Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Isten igazságát a parancsolatain keresztül ismerhetjük meg

2017. április 09. 03:00 - Benjoe70

„Minden Írás, amit az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, s az igaz életre való nevelésre.” (1Tim 3:16, SZIT)

hammer_of_justice.jpg

Ha igazságot fedezek fel a Bibliában, honnan tudhatom, hogy maga a Biblia igaz? Ott vannak pl. a világ kézzelfogható egyértelműségei, külső és belső bizonyítékok egyaránt, amik igazolják a Biblia eredetiségét és igazságát.

Ha pusztán a tényeket nézzük, a Biblia egy történelmi könyv, amiben bátran bízhatunk. 5366 másolat készült belőle a megírásától számított 70 év alatt. Ez a tény lerombolja azt a városi legendát, miszerint a Biblia a nemzedékek során és a nyelvezet változása miatt jelentős változáson ment át.

A külső bizonyítékok között található több régészeti felfedezés. Például a történészek régebben azt mondták, hogy Salamonnak nem lehettek lovai, ahogy azt a Biblia mondja, mivel abban az időben nem voltak lovak. Később aztán ezernyi lóistállót fedeztek fel ásatások során.

Belső bizonyíték maga a Biblia. Egy bíróságon az ügyész két vagy három tanúval jó eséllyel megnyeri a pert. A Biblia tele van szemtanúk beszámolóival. Mózes ott volt, amikor a Vörös Tenger kettévált, Józsue ott volt, hogy végignézze Jerikó bukását; a tanítványok pedig látták a feltámadt Jézust.

A Biblia igazságára belső bizonyíték az a tény is, hogy következetesen mond el egy történetet – habár több mint 1500 éve írták, három különböző földrészen, negyven különböző író tollából, akik különféle társadalmi helyzetben éltek. Erre senki sem tud magyarázattal szolgálni. Csodálatos példa Isten képességeire.

A Biblia azt mondja: „Gyerekkorod óta ismered a Szentírást: ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hitben eljuss az üdvösségre. Minden Írás, amit az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, s az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes legyen és minden jóra kész legyen.” (2Tim 3:15-17, SZIT).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

  • Milyen egyéb külső bizonyíték létezik még, ami a Biblia igazságát mutatja?
  • Szerinted miért akarja sok ember bebizonyítani, hogy a Biblia nem igaz?
  • Milyen módon hasznosíthatod életedben a Bibliát? Felhasználod az összes útmutatást és gyakorlatot, amit a Biblia ajánl neked?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.04.02.)

Szólj hozzá!

Milyen csatornákon szólhat hozzád Isten?

2015. augusztus 09. 03:00 - sema22

" Az Úr igenis szól - egyszer így, máskor úgy - bár az emberek talán nem értik. (Jób 33: 14, NCV fordítás)"

 Sokan úgy gondolják, hogy túl elfoglaltak ahhoz, hogy meghallják, amit Isten mond. De időt kell szánnunk, hogy ráhangolódjunk és meghalljuk, mert Isten szól hozzánk. A Jób 33:14 azt mondja, "Az Úr igenis szól - egyszer így, máskor úgy - bár az emberek talán nem értik." (NCV ford.)

A kérdés az, hogyan tudjuk megérteni, ráhangolódni és meghallani Isten hangját.

Isten a következő négy csatornát használhatja:

1. Isten a Biblián keresztül beszél hozzád. A Biblia az életed kézikönyve. Megmutatja, mi a helyes lépés, amit tenned kell. Ezért kell minden nap olvasnod Isten Igéjét. Ha nem töltesz időt Istennel minden nap, és nem olvasod a Bibliát, akkor Isten számára "foglaltat jelez a vonalad", amikor Ő beszélni akar veled.  Folyamatosan kapcsolatot kell tartanod Istennel; azt pedig, hogy mi az Ő akarata, Isten Igéjéből tudjuk meg.

2. Isten egy tanításon keresztül szól hozzánk. Előfordult már veled, hogy istentiszteleten ültél, és amit a pásztor mondott, olyan volt, mintha közvetlenül Isten szólt volna hozzád? Egyetlen tanító vagy prédikátor se tudhatja pontosan, hogy kinek mi az egyéni szüksége. De Isten tudja. Így aztán minden Istentisztelet előtt így szoktam imádkozni: "Istenem, te ismered az embereket és hogy mire van szükségük. Add, hogy a helyes szavakat tudjam mondani." És valahogy Isten tudja használni a tanításaimat, illetve más pásztorok tanításait arra, hogy azt mondjuk, amire szüksége van azoknak, akik hallgatják.  

3. Isten benyomások által is tud szólni. Ezzel kapcsolatban két véglet van. Az egyik a racionalista ember, aki azt mondja, hogy egy benyomás nem lehet Istentől, és mindennek logikusnak kell lennie. A másik  véglet az, amikor valaki abban hisz, hogy minden benyomás Istentől van. Nekünk a középutat kell választanunk, és tudnunk kell, hogy a bennünket ért benyomás akkor van Istentől, ha az Isten Igéjével összhangban van. 

4. Isten szól hozzánk a körülményeinken keresztül. Ha értelmes és gyümölcsöző életet akarunk élni, akkor Isten folyamatosan korrigálni fogja az irányt, amerre haladunk, és ehhez az életünkben lévő körülményeket használja fel.

Ha elkezdesz odafigyelni arra, hogy mit mond Isten a körülményeken, a benyomásokon, a tanításokon és a Biblián keresztül, akkor Isten néha olyan utakra is vezet majd, amiket nem értesz. De tarts ki! Istent követni nem mindig könnyű, de olyan sok áldást fog hozni az életedben, amit elképzelni se tudsz. 

 Beszéljetek róla: 

  • Mikor használta Isten valamelyik csatornát a négy közül, hogy elmondja, mi az Ő akarata az életedre vonatkozóan?
  • Mit gondolsz, hogyan szeretné Isten, hogy ellenőrizd, hogy egy benyomás Őtőle van-e?
  • Hogyan kell változtatnod a körülményekhez való hozzáállásodon, hogy Isten azokon keresztül is tudjon szólni hozzád?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2015. 08. 02.)

 

 

Szólj hozzá!

Az idős beszéljen, a fiatal figyeljen

2013. szeptember 03. 03:00 - zsófi68

"Kérdezd az előző nemzedéket. Figyelj elődeink tapasztalatára." (Jób 8,8 NLT fordítás)

4ad89249c6741mentor-picture-_-2.jpg

Isten azt akarja, hogy tapasztalatodat felhasználva mentorálj másokat.

A mentorálás jóval tudatosabb segítségnyújtás, mint egyszerűen segíteni valakin, akit megbántottak, vagy biztatni valakit, aki maga alatt van, vagy példát mutatni. Mentorálni annyit tesz, hogy figyelemel kíséred valaki életét és elkötelezetten segíted mindvégig.

János írja levelében: "Láttuk, hallottuk, s most elmondjuk nektek, hogy velünk együtt tapasztalhassátok." (1Jn 1,3 MSG fordítás)

Mi is a mentor? A mentor egyszerűen egy tapasztalt, megbízható tanácsadó vagy vezető. Mit keresünk egy mentorban? Tapasztalatot. Jövőképet keresünk és valakit, akiben megbízhatunk.

A 'mentor' szó valójában Homérosz Odüsszeia című művéből ered. Mikor a király elmegy harcolni a trójai háborúba, királyságát egy megbízható tanácsadóra hagyja, akit Mentórnak hívnak. Mentór tanítja és felneveli a király fiát is. Innen származik a 'mentor' szó.

A mentor olyan, mint egy személyi edző. Mindenkinek szüksége van személyi edzőre és szükséges, hogy személyi edző legyen. A személyi edzők hozzák ki belőled a legtöbet. Meglátnak benned olyasmit, amit te nem látsz meg magadban. A mentor három területen segít: szerepek, célok és lélek. Mi a feladatod az életben? Mit fogsz elérni az életedben? Mivé válsz az életedben? A mentor segít azzá válnod, amivé válni tudsz.

A Biblia a Példabeszédek könyvében így írja: "A tapasztalt intése annak, aki kész meghallani, értékesebb, mint az aranygyűrű vagy az ékszer." (Péld 25,12 TEV fordítás)

Korábban minden oktatást mentorok végeztek. A középkorban nem voltak iskolák. A fiatalok inasnak szegődtek el a mesteremberhez, aki személyre szabottan tanította őket. Így váltak cipésszé vagy más mesteremberré. Ma a mentorok még inkább jelen vannak, mint korábban. Mentorokat találunk a katonaságnál, a menedzsmenti szinten, a kereskedelemben, a sportban, az iskolákban és a politikában. Egy atléta sem gondolhat arra, hogy profi sportoló legyen mentor nélkül. Pavarotti sem énekelhetett volna hangtanára nélkül. Még az elnökönek is van tanácsadójuk.

Miért? Mert nem számít mennyire vagy sikeres, vagy mennyire sikeresnek hiszed magad, mentorra mindig szükséged van. Életed végéig szükséged lesz egyre. Így juthatsz el a csúcsig. Kell, hogy legyenek emberek, akik beleszólnak az életedbe.

Jób mondja: "Beszéljenek a korosabbak, adják tudtul a bölcsességet az idősebbek." (Jób 32,7) Így teszel, ha elmúltál 40? Tanítasz valakit? Megosztod tapasztalatodat vagy elpazarlod?

Ha még nem vagy 40, ez az igeszakasz neked szól: "Kérdezd az előző nemzedéket. Figyelj elődeink tapasztalatára." (Jób 8,8 NLT fordítás) Mentorál valaki, aki tapasztalt, akiben megbízol? Bölcs dolog a tapasztalatainkból tanulni. Bölcsebb dolog mások tapasztalataiból tanulni.

Beszéljetek róla

  • Hogyan osztod meg tapasztalatodat nálad fiatalabbakkal? Ha nem teszed, mit tehetsz, hogy keresd a lehetőséget rá?
  • Ha mentort keresel, milyen emberekhez fogsz közeledni?

 

(Daily Hope by Rick Waren, 2013.08.27.)

Szólj hozzá!