Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Isten veled van, még akkor is, amikor távolinak tűnik

2022. január 16. 03:00 - csmsdvd

tavcso.jpg

„Ha kelet felé megyek, nincs ott. Ha nyugat felé megyek, nem találom. Északon nem látom, el van takarva. Nézek dél fele, el van rejtezve. Viszont ő tudja, milyen úton járok. És amikor megvizsgál, tiszta arannyá változom.” (Jób 23,8-10 NLT)

Isten ígérete folyamatos: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.” (Zsid 13,5 GNT)

Mindemellett Isten nem ígéri, hogy jelenlétét mindig fogod érezni. Sőt, tulajdonképpen Isten el is ismeri, hogy néha elrejti arcát (lásd Ézs 45,15).

Van olyan, amikor úgy tűnik Isten nincs jelen cselekedeteivel életedben.

Ezek az időszakok természetes velejárói az Istennel való baráti kapcsolatod vizsgálatának és érlelődésének. Minden keresztyén legalább egyszer életében átmegy ezen. Ez fájdalmas és elbizonytalanító, viszont létfontosságú a hited fejlődésében.

Ennek a tudásnak az ismerete adott Jóbnak reményt, amikor nem érezte Isten jelenlétét. „Ha kelet felé megyek, nincs ott. Ha nyugat felé megyek, nem találom. Északon nem látom, el van takarva. Nézek dél fele, el van rejtezve. Viszont ő tudja, milyen úton járok. És amikor megvizsgál, tiszta arannyá változom.” (Jób 23,8-10 NLT)

Amikor Isten távolinak tűnik, azt érezheted, hogy haragszik rád, esetleg bűneid miatt megfedd téged. A bűn valóban kiszakít az Istennel való bensőséges közösségből.

Istent Szentlelkét elszomorítja, és a vele való közösségedet leapasztja az engedetlenség, a másokkal való konfliktus, a túlterhelés, a világnak való megfelelés és más bűnök (lásd Zsolt 51, Ef 4,29-30; 1Thessz 5,19; Jer 2,32; 1Kor 8,12; Jak 4,4).

Azonban legtöbbször az elhagyatottság, vagy az eltávolodás érzése nem kapcsolódik bűnhöz. Ez a hitünk megmérettetése, amit minden hívőnek meg kell tapasztalnia. Akkor is szereted-e, bízol-e benne, engedelmeskedsz-e, dicsőíted-e Istent, amikor egyáltalán nem érzed jelenlétét, vagy látványos megnyilvánulását életedben?

A leggyakoribb hiba, amit a mai keresztyének a dicsőítésben elkövetnek, hogy tapasztalásra vágynak, és nem Istent keresik. Egy érzést keresnek, és ha azt az érzést megélik, akkor abból arra következtetnek, hogy megtörtént a dicsőítés.

Viszont Isten gyakran eltávolítja az érzéseket, hogy ne függj tőlük. E helyett, mélyebb kapcsolatba szeretne kerülni veled.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, Isten miért teszteli hitedet? Mit akar ezzel elérni az életedben?
 • Amikor megéled, hogy nem érzed Isten jelenlétét, mit gondolsz, ezt Isten hogyan használja hited erősítésére?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.01.09.)

Szólj hozzá!

Bízz Istenben, hogy megtartja az ígéreteit!

2022. január 15. 03:00 - Lencsés Tamás

„Nem tértem el ajkai parancsaitól, jobban becsültem szájának szavait, mint a mindennapi kenyeremet.” (Jób 23,12 NIV fordítás)

Tudod, hogy a reménytelenséged beismerése Istennek egy hitvallás is lehet? Istenben bízva, de ugyanakkor kétségbeesést is érezve Dávid ezt írta: „Hittem, ezért azt mondtam: »Teljesen tönkrementem.«” (Zsolt 116,10 NCV fordítás)

Ez valóban ellentmondásosan hangzik, hogy bízom Istenben, de elveszve érzem magam. Dávid őszintesége valójában mély hitről árulkodik. Először is hitt Istenben. Másodszor, hitt abban, hogy Isten meghallgatja imáját. Harmadsorban pedig hitt abban, hogy Isten eltűri, hogy kimondja azt, amit érez, és mégis szereti őt.

Függetlenül a körülményektől és attól, hogy mit érzel, támaszkodj Isten változatlan jellemére! Emlékeztesd magad arra, amit örökké igaznak ismersz Istenről: ő jó; szeret téged; veled van; tudja, min mész keresztül; törődik veled, és jó terve van az életedre! A néhai Raymond Edman, aki a Wheaton College elnöke volt, egyszer azt mondta: „Ha sötétben vagy, soha ne kételkedj abban, amit Isten a fényben mondott neked!”

Amikor Jób élete összeomlott, és Isten hallgatott, Jób mégis talált okot arra, hogy dicsérje Istent. Te is dicsérheted Istent ugyanezekért az okokért:

 • Ő jó és szerető. (Jób 10,12)
 • Ő mindenható. (Jób 42,2; 37,5.23)
 • Ő észreveszi életed minden részletét. (Jób 23,10; 31,4)
 • Ő irányít. (Jób 34,13)
 • Neki terve van az életeddel. (Jób 23,14)
 • Ő meg fog téged menteni. (Jób 19,25)

A lelki kiszáradás idején támaszkodj türelmesen Isten ígéreteire az érzelmeid helyett. Ismerd fel, hogy ő az érettség mélyebb szintjére visz, mert az érzelmeken alapuló baráti kapcsolat sekélyes.

Ne hagyjátok tehát, hogy problémák miatt aggódjatok! A te körülményeid nem tudják megváltoztatni Isten jellemét. Isten kegyelme mindennek ellenére teljesen jelen van. Mindennek ellenére érted van, még akkor is, ha te azt nem érzed. Jóbnál, amikor hiányoztak a hitét megerősítő körülmények, ő akkor is kitartott Isten Igéje mellett. Azt mondta: „Nem tértem el ajkai parancsaitól, jobban becsültem szájának szavait, mint a mindennapi kenyeremet.” (Jób 23,12 NIV fordítás)

Ez, az Isten Igéjébe vetett bizalom késztette Jóbot arra, hogy hűséges maradjon, még akkor is, amikor életében semminek nem volt értelme. Hite erős maradt a fájdalom közepette is, Isten emiatt megbecsülte és meggyógyította Jóbot.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mikor volt olyan, hogy úgy döntöttél, bízol Istenben még akkor is, ha érzéseid vagy körülményeid azt mondták, hogy ne tedd? Milyen volt az a tapasztalat?
 • Nézd meg a mai áhítatban található listát, hogy miért döntött Jób úgy, hogy bízik Istenben! Ezek közül az okok közül melyikhez kell ma ragaszkodnod? Miért?
 • Akár a lelki kiszáradás, akár a bőség időszakában vagy, készíts egy listát mindazokról a dolgokról, amelyekről tudod, hogy igazak Istenről! Tartsd ott, ahol szem előtt van, és ahol többször is ki tudod egészíteni!

Bízol Isten ígéretében, hogy Jézus Krisztus által megváltást nyerhetsz?

Ha készen állsz arra, hogy elkötelezd életed Jézusnak, akkor imádkozd el ezt az imát:

„Uram, megígérted, hogy ha hiszek benned, akkor minden, amit valaha is rosszul tettem, megbocsátást nyer, megtanulom életem célját, és egy napon befogadsz a mennyei örök otthonodba.

Megvallom bűneimet, és befogadlak téged életembe, mint Uramat és Megváltómat. Megígérted, hogy ha megvallom bűneimet és bízom benned, megváltasz. Bízom benned, amikor azt mondod, hogy az üdvösség kegyelemből van hit által, és nem bármi által, amit én teszek. Ma életem minden részét átadom a te irányításodnak.

Hálás vagyok feltétel nélküli szeretettedért. Életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy szeresselek és szolgáljalak téged, ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Átadom neked életemet, és arra kérlek, hogy válts meg, és fogadj be a családodba. Jézus nevében. Ámen.”

Ha most ezt végigimádkoztad, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem (angolul) a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem! Szeretnék neked néhány ingyenes anyagot küldeni, amelyek segítenek elindulni Jézussal.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.01.08.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Az árnyék völgyében nézz Isten fényére!

2022. január 14. 03:00 - Mapetso

shadows.jpg

„Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, ezek vigasztalnak engem. (Zsolt 23,4 ESV fordítás)

A veszteség gyakori stresszforrás. Elveszítheted állásod, egészséged, pénzed, hírneved vagy szeretteidet. De még a legnagyobb veszteség idején sem tudod elveszíteni Isten jelenlétét.

Amikor az emberek veszteségen mennek keresztül, gyakran két gyakori reakciót látunk tőlük: gyászt vagy félelmet. A gyász jó. A gyász az a mód, amivel átvészeled az élet nagy változásait. Valójában, ha nem gyászolsz, megrekedsz!

A félelem viszont rossz dolog. A Biblia egyszer sem mondja: „Ne szomorkodj!”, „Ne gyászolj!”, „Ne könnyezz!” vagy „Ne sírj!” Azt viszont mondja, hogy „Ne félj!” És ezt 365-ször mondja! A gyász nem bénít meg, de a félelem igen.

Dávid ezt mondja a 23. zsoltár 4. versében: „Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, ezek vigasztalnak engem.” (ESV)

A pásztorok mindig hordtak magukkal pásztorbotot, meg pálcát, hogy megvédjék juhaikat. Dávid ugyanígy bízott abban, hogy Istennek vannak eszközei, hogy megvédje őt – még a legsötétebb völgyekben is.

Talán életedben most az árnyék völgyében haladsz. Talán a halál árnyékának völgyében vagy. Esteleg az adósság, a konfliktusok, a depresszió vagy a csüggedés árnyának völgyében.

Az árnyak ijesztőek. Emlékszel, amikor gyerekként féltél az árnyéktól? Megtanultam néhány dolgot az árnyékokról.

Először is: nem árthatnak neked.

Másodszor: az árnyékok mindig nagyobbak, mint a forrásuk.

És még egy jó hír: nincs árnyék fény nélkül. Tehát az árnyék völgyén való átjutás kulcsa, hogy hátat fordítasz az árnyéknak, és a fényre nézel. Amíg a fényen tartod a szemed – Jézuson, a világ világosságán –, az árnyék nem fog megijeszteni.

Így átjutsz a halál árnyékának völgyén. Így csökkentheted a stresszt. Bízz Istenben a halál árnyékának völgyében – akárcsak Dávid, aki így imádkozott: „Amikor kész vagyok feladni, ő tudja, mit kell tennem.” (Zsolt 142,3 GNT)

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen árnyakkal nézel szembe mostanában? Mi teszi őket olyan ijesztővé számodra?
 • Hogyan láttad, hogy Isten az ő „vesszőjét” és „botját” használta, hogy megóvjon téged a múltad árnyaitól?
 • Hogyan tudod megtenni a gyakorlatban is, hogy a nehéz időkben a fényt nézed az árnyék helyett?

Bíztál-e eddig Isten üdvösségi ígéretében?

Ha készen állsz arra, hogy elkötelezd az életed Jézusnak, akkor imádkozd el ezt az imát:

„Kedves Jézusom, megígérted, hogy ha hiszek benned, minden rossz, amit valaha tettem, megbocsátásra kerül, megismerem életem célját, és egy napon örökkévaló mennyei otthonodba fogadsz.

Megvallom bűneimet, és Uramként, megváltómként befogadlak életembe. Ma életem minden részét átadom neked. Követni akarlak, és azt tenni, amit mondasz.

Jézusom, hálás vagyok a szeretetedért és az áldozatodért, amely lehetővé teszi, hogy csatlakozzak hozzád a mennyben. Tudom, hogy nem érdemlem meg. És köszönöm, hogy nem kell kiérdemelnem üdvösségemet vagy megdolgoznom érte, mert tudom, hogy ez lehetetlen. Életem hátralévő részét arra akarom fordítani, hogy téged szolgáljalak, ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Alázatosan neked ajánlom az életem, és arra kérlek, ments meg, fogadj be családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha most ezt végigimádkoztad, hogy elfogadd Jézust, kérem, írj nekem (angolul) a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem! Szeretnék neked néhány ingyenes anyagot küldeni, amelyek segítenek elindulni az utadon Jézussal.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.01.07.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Isten neked teremtette a vasárnapot

2022. január 13. 03:00 - gerbeaud

„Hat napon át dolgozz, de a hetedik napon pihenj meg, még szántáskor és aratáskor is pihenj!” (2Móz 34,21)

A Biblia tele van utasításokkal a pihenéssel és a kikapcsolódással kapcsolatban. Valójában a pihenés és a kikapcsolódás annyira fontos, hogy Isten különleges nevet ad nekik: „a nyugalom napja” – sabbath (szombat) –, amit mi vasárnap tartunk meg, és többnyire „Úr napjának” fordítunk. Sőt ezt a napot, a nyugalom napját, Isten bele is írta a Tízparancsolatba: „Az Úr napját szenteld meg!” – a „Ne paráználkodj” és „Ne ölj” elé. Isten azt mondja, hogy minden hét hetedik napján tarts szabadnapot! Ezért ennyire fontos a nyugalom napja, az Úr napja, a vasárnap az életedben.

Jézus azt mondta Márk 2,27-ben: „A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért.” Más szóval, Isten gondolata, hogy hetente végy ki egy szabadnapot pihenésre, kikapcsolódásra, dicsőítésre és feltöltődésre. Ez a te érdekedet szolgálja azért, hogy ne égj ki.

Azonban modern társadalmunkban sokan nem tartják meg ezt a pihenőnapot. Még akkor is dolgoznak. Sok ember az istentisztelet után hazamegy, és azonnal leül dolgozni, hogy befejezze mindazt, amit a munkahét során nem végzett el. Ez így nem a nyugalom napja, nem az Úr napja!

Mit jelent hát a nyugalom napja: „Hat napon át dolgozz, de a hetedik napon pihenj meg, még szántáskor és aratáskor is pihenj!” (2Móz 34,21)

Isten még a legsűrűbb munkaidőszakban is azt akarja, hogy pihenj egy napot hetente. Lehet, hogy könyvelő vagy, de még az adóbevallás időszakában is ki kell végy hetente egy szabadnapot. Dolgozhatsz a kiskereskedelemben, de a karácsonyi szezonban is ki kell venned heti egy napot. Még a gazdálkodónak is ki kell vennie a szabadnapot a betakarítási vagy ültetési időszakban. 

Mit kell tenned vasárnap?

 • Pihentesd a testedet! Néha a legspirituálisabb dolog, amit tehetsz, az az, hogy szundítasz egy jót.
 • Élesítsd újra a lelkedet! Tölts időt dicsőítéssel!
 • Töltsd fel az érzelmeidet! Csinálj valamit, ami feltölt és erőt ad, például űzz egy hobbit vagy sportolj!

Nem az a legfontosabb, hogy melyik nap a pihenőnapod. Az viszont számít, hogy engedelmes vagy-e. Lehet, hogy nem pihensz, amikor a házastársad vagy a főnököd mondja. De pihenned kell, amikor Isten parancsolja – ő mindig tudja, mi a legjobb neked.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen különbséget jelent a hetedben, ha tartasz egy napot a pihenésre, az újraélesítésre és a feltöltődésre?
 • Milyen tevékenységek vagy kötelezettségek akadályoznak meg abban, hogy szabadnapot tarts?
 • Hogyan változtathatod meg a vasárnapodat úgy, hogy a pihenéseddel is dicsérd Istent?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.01.06.)

Szólj hozzá!

Jézus azt akarja, hogy oszd meg a terheidet

2022. január 12. 03:00 - gabormel

my-yoke-is-easy-1024x819.jpg

„Gyertek hozzám mindnyájan, akik fáradoztok és terhet hordoztok, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást fogtok találni lelketeknek. Mert az én igám kényelmes, és az én terhem könnyű.” (Mt 11,28–30 RSV)

Nem tudom, hogy milyen terhet cipelsz, és hogy mi nehezedik rád. Azonban tudom a választ a problémáidra.

Jézus azt mondja: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik fáradoztok és terhet hordoztok, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást fogtok találni lelketek. Az én igám kényelmes, és az én terhem könnyű.” (Mt 11,28–30 RSV)

Sok év telt el, mire megértettem, mire gondolt Jézus, mikor ezt mondta: „Vegyétek magatokra az én igámat!” Ez elgondolkodtatott. „Uram, akarsz még adni valamit, amivel foglalkoznom kell? A terhem már így is elég nehéz! Nem hiányzik, hogy magamra vegyem a problémáidat!”

Aztán megtanultam, hogy az iga két ívelt fa, és két szarvasmarha fölé helyezik, hogy kocsit húzhassanak.

Az iga értékét az adja, hogy felére csökkenti a terhelést. Iga nélkül az ökörnek egyedül kell húznia a teljes terhet. De ha az ökröt egy másikkal igába kötöd, akkor a két állat együtt húzza, felére csökkentve a teher súlyát.

Tehát, amikor Jézus azt mondja neked, hogy vedd fel az ő igáját, nem azt mondja, hogy a problémáit átadja neked. Jézusnak nincsenek problémái! Azt mondja, hogy meg fogja osztani a problémáidat, és a terhedet. Magára fogja venni a stresszedet, és viseli veled.

Hűha!

Jézus három jelentős igét használ a Szentírásban: gyere, tanulj és vedd! Mintha Jézus azt mondta volna: „Gyere, alkossunk egy csapatot, így megtanulhatod, hogyan csinálom! Vegyünk fel egy könnyebb terhet, amely csökkenti a stresszed és könnyebben kezelhetővé teszi a problémáidat.”

Amikor Krisztussal húzod az igát, együtt mozogsz vele. Ugyanabba az irányba, és azonos sebességgel. A helyes irányba és a helyes sebességgel haladsz. És könnyebb teherrel mozogsz.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért nehéz néha segítséget elfogadni valakitől, aki azt akarja, hogy megoszd vele a terhedet, és könnyebbé tegye számodra – még akkor is, ha az a valaki Jézus?
 • Gondolj egy keresztény emberre, aki nehéz terhet cipel! Mi az a gyakorlati módszer, amivel bátoríthatod őt, hogy engedje, hogy Jézus megossza vele azt a terhet?
 • Jézus már mindent tud a stresszedről. Készen állsz, hogy felvedd az igáját? Ha nem, mi tart vissza?

Bízol Isten üdvözülésre vonatkozó ígéretében?

Ha készen állsz arra, hogy Jézusnak szenteld az életed, akkor így imádkozz:

„Drága Jézusom! Megígérted, hogy ha hiszek benned, mindent megbocsátasz, amit valaha rosszul tettem, megismerem életem célját, és egy nap befogadsz majd örök mennyei otthonodba.

Megvallom bűneimet, és Uramként, Megváltómként fogadlak be az életembe. A mai napon életem minden részét átadom neked. Követni akarlak, és azt tenni, amit mondasz.

Jézusom! Hálás vagyok a szeretetedért és az áldozatodért, amely lehetővé tette, hogy veled lehessek a mennyben. Tudom, hogy nem érdemlem meg. És köszönöm, hogy nem kell elnyernem vagy megdolgoznom az üdvösségemért, mert tudom, hogy ez lehetetlen. Életem hátralévő részét arra akarom fordítani, hogy önmagam helyett téged szolgáljalak. Alázatosan rád bízom az életemet, és arra kérlek, ments meg, és fogadj be engem családod tagjai közé! Jézus nevében kérlek. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.01.05.)

(RSV: A szerző által választott angol Revised Standar Version bibliafordítás rövidítése.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása