Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Egyszerű út a Biblia megnyitásához

2023. június 25. 03:00 - daniella_89

bigstock-proverbs-verse-66115927-e1426490712220.jpeg

"A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon." (Kol 3,16a)

Ahhoz, hogy olyan formában tanulmányozd a Bibliát, ami megváltoztatja az életed, nincs szükséged kommentárokra vagy bibliatanulmányozó szoftverre. Valójában, ha egy lakatlan szigetre vetődnél mindössze egy Bibliával, egyszerűen használhatnád azt a módszert, amiről ebben az áhítatban fogsz tanulni.

Tegnap arról beszéltem, mennyire fontos, hogy meditálj Isten igéjén. Itt egy módszer, amit használhatsz arra, hogy meditálj Isten Igéjén olyan módon, ami tetszik Istennek. "Hangsúlyozó bibliai meditálásnak" hívom. Ez egy egyszerű módszer az Igén való meditálásra - és abból minden csepp szellemi táplálék kinyerésére.

Kezdd egy igeverssel és olvasd el újra és újra. Minden alkalommal hangsúlyozz más szót.  Ahányszor hangsúlyozod a különböző szavakat, mindig más nézőpontot fogsz meglátni!

Vegyük például a kolossébeliekhez írt levél 3. fejezete 16. versének első felét. Az igevers azt mondja, "Hagyjátok, hogy Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon." (NLT fordítás).

Mikor először olvasod az igeverset, hangsúlyozd a "hagyjátok" szót. "Hagyni" azt jelenti, hogy "engedélyt adni". El kell döntenünk, hogy hagyjuk Isten szavát gazdagon lakozni a bensőnkben.

Aztán olvasd el az igeverset még egyszer, és hangsúlyozd a "beszéde" szót. "Hagyjátok, hogy Krisztus beszéde gazdagon lakjék bennetek." Ez azt jelenti, hogy Isten szavát kell az elmémbe juttatnom.

Aztán hangsúlyozd a harmadik legfontosabb szavát az igeversnek: "Krisztus". Nem amellett kell időznöd, amit pár filozófus, guru vagy beszélgetőműsor házigazdája mond. Krisztus szavai mellett kell időznöd! 

Ezután hangsúlyozd a "lakjék" szót. Ne csak elsiessük a bibliatanulmányozást, hogy aztán folytathassuk a napunkat. Az, hogy Krisztus beszédét hagyod magadban lakni, azt takarja, hogy hagyod meggyökerezni magadban.

Ezután állj meg és hangsúlyozd a "bennetek" szót. (Megjegyzés: az eredeti angol áhítatban az 'in' szót említik ennél a résznél.) Isten igéje nem fogja megváltoztatni az életed, amíg nem engeded be az életedbe.

Aztán ismét koncentrálj arra a részre, hogy "bennetek". (Megjegyzés: az eredeti angol áhítatban a 'you' szót említik ennél a résznél.) A Biblia nem csak a lelkészed vagy egy teológus hallgató számára Isten szava; számodra is az! A Biblia útmutatás minden egyes hívő ember számára.

Végül hangsúlyozd a "gazdagon" szót. Isten nem egy szegényes pótszernek szánja az ő szavát az életedben. Azt akarja, hogy szépséget teremtsen!

Látod, hány nagyszerű drágakövet fedeztél fel ebben a szakaszban csupán azzal, hogy egyszerre egy szóra összpontosítottál? Nem volt szükséged teológiai diplomára vagy segédeszközök hatalmas tárházára. Te magad bárhol, bármikor képes vagy megtenni!


Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez: 

 • Hogyan tükrözi, vagy tükrözhetné az életed Isten szavának gazdagságát, és az Ő kegyelmét?
 • Miért fontos használni - vagy legalábbis kipróbálni különböző bibliatanulmányozási módszereket?
 • Válassz egy igeverset a Bibliából, és használd arra, hogy gyakorold a "hangsúlyozó bibliai meditálás" módszerét! Írd le, mit tanultál úgy, hogy ezt a módszert alkalmaztad!


*(Daily Hope by Rick Warren,  2023.06.18. ford.: kohutnemetmarti, daniella_89)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Mit tanítanak nekünk a tehenek az elmélkedésről?

2023. június 24. 03:00 - Szíj Melinda

cows-7019167_1280.jpg„Ez a törvénykönyv legyen mindig az ajkaidon, elmélkedj róla éjjel és nappal, és ügyelj arra, hogy megtartsd mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor virágzó és sikeres leszel.” (Józs 1,8 NIV fordítás)

Emlékszem, amikor kiváló prédikációkat és mélyen szántó bibliatanításokat hallgattam, egyre azon tűnődtem, vajon hogyan talált rá az igehirdető az igazság megannyi remekbe szabott morzsájára Isten Igéjében. Ezért is írtam meg az első könyvemet több mint 40 évvel ezelőtt, hogy segítsek a magamfajta embereknek. A Rick Warren bibliatanulmányozási módszerei c. könyv a bibliatanulmányozás 12 módszerét öleli fel 3 fejezetben, többek között például az összefoglaló módszert, az aktuális téma szerinti módszert és az igeversről igeversre módszert.

Az egyik kedvencem az áhítatos bibliatanulmányozási módszer, amelyet ha egyetlen szóval kellene jellemeznem, azt mondanám  „meditálás”. Sokak számára - akik a keleti illetve a New Age vallásokhoz kötik - a „meditál” szó pejoratív kicsengésű. Amikor keresztények a meditációra gondolnak, törökülésben ülő embereket látnak maguk előtt, amint a köldöküket takaró gyolcsot szemlélik.

Ez lehet keleti vagy buddhista meditáció, de semmi esetre sem keresztény elmélkedés. A Biblia 29 alkalommal említi a „meditál” (elmélkedik) kifejezést a „New International Version” (NIV) fordításban, hogy szemléltesse egy hívő életét. Isten egyértelmű akarata, hogy elmélkedjünk.

Megígéri nekünk, hogy ha elmélkedünk a Szentíráson, áldása nem marad el. Józsué könyvének 1. részében a 8. versben ezt olvassuk: „Ez a törvénykönyv legyen mindig az ajkaidon, elmélkedj róla éjjel és nappal, és ügyelj arra, hogy megtartsd mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor virágzó és sikeres leszel” (NIV fordítás).

Mi módon teheted ezt? Keress rokon értelmű szót az elmélkedés kifejezésre, és rábukkansz majd a „kérődzés” szóra mint szinonimára. Valószínűleg nem ismered ezt a szót, hacsak nem vagy mezőgazdász. Kérődzésen azt értjük, ahogyan a tehén „rágódik” a táplálékán amikor ismétlődő jelleggel forgatja azt a szájában.

Íme, ahogy ez működik: a tehenek lelegelik a füvet, megrágják, majd onnan a táplálék a gyomrukba jut. Ott a gyomorban aztán emésztődik tovább és magába szív minden ott található savat és vegyületet. Azután egy idő múlva ez a félig megemésztett táplálék újra visszakerül a tehén szájába és az állat újra megrágja azt egy kis friss fűvel együtt.  Ez a folyamat ismétlődik újra és újra, és a tehén így minden gramm táplálékot kinyer a fűből.

A bibliai elmélkedés is valami ehhez hasonló, csak éppen ez a gondolatok emésztésének a folyamata. Isten azt akarja, hogy a lelki-szellemi tápláléknak minden grammját magunkhoz vegyük az Igéjéből. Azt akarja, hogy rágódjunk rajta, emésszük meg, és aztán rágódjunk rajta tovább.

Tégy egy próbát ma! Ne csak olvasd Isten Igéjét, hanem szánj rá időt, hogy rágódsz rajta; meditálsz rajta.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Van egy megszokott helye, ideje és folyamata annak, amikor Istennel időt töltesz? Hogyan tud az elmélkedés javítani az Istennel töltött csendes időd minőségén?
 • Mit jelent számodra „virágzónak” és „sikeresnek” lenni, ahogy Józsué könyvében olvashattuk? Mit gondolsz, Isten szerint mivel egyenlő a siker?
 • A Szentírás mely részén fogsz ma elmélkedni?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.06.17.)

Szólj hozzá!

Isten azt akarja, hogy a hited viselkedéssé váljon

2023. június 23. 03:00 - papk

 cross-g5f67c6b47_640.jpg

A teljes Szentírás Istentől ihletett, és arra szolgál, hogy megtanítson minket arra, mi az igazság, és hogy rávilágítson arra, mi a rossz az életünkben. Helyreigazít bennünket, ha tévedünk, és megtanít arra, hogy azt tegyük, ami helyes. Isten arra használja, hogy felkészítse és felvértezze népét minden jó cselekedetre."

(2 Tim 3,16-17 NLT)

Egyszer megkérdezték tőlem, hogy melyik a legjobb bibliafordítás. A válaszom: amikor lefordítod az életedre. Erről szól a bibliatanulmányozás. Ha nem fordítod le Isten Igéjét az életedre, akkor nem úgy tanulmányozod a Bibliát, ahogyan Isten akarta.

Isten azért adta nekünk a Bibliát, hogy átalakítson minket, nem pedig egyszerűen csak tájékoztasson minket. Nagyobb szívet kell adnia nekünk, nem pedig nagyobb fejet. Jakab könyvében ezt olvassuk: "Ne csak hallgassátok az igét, és így ne tévesszétek meg magatokat. Tegyétek, amit mond" (Jak 1,22 NIV).

Más szóval, Isten azt akarja, hogy a hited viselkedéssé váljon.

Isten a 2 Timóteus 3,16-17-ben még egyértelműbbé teszi a Bibliával kapcsolatos célját: "A teljes Szentírás Istentől ihletett, és arra szolgál, hogy megtanítson minket arra, mi az igaz, és rávilágítson arra, mi a helytelen az életünkben. Helyreigazít bennünket, ha tévedünk, és megtanít arra, hogy azt tegyük, ami helyes. Isten arra használja, hogy felkészítse és felvértezze népét minden jó cselekedetre" (NLT fordítás).

A Biblia célja több annál, hogy megmutassa nekünk, mi a rossz az életünkben, vagy hogyan kellene élnünk. Isten azért adta nekünk az Igét, hogy gyökeresen átalakítsa az életünket.

A Biblia különböző módon írja le önmagát. Például kalapácsnak, kardnak és szikének nevezi magát. Ezek mind olyan eszközök, amelyeket arra terveztek, hogy radikális változásokat idézzenek elő. Isten szándéka, hogy a Biblia gyökeresen megváltoztassa az életedet.

A Biblia úgy is leírja Isten igazságát, mint a tejet, a vizet, a kenyeret és a húst. Mi a közös ezekben a dolgokban? Ha nem eszel vagy iszol rendszeresen, akkor meg fogsz halni. Ugyanígy a Biblia nélkül nem szabadna élni. A Biblia nélkülözhetetlen az életünkhöz, mert életet ad nekünk.

A Bibliát "Isten Igéjének" nevezzük, de a Biblia beszél Jézusról is, mint Isten Igéjéről. A János 1,14 szerint: "Így lett az Ige emberré, és közöttünk lakott. Tele volt kimeríthetetlen szeretettel és hűséggel. És mi láttuk az ő dicsőségét, az Atya egyszülött Fiának dicsőségét" (NLT fordítás). Isten az élő Igét, Jézust adta neked, hogy a te hited szerzője és befejezője legyen. És ő adta neked az írott Igét, a Bibliát, hogy felkészítsen téged a hited megélésére.

A Biblia ma is átformálhatja az életedet - de ki kell nyitnod és el kell kezdened olvasni!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:  

 • Bárki elolvashatja a Bibliát, de nem mindenki élete fog átalakulni, ha ezt megteszi. Mi a különbség?
 • Lényegesnek tartod-e Isten Igéjét az életedben? Miért vagy miért nem?
 • Jézus az Isten Igéje. Hogyan kapcsolódik össze a bibliatanulmányozás és a Jézussal való bensőséges kapcsolat?

Követed-e ma Jézust?

Isten jóságát Fián, Jézus Krisztuson keresztül bizonyította be. A Biblia azt mondja: "Mert Isten így szerette a világot: Egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (János 3,16 CSB).

Készen állsz arra, hogy bízz Istenben, hogy beteljesíti az örök élet ígéretét? Ha igen, imádkozzuk el ezt az egyszerű imát: "Kedves Istenem! Hiszem, hogy Jézus Krisztus a Te Fiad. Megvallom, hogy vétkes vagyok, és bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus meghalt, hogy elvegye bűneimet, és hogy feltámasztottad őt az életre. Szeretnék Jézusban mint Megváltómban bízni, és a mai naptól kezdve őt követni, mint Uramat. Vezesd életemet, és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem egy e-mailt (angolul) a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.06.16.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

A Bibliaolvasás szokásának kialakítása négy lépésben

2023. június 22. 03:00 - BlaZsu


bible2_1.jpg

„Ha megmaradtok az én igémben, valóban az én tanítványaim vagytok .” (Ján 8,31 NASB fordítás)

Ha Jézus követője vagy, akkor valószínűleg már elhatároztad, hogy rendszeresen olvasod a Bibliát. Talán azt vállaltad, hogy egy héten keresztül minden nap olvasod, talán azt is, hogy egy hónapig. Ezt nagyon jól tetted, kezdetnek nem rossz, de ne állj meg itt!

Jézus azt mondta: „Ha megmaradtok az én igémben, valóban az én tanítványaim vagytok.” (Ján 8,31, NASB) Az tesz téged tanítvánnyá, ha elkötelezed magad amellett, hogy tanulsz Jézustól és Isten Igéjéből. Mi a folytatás?

Hogyan maradhatsz hosszú távon kapcsolatban Jézussal a Biblián keresztül?

 1. Hozd meg a döntést, hogy olvasni fogod a Bibliát! Határozd el most! Ne várj a mainál jobb alkalomra, amikor majd Isten Igéjét az életed rendszeres részévé teszed! Döntsd el még ma!
 2. Avass be másokat, jelentsd be ezt a szándékodat! Legyél számonkérhető! Ha titokban tartod Isten iránti elkötelezettségedet, könnyebben feladod.
 3. Légy kitartó! Ne engedd, hogy bármi eltérítsen az elhatározásodtól! Légy eltökélt, hogy ezt állandó szokássá teszed, különösen az első hónapokban. Ha kihagysz napokat, sokkal nehezebb lesz folytatni Isten igéjének tanulmányozását.
 4. Kérj segítséget! Keress magad mellé lelki társat, aki támogat és bátorít. Ez az a valaki olyan legyen, akivel megoszthatod, amit a Bibliatanulmányozás közben tanulsz. Ez lehet egy keresztény testvéred, egy barátod vagy egy családtagod. A Biblia azt mondja: „Két ember jobban boldogul, mint egy, mert hozzásegítik egymást a sikerhez." (Pré 4,9 NLT fordítás).

Az Istennel való időtöltésnek életre szóló szokásnak kell lennie, nem pedig múló fellángolásnak. Kutatások szerint körülbelül hat hétig kell valamit folyamatosan csinálni ahhoz, hogy szokássá váljon. Tedd Isten Igéjét az életed részévé most, és legyen szokásod ez egész hátralevő életedben!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen döntést hozol ma, hogy Isten Igéjének olvasása szokásoddá váljon hosszú távon?
 • Kinek fogod elmondani, hogy milyen döntést hoztál, és ki fogja számon kérni rajtad?
 • Határozd meg a leginkább zavaró tényezőket, amelyekkel várhatóan szembesülni fogsz, amikor elhatározod, hogy minden nap foglalkozol Isten Igéjével. Milyen változtatásokat tudsz tenni az életedben, hogy minimalizáld vagy megszüntesd ezeket a zavaró tényezőket?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.06.15.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Isten Igéje kibontakoztatja a képességeidet

2023. június 21. 03:00 - R.K.A.

„Akkor vagytok igazán a tanítványaim, ha hűek maradtok tanításaimhoz. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.” János 8:31-32 (NTL fordítás)

2023_06_14_kep.jpg

Nem tudjuk teljes mértékben felmérni a bennünk rejlő lehetőségeket - csak a Teremtőnk képes erre. Csak Isten - aki téged teremtett - ismeri mindazt, amire képes vagy. A szüleid, a házastársad, a barátaid és a főnököd csak egy kis részét látják a benned rejlő lehetőségeknek.

Egyedül Isten tudja, hogy mire vagy igazán képes.

A legtöbb ember mások elismeréséért él. Minden idejét azzal tölti, hogy azon aggódik, mit gondolnak róla mások. Korlátozza az életünket, ha folyton azt a magnószalagot játsszuk újra a fejünkben, amelyen mások - még ha akaratukon kívül is - hazudtak nekünk. Amikor azt mondták, hogy nem vagyunk képesek valamire, vagy hogy nem vagyunk elég jók.

Te is újból és újból lejátszod ezeket a szalagokat a fejedben? De ezek hazugságok! Azoknak, akik ezeket állították rólad, fogalmuk sincs a benned rejlő lehetőségekről.

Ahhoz, hogy megismerd a valódi képességeidet, beszélned kell a Teremtőddel. Csak ő tudja, hogy mit képes megvalósítani az életed által. És csak ő tudja felszabadítani a lehetőségeidet. Hogyan teszi ezt?

Jézus azt mondja a János 8:31-32-ben: Akkor vagytok igazán a tanítványaim, ha hűek maradtok tanításaimhoz. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.” (NLT fordítás).

Isten Igéje felszabadítja mindazt, amire és amivé teremtve lettél. Általa olyan dolgokra leszel képes, amiket soha nem gondoltál volna lehetségesnek.

Hogyan tapasztalhatod meg mindezt?

Először is, ismerd meg Isten Igéjét. Isten nem fogja felszabadítani a lehetőségeidet, amíg valóban ki nem nyitod a Bibliát és nem tanulmányozod azt. Nem fog csak úgy beléd szivárogni. Azzal kell kezdened, hogy tanulmányozod, amit a Biblia mond.

Másodszor, fogadd el Isten Igéjét. A Bibliának legyen az elsődleges tekintély az életedben. Lehet, hogy nem tetszik, amit olvasol, de - ha azt akarod, hogy Isten betöltse az életedet - el kell fogadnod, hogy az Ő szava a legfontosabb életed minden területén.

Harmadszor, engedelmeskedj Isten Igéjének. Nem elég csak tanulmányozni és elfogadni Isten Igéjét. Meg is kell tenned, amit a Biblia tanít. Nem azokért a bibliai tanításokért kapod az áldást, amelyeket ismersz. Azokért kapod az áldást, amelyeket meg is cselekszel.

Sokkal többre lettél teremtve, mint amit valaha is el tudsz képzelni. A Biblia azt mondja az 1 Korinthus 2:9-ben: Amit Isten elkészített az őt szerető emberek számára, az több, mint amit a szem eddig látott, vagy a fül hallott. Az még csak meg sem fordult eddig a fejünkben!” (CEV fordítás)

Nyisd ki Isten Igéjét, és készülj fel, hogy megcselekedd, amit csak Isten tud rólad elképzelni.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Nem tanulmányozod kitartóan Isten Igéjét? Mit fogsz ma tenni ez ellen?
 • Életed mely területén imádkozol Isten áldásáért? Ez az, ahol hűséges vagy hozzá ezen a területen?
 • Hogyan nyilatkoztatta ki önmagát Isten neked, amikor következetesen olvastad a Bibliát?

 

(Daily Hope by Rick Warren, 2023.06.14.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

 

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása