Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Amikor zaklatnak, emlékezz arra, hogy ki vagy!

2020. október 20. 03:00 - Anika Enikő

„Drága gyermekeim, Istenhez tartoztok. Így megnyertétek a győzelmet ezeken az embereken, mert az, aki bennetek van, nagyobb annál, mint aki a világban van” (1Jn 4,4 GW fordítás).

Mi a személyazonosságod? Ha keresztény vagy, akkor a királyok Királyának és az urak Urának a fia vagy lánya vagy. Isten családjának a része vagy. Az ő képére teremtett téged. Isten szeret téged. Céllal teremtett téged, és terve van az életed számára.

Emlékezned kell arra, hogy ki vagy, amikor zaklatnak vagy bántalmaznak. Hogy miért? Azért, mert a bántalmazók mérföldnyire megérzik a gyengeség, a bizonytalanság és az alacsony önértékelés szagát. A zaklatók általában nem mennek magabiztos vagy önbizalommal telt emberek után. Olyan valakit keresnek, aki a padlón van, aki bizonytalan vagy gyenge. Akkor szúrják ki az embert, amikor éppen a legkiszolgáltatottabb pillanatban van.

Ki vagy te? Nem az vagy, amit mások mondanak rólad. Te az vagy, akinek Isten mond téged. Isten mindig az igazat mondja, és ez az igazság felszabadít, bizalmat és bátorságot ad. Addig leszel kiszolgáltatott a megtévesztésnek és a manipulációnak, amíg nem vagy magabiztos abban, hogy ki is vagy. Ma rendezned kell identitásod kérdését és azt, hogy ki vagy Jézus Krisztusban, mert ez alakítja életed minden területét.

Isten a te Teremtőd. Jézus érted halt meg. A Szentlélek benned él. A Szentháromság mögötted van. Nem kell aggódnod a zaklatók miatt, mert a zaklatóknak nincs valódi hatalmuk feletted.

A Bibliában ez áll: „Drága gyermekeim, Istenhez tartoztok. Így megnyertétek a győzelmet ezeken az embereken, mert az, aki bennetek van, nagyobb annál, mint aki a világban van” (1Jn 4,4 GW fordítás). Lehet, hogy a Sátán megpróbál megalázni egy zaklatón keresztül. De az, aki benned van, nagyobb annál, mint aki a világban van.

Ne feledd személyazonosságodat! Nézd csak, mi az, amit Dávid, az egyik nagy izraeli király tett, amikor ezt írta: „Amikor félek, benned bízom. Dicsérem Istent azért, amit ígért. Bízom Istenben, így miért kellene félnem? Mit tehetnek velem a puszta halandók?” (Zsolt 56,3–4 NLT fordítás).

Ha Isten a te oldaladon áll, akkor nem számít ki van ellened. Lehet, hogy hallottad már a mondást: „Egy meg Isten egyenlő a többséggel.”

Ha Isten érted van, akkor mit tehetnek veled az emberek, ami megváltoztatná azt, hogy ki vagy, és Isten mit érez irántad?

Egyáltalán semmit.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Válassz egy bibliai igét a mai Napi remény áhítatból! Kezd el megtanulni kívülről még ma, azért, hogy bátorítást nyerj belőle, amikor zaklatnak!
 • Mire alapozod identitásodat Jézus Krisztus mellett? Hogyan befolyásolta vagy befolyásolja az önbizalmadat?
 • Mit jelent A zsoltárok könyve 56. fejezetének 4. versében, amikor azt mondja: „Mit tehetnek velem a puszta halandók?” (NLT). Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy soha nem fogsz fizikai vagy érzelmi fájdalmat tapasztalni?

Hogyan lehet csatlakozni Isten családjához?

Ma arról olvashattál, hogy – ha keresztény vagy – identitásod az, hogy Isten fia vagy lánya vagy. Ha még nem hoztad meg azt a döntést, hogy Krisztust követed, akkor ma Isten meghív téged, hogy csatlakozz az ő családjához.

A Biblia szerint minden ember elmarad Isten tökéletes színvonalától. Isten mégis szeret téged – annak ellenére, hogy vétkezel, és bűnös vagy. Valójában Isten annyira szeret téged, hogy elküldte Fiát, Jézust, hogy megtisztítson téged bűneidtől, és bevigyen Isten családjába.

Ha készen állsz arra, hogy belépj Isten családjába, íme egy ima, amellyel kezdheted: „Drága Istenem, tudom, hogy amikor meghalok, közvetlenül neked adok számot az életemről. Bevallom, figyelmen kívül hagytalak. Tudom, hogy vétkeztem ellened, és saját tervem szerint éltem, nem a tied szerint. Azt akarom, hogy ez mostantól kezdve megváltozzon. Bűneimtől el akarok fordulni, és szeretnék feléd fordulni.

Köszönöm, hogy Jézust elküldted meghalni mindazért, amit rosszul tettem, így nem kell megfizetnem a büntetést. Tudom, hogy nem érdemlem meg a megbocsátásodat. Tudom, hogy csak kegyelmed menthet meg, Uram.

Jézusom, köszönöm, hogy annyira szeretsz, hogy minden bűnömet magadra vetted. Elfogadhatóvá tettél a menny számára, és alázatosan arra kérlek, hogy ments meg, és válts meg engem. Arra kérlek, ments meg engem a bűnöktől és azoktól a szokásoktól, amelyek most elrontják az életemet. Hiszek benned, Jézus. És hiszem, hogy betartod ígéreteidet, és hogy azonnal, minden bizonnyal, teljesen és örökre megmentesz. Jézus nevében. Ámen!”

Ha elmondtad a fenti imádságot, kérlek, írj [angolul], és mondd el nekem a Rick@PastorRick.com címen. Szeretnék neked küldeni néhány anyagot, ahogyan Jézussal kezded az utad.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.10.13.)

Szólj hozzá!

Ne csak reménykedj, hogy a mennybe jutsz

2020. augusztus 01. 03:00 - FodorImi

ker.jpg

„Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban” (1Jn 5,11–12 NIV fordítás).

Ha megkérdezed az embereket, vajon a mennybe jutnak-e, sokan valami hasonló választ adnak: „Remélem, hogy a mennybe jutok.”

Csupán a reménység azonban nem elég. Imádkozom, hogy a te válaszod ne ez legyen. Az örök sorsod túl fontos ahhoz, hogy ne biztosra menj.

Bolondság lenne felkészületlenül várni azt, amelyről mindannyian tudjuk, hogy elkerülhetetlen: a halált. A legfrissebb statisztikák is azt mutatják, hogy a világon továbbra is maradt a 100 %-os halálozási arány!

Ezen a bolygón nincs garantálva számodra a következő perc, még kevésbé a következő óra. Ne halogasd hát a legfontosabb döntésed!

János első levele 5. fejezetének 11–12. verseiben ezt mondja a Biblia: „Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban” (NIV fordítás).

Ez a legvilágosabb, amit csak elérhetsz. Ha tied Jézus, akkor tied az élet. Ha Jézus nem a tied, akkor az élet sem a tied. Választanod kell.

Nem mehetsz a mennybe valaki más hite alapján. És ugyanígy a pokolra sem jutsz más választása miatt.

Ez a te választásod. Te döntöd el, hol fogod tölteni az örökkévalóságot.

Ezért olyan fontos a karácsony és a húsvét. Ha Jézus nem jött volna el karácsonykor, ha nem halt volna meg és nem támadt volna fel húsvétkor, akkor reménytelen lenne a helyzetünk. Bármit tennénk, semmi nem számítana. Nem lenne választásunk.

A kereszt a válasz a legnagyobb problémánkra, az Istentől való elválasztottságunkra.

Pál levele a kolossébeliekhez 2. fejezetének 13–14. verseiben azt mondja a Biblia: „Halottak voltatok vétkeitek miatt és bűnös természetetek miatt. Isten azonban Krisztussal együtt életre keltett titeket, mert megbocsátotta minden vétkünket. Eltörölte az ellenünk szóló adóslevelet, eltávolította azt, odaszegezve a keresztfára” (NLT fordítás),

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Egyikünknek sincs garantálva a következő perc a földön. Mennyire sürgeti ez a Jézus követéséről szóló döntésedet? Mit jelent ez a családod és barátaid számára?
 • Amikor egy meg nem tért ember üdvösségéért imádkozol, Istennek tetsző dolgot teszel. Imádságaid nem találnak süket fülekre. Tarts ki az imádkozásban, ne fáradj bele! Isten hatalma korlátlan, megbocsátása végtelen.

Isten szélesre tárt karokkal hív.

Bizonytalan időkben élünk, te azonban biztos lehetsz abban, hogy a mennybe jutsz. Nem számít, mit tettél vagy hol voltál, Isten hív téged.

Készen állsz? Itt van egy imádság, amivel kezdheted: „Drága Istenem! Tudom, hogy amikor meghalok, számot fogok adni az életemről közvetlenül neked. Tudom, hogy eddig figyelmen kívül hagytalak. Megvallom, hogy vétkeztem ellened, és nem a te terved, hanem a saját elgondolásom szerint éltem. Mostantól kezdve változtatni akarok ezen. El akarok fordulni a bűneimtől, és oda akarok fordulni hozzád.

Köszönöm, hogy elküldted Jézust meghalni az én elrontott dolgaimért, ezért nem nekem kell megfizetnem a büntetést. Tudom, hogy nem érdemlem meg a bocsánatot. Tudom, hogy csak a te kegyelmed menthet meg, Uram. Soha nem leszek képes elég jónak lenni, hogy egy tökéletes helyre jussak.

Jézus, köszönöm, hogy annyira szeretsz engem, hogy minden vétkem magadra vetted. Elfogadhatóvá tettél a menny számára. Alázatosan kérlek, ments meg engem! Kérlek, ments meg a bűneimből, és azokból a rossz szokásaimból, amelyek most tönkre teszik az életem. Hiszek benned, Jézus. Hiszem, hogy megtartod az ígéreted, megmentesz engem azonnal, bizonyosan, teljesen és örökre. Jézus nevében, ámen!”

(Ha elmondtad ezt az imádságot, kérlek, írd meg nekem angolul a rick@pastorrick.com e-mail címre. Szeretnék küldeni néhány anyagot, melyek segítenek a Jézussal való közös utazásod kezdetén.)

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2020.07.25.)

Szólj hozzá!

Az alázat választás kérdése

2020. június 05. 03:00 - FodorImi

20200605.jpg

„Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas ereje alatt, és a megfelelő időben ő majd felemel dicsőségben” (1Pt 5,6  NLT fordítás).

Mikor sikeres vagy, sokkal könnyebb nagyot bukni, mint sikeresnek maradni. Hajlamosak vagyunk büszkévé válni és megfeledkezni Istenről, a siker pedig elporlad, amikor ezt tesszük.

Ha ebben a helyzetben találod magad, az első lépés, amit meg kell tenned, végérvényesen meghatározó.

A Biblia azt mondja: „Lásd meg, milyen messze estél! Bánd meg bűnödet, és tedd azokat a dolgokat, amelyeket először cselekedtél. Ha nem bánod meg bűneidet, akkor eljövök hozzád” (Jel 2,5 NIV fordítás).

Ha büszkévé lettél, meg kell bánnod a bűnödet. Ez azt jelenti, hogy megváltoztatod a gondolkodásodat. Eddig egyféleképpen gondolkodtál az életedről, most pedig másképpen fogsz.

Miért bánd meg a bűnödet? Mert az alázat választás. A Szentírás sehol sem mondja, hogy imádkozzunk Istenhez, hogy tegyen minket alázatossá. Ez egy olyan valami, amit te választasz magadnak.

A Biblia azt mondja: „Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas ereje alatt, és a megfelelő időben ő majd felemel dicsőségben” (1Pt 5,6 NLT fordítás).

A büszkeség és az alázat közötti különbség ez: a büszkeség az, amikor olyan dolgokért fogadsz el elismerést, amit Isten vagy más emberek tettek rajtad keresztül és érted. Az alázat nem azt jelenti, hogy kevesebbet gondolsz magadra, hanem azt jelenti, hogy többet gondolsz Istenre és másokra.

Ha már megtapasztaltad a sikert, és kezdesz büszkévé válni, bánd meg a bűnödet – még ma! Változtasd meg a nézőpontodat arról, hogy ki vagy, és honnan ered a sikered.

A Biblia azt mondja: Akik felmagasztalják magukat, megaláztatnak, és akik megalázzák magukat, felmagasztaltatnak” (Mt 23,12 NIV fordítás).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Min változtat az, hogyha látszólag jelentéktelen, kis dolgokban is az alázatot választjuk csakúgy, mint szembetűnőbb esetekben?
 • Életed mely területén tűnsz túlságosan érzékenynek a büszkeségre? Miért gondolod, hogy ez a helyzet?
 • Szükséged van arra, hogy megbánd a büszkeségedet? Fordíts rá időt, hogy megtedd most.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.05.29.)

Szólj hozzá!

A legfontosabb szokás a lelki fittség eléréséhez

2020. február 15. 03:00 - Besther

20200215.jpg

„Bár a testünk edzésének is van valami haszna, az istenfélelem gyakorlása sokkal hasznosabb, mert mind a jelenlegi, mind a jövendő örök életben áldásokat eredményez” (1Tim 4,8 ERV fordítás).

Már tanultunk arról, hogy Isten mit szeretne, hogyan szeressük embertársainkat. Ehhez az szükséges, hogy fejlesszük szokásainkat, valamint hogy megújuljunk testileg, érzelmileg és lelkileg.

A Biblia azt mondja az igazi szeretetről, hogy „mindig megvéd, mindig hisz, mindig remél, mindig kitart. A szeretet soha el nem fogy" (1Kor 13,7–8 NIV fordítás). Nem tudod az embereket szeretni Isten segítsége nélkül. Nem is lehet hozzá erőd, ha lelkileg üres vagy.

Ügyelj a lelki kiégés jeleire: például, ha úgy érzed, hogy semmiért nem érdemes erőfeszítést tenni (még más valaki szeretetéért sem), vagy hogy Istent kezded hibáztatni a bajaidért. Ez nem egyedi, a Biblia nagy alakjai is – Dávid, Mózes és Ábrahám – ezt tették, amikor a kiégés fázisaiban voltak.

A lelki fittséget, állóképességet ugyanúgy fent kell tartani, mint a fizikait: kitartónak és fegyelmezettnek kell lenni. „Bár a testünk edzésének is van valami haszna, az istenfélelem gyakorlása sokkal hasznosabb, mert mind a jelenlegi, mind a jövendő örök életben áldásokat eredményez” (1Tim 4,8 ERV fordítás).

A lelki fittség fejlesztésében a legfontosabb a rendszeres napi időtöltés Istennel.

Semmi sem fogja jobban segíteni életedet, mint az Istennel kettesben töltött idő, amikor ő szól hozzád a Biblián keresztül, és te beszélsz hozzá az imáiddal. A Biblia azt mondja Pál második levele a korinthusiakhoz 4. fejezetének 16. versében, hogy még, ha külsőleg el is használódtunk, belül, lelkileg megújulhatunk akkor, ha rendszeresen kapcsolatban vagyunk Istennel. Ez lehet akár csak 10 perc, például a nappalidban lévő székben, mielőtt elkezdenéd a napodat.

Szükséged van erre az időre, mert az Istennel való kapcsolatod minősége meghatározza a másokkal való kapcsolatod minőségét. 

Az emberi szeretet megkopik. Ha szeretnél jobban szeretni, akkor – Jézushoz hasonlóan – tedd a napod legfontosabb részévé ezt az elcsendesedést. Ha ezt teszed, akkor kapcsolataid átformálódnak, mert Isten szeretetének ereje mutatkozik meg általad.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • A naptárad vagy a napi rutinod, hogyan tükrözi elcsendesedésed fontosságát?
 • Milyen módon befolyásolta kapcsolataidat az imádkozás, és a Biblia tanulmányozása?
 • Hogyan érzed, képes leszel úgy szeretni másokat, ahogy azt Pál korinthusiakhoz írt levelének (fentebb idézett) 13. fejezetében írja a Biblia? Miért igen, vagy miért nem?

Miért vársz még arra, hogy megbízz Jézusban?

Ha még nem bízol Jézusban, és még nem kötelezted el magad az ő követésére, akkor miért várnál tovább? Ha már kész vagy döntést hozni, és hinni Jézus Krisztusban mint Megváltódban és Uradban, akkor imádkozz így:

„Drága Jézus, megígérted, hogy ha hiszek benned, akkor minden rosszat, amit tettem, megbocsátasz. Meg akarom tudni életem célját, és te egy napon be fogsz fogadni az örök mennyei hajlékodba. Megvallom bűneimet, és hiszem, hogy te a Megváltóm vagy. Elhiszem neked, hogy a megváltás kegyelemből van, hitből fakad, és nem a cselekedeteimből. Elfogadlak életem Uraként. Életem hátralévő részében téged akarlak szolgálni, és nem önmagamat. Elkötelezem életem melletted! Kérlek, hogy ments meg, és fogadj be családodba. A te nevedben kérlek. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.02.08.)

Szólj hozzá!

Isten jó, még a legrosszabb időkben is!

2019. március 04. 03:00 - FodorImi

„Védj meg Istenem, mert benned bízom. Ezt mondtam az ÚRnak, 'Te vagy az én Uram. Minden jó dolog, amivel rendelkezem, tőled jön.'” ( Zsoltárok 16:1-2 – NCV fordítás)

Nem csak jó dolgok történnek veled életedben, ez azonban nem jelenti azt, hogy Isten ne lenne jó hozzád és ne árasztaná ki jóságát életedre. Isten képes a rosszból is jót kihozni. Még a legrosszabb időkben is Istennek jó célja, jó terve és jó indítéka van.

Zsoltárok 16:1-2 (szerzője Dávid király) azt mondja: „Védj meg Istenem, mert benned bízom. Ezt mondtam az ÚRnak, 'Te vagy az én Uram. Minden jó dolog, amivel rendelkezem, tőled jön.'”

Imádkoznál-e Istenhez, beszélgetnél-e vele az Ő a jóságáról? Mondd: „Istenem, te jó vagy. Soha nem tudom megszolgálni a jóságodat. Sajnálom, hogy gyakran megfeledkezem erről vagy kétségbe vonom jóságodat. Bocsásd meg hálátlanságomat, önteltségemet, ön-központúságomat. Nélküled semmi vagyok. Dávid királyhoz hasonlóan kétségbe esnék, ha nem ismerném jóságodat. Nyisd fel a szemem, hogy lássam, valójában milyen jó vagy, és segíts, hogy ez a felismerés formálja át életemet!”

„Istenem, lelkemnek megújításra van szüksége. Nem mindig gondolkozom helyesen. Nem mindig választom az igazságot. Nem mindig érzek a te igazságod szerint. Szükségem van arra, hogy megújítsd megsebzett lelkemet,  gondolkodásomat, akaratomat, és érzéseimet. Ahogy egyre inkább megismerem jóságodat, úgy egyre jobban bízom abban, hogy bűneim megbocsáttattak, mert eljöttem hozzád és beismertem, hogy Megváltóra van szükségem. Megbocsátok azoknak, akik megbántottak, és áldást kérve rájuk imádkozom értük. Veled szeretnék élni és kérlek, segíts elhordozni terheimet.”

Ha még nem ismered el Jézust Megváltódnak, akkor most elmondhatnád ezt az imádságot: „Jézus Krisztus, meg akarlak ismerni téged. Meg akarok tanulni bízni benned és szeretni téged. Alázatosan kérlek, fogadj be családodba. Nem azért, mintha kiérdemelném, hanem azért, mert te ezt a kereszten már elrendezted. Mindent kifizettél. Köszönöm neked. A te nevedben imádkozom. Ámen.

Ha most imádságban befogadtad Jézust, kérlek írd meg nekem a Rick@PastorRick.com e-mail címre, hogy megtudjam. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy ezzel segítsem a Jézussal való „utazásod” kezdetét.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Hogyan, miben láttad, hogy a veled történt rossz dolgokat Isten jóra fordította?
 • Amikor visszatekintesz és felismered Isten jóságát, hogyan hat ez a jövődre?
 • Miért önteltség, gőg nem elismerni Isten jóságát?

*(Daily Hope by Rick Warren – 2019.02.25.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása