Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Hit az, amikor abban hiszünk, amit nem látunk

2022. június 02. 03:00 - csmsdvd

ezgif_com-gif-maker_3.jpg

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés” (Zsid 11,0 NCV fordítás).

Az élet, amit Isten tervezett számodra igazán egyszerű: hittel és szeretettel van tele.

Máté evangéliumának 22. fejezete megadja nekünk a szeretet alapszabályát. Azt mondja: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből…és … szeresd felebarátodat, mint magad (Mt 22,37-39 NCV fordítás).

A Zsidókhoz írt levél 11. fejezete elmagyarázza mit is jelent hit szerinti életet élni:„Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik” (Zsid 11,6)

Ha szülő vagy, tudod mennyire örömteli, ha a gyereked bízik benned. Isten is ugyanígy van vele. Neki szóló bizalmad – és hited – örömmel tölti el Őt.

Mi a hit? A hit azt jelenti, hinni abban, amit nem látsz.

Az emberek azt mondják: „Hiszem, ha látom”. Isten pont az ellenkezőjét mondja: „Hittel látni!” Vannak dolgok, amiket addig nem látsz meg, ameddig nem hiszel.

A Zsidókhoz írt levél 11. fejezetésnek első verse ezt mondja: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés” (NCV fordítás).

Minden nagy eredményt megelőzött az, hogy valaki azt gondolta, ezt lehetséges megcsinálni. A hit, az álmot váltja valóra. Más szóval valóság lesz az, ami eddig csak képzeletedben volt. Semmi sem valósul meg addig, amíg valaki nem hiszi azt, hogy lehetséges.

40 évvel ezelőtt, egy kis csoport előtt álltam a Saddleback gyülekezetben. Megosztottam velük az álmot, hogy Isten egy 20 hektáros földet adott és egy gyülekezetet ahol hetente 20.000 ember szolgálja az Urat. Az emberek nevettek. Valójában én is. Mindannyian tudtuk, milyen drágák a földek Orange járásban. Lehetetlennek tűnt.

Viszont Isten megtette. Minden, amit Isten az elmúlt 40 év alatt tett, lehetetlennek tűnt, ameddig meg nem valósult. Mi viszont hittünk abban, hogy Isten megteszi a lehetetlent.

Te hogy vagy ezzel? Milyen álmod van, aminek a megvalósulásához hit kell?

Szánj időt arra a mai nap és kérdezd meg Istent: „Mit szeretnél, hogy megtegyek Uram?” Amikor ráhangolódsz Istenre és beszélsz hozzá, a célok meghatározása a hit cselekedetévé válik.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Mi volt az a dolog, amit eleinte lehetetlennek gondoltál, de amit végül Isten beteljesített?
 • Mi az, az álom, amit szeretnél, ha Isten beteljesítene?
 • Isten milyen álmot vagy elképzelést mondott neked az életedre vonatkozóan, amitől félsz?

Készen állsz arra, hogy Isten megbocsájtását elfogadd és egy új életet kezdjél Krisztussal?

Isten megígérte, hogy akik Jézust követik, azok számára nincs ítélet. Ő elküldte Jézust, hogy a bűneid alól megszabadítson. Jézus a kereszthalálával megfizetett minden rosszat, amit valaha is elkövettél, vagy el fogsz követni. Azzal, hogy önmagát áldozta fel a te bűneidért, igazzá tett téged, Jézus lehetővé tette, hogy kapcsolatban légy Istennel, az Atyával.

Az örömhír nem áll meg itt. Isten Jézust feltámasztotta a halálból, megmutatva, hogy van hatalma a bűn és a halál felett. Ez megteremtette annak a lehetőségét, hogy örökké vele légy a mennyben.

Ha készen állsz átadni életedet Jézus Krisztusnak, akkor kezdj el imádkozni, a következő egyszerű imával: 
„Drága Istenem! Megvallom, hogy bűnös vagyok és kérem a megbocsájtásodat. Hiszek Jézus Krisztusban, a te Fiadban. Hiszem, hogy ő meghalt az én bűneimért is, és hogy Te új életre támasztottad fel őt. A mai naptól szeretnék hinni benne, mint Megváltómban és szeretném követni őt, mint Uramat. Kérlek igazgasd életemet és segíts, hogy beteljesítsem az akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.05.26.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Isten látása: rendelkezel azzal, ami kell hozzá

2022. február 12. 03:00 - gerbeaud

„Az ÚR azt mondja: »Ne ragaszkodjatok a múlt eseményeihez, és ne rágódjatok azon, ami régen történt! Figyeljetek arra az új dologra, amit tenni fogok! Ez már történik – most láthatjátok!«” (Ézs 43,18–19 GNT).

Amikor az emberek többé nem követik Istennek az életükre vonatkozó vízióját, általában két dologra gondolnak: „Nem rendelkezem azzal, ami kell hozzá” vagy „A múltban kudarcot vallottam”. Ha újra akarod kezdeni Isten víziójának követését, az első lépés az, hogy abbahagyod a kifogások keresését.

Igenis rendelkezel azzal, ami kell hozzá
Hallottál már valakit, aki azt mondta, vagy magad is mondtad magadnak: „Nem rendelkezem azzal, ami kell ahhoz, hogy elérjem az álmomat.” A Bibliában sokan – köztük Mózes és Jeremiás – próbáltak kifogást találni, amikor Isten feladattal bízta meg őket. De a kedvenc példám a „nem rendelkezem azzal, ami kell hozzá”-ra Gedeon.

Isten azt mondta Gedeonnak, hogy őt akarja felhasználni az izraeliták felszabadítására. Gedeon így válaszolt: „»De Uram..., hogyan menthetném meg Izráelt? Az én nemzetségem a leggyengébb az egész Manassé törzsében, és én vagyok a legkisebb az egész családomban!« Az ÚR így szólt hozzá: »Én veled leszek.«'” (Bír 6,15–16 NLT)

Amikor azt gondolod, hogy nincs meg benned az, ami kell hozzá, emlékezz arra, amit Gedeon élete tanít: soha nem vagy egyedül, Isten mindig veled és érted van. Bízhatsz az erejében, jelenlétében, ígéreteiben és védelmében. Nem kell aggódnod semmiért!

A múltad elmúlt
Ez egy másik gyakori kifogás arra, hogy ne kezdd újra: „A múltban kudarcot vallottam.”

Az igazság az, hogy mindenki kudarcot vallott. És bár a múltad terméke vagy, nem kell, hogy a múltad foglya legyél. A veled megtörtént dolgok alakítanak téged, és azok, amelyeket magaddal tettél. De ma van választásod: nem vagy áldozat, hacsak nem döntesz úgy.

Istent sokkal jobban érdekli a jövőd, mint a múltad. Ézsaiás próféta könyve 43. fejezetnének 18–19. verse ezt mondja: „Az ÚR azt mondja: »Ne ragaszkodjatok a múlt eseményeihez, és ne rágódjatok azon, ami régen történt! Figyeljetek arra az új dologra, amit tenni fogok! Ez már történik – most láthatjátok!«” (GNT)

A sikered legnagyobb akadálya a saját kifogásaid lehetnek. Isten azt akarja, hogy engedd el a múlt kudarcait, és gyónd meg bűneidet. Akkor továbbléphetsz annak tudatában, hogy bűneid megbocsáttattak.

„Az az ember, aki nem hajlandó beismerni a hibáit, soha nem lehet sikeres. De ha bevallja és elhagyja azokat, akkor másik esélyt kap.” (Péld 28,13 TLB)

Ez egy igazi újrakezdés!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Teljes mértékben támaszkodsz-e Isten erejére, jelenlétére, ígéreteire és védelmére, hogy megtedd, amire elhívott? Miért igen, vagy miért nem?
 • A múltban milyen kudarcot használtál fel ürügyül arra, hogy ne kezdj bele valami újba?
 • Ha valóban megpihennél Isten megbocsátásának ismeretében, milyen új dolog adna önbizalmat a kezdéshez?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.02.05.)

Szólj hozzá!

Négy jel, hogy a félelem befolyásolja a látásodat

2022. február 10. 03:00 - Erika1832

messzelato.jpg

„És az én Istenem kielégíti minden szükségeteket az ő dicsőségének gazdagsága szerint Krisztus Jézusban.” (Fil 4,19 NIV)

Észrevetted, hogy a félelem megkeserít? Ha a félelem szemével nézel az életedre és a jövődre, az soha nem fog örömet okozni.

Miután a kémek beszámoltak Mózesnek az Ígéret Földjén tapasztaltakról – melyeknek többsége negatív volt –, az izraeliták erre így reagáltak: „Ezután az egész közösség hangosan sírni kezdett, és egész éjjel sírtak. Hangjuk nagy kórusban emelkedett fel Mózes és Áron ellen. »Bárcsak Egyiptomban haltunk volna meg, vagy akár itt a pusztában!« – panaszkodtak.” (4Móz 14,1–2 NLT)

Nos, ezt hívhatjuk teljes szánalombulinak. Az izraeliták annyira féltek attól, hogy mi fog történni velük, hogy inkább a sivatagban akartak meghalni, ahelyett, hogy megbíztak volna abban, amit Isten tartogatott számukra.

Ezek, a Mózes negyedik könyve 14. fejezetéből származó versek négy figyelmeztető jelet tartalmaznak. Amikor ezek a figyelmeztetések megjelennek az életedben, tudni fogod, hogy félelemmel nézel a jövőbe.

Szomorúságod növekszik. A depressziót sok minden okozhatja, és megfoszt az örömtől. Ha úgy érzed, hogy a szomorúság kiszorítja az örömöd, gondolkozz el rajta, hogy vajon nem te magad engeded-e meg, a félelemnek, hogy eltorzítsa a látásmódodat!

Többet panaszkodsz. Amikor félsz, azt akarod, hogy mások is osztozzanak nyomorúságodban. Ha úgy gondolod, hogy mostanában nem panaszkodsz többet, kérdezd meg erről a házastársad vagy a barátaidat. Ők jobban láthatják, hogy a félelmed hogyan nyilvánul meg, mint te.

Kételkedni kezdesz. Az izraeliták mind panaszkodni kezdtek azokra, akik kivezették őket a rabszolgaságból. A félelem mindig a kétség magvait veti el.

Vissza akarsz fordulni. Mivel a látásmódjukat annyira elferdítette a félelem, az izraeliták úgy gondolták, hogy jobb lett volna rabszolgaként meghalni Egyiptomban. Persze, ezt nem igazán akarták. De amikor a félelem víziójával élsz a hit helyett, nem nézhetsz reménnyel a jövőbe.

Nem akarsz olyan ember lenni, aki panaszkodik, és mindig visszanéz. Ezért akarja Isten, hogy a jövőt a hit szemével nézd és ne a félelmével. Kezdd el még ma növelni a hitedet azzal, hogy szándékosan időt szánsz Istenre és az ő Igéjére, amely azt mondja: „És az én Istenem kielégíti minden szükségeteket az ő dicsőségének gazdagsága szerint Krisztus Jézusban.” (Fil 4,19 NIV)

Minél jobban megismered Istent és az ő ígéreteit, annál céltudatosabban és örömtelibben haladsz a jövőd felé.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Hogyan segít Isten ígéreteinek ismerete abban, hogy céltudatosan és örömmel tekints a jövő felé?
 • Ha a nyomorúság szereti a társaságot, akkor az öröm a másokkal való kapcsolattartásodra és rád milyen hatást gyakorol?
 • Mit kell feláldoznod azért, hogy több időt tölts Isten Igéjének tanulmányozásával, hogy az életedet inkább a hit vezesse a félelem helyett?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.02.03.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Hidd el, hogy láthasd!

2021. június 25. 03:00 - Deltajulietttango

kukker.jpg

„A hit megmutatja annak a valóságát, amit remélünk; ez olyan dolgok bizonyítéka, amiket nem láthatunk” (Zsid 11,1 NLT).

A hit láthatóvá teszi a jövőt. Ez hinni valamiben, még mielőtt látnád azt. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 1. verse azt mondja: „A hit megmutatja annak a valóságát, amit remélünk; ez olyan dolgok bizonyítéka, amiket nem láthatunk” (NLT).

Sokan azt mondják: „Hiszem, ha látom!” Isten azt mondja, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz: „Akkor fogod látni, ha először elhiszed.” Az életben sok dolgot kell elhinni, mielőtt láthatók lesznek.

Az 1960-as években a Szovjetunió küldte az első űrhajóst a világűrbe. Megkerülte a földet, és amikor visszajött, sajtótájékoztatót tartott, és ezt mondta: „Átkutattam az eget, és kerestem Istent, de nem láttam őt sehol. Ezért nincs Isten.” A kommunisták, az ateista kormányrendszer ezzel fejezte be: „Most már tudományos bizonyítékaink vannak arra, hogy nincs Isten.”

Körülbelül hat hónappal később John Glenn, az Egyesült Államok űrhajósa ment fel az űrbe, háromszor kerülte meg a földet, visszajött, és sajtótájékoztatót tartott. Azt mondta: „Mindenhol láttam Istent! Láttam dicsőségét a galaxisban. Láttam csillogását a világegyetemben. Láttam fenségét a csillagokban.”

Jézus azt mondta: „Hacsak nem születsz újra, nem láthatod meg Isten Királyságát” (Jn 3,3 NLT). Mielőtt bekövetkezne a lelki átalakulás az életedben, túl szűk látókörű vagy ahhoz, hogy meglásd annak a lehetőségét, amit Isten tesz a körülötted lévő világban. Ez minden emberre igaz. Előbb a hit, aztán a látás.

A hit az, ami miatt az építész megtervezi az épületet. Először elhiszi, hogy meg lehet valósítani. A hit az, ami miatt az olimpiai sportoló edz, és elmegy az olimpiai megmérettetésekre, mert hisz abban, hogy nyerhet. A hit az, ami miatt a tudós elhiszi, hogy tudunk embert juttatni a holdra.

Ez az élet egyetemes elve: El kell hinned, mielőtt meglátod. Ha van hited, meglátod azokat az elképesztő dolgokat, amiket Isten tesz benned, rajtad keresztül és körülötted.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, miért akarja Isten, hogy elhidd ahelyett, hogy csak úgy megmutatná neked, mielőtt elhinnéd?
 • Mikor nyitotta fel a hit a szemed, hogy meglásd, Isten mit tett az életedben vagy a körülötted lévő világban?
 • Mit hiszel, Isten mit akar, hogy teljesíts az életedben? Hogyan befolyásolhatja a hit a célkitűzésedet?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.06.18.)

(NLT: A bibliaidézetek szövege az angol New Living Translation fordításból származik.)

Szólj hozzá!
Címkék: hit látás

A hit kitágítja a képzeleted

2019. december 05. 03:00 - Krnl

20191205_300x200.jpg

„A dicsőség Istenhez tartozik, akinek a hatalma dolgozik bennünk. Ezzel a hatalommal végtelenül többet tehet, mint amit képesek vagyunk kérni vagy elképzelni” (Ef 3,20 GW fordítás).

Képzeld el a legnagyszerűbb dolgot, ami történhet az életedben! Akármit képzelsz el, Isten képes felülmúlni azt.

A Biblia azt mondja az Efezusiakhoz írt levél 3. fejezetének 20. versében: „A dicsőség Istenhez tartozik, akinek a hatalma dolgozik bennünk. Ezzel a hatalommal végtelenül többet tehet, mint amit képesek vagyunk kérni vagy elképzelni” (GW fordítás). A hit a képzelet kitágításával indít. Ez mindig egy elképzeléssel, egy látással, egy álommal, egy gondolati képpel kezdődik. Mindig egy ötlettel indul.

Isten eljött Ábrahámhoz egy nap, és ezt mondta: „Ábrahám, én egy nagy nép apjává foglak tenni. Rengeteg leszármazottad lesz.” Ábrahámnak ezt nehéz volt elhinnie. Nem volt gyermeke, és jól benne volt a 90-es éveiben. Azt kellett gondolnia: „Persze, Istenem. Akármit mondasz.”

Tehát Isten adott Ábrahámnak egy képet: „Ezután Isten szava eljött Abrámhoz egy látásban. […] »Egy gyermek, aki a te saját húsod és véred, lesz az örökösöd.« Kivitte őt, és ezt mondta: »Nézz fel az égre, és számold meg a csillagokat, ha valóban meg tudod számolni azokat!« Aztán ezt mondta neki: »Ilyen lesz a sarjadékod.« Abrám hitt az Úrnak, és ő jóváírta ezt neki igazságosságként” (1Móz 15,1.4–6).

Isten kitágította Ábrahám képzeletét azzal, hogy azt mondta neki, hogy nézzen fel a csillagokra, és próbálja meg megszámolni azokat: Isten azt ígérte, hogy Ábrahámnak ilyen sok leszármazottja lesz. Az egész zsidó nép ettől az embertől származik.

Ábrahámnak volt valamije, amit megjeleníthetett. Minden éjjel, amikor kint sétált, felnézhetett, és mondhatta: „Ez lesz a családom!”

Isten úgy növeli a hitünket, hogy egy álmot adva kitágítja a képzeletünket. Amiről tudsz álmodni, és amire hitben gondolsz, azt elérheted.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen nagy álmod volt az életedre, amit nem hittél, hogy beteljesülhet?
 • Miért akarja Isten, hogy nagy dolgokat tegyünk a hitünkkel? Ez mit mutat meg az ő jelleméről?
 • Milyen félelmeid vannak, amikor az következik, hogy egy nagy látást kapj az életedre nézve?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2019.11.28.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása