Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Urunk, késztess minket, hogy figyelmünket rád irányítsuk

2012. augusztus 12. 23:41 - husztin

„Ne idomuljatok ehhez a korhoz, hanem megújult értelemmel alakuljatok át, hogy azt próbálgassátok, hogy mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata.” (Róma 12:2 Csia)

Lassan olvasd a mai áhitatot, és mondd el, mint egy imádságot Istennek.

Uram, alakítsd át az én gondolkodásomat, hogy ne a mai kor szelleméhez alkalmazkodjam. Indíts fel engem oly módon, hogy alkalmatlan legyek mindazoknak a dolgoknak a befogadására, amik nem tőled jönnek, vagy nem kedvesek előtted. Mosd meg az én elmémet a te Szellemeddel és bölcsességeddel. Újítsd meg értelmemet, hogy formálódjak a te erőd által. Elismerem, hogy nem vagyok képes a magam erejéből szentté válni előtted. Még a törekvés sincsen meg bennem. Fejleszd bennem a készséget, hogy felismerjem, mi a te akaratod és erősíts meg engem, hogy olyan dolgokat tehessek, amelyek a te örömedre szolgálnak.


Atyám! Imádkozom a családomért is, hogy ne igazodjunk ehhez a világhoz. Mi hozzád igazodó életet akarunk élni az otthonunkban, a környezetünkön és a közösségünkön belül.

Urunk, késztess bennünket, hogy figyelmünket feléd fordítsuk, a mi Istenünkre, Izrael Szentjére. Változtass meg minket teljesen. Segíts, hogy elhagyjuk végre azokat a testies megnyilvánulásokat, amiket még mindig használtunk, amikor fenyegetve vagy összezavarodva éreztük magunkat. Taníts bennünket, hogy felvegyük mindazokat a lelki fegyvereket, amiket nekünk adtál.
Királyunk vagy, mi pedig a te fiaid és leányaid vagyunk. Segíts, hogy növekedhessünk az érettségben és a hit teljességében.
Ámen.

Beszéljünk róla:

Használd ezeket a szakaszokat a további tanulmányozásodhoz:
Róma 12: 1-2,
Efézus 6: 10-18

Szólj hozzá!

Jézus soha nem nézett le másokat

2012. augusztus 11. 03:00 - gyanus

"Gondoljatok arra, mik voltatok, mikor elhívattatok. Nem sokan voltak közületek, akik bölcsek voltak emberi mérce szerint; nem sokan voltatok befolyásosak; nem sokan voltatok előkelő születésűek." (1 Kor.1:26, NIV fordítás)

Jézus soha nem nézett le másokat, és ezért volt képes emberekként tekinteni rájuk. Nem felhasználók, fogyasztók, vagy vásárlók voltak, hanem emberek, akiknek a vele való kapcsolatra volt szükségük, és nem egy vallásra, ahol az számít, mit szabad és mit nem, mit illik és mit nem.

Ha egyszer megértettük a Krisztusban való azonosságunkat, elkezdjük az embereket hasonlóképpen látni. Meglátjuk, hogy örök lények, akik Isten képére lettek teremtve. Nem fogjuk többé a körülményeik vagy bűneik alapján meghatározni őket, hanem Jézus szemével fogjuk látni, hogy kik ők.

Ez a látásmód nagyon különbözik a mi természetes viszonyulásunktól. Jézus a legjobbat hozta ki az emberekből, akikkel találkozott. Látta az igazi értéküket, és ennek eredményeképp ők is felismerték magukban ezeket.

Gondolkozzunk el a következőn:

 • Jézus egy olyan nőt látott, aki nem akart többet vétkezni, míg mások egy házasságtörésen rajtakapott nőt láttak benne.
 • Jézus egy olyan embert látott, aki képes volt látni, míg mások csak egy vak embernek tartották.
 • Jézus egy olyan embert látott, aki felvette a gyékényszőnyegét, és járt, míg mások egy nyomorékot láttak.
 • Jézus egy nagy, fájó szívet látott, míg mások egy kicsi Zákeus nevű embert láttak.
 • Jézus egy világos beszédű tanítványt látott, míg mások egy Máté nevű vámszedőt.
 • Jézus egy olyan nőt látott, aki hajlandó volt áldozatot hozni, míg mások csak elpazarolt illatos olajat.
 • Jézus egy stabil sziklát látott, amire építheti az egyházat, míg mások egy Péter nevű heves, lobbanékony tanítványt láttak csak.
 • Jézus olyannak látta az embereket, akik nem tudják mit tesznek, míg mások gonosz embereket láttak, akik szögeket vernek egy keresztbe.

Az a célunk, hogy többé ne a mi korlátozott nézőpontunkból nézzünk másokat, hanem úgy kezdjük el látni őket, ahogy Isten - bátorítsuk és vezessük el őket ahhoz a személyhez, aki a legjobbat akarja megadni számukra - az Úr Jézus Krisztushoz ( Lukács 2:8-10).

Beszéljünk róla!

Gondolj valakire, akit lenéztél. Amikor Isten rád és arra az illetőre néz, milyen hasonlóságokat fedezhet fel bennetek?

Próbáld ki egy napig, hogy Krisztus szemeivel látsz, és az Ő füleivel hallasz. Ez hogyan változtatja meg azt, ahogy te látsz másokat, és hogyan változtatja meg azt, ahogy te bánsz másokkal?

(Daily Hope by Jon Walker, 2012. 08. 04.)

Szólj hozzá!

A céljaid alapján készíts egy "nem teszem listát"

2012. augusztus 10. 03:00 - Lilla:)

"Akik szellemileg érettek vagyunk, mind így kellene gondolkozzunk. De ha valamiben más lenne a véleményetek, Isten majd azt is megmutatja nektek. Amit viszont már megértettünk, azt az igazságot követnünk is kell." (Filippi 3:15-16.)

Mi lenne, ha Isten napjaink Michelangelojának teremtett volna téged, de te olyan dolgokkal - jó dolgokkal - vagy elfoglalva, amik miatt soha nem kerülsz a festés és szobrászkodás közelébe? Elhalasztanád a legjobbat, mert el vagy foglalva más jó dolgokkal.

Milyen csalódást okozna Istennek azt látni, hogy te is és minden ember áldott lehetett volna, ha az Isten által nekik adott személyiségre és célra koncentráltak volna!

Ma, ahelyett, hogy "tennivalók listát" készítenél, készíts egy "nem teszem listát" olyan dolgokról, amik nem illenek bele Isten életedet érintő tervébe, és minden erőddel fuss a cél felé, hogy elnyerd a jutalmat, amit Isten neked szánt! (Filippi 3:14.)

Beszéljünk róla:

Mit gondolsz, mi Istennek a te életedre vonatkozó elhívása?

Milyen módon formált téged Isten, hogy teljesíteni tudd az Ö általa neked szánt terveket?

(Daily Hope by Jon Walker, 2012.08.03.)

Szólj hozzá!

Igazodj Isten menetrendjéhez

2012. augusztus 09. 03:00 - FodorImi

„Ti menjetek fel az ünnepre, én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el.” (János 7:8)


Napjaink gyorsan elrepülnek, és az internetes alkalmazások, a mobiltelefon-hívások, a PDA folyamatos csipogása között épp csak annyi időnk marad, hogy lélegzetet vegyünk.

Még a gyülekezeti programtervünk is túlzsúfolt a különböző összejövetelekkel, szolgálatokkal és szeretetvendégségekkel. Bár arra törekszünk, hogy Jézushoz hasonlóvá váljunk, kifejlesztettünk egy, a jézusival homlokegyenest ellentétes tulajdonságot: túl elfoglaltak lettünk.

Sosem gondolsz Jézusra úgy, hogy Ő egy sietős személy. Sosem stresszelt azon, hogy még több dolgot végezzen el.

Hallod a hatékonysági szakértőket?
„Jézus, sokkal többet meg tudnál tenni, ha több segítőd lenne, mint éppen 12.”
„Ha előbbre akarsz jutni a farizeusokkal, el kellene járnod a kapernaumi tanácsülésekre.”
„Miért vagy még itt Galileában? A szolgálatod sokkal nagyobb lehetne, ha felmennél Jeruzsálembe. Kár lenne elvesztegetni ilyen tehetséget.”

Jézus testvérei is azt mondták: „Menj el innen, és eredj Júdeába….  Mert senki sem cselekszik semmit titokban, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismertté magadat a világ előtt.” (János 7:3-4)

Jézus erre egyszerűen csak annyit mondott, hogy nem ez a megfelelő időpont, mert ő az Atya menetrendjével összhangban tett mindent.

Aztán Jézus is követte őket, szinte közvetlenül a testvérei sarkában járt. De ezt  visszafogottan tette, mert nem akarta, hogy az események sodra eltérítse a céljától vagy Isten menetrendjétől.

Végig az evangéliumokban időről időre halljuk, hogy Jézus az Atya akaratára hivatkozik. Tudta, hogy Őt Isten küldte, hogy meghatározott céllal küldte, és Ő pontosan azt a célt akarta elérni.

Hogyan tudod a legjobban beosztani az időd? Lásd magad annak, akinek Isten teremtett, tudd, hogy mit akar, hogy megtegyél, aztán elszántan váltsd valóra ezt a célt. (Lukács 9:51)

Beszéljünk róla

 • Gondold végig egy tipikus napodat, és írd le, amit csináltál. Ezek közül a tevékenységek közül  melyek voltak összhangban Isten rád vonatkozó céljával?
 • Milyen lépéseket tehetsz azért, hogy  ne legyél mindig nagyon elfoglalt?


(Daily Hope by Jon Walker, 2012.08.01.)

Szólj hozzá!
Címkék: időbeosztás

Ragaszkodj a krisztusi személyazonosságodhoz!

2012. augusztus 08. 03:00 - FodorImi

 „Ő az övéiként azonosított minket azáltal, hogy Szent Lelkét a szívünkbe helyezte.” (2 Korinthus 1:22 – NLT fordítás)

A hited megerősödik, ha a krisztusi személyazonosságodra összpontosítsz. (Galata 2)

Ez azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagysz minden más képet magadról, ami nem Istentől jön. Nem fogadod el, amit mások mondanak rólad, ahogyan megbélyegeznek vagy meghatároznak téged.

Elkezdesz hinni abban, amit Isten mond rólad, hogy Ő örül neked, hogy elégedett azzal amilyennek teremtett, és abban, hogy Ő határoz meg téged.

Nem az érzéseid határoznak meg. Nem mások véleménye, és nem a körülményeid. Nem is a sikereid vagy a bukásaid. Nem az autó, amit vezetsz, nem a pénz, amit megkeresel, vagy a ház, amit a magadénak mondasz, pedig valójában a banké.

Téged Isten határoz meg, egyedül Isten. Ő pedig úgy határoz meg, úgy azonosít téged, mint a saját tulajdonát. (2 Korinthus 1:22)

Ha nem tudod, ki vagy, akkor sebezhetővé válsz, és ki leszel téve annak, hogy mások mondják meg, ki vagy. Azonban a kőkemény, szilárd, evangéliumi igazság az, hogy az vagy, akinek Isten mond téged, és ebbe nincs senki másnak beleszólása.

Az önazonosság-tudat nagyon fontos része a bővölködő életnek. Jézus azért volt képes szembenézni  küldetésének hihetetlen kihívásaival, mert pontosan tudta, hogy ki Ő. Tudta, hogy Isten számára fontos, és ez adott neki magabiztosságot, hogy céltudatosan járjon hitben.

A te személyazonosságod Krisztusban van meghatározva, és a Szent Lélek ereje benned van. Isten drága, értékes gyermeke vagy, és Ő örömét leli abban, amilyennek teremtett téged.

Beszéljünk róla

 • Mit jelent az, hogy „céltudatosan, hitben” menni előre?
 • Milyen bizonyítéka van annak, hogy a Szent Lélek munkálkodik az életedben?


(Daily Hope by Jon Walker,  2012. 08. 01.)

1 komment
Címkék: önazonosság
süti beállítások módosítása