napon befogadsz örök otthonodba a mennyben. 

„Megvallom bűneimet, és hiszem, hogy te vagy a Megváltóm. Megígérted, hogy ha megvallom a bűneimet és bízom benned, megmenekülök. Bízom benned, amikor azt mondod, hogy az üdvösség kegyelemből, hit által jön, és nem bármi által, amit teszek. Uramként fogadlak be az életembe. Ma életem minden részét átadom neked. Jogod van az életemben mindenhez. 

„Magam helyett téged akarlak szolgálni. Alázattal elkötelezem az életem neked, és kérlek, ments meg engem, fogadj a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen!” 

Ha elmondtad ezt az imádságot, és elfogadtad Jézust, tudasd velem, írd meg e-mail-ben (angolul) a Rick@PastorRick.com címre. Szeretnék neked küldeni néhány ingyenes (angol nyelvű) anyagot, melyek segítenek neked a Jézussal való utazásod kezdetén. 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.08.12.)

(A bibliai idézetek fordítása utáni nagybetűs rövidítés a szerző által választott angol bibliafordítást jelöli. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal, jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Miért tesz jó hallgatóvá a helyesen feltett kérdés?

2020. október 10. 03:00 - Erika1832

anya_20l_c3_a1nya.jpg

„Az ember gondolatai olyanok, mint a kút mélyén a víz, de  az éleselméjű felhúzza azt” (Péld 20,5 GNT fordítás).

A figyelmes hallgatónak az egyik legnyilvánvalóbb tulajdonsága az, hogy tudja, hogyan kell kiegészítendő  kérdéseket feltenni.

Ahhoz, hogy valakivel igazán beszélgetésbe elegyedjünk, abba kell hagyni az olyan kérdések feltevését, melyekre csak egy „igen” vagy „nem” lehet a válasz. Ezek a kérdések nem vezetnek sehová! Ehelyett el kell kezdeni olyan, úgynevezett kiegészítendő kérdéseket feltenni, amelyek arra ösztönzik a beszélgető társat, hogy bővebben fejtse ki a válaszát az egyszerű, egyszavas felelet helyett.

Például ahelyett, hogy azt kérdeznéd: „Tetszett a koncert?” kérdezhetnéd azt: „Melyik volt a kedvenc részed a koncerten?” Ez egy apró változtatásnak tűnhet, de pont ettől teljesen más, mert valaki megnyílik előtted, és szívesen beszélget veled tovább.

Ha valóban szeretnéd elmélyíteni a kapcsolataidat, és szeretnéd jobban megérteni a gyermekeidet, a házastársadat és a barátaidat, akkor jobban át kell gondolnod, hogy hogyan fogalmazod meg a nekik szánt kérdéseidet. 

A példabeszédek könyve 20. fejezetének 5. verse így szól: „Az ember gondolatai olyanok, mint a kút mélyén a víz, de az éleselméjű felhúzza azt” (GNT fordítás).

Van egy megfogalmazás, ami a hallgatás mesterévé tesz téged, a „folytasd tovább!” Újra és újra használnod kell ezt az életed során, amikor a legkülönbözőbb emberekkel kapcsolatba kerülsz.

Amikor mások megnyílnak előtted, ne hagyd, hogy két vagy három mondat után leálljanak. Amikor befejezik, mondd nekik, hogy „Folytasd tovább!” Majd, amikor néhány percig tovább folytatják, újra ezt mondd: „Folytasd még!” Aztán, amikor úgy gondolják, hogy már nem figyelsz rájuk, újra: „Folytasd tovább”. Minden alkalommal, amikor azt kéred, hogy folytassák, mélyebbre mész, és lehetőséget adsz nekik, hogy még jobban kifejezzék magukat.

Elmondhatod a beszélgetőtársadnak, hogy téged tényleg érdekel a mondanivalója, de a legjobb módja annak, hogy kifejezd felé ezt az érdeklődést, az az, hogy kéred tőle, hogy mondja tovább. Ez azt jelzi számára, hogy téged érdekel az, amit mond. Ez bizonyítja felé, hogy figyelsz. És a figyelem szeretet. A kiegészítendő kérdések feltevése azt mutatja a beszélgetőtársadnak, hogy van időd a számára, oda figyelsz rá, szereted őt, és így ő meghallgatásra és megértésre talál.

Meríts mélyen a kútból! Ezzel nem csak a hallgatási készségedet és a beszélgetéseidet javítod. Ez átalakítja a kapcsolataidat is.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan válhatsz jobb hallgatóvá ezen a héten?
 • Miért haboznak gyakran az emberek azt mondani egymásnak, hogy „Folytasd tovább!” a mindennapi beszélgetésikben?
 • Azzal hogy oda figyelsz másokra, hogyan mutatod meg, hogy szereted őket?


Hogyan mutatja meg Isten a szeretét?

A szeretetedet azzal fejezed ki mások felé, hogy ajándékul felajánlod a hallgató füleidet és a figyelmedet nekik. Isten teljes szeretetét abban mutatta meg, hogy felajánlotta neked az örök élet ajándékát. Hogyan kapod meg a mennyország bizonyosságát? Úgy, hogy hiszel abban, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneidért, és elnyered a megbocsátás ajándékát.

Ez az ígéret minden embernek szól, függetlenül a kultúrájától, fajától, a helytől, ahol él, vagy a múltjától.

„Mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, üdvözül” (ApCsel 2,21 NIV fordítás). Ez a legjobb ajándék, amit valaha is felkínálnak neked. Ne várj még egy napot, hogy élj vele!

Így imádkozz: „Istenem, köszönöm a felém való jóságodat. Köszönöm, hogy szeretsz, és törődsz az életem minden részletével. Köszönöm, hogy osztozol a fájdalmamban. Legfőképpen köszönöm, hogy Jézust azért küldted el, hogy megmentsen. Hiszem, hogy meghalt értem a kereszten, és szeretném elfogadni őt mint Megváltómat. Kérlek, bocsásd meg a bűneimet, és fogadj be a családodba. Meg akarok tanulni szeretni, bízni és követni téged életem hátralévő részében itt a földön. Majd a mennyben csatlakozni hozzád, örökre. Ámen!”

Amennyiben elmondtad most ezt az imát, hogy elfogadtad Jézust, kérlek, írj nekem [angolul] a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd ezt velem. Szeretnék küldeni néhány ingyenes anyagot neked, hogy segítségedre legyenek a Jézussal való utazásod megkezdésében.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.10.03.)

Szólj hozzá!

Szeretettel indítsd a beszélgetéseidet!

2020. október 06. 03:00 - Lilla:)

eye.png

„Ha a föld és az angyalok minden nyelvén tudnék beszélni, de nem szeretnék másokat, akkor csak egy zajos gong vagy egy kongó cimbalom lennék” (1Kor 13,1 NLT fordítás).

A nagyszerű beszélgetések szeretettel indulnak.

Bárkivel is kezdeményezz társalgást – egy gyermekkel, a házastársaddal, egy barátoddal, az exeddel vagy egy kollégáddal –, a szeretet szemével kell rátekintened.

„Ha a föld és az angyalok minden nyelvén tudnék beszélni, de nem szeretnék másokat, akkor csak egy zajos gong vagy egy kongó cimbalom lennék” (1Kor 13,1 NLT fordítás).

A szavak szeretet nélkül csak zajok. Ha nem szeretettel szólalsz meg, nem számít miről is szól a beszélgetés, vagy mennyire vagy ékesszóló. Csak a levegődet pocsékolod.

Hogyan kommunikálod a szeretetet egy beszélgetésben? Először is a szemeddel, azzal, ahogy a másikra nézel. Előfordult már veled, hogy ránéztél valakire, és tudtad, hogy abban a pillanatban nem szeret téged? Vagy megtörtént már veled, hogy ránéztél valakire, és anélkül, hogy egy szót szólt volna, tudtad, hogy szeret téged?

A szemed erőteljes eszköz a szeretet kimutatására. Indítsd a beszélgetést a tekinteteddel! Használd a szemed arra, hogy figyelsz a másikra, mert a figyelem szeretet. Amikor odafigyelsz az emberekre, azzal azt mondod nekik, hogy szereted őket. Ha nem figyelsz rájuk, akkor sosem lesz termékeny a párbeszéded, és nem erősödnek a kapcsolataid.

Jézus példát mutatott. Amikor egy fiatalember eljött hozzá egy kérdéssel, így reagált: „Jézus őszinte szeretetet érzett iránta, amikor rátekintett” (Mk 10,21 TLB fordítás).

Jézus nézett és szeretett.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • A figyelem megadásán túl milyen más módjai vannak a szeretettel való kommunikációnak?
 • Hogyan lesz eredményesebb egy olyan beszélgetés, ahol mindkét fél szeretettel és megértéssel fordul a másik felé?
 • Mi zavarhat meg abban, hogy teljes figyelemmel fordulj valaki felé? Hogyan csökkentheted ezeket a zavaró tényezőket?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.09.29.)

Szólj hozzá!

Törekedj arra, hogy megérts másokat, mielőtt megértetnéd magad!

2020. szeptember 05. 03:00 - daniella_89

couple-argue-conflict-upset-large-bigstock.jpg

„Ne csak saját érdeketeket keressétek, hanem érdeklődjetek mások iránt is! Olyan hozzáállásotoknak kell lennie, amilyen Krisztus Jézusnak is volt!” (Fil 2,4–5 NLT fordítás)

Ha konfliktusba kerülsz, a szerető és krisztusi módja a feszültség hatástalanításának az, hogy a másik megértésére törekszel, mielőtt megértetnéd magad. Próbálj rájönni arra, mire gondol, mit is mond a másik, mielőtt megpróbálod meggyőzni őt. Nem remélhetsz megértést, amíg nem vagy hajlandó ugyanezt biztosítani másoknak.

A Biblia azt mondja: „Az, aki anélkül válaszol, hogy meghallgatna, bolond és szégyenteljes.” (Péld 18,13 ICB fordítás).

Olyan gyakran azzal vagyunk elfoglalva, hogy rávegyünk embereket, hogy a mi nézőpontunkból lássák a dolgokat, hogy nem állunk meg odafigyelni arra, ők mit mondanak.

Ezért kell ezt mondanod: „Először mondjátok el ti!” Aztán, miután ők megosztották a gondolataikat, mondd ezt: „Akkor nézzük, megértettem-e. Azt mondjátok (elismétled azt, amit megértettél, hogy feléd kommunikáltak). Jól értettem?” Ez lehetőséget ad nekik arra, hogy kijavítsanak, és ne csupán megértsd őket, hanem érezzék is, hogy megérted őket.

Ha először arra törekszel, hogy megértsd a másikat, azzal azt is lehetővé teszed, hogy meglásd az ő nézőpontját. Pál a filippiekhez ír levele 2. fejezetének 4–5. verse azt mondja: „Ne csak saját érdeketeket keressétek, hanem érdeklődjetek mások iránt is! Olyan hozzáállásotoknak kell lennie, amilyen Krisztus Jézusnak is volt!” (NLT fordítás).

Egy járvány kellős közepén vagyunk, tele heves vitákkal arról, mi lenne a legjobb mód a továbblépésre. Mindenkinek megvan a saját nézőpontja, de úgy tűnik, senki sem akarja meglátni a másokét. Csak a saját oldalunkat látjuk.

Ha nem vagy hajlandó arra törekedni, hogy megérts és elismerj más nézőpontokat, nem fogod meglátni más emberek sebzettségét. Nem fogod látni a félelmüket, fájdalmukat, vagy azt az igazságtalanságot, amivel szembenéztek.

Ez nem Jézus Krisztus útja. Ő mindig túllépett önmagán mások szükségleteiért. Még a kereszten is, ahol rád gondolt.

Nem könnyű előbb másokra gondolni, mint magadra. Ez egyáltalán nem természetes. Természetedből fakadóan énközpontú vagy. Én is! Saját magamra hagyatkozva mindig azt fogom választani, hogy előbb magamra figyelek, mielőtt mások felé fordulnék.

Egyedül Jézus változtathatja meg a nézőpontomat, és a tiédet. Egyedül Jézus tehet figyelmesebbé valaki más érdekére, mint a sajátodéra. Ha Krisztus jellemét veszed magadra, természetesebben fog jönni az a vágy, hogy megérts másokat, mielőtt megértetnéd magad. Csak azután tudod fokozatosan leküzdeni a konfliktust, ha másokra gondolsz magad előtt.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit szeretnél, hogyan reagáljon valaki, amikor próbálod megértetni vele magad és mindazt, amit mondasz? Ezt te is megteszed másokkal?
 • Szoktad azon kapni magad, hogy arra gondolsz, mit mondj legközelebb, ahelyett, hogy valóban odafigyelnél másra? Miért lehet ez ilyen nagy kísértés?
 • Ha valóban jobban odafigyelsz arra a személyre, akivel beszélsz, mint arra, hogy meggyőzd a te nézőpontodról, hogyan változtathatsz a párbeszéd stílusán?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.08.29.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása