Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

A jó döntések mindig egyeznek Isten Igéjével

2020. november 15. 03:00 - Lencsés Tamás

Lábam előtt mécses a te Igéd, ösvényem világossága” (Zsolt 119,105).

Amikor döntést kell hoznod, akkor az első és legjobb teszt ez a kérdés: „Összhangban van a döntésem Isten Igéjével?”

El kell döntened, hogy mi lesz a legfőbb tekintély az életedben. Ez pedig lényegében a következőt jelenti: vagy Isten Igéje vagy a világ. Te mire alapozod a döntéseidet? Arra, amit Isten mond, vagy arra, amit mások mondanak?

Ha az életed az emberek véleményére alapozod, akkor kicsit mindig le leszel maradva, hiszen ez nap mint nap változik. Ami tegnap menő volt, az ma már nem az, és ami ma menő, az holnap már nem lesz az. Ha népszerű trendekre vagy a közvéleményre alapozod az életed, akkor az küzdelmes lesz, mert ingatag alapokra építesz.

Viszont ha Isten Igéjére alapozol, az az igazság soha nem fog változni. Az igazság mindig igaz. Vagyis, ha Isten azt mondja, hogy valami nem volt jó 10 000 évvel ezelőtt, az 500 évvel ezelőtt is helytelen volt, ma is az, és 1000 év múlva is az lesz. Nem érdekel, hogy mit mond a közvélemény vagy éppen mi népszerű egy adott időben. Ha Isten azt mondja, hogy valami helytelen, akkor az bizony helytelen. Mindig az volt, és mindig az is marad. Ha pedig Isten azt mondja, hogy valami helyes, akkor az mindig helyes is lesz. Ez egy szilárd alap.

Isten különböző – fizikai, erkölcsi és szellemi – törvényekkel alkotta meg az univerzumot, és ezek a törvények mind a te javadat szolgálják. Amikor az univerzum alapelveivel együttműködve élsz, akkor sikerrel fogsz járni. Ellenben, ha elutasítod, nem engedelmeskedsz, figyelmen kívül hagyod vagy lázadsz Isten elvei ellen, akkor te fogsz ettől megsérülni.

Ha mindezeket figyelembe veszed, akkor biztos lehetsz a döntésedben. Ha Isten azt mondja, hogy valami rendben van, akkor tedd meg! Ha azonban Isten valamire nemet mond, akkor ne tedd!

Lábam előtt mécses a te Igéd, ösvényem világossága” (Zsolt 119,105).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan próbál a társadalom meggyőzni arról, hogy az igazság szubjektív?
 • Hogy tudnád megismerni jobban a Bibliát, hogy a döntéseidet még jobban arra tudd alapozni?
 • Hogyan tapasztaltad meg a szabadságot akkor, amikor betartottad Isten törvényeit és iránymutatását az életedben?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.11.08.)

1 komment

Az imáidnak hatása van

2020. november 14. 03:00 - Deltajulietttango

flower-casting-2345515_640.jpg

„[Isten] meghallgat minket, amikor csak hozzá fordulunk; és mivel tudjuk, hogy ez igaz, tudjuk azt is, hogy azt adja meg nekünk, amit kérünk tőle” (1Jn 5,15 GNT fordítás).

Kíváncsi voltál valaha, hogy az ima valóban működik-e? Mondjuk imádkozol épp valamiért, és a Sátán azt súgja a füledbe: „Ez időpazarlás. Felejtsd el! Kinek képzeled magad? Mit gondolsz, mit csinálsz? Isten nem figyel. Ne pazarold az idődet!” 

Az ima azért működik, mert Isten áll a vezérlőpultnál. Minden csoda alapja Isten korlátlan hatalma. Miért csinál egyvalamit és nem valami mást? Azért, mert Isten irányít. Bíznunk kell bölcsességében és jóságában.

Pál apostol írja: „Isten. . . sokkal többet képes megtenni, mint amit valaha mernénk kérni, vagy akár álmodni róla – végtelen módon meghaladva legmagasabb imáinkat, vágyainkat, gondolatainkat vagy reményeinket” (Ef 3,20 TLB fordítás).

Az ima bármi olyat megtehet, amit Isten is megtehet. Az ő forrásai a te rendelkezésedre állnak. Az Újszövetség hússzor mondja: „Kérjetek!” Biztató annak a tudata, hogy az én irányításomon kívül eső dolgok nincsenek Isten irányításán kívül. Én talán nem vagyok képes megváltoztatni egy helyzetet, de imádkozni tudok, és Isten meg tudja azt változtatni.

Pontosan tudom, mire gondoltok most néhányan: „Ha imádkozhatok, és kérhetem Istent, hogy változtasson meg dolgokat, és ha valóban Isten irányít mindent, akkor miért nem kapok meg mindent, amiért imádkozom?” Jó kérdés. Három oka van:

Isten nem egy dzsinn. Nem csak imába foglalod a nevét, és megkapod, amit csak akarsz. Ha minden imánk meghallgatásra kerülne, szörnyen elkényeztetettek lennénk. Te mindent megadsz a gyerekeidnek, amit kérnek? Remélem, nem! Te tudod, mi a legjobb nekik. Te nézed a távlati célokat. Ha látod a távlati célokat a gyerekeid számára, mennyivel nagyobb távlatokat láthat Isten?

Néha a keresztények egymással szemben imádkoznak. Ha két keresztény két különböző csapatért imádkozik a foci VB döntőjében, akkor vajon kit hallgat meg Isten? Nyilvánvaló, hogy Isten nem tud minden imára ugyanabban az időben válaszolni.

De azt gondolom, hogy az igazi ok a következő:

Isten tudja, mi a legjobb, te viszont nem. Ha mégis úgy gondolod, hogy igen, akkor nagyon elbizakodott vagy. A Biblia azt mondja nekünk: „Biztosak vagyunk abban, hogy [Isten] meghallgat minket, ha bármi olyat kérünk tőle, ami az ő akarata szerint való” (1Jn 5,14 GNT fordítás). Figyeld az „akarata szerint” kifejezést! Imádkoznod a következő hozzáállással kellene: „Uram, ez az imakérésem, de a te akaratod teljesüljön!” Ezt imádkozta Jézus Lukács evangéliuma 22. fejezetének 42. versében: Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied” (NIV fordítás).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért fontos az, hogy Isten jó és korlátlan hatalmú?
 • „Az ima bármi olyat megtehet, amit Isten is megtehet.” Hogyan tükrözik imáid, amit Isten legfelsőbb hatalmáról hiszel?
 • Hogyan mutathatod meg Istennek, hogy az ő akaratára vágysz, és abban bízol, nem pedig a sajátodéban?

 

Miért várnál még tovább, hogy bízz Jézusban?

Nekünk nem kell kivívnunk Isten szeretetét, és nem kell a mennybe vezető utat sem keresnünk. A Biblia azt mondja: „Kegyelemből részesültetek a megváltásban a hit által – ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka –, nem a tettek által, hogy senki se dicsekedhessen” (Ef 2,8–9 NIV fordítás) .

A Biblia szerint csak akkor juthatunk a mennybe, ha Istenben bízunk Fián, Jézus Krisztuson keresztül.

Ha eddig nem bíztál Jézusban, és nem kötelezted el magad a követése mellett, miért várnál tovább? Ha készen állsz arra, hogy átlépd ezt a vonalat, és elhatározd, hogy hiszel Jézus Krisztusban, és kövesd őt, imádkozz hozzá ezzel az imával:

„Kedves Jézus, megígérted, hogy ha hiszek benned, mindent megbocsátasz, amit valaha rosszul tettem, megtalálom életem célját, és egyszer majd befogadsz örök, mennyei otthonodba.

Megvallom bűneimet, és hiszem, hogy te vagy az én Megváltóm. Megígérted, hogy ha megvallom bűneimet, és bízom benned, akkor megmentesz. Bízom benned, amikor azt mondod, hogy az üdvösség kegyelemből és hitből fakad, és nem bármi olyan által, amit én teszek. Uramként fogadlak az életembe. Ma életem minden részét átadom neked. Úgy akarom élni az életemet, ahogyan te szeretnéd, hogy éljem.

Jézusom, szeretnék megpihenni a szeretetedben. Köszönöm, hogy nem kell ezt kiérdemelnem, vagy megdolgoznom érte. Életem hátralévő részét a te szolgálatodra akarom fordítani, és nem a saját magam szolgálatára. Alázattal felajánlom neked az életemet, és arra kérlek, hogy ments meg és fogadj be családodba. A nevedben imádkozom. Ámen.”

Ha épp most imádkoztál azért, hogy befogadd Jézust, kérlek, írj nekem (angolul) a Rick@PastorRick.com e-mail címre, és tudasd velem! Szeretnék neked küldeni néhány ingyenes (angol nyelvű) anyagot, amelyek segítenek neked elindulni az utadon Jézussal.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.11.07.)

Szólj hozzá!

Isten terve a mennybe jutásodról

2020. november 13. 03:00 - gerbeaud

20201113.jpg

„Isten azt mondja, hogy elfogad és felment bennünket – »bűntelennek« nyilvánít minket –, ha bízunk abban, hogy Jézus Krisztus elveszi a bűneinket. És mindannyian ugyanúgy üdvözülhetünk, ha Krisztushoz jövünk, függetlenül attól, hogy kik vagyunk vagy milyenek voltunk” (Róm 3,22 TLB fordítás).

A Biblia ezt mondja: „Az örömhír elmondja nekünk, hogy hogyan tesz igazzá bennünket az Úr az ő szemében. Ez kezdettől a végéig hit által megy végbe, ahogyan az Ige is mondja: »Az igaz ember pedig hit által él«” (Róm 1,17 NLT fordítás). Isten Igéje azt is mondja: „Kegyelemből részesültetek a megváltásban a hit által – ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka –, nem a tettek által, hogy senki se dicsekedhessen” (Ef 2,8–9 NIV fordítás).

Az örömhír az, hogy Jézus halála és feltámadása utat biztosított számunkra az Atyához. Más szóval: csak Jézus Krisztus által Istenben bízva juthatunk a mennybe.

Hogyan fejezzük ki Krisztusba vetett hitünket? Itt egy egyszerű, bibliai útmutató:

Ismerd be, hogy szükséged van a Megváltóra!

Nem tudunk magunktól eljutni Istenhez. Mind bűnösök vagyunk. Mind elrontottuk. A mennyország tökéletes, mi azonban nem vagyunk azok.

De a Biblia azt mondja: „Ha megvalljuk bűneinket, hűséges és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden becstelenségtől” (1Jn 1,9). És Pál apostol azt mondja nekünk: „Isten azt mondja, hogy elfogad és felment bennünket – »bűntelennek« nyilvánít minket –, ha bízunk abban, hogy Jézus Krisztus elveszi a bűneinket. És mindannyian ugyanúgy üdvözülhetünk, ha Krisztushoz jövünk, függetlenül attól, hogy kik vagyunk vagy milyenek voltunk” (Róm 3,22 TLB fordítás).

Higgy Jézusban!

A Biblia azt mondja: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz” (ApCsel 16,31). Ez azt jelenti, hogy hisszük, hogy Jézus az, akinek a Biblia mondja, és teljes mértékben bízunk benne a jövőnk érdekében. Jézus azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam” (Jn 14,6).

A Krisztusba vetett hitünknek konkrétnak kell lennie: „Ha tehát Uradnak vallod Jézust, és hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert hit által igazulunk meg, és vallást teszünk, hogy üdvözüljünk. Ahogyan az Írás szól: »mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül«” (Róm 10,9–10.13).

Valld meg Jézusnak az elköteleződésedet!

Mondd el Jézusnak, hogy rábíztad az életedet! Valld meg, hogy hiszel benne és az ígéreteiben! Jézus azt mondta: „Aki hisz énbennem, az nem csak énbennem hisz, hanem Istenben, aki elküldött engem; és aki engem lát, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem ebbe a sötét világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben” (Jn 12,44–46).

Támaszkodj Isten ígéreteire!

Támaszkodhatsz Isten ígéretére: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16). Nem számít, mit csináltál vagy mióta teszed azt, Isten azt ígéri, hogy mindenki, aki hisz Jézusban, örökké vele lesz a mennyben.

A Krisztus iránti elkötelezettség imája:

Ha eddig nem bíztad az életedet Jézusra és nem kötelezted el magad az ő követésére, miért várj tovább? Imádkozd ezt az imát:

„Drága Jézus! Azt ígérted, hogy ha hiszek benned, megbocsátasz minden rosszat, amit valaha tettem, meg fogom ismerni az életem célját, és egy nap majd befogadsz örök otthonodba, a mennybe.

Megvallom minden bűnömet, és hiszem, hogy te Isten vagy, a Megváltóm. Befogadlak a szívembe az életem Uraként. Ma átadom az életem minden területét a te vezetésednek. A te kezedbe adom az életem döntéseit.

Jézus, a szeretetedben szeretnék megpihenni. Köszönöm, hogy azt nem kell elnyernem, kiérdemelnem vagy megdolgoznom érte. Az életem hátralevő részében téged akarlak szolgálni, és nem magamat. Alázattal rád bízom az életemet, és kérem, hogy ments meg engem, és fogadj be a családodba! Jézus, a te nevedben kérem. Ámen.”

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Van-e olyan lépés, amit még nem tettél meg Krisztusba vetett hited kifejezésére? Miért lehet ez?
 • Melyik igeverseket tanulhatod meg, hogy emlékeztessenek Isten neked tett ígéreteire?
 • Van-e valaki az életedben, aki még nem fogadta el Jézust Megváltójának? Készíts tervet arról, hogyan fogsz beszélni vele, és elé hozni ezt az áhítatot.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.11.06.)

Szólj hozzá!

Minden tekintetben bízhatsz Istenben

2020. november 12. 03:00 - gabormel

prayer-life-808x454.jpg

„Mert az ÚR szava igaz, és minden tettében bízhatunk” (Zsolt 33,4 NLT fordítás).

Az élet egyik nagy kérdése: „Kiben fogsz megbízni?” Az, hogy erre a kérdésre miként felelsz, meghatározza, hogy boldog vagy boldogtalan, sikeres vagy sikertelen vagy-e, és hogy kezdesz-e valamit az életeddel vagy elpazarolod azt.

Ki az, aki mindig a te érdekedet tartja a szeme előtt? Ki segít az életed legfontosabb döntéseinek a meghozatalában? A közvéleményben kellene bíznod? Nem biztos, hogy jó ötlet, mivel folyamatosan változik. A legújabb trendeket meghatározó hírességekben kellene bíznod? A trendek változnak, a divatok megfakulnak. Kritikus életviteli döntéseket a közösségi médiában olvasottak alapján kellene hoznod? Pusztán azért, mert online jelenik meg, nem jelenti azt, hogy valóban hiteles vagy megbízható.

Mi van azzal, ha magadban bízol? Az igazság az, hogy az érzelmeink hazudhatnak nekünk. A Biblia azt mondja: „A szív mindennél álnokabb, és szörnyen gonosz: ki ismerheti?” (Jer 17,9 KJV fordítás). Amikor az érzelmeink szerint élünk, könnyen manipulálhatnak minket más emberek és a változó érzelmeink.

Ha valakire vagy valamire bíznád az életedet és a jövődet, akkor a legjobb, ha olyan valakit választasz, aki a legjobbat akarja neked, mindent tud, tökéletes, és soha nem fog hazudni neked. Mindez korlátozza a lehetőségeidet: Istenre.

Nincs olyan, aki mindig csak az igazat mondaná el neked. Ködösíteni fognak és szűrni, hogy szép hangzású legyen. Nem fogják elmondani, amit hallanod kell. De amit hallanod kell, az az igazság, mert az igazság szabaddá tesz. A hazugságok magadról, másokról, a világról és arról, hogy milyen is valójában az élet: csak fogságban fognak tartani.

Ahhoz, hogy szabaddá válj, rendelkezned kell az igazsággal. Mint ahogy azt már sokszor mondtam, az igazság szabaddá tesz, de előtte boldogtalanná. Nem szeretjük az igazságot. Nem akarjuk azt hallani, hogy életünk legtöbb problémáját a rossz döntéseink hozzák. Nem akarjuk hallani, hogy saját önfejűségünk, egónk és bizonytalanságunk okozza a stresszt az életünkben, de ez az igazság.

A 33. zsoltár 4. versében ezt olvassuk: „Mert az ÚR szava igaz, és minden tettében bízhatunk” (NLT fordítás).

Isten kimondta, és ez el is dönti a kérdést – akár hiszed, akár nem. Isten nem várja a véleményedet, hogy kitaláld, mi a helyes és mi a rossz. Ha Isten mondja azt, akkor az igaz.

Bízhatsz Istenben.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miben fogsz ma Istenben bízni?
 • Miért könnyebb elhinni a más emberektől vagy a médiából hallott hazugságokat, mint Isten igazságában bízni?
 • Isten minden szavát elfogadod igazságként? Miért igen, vagy miért nem?

 

Készen állsz arra, hogy bízz Jézusban?

Annak tudata, hogy Isten soha nem szűnik meg szeretni téged, azt jelenti, hogy elengedheted a félelmeidet. Ő irányít, és a te érdekedet tartja a szeme előtt. Soha nem fog elhagyni téged.

Nem kell kivívnunk a szeretetét, vagy megdolgozni a mennybe vezető útért. A Biblia azt mondja: „Kegyelemből részesültetek a megváltásban a hit által – ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka –, nem a tettek által, hogy senki se dicsekedhessen” (Ef 2,8–9 NIV fordítás).

A Biblia szerint csak akkor juthatunk a mennybe, ha Istenben bízunk Fia, Jézus Krisztus által.

Ha nem bízol Jézusban, és még nem kötelezted el magad a követésére, miért várnál tovább? Ha készen állsz arra, hogy átlépd ezt a határvonalat, és elhatároztad, hogy hiszel Jézus Krisztusban, és követed őt, mondd el ezt az imát:

„Drága Jézusom! Megígérted, hogy ha hiszek benned, mindent megbocsátasz, amit valaha rosszul tettem, meg fogom ismerni életem célját, és egy nap befogadsz majd engem örök otthonodba, a mennybe.”

„Megvallom bűneimet, és hiszem, hogy te vagy az én Megváltóm. Megígérted, hogy ha megvallom bűneimet, és bízom benned, akkor megmenekülök. Bízom benned, amikor azt mondod, hogy az üdvösség a hit által, a kegyelmedből fakad, nem pedig a tetteim révén. Uramként fogadlak az életembe. A mai napon életem minden részét átadom neked. Úgy akarom élni az életemet, ahogyan te szeretnéd, hogy tegyem.”

„Jézusom, szeretnék megpihenni a te szeretetedben. Köszönöm, hogy ezt nem kell kiérdemelnem vagy megdolgoznom érte. Életem hátralévő részét arra szeretném használni, hogy téged szolgáljalak ahelyett, hogy magamnak szolgálnék. Alázatosan elkötelezem az életem neked. Kérlek, ments meg, fogadj be a családod tagjai közé! A nevedben imádkozom. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.11.05.)

Szólj hozzá!

Isten kegyelmét el kell fogadnunk

2020. november 11. 03:00 - FodorImi

made-1619751_1920.jpg

„A bűn bére a halál, de Isten ingyen ajándéka az örök élet Jézus Krisztus, a mi Urunk által” (Róm 6,23 NLT fordítás).

Azt mondja a Biblia: „A bűn bére a halál, de Isten ingyen ajándéka az örök élet Jézus Krisztus, a mi Urunk által” (Róm 6,23 NLT fordítás). Azt mondhatod, hogy a kegyelem az az ajándék, ami folyamatosan ad. Amikor megismered Jézus Krisztust, az ő kegyelmét és szeretetét, az egyre jobb és jobb lesz. Elérhető, és kiterjed az örökkévalóság végéig. A java még hátra van.

Milyen lesz a menny? Újra együtt leszel a szeretteiddel, akik ismerték az Urat. Jutalmat fogsz kapni a hitedért. Olyan feladatot kapsz majd, amit örömmel, szívesen teszel. Felszabadulsz a fájdalomból, a depresszióból, a kétségbeesésből, a szégyenből, a bűnből. Örülni fogsz, és az örökkévalóságon át ünnepelni fogsz. Micsoda nagyszerű alku ez!

Van azonban egy kitétel: El kell fogadnod.

Képzeld el, hogy ma hazamész, és egy ajándékot találsz az asztalodon, de anélkül, hogy kinyitnád, ott hagyod egy évig. Milyen képtelen és nevetséges lenne! Az ajándék értéktelen, hacsak el nem fogadod. El kell fogadnod Isten kegyelmét az ő Fia, Jézus Krisztus által.

Lehet, hogy azért késlekedtél eddig, mert féltél az elutasítástól. Lehet, hogy elutasítottak a szüleid. Lehet, hogy elutasított a barátod, barátnőd, és ez mélyen megsebzett. Vagy lehet, hogy elutasított a testvéred vagy az osztálytársaid. Lehet, hogy elutasított a korábbi házastársad, aki otthagyott téged, és olyan bántó dolgokat mondott, amelyekre még ma is gondolsz.

Van azonban egy személy, aki sosem fog elutasítani. Jézus Krisztus a neve. Ő azt mondja neked, hogy „Gyere haza!” Elborított-e már valaha titokban a szégyen? Ma megszabadulhatsz tőle. Minél jobban megérted Isten kegyelmét, annál inkább megszereted Istent, és annál közelebb akarsz majd kerülni Jézushoz, mert szinte lehetetlen nem szeretni valakit, aki annyira szeret téged.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan kellene válaszolni Isten kegyelmére, amikor felismered, hogy ez ajándék?
 • Milyen bűn, vagy szégyen, vagy keserűség van a múltadban, ami távol tartott, vagy most is távol tart Isten kegyelmének elfogadásától? Elengedted, átadtad ezt teljesen Istennek?
 • Mit jelent az, hogy „Gyere haza” Istenhez?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.11.04.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása