Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Engedd el!

2023. augusztus 10. 03:00 - csmsdvd

gyj_serelem.png

Nézzétek el egymás hibáit, és bocsássatok meg mindenkinek, aki megbánt titeket. Jusson eszetekbe, hogy az Úr megbocsátott nektek, tehát nektek is meg kell bocsátanotok másoknak.(Kol 3,13  NLT fordítás)

Talán már hallottad korábban – vagy talán meg is tapasztaltad – hogy az ellentétek vonzzák egymást. Amikor egyedülálló vagy és látsz valakit, aki nem olyan, mint te, akkor azt elbűvölőnek találod. Izgalmasnak és vonzónak találod azokat a tulajdonságait és személyiségjegyeit, amelyek nem olyanok, mint a tiéid. Azután közelebbről megismerkedsz vagy házasságot kötsz vele, és egy évvel később azok az izgalmas tulajdonságok idegesítőek lesznek. Ami egykor vonzó volt számodra, később bosszantóvá válik. Ha nem reális elvárásaid vannak egy kapcsolatban, akkor annak neheztelés, sértődöttség lesz az eredménye.

Gyakran nem az élet nagy dolgai miatt neheztelünk, hanem inkább a sok apró dolog miatt, ami egyre felhalmozódik bennünk.  Az ingerültségből harag lesz, és könnyű elfelejteni, hogy miért is szerettél meg valakit.

Mindannyian tökéletlenek vagyunk. Megbántunk embereket, és az emberek is megbántanak minket – akár szándékosan, akár nem.

A tény tehát az, hogy az életben sokszor ér sérelem bennünket. A kérdés az, hogy mit teszünk a sérelemmel. Arra használjuk fel, hogy jobbak legyünk, vagy arra, hogy keserűbbek?

Ha neheztelsz, az  nemcsak megkeseredett emberré tesz, hanem a kapcsolataidat is tönkreteszi.  Hiszen azokra az emberekre neheztelünk a leginkább, akiket a legjobban szeretünk.

A sértődöttség és a neheztelés ellenszere a megbocsájtás. A sértődöttség rombolja a kapcsolatokat, a megbocsátás viszont építi azokat. Ha tartalmas és egy életre szóló kapcsolatot akarsz, akkor egy óriási adag megbocsájtás kell legyen benned! Pál a kolosséiakhoz írt levele 3. fejezetének 13. versében ezt mondja: „Nézzétek el egymás hibáit, és bocsássatok meg mindenkinek, aki megbánt titeket. Jusson eszetekbe, hogy az Úr megbocsátott nektek, tehát nektek is meg kell bocsátanotok másoknak.” (NLT).

Ne hagyd, hogy a neheztelés felhalmozódjon az életedben, mert annak az lesz az eredménye, hogy állandóan hordozod magadban a sérelmeket. És ezzel csak magadnak ártasz! Engedd el a sérelmeket és bocsáss meg, hogy egy értelmes, céltudatos életet kezdhess el élni!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Honnan tudod, hogy a téged ért kisebb sérelmek már nehezteléssé váltak benned? Mi az a pont, amikor meg kell bocsátani a másik embernek?
 • A neheztelés miért okoz nagyobb kárt neked, mint a másik embernek?
 • Hogyan tudod emlékeztetni magad arra, hogy Isten milyen sok mindent bocsájtott meg neked, hogy te is megbocsájthass másoknak?

Döntsd el még ma, hogy követed Jézust!

Isten az Ő jóságát a Fia, Jézus Krisztus által bizonyította be. A Biblia ezt mondja: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3,16).

Készen állsz arra, hogy megbízz Istenben, hogy Ő beteljesíti az örök életre vonatkozó ígéretét? Ha igen, kezdd ezzel az egyszerű imával:

„Drága Istenem, hiszem, hogy Jézus Krisztus a Te Fiad. Megvallom, hogy vétkeztem, és a bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus meghalt, hogy elvegye bűneimet, és hogy Te feltámasztottad Őt az életre. Szeretnék Jézusban mint Megváltómban bízni, és a mai naptól kezdve mint Uramat követni. Vezesd életemet, és segíts, hogy a Te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.08.03.)

Szólj hozzá!

Gondosan válaszd ki társadat!

2021. május 27. 03:00 - csmsdvd

pavak.jpg

„Az igazak gondosan választják ki a társaikat” (Péld 12,26 NIV fordítás).

Amennyiben elvárható, hogy gondosan választod meg barátaidat, még gondosabban kellene kiválasztanod az életre szóló társadat. És vedd észre: választanod kell! Isten vezet, kalauzol és irányt mutat neked. Viszont, hogy végül kivel házasodsz – és hogy házasodsz-e –, az a te döntésed.

Mindamellett sokan hisznek abban a mítoszban, hogy csak egyetlen megfelelő ember létezik számukra.

Ez nagyon romantikus, csak éppen ez nem igaz. Se nem biblikus, se nem logikus. Ha a világon minden ember számára csak egyetlen megfelelő ember lenne, akkor egyetlen rosszul döntő ember megszakítaná ezt a láncot mindenki más számára. 
Mondjuk, nekem a Susan nevű nőt kellene elvennem. Helyette én Kay-t veszem feleségül. Akkor Susannek másvalakihez kell felségül mennie, akinek az lett volna a dolga, hogy mást vegyen el, akinek szintén egy másik személlyel kellene házasságot kötnie. Látod, ez mekkora felfordulást okoz minden földlakó számára?

Sok ember van, akivel Isten nem akarja, hogy összeházasodj. De valószínűleg van egy csomó olyan lehetőség is, ami egybeesik Isten életedre vonatkozó akaratával. Ezekben az esetekben tied a választás. Követheted saját elvárásaidat.

Vagy egy másik mítosz, amiben sok ember hisz: a szerelem önmagában is elegendő ok a házasságra.

Gyakran beszélek olyan emberekkel, akik azt tervezik, hogy összeházasodnak. Néha rájuk nézek, és azt gondolom: „nem lehetséges”. A családi háttér, a lelki alkatuk vagy a személyiségük nem illik egymáshoz. Nem azonos a mentalitásuk, nem ugyanarra törekszenek. Még az értékeik és a céljaik sem azonosak. De „szeretik egymást”.

Ha szerelmes vagy valakibe, az nem jelenti azt, hogy vele össze is kell házasodnod.

Lehet, hogy Isten nem mondja meg, kivel házasodj össze. Viszont megadja azokat az elveket, amik segítenek neked, hogy bölcs döntést hozz ebben a kérdésben. A holnapi Napi Remény áhítatban áttekintjük, milyen jellemvonásokat kell kerülni a szóba jöhető társaknál.

Az életben kevés jobb ajándék van, mint egy jó házastárs. Isten útmutatására hagyatkozva segítséget kaphatsz, hogy bölcs döntést hozz ebben a kérdésben.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Elhitted azt a mítoszt, hogy a világon csak egyetlen megfelelő életre szóló társ van mindannyiunk számára? Milyen érzéssel tölt el az a tudat, hogy Isten megadja az emberiségnek a választás lehetőségét?
 • Volt már olyan valaki a baráti körödben vagy családodban, akik csak szerelemből házasodtak, amikor nem igazán voltak összeegyeztethetőek? Mi volt számodra a tanulsága?
 • Volt olyan a baráti körödben vagy családodban, akik bölcsen választottak életre szóló társat? Mi volt számodra a tanulsága?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.05.20.)

Szólj hozzá!

A házasság felszínre hozza azt, ami feldolgozatlan

2016. május 28. 03:00 - Szíj Melinda

„A végén az emberek az őszinte kritikát sokkal többre becsülik, mint a hízelgést.” (Példabeszédek 28:23, NLT fordítás, második kiadás)

ready_to_date.jpg

Ha párkapcsolatban élsz és életben tartasz egy olyan viszonyt, melyről tudod, hogy az sehová sem tart, akkor ne folytasd. „De akkor nem lesz senki, aki szórakozni vigyen péntek éjszaka.” – mondod. Egy rossz házasság milliószor rosszabb, mint otthon maradni péntek éjszaka! Minél tovább benne ragadsz egy egészségtelen párkapcsolatban, annál nehezebb lesz kikeveredned belőle. 

A Példabeszédek 28:23-ban azt olvassuk, hogy „A végén az emberek az őszinte kritikát sokkal többre becsülik, mint a hízelgést.” (NLT fordítás, második kiadás) 

Ha a kapcsolatotok egészséges, akkor képesnek kell lennetek feltenni egymásnak kényes kérdéseket az életeteket felbolygató bosszúságaitokról, sérelmeitekről, keserűségeitekről. Bátorítanálak benneteket, hogy vitassátok meg felmerülő sérelmeiteket, az aggályos viselkedésmódokat ill. a lappangó problémákat. Ha nem tudtok ilyenekről beszélgetni egymással, az komoly figyelmeztető jel a kapcsolat állapotát illetően. 

Partnered érzelmi állapotától függetlenül a te érzelmi egészséged a Jézussal való személyes kapcsolattartásnál kezdődik. Ha ez nincs meg, akkor innen kell elindulnod. Lelkileg rá kell hangolódnod Istenre. 

A következőkben arra intenélek, rendeld alá magad Isten útmutatásának, és ne engedd, hogy érzelmeid megingatva meggondolatlan döntésre sarkalljanak. Megeshet, hogy azt hiszed, szerelmes lettél, holott mindössze annyi történt, hogy a szerelem téveszméjébe lettél szerelmes. Ez pedig olyan döntéshez vezérelhet, amit később bánni fogsz! 

Isten tudatában van, hogy magányossá, frusztrálttá válhatsz, kísértésbe eshetsz vagy reményvesztett lehetsz. A Jeremiás 29:11-ben azonban Isten megerősít, hogy folyamatosan azon munkálkodik az életedben, hogy reményteljes jövőt adjon neked. 

Ne keress új kapcsolatot, míg saját érzelmi sebeid be nem gyógyultak, vagy legalább amíg a gyógyulás útjára nem lépsz. Életünket meg kell szabadítanunk minden keserűségtől, minden méregtől. Más szavakkal: cipelnünk kell, aztán le kell tennünk a terhünket. Hogyan tehetem ezt? Isten segítségével, Jézus példáján okulva. 

Emlékszem egy párra, akik sok évvel ezelőtt keltek egybe Saddleback-ben. Mintegy öt esztendő múltán vendégül láttuk őket vacsorára. Az asszony így fogalmazott: „Amikor abban a hófehér ruhában lépegettem a templomi padsorok között, fogalmam sem volt róla, hogy egy telepakolt érzelmi szemeteszsákot cipelek a hátamon. …és ezt a szemetet mind beleborítottam a házasságomba.” 

A házasság nem keletkeztet problémákat, hanem felszínre hozza őket. Minél többet tudtok velük foglalkozni még a házasságkötés előtt, annál boldogabb, annál inkább Isten-áldotta és beteljesedett lesz a házasságotok. Te és hitvesed egy mély és meghitt lelki kapcsolatot fogtok kialakítani, ami személyre szóló, testi és lelki egyszerre. Ez az az egység, ami abból gyökerezik, ami az Istenhez fűződő kapcsolat talaján egybeolvadt. 

Beszéljetek róla:

 • Melyek azok a sérelmek, aggályos viselkedésmódok illetve lappangó problémák, melyeknek még a házasságkötés előtt hangot kell adnod?
 • Valamennyiünknek vannak fájdalmaink, rossz szokásaink és elfojtott sérelmeink; kérdezd Istent, hol van szükséged gyógyulásra és hogyan tud neked Ő segíteni ebben.
 • Mennyiben változnának kapcsolataid, ha ráhagyatkoznál Isten útmutatásaira?


*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.05.21.)

Szólj hozzá!

Boldog akarsz lenni? Adj hálát minden élethelyzetben!

2016. február 26. 03:00 - Molyhoslepke

"Adjatok hálát minden élethelyzetben, mert ez Isten akarata számotokra Krisztus Jézusban." (1Thessz. 5:18, NIV fordítás)

Az USA-ban minden évben egyszer megünnepeljük a hálaadást. Isten azonban azt szeretné, ha minden nap tudatosan hálásak lennénk Neki. Szeretné, ha ez szokásszerűen és rendszeresen része lenne a szellemi életünknek. Az igazság az, hogy minél inkább megérted Isten szeretetét, annál hálásabb leszel Neki.

Mit jelent az, hogy szívünk mélyéből érzünk hálát Isten felé?

A Biblia ezt írja a Thesszalonikaiakhoz írt első levélben: „Adjatok hálát minden élethelyzetben, mert ez Isten akarata számotokra Krisztus Jézusban.”  (1Thessz. 5:18) Ez a szívünk mélyéből érzett hála. Bármilyen élethelyzetben is vagyunk, hálát adunk, mert ez Isten akarata.

Minden helyzetben és minden körülmények között hálát adhatsz Istennek, mert Ő kézben tartja a dolgokat. Ő a rosszat is jóra tudja fordítani. Ő az ostoba hibáinkat is helyre tudja hozni. És történjék bármi is, Isten akkor is szeretni fog. Bármilyen élethelyzetben is vagy, nagyon sok olyan dolog van, amiért hálát adhatsz Istennek - még akkor is, ha az az élethelyzet rossz vagy nehéz.

Isten azért akarja, hogy hálásak legyünk neki minden körülmények között, mert ez a hála megteremti és megerősíti a vele való közösségünket.

Mit értek ezen? Azt, hogy a hála mindig elmélyíti a kapcsolatot két személy között, így Isten és a közötted lévő kapcsolatot is.

Ha valakihez közelebb akarsz kerülni, fejezd ki neki a háládat. Ha például a házastársaddal eltávolodtatok egymástól, csináljátok azt, amit annak idején, amikor randevúztatok: fejezzétek ki, hogy mennyire hálásak vagytok egymásért. Hagyjatok egymásnak kedves üzeneteket, bátorítást, telefonáljatok, vagy küldjetek sms-t egymásnak napközben, és hozzátok a házastársatok tudomására, hogy mennyire hálásak vagytok érte. Úgy, mint régen. Valószínűleg azért nem éreztek már olyan intenzív és szép érzelmeket egymás iránt, mert már nem teszitek azt, ami régebben felkeltette bennetek ezeket az érzelmeket, és ma már biztosnak, szinte "készpénznek" veszitek egymást. 

Szeretnéd, ha többen járnának a házi csoportodba? Ne csak eljárj az alkalmakra, hanem hét közben is írj a csoporttagoknak sms-t, e-mailt, vagy hívd fel őket, és mondd el, mennyire  hálás vagy értük, aztán még tedd hozzá azt is, hogy miért.  Észre fogod venni, hogy minél hálásabb vagy a házi csoportod tagjaiért, annál erősebben kötődnek majd a tagok is egymáshoz.

A Biblia arra buzdít, hogy bátorítsuk és építsük egymást (1Thessz. 5:11). Amikor másokra építően hatsz, Isten is építi a te életedet a vele és másokkal való kapcsolatodon keresztül.

Beszéljetek róla

 • Kit kellene bátorítanod, vagy kivel kellene felvenned a kapcsolatot ezen a héten? És kinek kellene kifejezned a háládat?
 • Mondj néhány egyszerű példát arra, hogyan tudnád kifejezni a háládat a házastársad, a barátod vagy a házi csoportod tagjai felé.
 • Ha szokássá válik a hálaadás az életedben, mit gondolsz, az milyen változásokat okoz majd benned és a kapcsolataidban?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016. 02. 19.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása