Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


A mennyország szurkol érted

2023. november 09. 03:00 - csmsdvd

felho.jpg

„Ezért tehát, mivel a hitbizonyosságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden terhet, ami lelassít bennünket, különösen a bűnt, ami annyira megakaszt. És állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát, amelyet Isten állított elénk” (Zsid 12,1 NLT fordítás).

A hazai pálya előnye sokat jelent a sportban. Azok a csapatok, amelyek „otthon” játszanak, gyakran sokkal jobb eredményeket érnek el, mint az idegenben játszók. Amikor egy csapatnak a drukkerek erősen szurkolnak, akkor azok gyakran felülmúlják saját normális képességeiket.

A Biblia azt mondja, hogy neked is szükséged van egy olyan közönségre, akik neked szurkolnak. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első verse szerint: „Ezért tehát, mivel a hitbizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden terhet, ami lelassít bennünket, különösen a bűnt, ami annyira megakaszt. És állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát, amelyet Isten elénk állított”(NLT fordítás).

Bármit teszel, az nem a magánügy. Közönség előtt élsz. A mennyország lát téged. De nem azért, hogy félelemben tartson, hanem bíztatásként, hogy tudd, vannak szurkolóid. A Biblia azt mondja, hogy a mennyben mindenki szurkol neked.

Talán már rádöbbentél, hogy Isten mindent tud. A Biblia azt is mondja: „az Úr szemei forognak az egész földön” (2Kron 16,9). Az Úr semmiről sem marad le. Ő tudja a jó és rossz dolgaidat, ő ismeri minden gondolatodat, minden kérdésedet, minden győzelmedet, mindent.

Rajta kívül „hitbizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül”. Mózes figyel téged. Ábrahám is figyel téged. Minden hívő, aki valaha is élt, ott van a lelátón és látja, hogyan éled meg a hitedet.

És neked szurkolnak. Amikor félsz, szurkolnak érted, hogy bátor légy. Amikor fel akarod adni, akkor ők buzdítanak, hogy menj tovább. Amikor jelentéktelennek és elfeledettnek érzed magad, ők drukkolnak neked.

Valamikor mindenki érzi úgy, hogy senki sem hisz benne, nem tud sikert elérni, vagy semmit sem csinál jól. Amikor így érzed magad, ne feledd, hogy sosem vagy egyedül! A mennyei szurkolótáborod hisz abban, hogy Isten segítségével legnehezebb dolgokra is képes vagy.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Mit gondolsz, milyen dolgokat tudnál még megtenni, ha igazán elhinnéd, hogy egy hatalmas tömeg szurkol neked?
 • Isten mindent tud rólad. Ez megijeszt vagy vigasztal? Miért?
 • Kik azok a hívők a te életedből, akik már eltávoztak az életből, és, akik talán részei a te mennyei szurkolótáborodnak?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.11.02.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Amikor minden remény elvész, higgy Isten ígéreteiben!

2023. szeptember 27. 03:00 - FodorImi

heart-1164739_1920_1.jpg

„Miközben Isten próbára tette, Ábrahám még mindig bízott Istenben és az ő ígéreteiben, ezért felajánlotta fiát, Izsákot, és kész volt megölni őt az áldozati oltáron; igen, még Izsákot is, akin keresztül Isten megígérte Ábrahámnak, hogy egész nemzetet ad neki leszármazottaiból!” Zsidók 11:17–18 (TLB fordítás)

Érezted már valaha, hogy a reményed meghal?

Abból tudhatod, hogy a remény haldoklik benned, hogy azt mondod, „soha”: „Soha nem fogok megházasodni. Soha nem kapom meg azt a munkát. Soha nem lesz gyerekem.”

Bizonyára nem vagy egyedül. A Biblia egyik legnagyobb hithőse, Ábrahám is így érzett.

A Római levél 4. fejezet 18. versében ezt olvassuk: „Ábrahám, amikor a reménység már halott volt benne, hitben reménykedett tovább, és hitte, hogy „sok nemzet atyja” lesz. Isten szavára támaszkodott, amely határozottan »a te leszármazottaidra« utalt” (Phillips fordítás).

Mit teszel, amikor a remény meghal benned, és fel akarod adni? Bízz abban, amit Isten megígért! Hová fordulsz, amikor úgy érzed, hogy kételkedsz Istenben? Fordulj Isten Igéjéhez!

Ahhoz, hogy a hit emberévé válj, szükséged van arra, hogy Isten Igéje benned lakozzon.

Figyeljük meg, hogy a Biblia azt mondja, hogy Ábrahám „Isten szavára támaszkodott”. Semmi sem megbízhatóbb, mint Isten Igéje!

Még akkor is, amikor Ábrahám a legnagyobb próbatétellel nézett szembe, amikor Isten arra kérte, hogy áldozza fel a fiát, ő Isten ígéreteire támaszkodott.

„Miközben Isten próbára tette, Ábrahám még mindig bízott Istenben és az ő ígéreteiben, ezért felajánlotta fiát, Izsákot, és kész volt megölni őt az áldozati oltáron; igen, még Izsákot is, akin keresztül Isten megígérte, hogy Ábrahámnak egy egész nemzetet ad leszármazottaiból!" (Zsid 11,17–18. TLB fordítás).

Ábrahám és Sára évekig vártak egy gyermekre, mielőtt Isten megadta nekik Izsákot. Aztán Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy áldozza fel Izsákot.

Ábrahám azonban nem esett pánikba. A Bibliából megtudjuk, mi volt Ábrahám hitbeli válasza:

 • Ábrahám hitt abban, hogy Isten fel tudja támasztani a fiát a halálból (Zsidók 11,19).
 • Ábrahám azt mondta a szolgájának: „Visszajövünk”, nem pedig azt, hogy „Visszajövök”, amikor Izsákkal elindultak a hegyre az áldozatbemutatáshoz (1Móz 22,5).
 • Amikor Izsák megkérdezte Ábrahámtól: „Hol van a bárány, amit fel fogunk áldozni?”, Ábrahám így válaszolt: „Az Úr majd gondoskodik róla"(1Móz 22,8).

Ábrahám hitt Isten ígéreteiben. Tudta, hogy Isten vagy megkíméli a fiát, vagy feltámasztja.

Amikor minden remény elveszettnek tűnik, helyezd a reményed Istenbe. „És ez a remény nem vezet csalódáshoz. Mert tudjuk, hogy Isten mennyire szeret minket, mert a Szentlelket adta nekünk, hogy betöltse szívünket az ő szeretetével” (Róm 5,5. NLT fordítás).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Érezted már úgy, hogy minden reményed elveszett? Hogyan reagáltál - pánikkal vagy hittel?
 • Hogyan kezdheted el kifejleszteni vagy továbbfejleszteni magadban az Ábraháméhoz hasonló hitet?
 • Isten mely ígéretei segítettek, amikor elvesztetted a reményt? Hogyan tudsz segíteni valakinek, hogy megragadja ezt az ígéretet?

*(Daily Hope by Rick Warren – 2023.09.20.)

Szólj hozzá!

Vége a világnak?

2023. július 16. 03:00 - Erika1832


pillanat_1.jpg

"[Isten] minden könnyet letöröl a szemükről. Nem lesz többé halál, gyász, sírás vagy fájdalom, mert a dolgok régi rendje elmúlt." (Jelenések 21,4. NIV fordítás)

Állandó harcban állunk a reménytelenséggel.

Amikor valami rossz történik velünk, ha nagy veszteség ér bennünket, hajlamosak vagyunk azt gondolni, "vége a világnak."

De ez nem így van. Az csak egy adott pillanatra igaz. Életünk során sok pillanatot átélünk, és nem kezelhetünk egy pillanatnyi helyzetet úgy, mintha akkor és ott "vége lenne a világnak".

Akkor lesz valóban vége ennek a világnak, amikor Jézus megjelenik, viszont akkor semmi kétségünk nem lesz majd afelől, hogy ez valóban a vég!

Egy napon Jézus vissza fog jönni a Földre, és rendezni fogja a helyzetet, kiegyenlíti az esélyeket, kifizeti az adósságokat és begyógyítja a sebeket. A Biblia elmondja nekünk, hogy milyen lesz a mennyben, amikor véget ér a lét itt a Földön. A Biblia utolsó könyvének, a Jelenések könyvének utolsó fejezete azt mondja, hogy Isten "minden könnyet letöröl a szemükről. Nem lesz többé halál, gyász, sírás vagy fájdalom, mert a dolgok régi rendje elmúlt." (Jel. 21,4. NIV fordítás).

Nagyon várom már azt a napot. De még nem tartunk ott. Mit tegyünk tehát ebben a rövid, "itt és most" földi életben, ahol sok minden törékeny, értelmetlen, és ami sokszor csak állandó harcnak tűnik? Hogyan élj ebben a mostani földi életben?

Mindenekelőtt, élj békességben! Még akkor is, ha az élet bonyolult és zűrzavaros. Azért lehet békességed, mert tudod, hogy Isten veled van és szeret téged. Ő soha nem fog elfelejteni, és mindig szeretni fog.

Az is fontos, hogy örülj! Még akkor is, ha ezen a bolygón minden az összeomlás felé halad. Tudsz örülni, hiszen tudod, hogy Isten jó és jókat tervezett, és ez felülír minden problémát, amin épp keresztülmész. Az ő céljai nagyobbak, mint a te problémád.

És élj reménységgel! Még akkor is, ha az élet egy harc, sok minden nehéz, és sok a konfliktus. Őrizd meg a reménységed egy tökéletes örökkévalóság eljövetelében, amelyet Isten ígért mindazoknak, akik hisznek Őbenne és az Ő Fiában, Jézusban.

Ennek a világnak még nincs vége – pillanatnyilag. Továbbra is élj békességben, örömben és reménységben, és közben tartsd szem előtt Isten ígéreteit.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Vannak olyan időszakok az életedben, amikor jobban ráirányítod a figyelmedet a mennyországra, mint máskor? Szerinted miért van ez így?
 • Mit üzen a világnak, ha Jézus követőiben az élet küzdelmei közepette is remény, békesség és öröm van?
 • Isten mely ígéretei hordoznak különleges jelentőséget most az életedben? Miért?

Ha eddig még soha nem nyitottad meg az életedet Jézus Krisztusnak, miért ne tennéd meg ezt ma? Nem kell tudnod, mi fog történni holnap, nem kell tudnod, mit hoz a jövő. Csak azt az egyet kell tudnod, hogy ki tartja kezében a jövőt! Amikor kapcsolatod van a Teremtőddel, akkor az ő rendíthetetlen szeretetének és megszeghetetlen ígéreteinek biztonságát élvezheted.

Isten az Ő jóságát Fián, Jézus Krisztuson keresztül bizonyította be. A Biblia azt mondja: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16).

Készen állsz arra, hogy bízz Istenben, hogy Ő beteljesíti az örök élettel kapcsolatos ígéretét? Ha igen, mondd el ezt az egyszerű imát: "Drága Istenem, hiszem, hogy Jézus Krisztus a Te Fiad. Megvallom, hogy bűnös vagyok, és a bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus meghalt, hogy elvegye a bűneimet, és hogy Te feltámasztottad Őt az életre. Szeretnék bízni Jézusban mint az én Megváltómban, és követni Őt mint az én Uramat a mai naptól fogva. Vezesd az életemet, és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem/ Jézus nevében imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.07.09.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

 

 

 

 

Szólj hozzá!

Hogyan bízz Istenben a várakozás idején?

2023. május 04. 03:00 - csmsdvd

kaktusz.jpg

„Bízom az ÚR Istenben, hogy megment engem és várom válaszát az imáimra." (Mik 7,7 CEV fordítás)

A Biblia világosan említi, hogy az életünk során különböző szakaszokon megyünk keresztül. Az egyik ilyen szakasz, amelyről Isten újra és újra beszél: a várakozás időszaka.

Bízhatsz, miközben várakozol, mert Isten munkálkodik. Ne gondold, hogy a várakozás szakasza azt jelenti, hogy Isten nem csinál semmit. Valójában, Ő azért visz keresztül téged ezen, hogy ez idő alatt javadra fordítsa a körülményeidet.

Az igazság az, hogy az életedben sok időt fogsz várakozással tölteni. Ha nem találod ki, hogy hogyan bízzál Istenben a várakozás alatt, akkor sok időt fogsz eltölteni azzal, hogy nem bízol benne.

Isten sosem rohan. Ő örökkévaló! Miközben dolgozik, szeretné, ha megtanulnád, hogyan bízz benne, miközben várakozol.

Erre azt mondhatod, "Mikor Uram? Mikor fog végre megtörténni?" Isten pedig ezt mondja: "Rám bízhatod ezt."

A mi emberi természetünk azt mondja: "Nem várj! Szerezz meg mindent minél hamarabb." Nagyon sok kultúrában ez így van. Viszont ez gátolja, hogy Isten megáldhassa az életünket, mivel pont a várakozás időszakán keresztül érkezik az áldása. A prédikátor könyve 3. fejezetének 11. versében azt olvassuk, hogy: "[Isten] mindennek meghatározta a megfelelő idejét" (GNT fordítás).

Lehet, hogy épp a várakozás idejét éled. Talán arra vársz, hogy befejezd az iskolát. Talán arra, hogy a „megfelelő személy” beléphessen az életedbe. Talán arra, hogy megházasodj, vagy baba érkezzen. Lehet, hogy ideges vagy amiatt, hogy milyen lassan zajlanak a dolgok. Mindannyian átmegyünk ezen.

A Bibliában van egy ígéret, ami nem csak azt mondja el, hogy Isten dolgozik, hanem azt is, hogy hogyan dolgozik. Neked pedig a várakozás ideje alatt ezt kell szem előtt tartanod: "Én vagyok az ÚR, amikor pedig itt az ideje én gyorsan teljesítem ezeket a dolgokat" (Ézs 60,22 NCV fordítás).

Így dolgozott Isten akkor is, amikor Jézust erre a világra küldte. A világ évezredeket várt Jézus első eljövetelére. Ő pedig pont a megfelelő időben érkezett.

Már 2000 éve várjuk, hogy Jézus újra eljöjjön. Mikor jön el újra? Pont a megfelelő időben - az Isten által elrendelt időben. Akkor fog újra eljönni.

Ezt az igazságot alkalmazhatod a várakozás ideje alatt. Gondolj arra, hogy ez csak késleltetés, nem pedig megtagadása annak, amire vársz. Amikor úgy gondolod, hogy Isten azt mondja: "Nem!" Lehet, hogy igazából azt mondja: "Még nem. Bízni fogsz bennem továbbra is?"

Mikeás próféta könyvének 7. fejezetének 7. versében azt olvassuk, hogy: "Bízom az ÚR Istenben, hogy megment engem és várom válaszát az imáimra." (CEV fordítás)

Ez az a fajta hit, amit Isten megáld.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Miben vársz jelenleg Istenre? Mi a válaszod a várakozás idejére?
 • Miben láttad Isten munkáját az életedben, amikor az ő időzítésében kellett bíznod és nem a sajátodban?
 • Mit tehetsz azért, hogy lelassítsd az életedben a dolgokat, hogy türelmet és bizalmat tanulhass?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.04.27.)

Szólj hozzá!

Jézus a reménytelen véget végtelen reménnyé változtatja

2023. május 01. 03:00 - Erika1832


zsakutca.jpg

"Ez azért történt, hogy ne magunkba bízzunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Megszabadított, . . . és újra meg fog szabadítani. Őbenne bízunk, hogy továbbra is meg fog szabadítani minket."
(2 Kor 1,9-10 NIV fordítás)

Isten a reménységed szerint munkálkodik az életedben. Pál apostol tudta ezt. A 2.Korinthus 1,9-10-ben ezt mondta: "Ez azért történt, hogy ne magunkba bízzunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Megszabadított, . . . és újra meg fog szabadítani. Őbenne bízunk, hogy továbbra is meg fog szabadítani minket." (NIV)

Az élet néhány pontján zsákutcába juthatsz, - amikor emberi szempontból nincs remény. De a zsákutcának az a célja, hogy megtanítson Istenben bízni. Néha az élet annyira rossznak és irányíthatatlannak tűnik. Miért hagyja Isten, hogy ez megtörténjen? Azért, hogy megtanulj benne bízni, ahelyett, hogy a saját találékonyságodban és okosságodban bíznál.

Az igazság a következő: Isten megszabadított téged a múltban, valószínűleg most is megszabadít a jelenlegi körülményektől, és meg fog szabadítani a jövőben is. Isten a szabadítás három különböző fajtáját használja:

1. Isten a körülmények változását használja szabadulásra. Néha Isten csodálatos módon megváltoztatja a körülményeket, és a Vörös-tenger kettéválik. Ezt sokszor meg fogod tapasztalni az életedben, de nem fog mindig így történni.

2. Isten a személyes szabadulást használja. A körülmények változtatása helyett Isten belülről téged változtat meg. Kapsz egy új álmot, új látásmódot, új hozzáállást és új perspektívát.

3. Isten végső szabadítása a mennyország. Isten nem ígérte meg, hogy megszünteti minden fájdalmadat ezen a világon, vagy megoldja minden problémádat. A Földön is van fájdalom, bánat és szenvedés. A végső szabadulás az a nap lesz, amikor a mennybe kerülsz, ahol nem lesz fájdalom, bánat, szenvedés és szívfájdalom.

Csak egy módon lehet a mennybe kerülni. Jézus azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” (Ján 14,6). Amikor zsákutcába jutsz, Jézus ezt a reménytelen véget végtelen reménnyé tudja átalakítani.

Zsákutcában vagy? Arra kérlek, hogy fogd ezt a zsákutcába jutott helyzetet, és a saját életeddel együtt, add át Jézus Krisztusnak. Jézus mindig a te érdekeidet tartja szem előtt.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • A múltban milyen módon tapasztaltad meg Isten szabadítását?
 • Bármelyik hitszakaszban - álom, döntés, késlekedés, nehézség, zsákutca és szabadulás - is vagy most, mit vársz Istentől az életedben?
 • Hogyan változtatja meg, ahogyan a hit útjának nehézségeivel vagy zsákutcájával szembesülsz, ha Jézus Krisztusra bízod az életedet?

Hogyan találhatsz szabadulást Jézus által?

Isten végső szabadítása a zsákutcából a mennyei örökkévalóságon keresztül történik - és ez csak akkor következik be, ha Jézusba veted a hitedet.

A Biblia azt mondja: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. " (Ján 3,16)

Kész vagy Isten bízni, hogy beteljesíti az örök életre vonatkozó ígéretét? Ha igen, kezdd azzal, hogy elmondod ezt az egyszerű imát:

„Drága Istenem, nem akarom, hogy a bűneim többé elválasszanak tőled. Megígérted, hogy ha hiszek Jézusban, megbocsátasz nekem mindent, amit valaha rosszul tettem, megmutatod nekem életem célját, és befogadsz a családodba, és egy nap majd a mennybe viszel, hogy veled éljek az örökkévalóságig.

Jézus, megvallom bűneimet, és hiszem, hogy te vagy a Megváltóm. Bízom benned, amikor azt mondod, hogy az üdvösség kegyelemből, hit által jön, és nem bármi által, amit teszek. Kérlek, hogy jöjj be életembe, mint az én Uram. Ma átadom az életemet neked.

Úgy akarok élni, ahogyan teremtettél – békében és nyugalomban, – és életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy téged szolgáljak. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha elmondtad most ezt az imát, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem angolul egy e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utazásodon.

*(Daily Hope by Rick Warren 2023.04.24.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

 

 

 

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása