Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

A missziói parancs nem csak javaslat

2021. július 04. 03:00 - Lilla:)

jesus-4779543_1920.jpg

„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28,18–20).

Az egész világnak szüksége van Jézusra!

Jézus nagyon tisztán és érthetően elmondta ezt újra és újra, és Máté evangéliuma 28. fejezetének 18–20. versében pedig elhívja követőit a feladatra a missziói paranccsal: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

Mi a feladatod? „Menj!”

Ez nem egy javaslat. Ez nem egy lehetőség. Ha Jézus gyermeke vagy, akkor Isten számít arra, hogy útra kelsz.

Mit kell tenned? Menj, és tedd tanítvánnyá az embereket! Jézus tanítványa az, aki megteszi azt az öt dolgot, amiért a földre kerültünk: ismeri és szereti Istent, növekszik a lelki érettségben, szolgálja Istent, hírdeti az örömhírt és teljes szívével dicsőíti Istent.

Ki adott erre felhatalmazást? Nem valamelyik kormány vagy politikai szervezet, hanem Jézus.

Mi a felelősséged? El kell menned, és tanítvánnyá kell tenned az embereket néhány országban? Nem. Minden nemzetben. Azok a nemzetek is beletartoznak ebbe, akik nyíltan ellenségei a kereszténységnek? Igen. Azok az országok is, ahol politikai zavargások vannak? Igen. Egyetlen terület sem képez kivételt.

Mit jelent ez számodra? Ha az egész világnak szüksége van Jézusra, akkor neked hírdetned kell az örömhírt mindenkinek.

Ha ismernéd a gyógymódot az Alzheimerre, az AIDS-re vagy a rákra, megbocsáthatatlan lenne, ha nem adnád ezt közre.

Neked azonban valami sokkal hatalmasabb van a birtokodban, mint betegségek ellenszere. Te ismered a gyógymódot az emberi szívre és az emberiség leghatalmasabb szükségére. Mindenkinek a Megváltóra van szüksége. Megbocsátásra szomjaznak. Arra van szükségük, hogy megbocsássák múltjukat, célja legyen életüknek, és otthonuk legyen a mennyben. Ezt nem tarthatod vissza tőlük. Ezt el kell mondanod nekik.

János evangéliuma 3. fejezetének 17. versében azt olvassuk: „Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.”

Én olyan akarok lenni, mint Jézus. Azt szeretném, ha te is olyan lennél, mint Jézus. Ne aggódj a politikai hovatartozásod miatt vagy azért, hogy hogyan boldogulsz majd az életben! Azzal foglalkozz, hogy hírdesd ezt az örömhírt!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Ha Isten téged nem arra hívott el, hogy elköltözz egy másik országba, és hirdesd ott az örömhírt, akkor milyen más módon tudnád világszerte támogatni az ő munkáját?
 • Mit gondolsz, a szomszédaid és a kollégáid hogyan éreznének, ha megtudnák, hogy ismered az örök élet titkát, de nem osztottad meg velük?
 • Az áhítatban idézett missziói parancs melyik része ad számodra bátorságot, amikor félsz vagy idegeskedsz az örömhír hírdetésekor?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.06.27.)

1 komment

Tanuld meg szeretni Isten családját!

2021. július 03. 03:00 - Anika Enikő

„Felépítem egyházamat, és a pokol kapui nem fognak diadalmaskodni rajta” (Mt 16,18 NLT).

Csak az egyház tart örökké.

Sok dolog van, amit szeretnénk, ha örökké megmaradna, ám a Bibliából tudjuk, hogy semmi más nem tart örökké. Semmilyen gazdaság, kormány, vagy nemzet nem marad fent örökre, csupán az egyház.

Jézus mondja Máté evangéliuma 16. fejezetének 18. versében: „Felépítem egyházamat, és a pokol kapui nem fognak diadalmaskodni rajta” (NLT).

A világegyetem Isten családja miatt jött létre. Hogy hívják Isten családját? Isten családja a gyülekezet, a templom, az egyház.

Az egyház, a gyülekezet nem egy épület, hanem Isten családja. Isten családot akart, és ezért úgy döntött, hogy megteremti a világmindenséget – csak azért, hogy létrehozhassa a földet, csak azért, hogy embereket alkothasson, csak azért, hogy mi szabad akartból dönthessünk mellette vagy visszautasíthassuk őt. Tudta, hogy jó-néhányunk úgy dönt, hogy viszontszereti őt, és mindazok, akik mellette döntenek a mennyországban örökre részei lesznek Isten családjának.

Mit jelent az számodra, hogy Isten családjába tartozol? Azt jelenti, hogy ha már az örökkévalóságban együtt leszünk, akkor jobb, ha már itt megtanulunk jól kijönni egymással. Amíg itt vagy a földön, szeretned kell Isten családját.

Úgy van! Nem elég csak Istent szeretni. Szeretned kell az egyházat is. Szeretnéd tudni, mennyire szereti Isten az egyházat? Meghalt érte. Aki azt mondja: „Szeretem Jézust, de nincs szükségem az egyházra”, az nem érti a dolgot. Az ilyen ember még éretlen hívő. Sokan járnak templomba, gyülekezetbe, de nem szeretik azt.

Szereted az egyházat? Vagy csupán használod azt, mint intézményt?

Krisztus meghalt az egyházért. Azt akarja, hogy tanuljunk meg szeretni és bízni Krisztus testének minden egyes hívőjében. Amikor szeretjük és szolgáljuk az egyházat, és együtt dolgozunk Isten világra szóló küldetésének beteljesítésén, belekóstolunk a mennybe, és mélyebben megértjük Isten szeretetét.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen módon használják az emberek az egyházat ahelyett, hogy szeretnék az egyházat?
 • Mit gondolsz, Isten miért teremtett minket úgy, hogy szükségünk legyen egymásra?
 • Milyen gyakorlati lépéseket tehetsz az egyház, gyülekezet iránti szeretet kimutatására?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.06.26.)

(A fordítások utáni 3 betűs rövidítések jelentése a https://napiremeny.blog.hu oldalon a jobboldali sávban a „Rövidítések - Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt találhatók.)

Szólj hozzá!

Minden Istenről szól

2021. július 02. 03:00 - Anika Enikő

20210701magyar.png

„Minden egyedül Istentől származik. Minden az ő hatalma által van, és minden az ő dicsőségét szolgálja” (Róm 11,36 TLB).

Az élet nem rólad szól.

Az életben minden Istenről szól.

Ez a két állítás kiegészíti egymást. Azért nem rólad szól, mert minden Istenről szól.

Mindaddig, amíg ezt meg nem érted, az élet értelmetlen marad, és annak sem lesz értelme a számodra, amit most itt írok neked. Az én életem célja nem az öröm, a birtoklás, a presztízs, a politika, a hatalom vagy a népszerűség. Az én életem célja az, amit a világ nem értékel. Az életem célja: Isten dicsősége.

Pál levele a rómaiakhoz 11. fejezetének 36. verse ezt mondja: „Minden egyedül Istentől származik. Minden az ő hatalma által van, és minden az ő dicsőségét szolgálja” (TLB fordítás). Minden ezen a földön, sőt a világegyetemben is, Isten dicsőségére teremtetett.

Mi ennek a következménye?

Ha minden Istenről, és nem rólad – vagy arról, hogy pénzt, vagy népszerűséget, vagy bármi más olyan dolgot szerezz, amit a világ fontosnak tart –, akkor ennek az a következménye, hogy a te életedben a legfontosabb Istent szeretni. Jézus ekképpen fogalmazott: „Szeresd Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes elméddel! Ez az első és legnagyobb parancsolat” (Mt 22,37–38 TLB fordítás).

Nincs ennél nagyobb igazság, emberek! Ha ezt elmulasztod, akkor elpazarolod az életed. A legfontosabb az életben, hogy szeresd és ismerd meg Istent, aki teremtett téged.

Hogyan teheted ezt meg? Kezd el olvasni az Igét, a Bibliát! Nem mindig könnyű időt szánni a bibliatanulmányozásra, de ha mégis megteszed, jobban megismered Istent, és szereteted mélyebbé válik iránta.
És amikor elkezded megérteni, hogy a te életed Istenről, és nem rólad szól, akkor még nagyobb örömöt találsz abban, hogy vele töltöd az időt.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mi életed célja?
 • Jelenlegi kultúránk hogyan próbál meggyőzni téged arról, hogy az élet rólad szól?
 • Hogyan gyakorolhatod, hogy Istent teljes szíveddel, lelkeddel és elméddel szeresd?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.06.25)

(TLB: A bibliaidézet szövege az angol Living Bible fordításból származik.)

Szólj hozzá!

Semmi sem tud elválasztani Isten szeretetétől

2021. július 01. 23:59 - managercoach.hu

„Éljetek és cselekedjetek méltó módon azokhoz, akiket ilyen csodálatos áldások választottak, mint ezek!” (Ef 4,1 TLB).

Isten soha nem szűnik meg szeretni téged. Mindig szeretni fog. Semmi sem tudja megsemmisíteni kapcsolatodat Istennel. Ha megérted ezt, az meg fogja változtatni életed.

Pál levele a rómaiakhoz 8. fejezetének 38–39. verse így szól: „Meggyőződésem, hogy semmi sem választhat el soha az ő szeretetétől. A halál nem tud, az élet sem. Az angyalok nem fognak, és maga a pokol minden hatalma sem tudja távol tartani Isten szeretetét. A mára vonatkozó félelmeink, a holnap felőli aggodalmaink vagy hogy hol vagyunk – magasan az ég felett vagy a legmélyebb óceánban –, soha semmi nem lesz képes elválasztani minket Isten szeretetétől, amelyet Urunk, Jézus Krisztus mutatott ki, amikor meghalt értünk” (TLB).

Amikor kezedet Isten kezébe helyezed, ő megfogja és soha nem ereszti el. Talán néha azt érzed, hogy elengedte, de Isten soha nem tesz ilyet. Ebben mindörökké biztos lehetsz.

Ha egyszer beleszülettél egy családba, akkor nem tudsz „kiszületni” abból. Ha egyszer beleszülettél Isten családjába, abból sem tudsz „kiszületni”. Ha egyszer beírták nevedet az örök élet könyvébe, akkor azt nem lehet onnan kitörölni. Azt eltávolíthatatlan tintával írták be.

Nem számít, milyen sok kétséged és félelmed van, vagy hány bűnt követsz el. Ha egyszer bizalmadat Jézusba vetetted, ő azt mondja, semmi – semmi! – nem választhat el az ő szeretetétől. Nem számít, mivel kell szembenézned az életedben, te már soha nem leszel egyedül.

Ez a jó hír: megbocsátottak neked, és így szabad vagy. Isten veled van, és soha nem szűnik meg téged szeretni.

A legfontosabb dolog számodra és a földön élő többi ember számára is, hogy megértsd ezt a jó hírt. Ez az amiért, ezrek imádkoznak, és amiért közre adjuk a Napi reményt. Ezért építettük a Saddlebeck gyülekezetet. Ezért képzünk pásztorokat mindenütt a földön. Ezért végzünk missziót a diákok, a gyermekek között, sok ezer más egyéb szolgálattal együtt.

És ezért teszi ugyanezt megszámlálhatatlan más gyülekezet is szerte a földön minden egyes nap. Mert hogy senki más nem kínálja azt, amit Jézus Krisztus kínál: az élet szabadságát, a megbocsátást, erőt, békét és célt egészen az örökkévalóságig.

Mi legyen erre a válaszod? „Éljetek és cselekedjetek méltó módon azokhoz, akiket ilyen csodálatos áldások választottak, mint ezek!” (Ef 4,1 TLB)

Élj méltó módon! Élj reménységgel, és add tovább ezt a reményt másoknak is!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mikor aggódtál azon, hogy elválasztódsz Isten szeretetétől?
 • Az, hogy tudod, Isten mindig szeret, hogyan változtatja meg azt, ahogyan élsz?
 • Mit jelent az számodra, hogy „méltó módon élni”?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.06.24.)

(A fordítások utáni 3 betűs rövidítések magyarázata a https://napiremeny.blog.hu oldalon, a jobboldali sávban a „Rövidítések Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt találhatók.)

Szólj hozzá!

Van még valami a történetedben

2021. június 30. 03:00 - Ivanyina Krisztina

A hálaadás gyakorlása - Joyce Meyer Ministries - Magyar

„Isten Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, benned él. És amint Isten feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, ugyanezzel a benned élő Lélekkel életet fog adni halandó testednek” (Róm 8,11 NLT).

Hívőként reménységünk van, mert örökké fogunk élni. A halál nem a vég. Van még valami a történetben.

Egy napon meg fog állni a szívverésed, és ez lesz a tested vége. De ez nem a te véged lesz. Isten képmására lettél teremtve. Úgy készültél, hogy örökké tarts. És ez még nem minden.

Miért van reménységünk? Mert nem számít, mennyire is rossznak tűnik a földön, ez csak ideiglenes. Ha hited van Jézusban, akkor tudod, hogy billió éveket fogsz tölteni az örökkévalóság másik oldalán, ahol nem lesz többé gyász, nem lesz többé szomorúság, nem lesz többé betegség, nem lesz többé szenvedés.

A Biblia azt mondja Pál levele a rómaiakhoz 8. fejezetének 11. versében: „Isten Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, benned él. És amint Isten feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, ugyanezzel a benned élő Lélekkel életet fog adni halandó testednek” (NLT).

Lelkipásztorként több száz család sírjánál álltam, és tudom, mi a különbség a reménnyel rendelkező és az azt nélkülöző emberek között. Ezt láthatod a szemükben. A rettenetet láttam a remény nélkül élők szemében. Így gondolkoznak: „Ez minden, amim van. Vége. Soha többé nem látom ezt az embert. Kész. Ennyi az élet.”

Összehasonlítom ezt azzal a több ezer emberrel, akiket hívők temetésén láttam. Ők tudják, hogy ez csak egy átmeneti lépés. Szerettük belép a való életbe. Istennel lesznek az örökkévalóságban. Természetesen a gyász jelen van, de a remény is, mert tudják, hogy egy napon újra találkoznak szerettükkel, aki Jézust követte. A hívő számára a halál nem az otthon elhagyása – hanem hazatérés.

Van ilyen reményed tudva, hogy az örökkévalóságot Jézus Krisztussal fogod tölteni? Ha nincs, ne késlekedj! Hozd meg ma ezt a döntést!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • A Jézus Krisztusban való üdvösség az örökkévalóságban mindent megváltoztat. De hogyan befolyásolja ez, hogyan éled az életed a földön?
 • Mitől szabadultál meg ebben az életben az üdvösséged miatt?
 • Kivel oszthatod meg ma azt a reményt, amellyel Krisztus által rendelkezel?

Hogyan lehetsz biztos az örökkévalóságodban?

Ha egyszer bízol Jézusban, teljesen biztos lehetsz benne, hogy az örökkévalóságot vele fogod tölteni. Ha készen vagy arra, hogy megtedd ezt a lépést, akkor mondd el ezt az imát:

„Kedves Jézus, megígérted, hogy ha hiszek benned, minden megbocsátást nyer, amit valaha rosszul tettem, megtanulom életem célját, és egy napon befogadsz örök otthonodba a mennyben.”

„Megvallom bűnömet, és hiszem, hogy te Isten vagy, a Megváltóm. Uramként fogadlak be az életembe. Ma életem minden részét átadom neked. Követni akarlak téged, és azt tenni, amit te mondasz nekem, hogy tegyek.”

„Jézusom, hálás vagyok a szeretetedért és az áldozatodért, amely lehetővé teszi számomra, hogy csatlakozzak hozzád a mennyben. Tudom, hogy nem érdemlem meg. És köszönöm, hogy nem kell keresnem vagy dolgoznom az üdvösségemért, mert tudom, hogy az lehetetlen. Életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy téged szolgáljak önmagam helyett. Alázattal elkötelezem az életem neked, és kérlek, ments meg, és fogadj be a családodba! Jézus nevében imádkozom. Ámen!”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.06.23.)

(NLT: A bibliaidézet szövege az angol New Living Translation fordításból származik.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása