Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


A Biblia értelmezésének hat megbízható elve

2023. július 03. 03:00 - csmsdvd

gyj_str1.png

Azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke” (1 Kor 2,11).

A Szentírásnak vannak jó és rossz értelmezési formái. Vannak olyan értelmezési módok, amelyek mindig a Biblia helytelen magyarázatára jutnak. Vannak viszont olyanok, amelyek nagy valószínűséggel a jó irányba vezetnek.

Az alábbi hat elvre építhetsz a Biblia értelmezése során:  

Szentlélekre és hitre van szükséged, hogy értelmezd a Szentírást. A Biblia értelmetlen a hitetlenek számára. Ez Isten szerelmes levele a hívők számára. A Biblia egy lelki könyv, amit csak lelkileg lehet értelmezni. A Biblia az mondja Pál korinthusiakhoz írt első levele 2. fejezetének 11. versében: Azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke.

A Biblia saját magát magyarázza legjobban. Az Szentírás értelmezi a Szentírást. Gyakorold ezt, kereszthivatkozásokat téve a szélekre. Ha a kereszthivatkozásokat is nézed, akkor világosabban látod, mit mondott Isten az ő Igéjében, és nem csak egyféle összefüggésben.

Olvasd az Ó-szövetséget az Új-szövetséggel a fejedben és az Új-szövetséget az Ó-szövetséggel. Az Új-szövetség az Ó-szövetségben van elrejtve. Az Ó-szövetséget az Új-szövetségben lehet felfedezni.

A nehezen értelmezhető igeszakaszokat a már értelmezett kijelentett szakaszokon keresztül értelmezd.  Isten teljes Szentírásra vonatkozó tanácsaira figyelj, amikor olyan igeszakaszokkal szembesülsz, ami ellentmondásos vagy zavaró. Például amikor homályos igerészletet olvasol a keresztelésről, akkor hagyd, hogy a már világos igeszakasz vezessen a szabadításról és keresztelésről és ne fordítva.

Ne gyárts elmélet kizárólag egy történelmi eseményből. A Biblia történelmi igerészeit hagyd meg annak ami: hasznos tanulságnak. Ne gyárts elméletet hozzá. Márk evangéliumának első fejezetében Jézus hajnalban, szürkületkor felkelt, elment egy lakatlan helyre, hogy imádkozzon, de ez nem jelenti azt, hogy neked is ezt kell tenned. Amikor tantételt tanulmányozol, ezeket az igerészeket keresd. Leíró igeszakaszokat pedig, tanulságképpen olvasd.

A Szentírást sohase értelmezd saját tapasztalataid alapján. A Biblia tanulmányozását ne azért tedd, hogy a Szentírást saját szubjektív véleményed és tapasztalataid igazolására használd. Az érzések megcsalnak. Az érzelmek hazudnak. Ehelyett inkább fedezd fel Isten örökkévaló igazságát, és hagyd hogy ez határozza meg az életed. Tanulmányozd nyitott szívvel a Bibliát, vond be Istent, hogy igazítson téged az Ő akaratához.

Isten nem akar téged a sötétségben tartani a Szentírás tanulmányozása során. Ha ezeket az alapelveket követed a Biblia tanulmányozása során, akkor tudod az Igét Isten szemszögéből olvasni.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Mit gondolsz mit jelent ez: „Az Új-szövetség az Ó-szövetségben van elrejtve”?
 • Nyitott vagy arra, hogy a Szentlélek munkálkodjon az életedben? Nyitott a szíved, hogy a Szentlélek vezetni tudjon, amikor a Szentírást olvasod?
 • A hat elv közül, melyik a legfontosabb neked a mai napi Biblia tanulmányozásodban? Miért?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2023.06.26.)

Szólj hozzá!

Életed üzenetét csak te közölheted másokkal

2023. március 20. 03:00 - ReveSz

 

clear glass bulb on human palm

"Életetek a Mester szavát visszhangozza. Istenbe vetett hitetek híre megjelent. Már nem is kell mondanunk semmit - ti vagytok az üzenet!" 1 Thesszalonika 1,8 (The Message fordítás)

Tudtad, hogy Isten különleges okból helyezett a Földre? Valamit el akar mondani a világ többi részének általad. Ezt nevezik életüzenetnek.

A Biblia azt mondja Pál apostolnak a thesszalonikaiakhoz írt első levelében, az 1. fejezet 8. versében: "Életetek a Mester szavát visszhangozza. Istenbe vetett hitetek híre megjelent. Már nem is kell mondanunk semmit - ti vagytok az üzenet!" (The Message fordítás)

Bármikor, amikor azt mondod: "Isten ezt és ezt cselekszi életemben", akkor az életüzenetedet adod át. Bármikor, amikor azt mondod: "Imádkoztam ezért, és íme, ez és ez történt", életed üzenetét közvetíted. Bármikor, amikor azt mondod: "Van ez a problémám, amivel küzdök, de Isten segít nekem", akkor megosztod másokkal az életüzenetedet.

A te egyedi életüzenetedet, csak te adhatod tovább. Senki más nem teheti meg helyetted. És ha te nem mondod el a te életüzenetedet, akkor megfosztod tőle a világot.

Isten - az életüzeneted által - fel szeretne használni téged. De miért?

Azért, mert a legjobb üzenetek a személyes üzenetek. A legnagyobb hatású mondanivalókat, emberek közlik velünk. Annyira örülök, hogy a szeretet üzenetét Isten nem e-mailben közölte velünk. Személyesen jött el közénk. Az Ige testté lett. Jézus Krisztus azért jött a Földre, hogy lássuk, milyen Isten.

Istennek üzenete van a világ számára, és ahelyett, hogy az égre írta volna, általad akarja közölni, a te személyeden keresztül akarja azt megosztani.

Nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy elmond és megoszd életed üzenetét. Csak őszintének, igaznak és hitelesnek kell lenned arról, hogy "ez és ezt csinálja Isten az életemben" vagy "ezt és azt a változást Jézus Krisztus tette velem".

Ha nem mondod el életed üzenetét másoknak, akkor lehet, hogy soha nem hallanak arról, hogy mit tudna Isten tenni értük is.

A te életüzenetedet egyedül csak te tudod. Senki más nem oszthatja meg az emberekkel. Szóval, mi lesz a te életüzeneted?

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Mi tart vissza attól, hogy bátran megoszd másokkal azt a változást, ami Jézus Krisztus hatására történt életedben?
 • Kinek van szüksége a környezetedben arra, hogy hallja a remény üzenetét? Hogyan oszthatod meg velük életed üzenetét, már ezen a héten?
 • Szánj egy kis időt arra, hogy megírd az életüzenetedet, azért, hogy felkészülten tudd elmondani másoknak! Elmondhatnád azt, hogy milyen volt az életed Krisztus előtt, hogyan jutottál el a Krisztusban való hitre, és milyen most az életed Krisztus követőjeként!

*(Daily Hope by Rick Warren - 2023.03.13.)

Szólj hozzá!

Karácsonykor szánj időt arra, hogy meglásd Krisztust!

2022. december 29. 03:00 - BlaZsu

karacsonykorlasdmeg.jpg

„Az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, hanem lássátok meg, jó hírt hozok nektek, örömhírt, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lukács 2,9-11 ESV fordítás)

Nem ugyanaz ránézni valamire, vagy meglátni valamit. Amikor meglátsz valamit, azt teszed, amire az angyal utasította a pásztorokat. Karácsonykor a legtöbben rápillantanak Istenre. Ha a karácsonyi bevásárlásuk közben az üzlet hangszóróiból a „Mennyből az angyal” szól, talán ők is elkezdik dúdolni. Ha látnak egy betlehemes jelenetet, ami középen a megszületett Jézust ábrázolja, arra is odapillantanak.

A karácsonyi rohanás közepette nem csoda, hogy nem figyelünk oda a legjobb hírre a világon. Milyen jó hírt akar Isten, hogy meglássunk most karácsonykor? Azt, hogy nem véletlenül születtél! A szüleid talán nem tervezték a születésedet, de Isten igen. Isten azért teremtett, hogy szeressen téged. Ha nem akart volna szeretni, nem születtél volna meg. Akkor nem élnél és nem lélegeznél.

Az embernek a Földön eltöltött körülbelül 80 éve az örökkévalósághoz képest nagyon rövid idő. A földi élet tulajdonképpen felkészülés az örök életre. Isten azt akarja, hogy örökké élj Ővele a Mennyországban, azonban ehhez az kell, hogy már itt a Földön is élő kapcsolatban legyél vele.

Hogyan lehetsz Istennel kapcsolatban? Úgy, hogy először meglátod Őt!

Ezt az üzenetet hozta az angyal a pásztoroknak azon az első Karácsonyon: „Az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, hanem lássátok meg, jó hírt hozok nektek, örömhírt, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lukács 2,9-11 ESV fordítás)

Lássuk meg, hogy Isten lejött a Földre! Ez egy nagyszerű hír! Karácsonykor Isten emberré lett, hogy láthassuk Őt igaz valójában.

Sok mindent megtudhatsz Istenről, ha megnézed azokat a dolgokat, amiket teremtett. Vannak azonban dolgok, amiket soha nem tudnánk Istenről, ha Jézus nem született volna meg. Ha Jézus nem jött volna a Földre, nem tudhatnád, hogy Isten szeret, megbocsát és célja van az életeddel.

Ha tudni akarod, milyen Isten, nézd meg jól Jézust! Ő Isten kegyelmének megtestesítője. Lásd meg a Megváltódat! Majd tedd életed Urává.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit jelent a gyakorlatban az, hogy valaki meglátja Jézust?
 • Mi minden vonhatja el a figyelmedet karácsonykor Jézusról?
 • Hogyan teheted a karácsonyi rohanásban a legfontosabb dologgá az Istennel való kapcsolatodat?

Mától legyen Jézus az életed Ura!

Megnyitottad már a szíved Jézusnak, és elfogadtad tőle a megváltást? Ha a válaszod nem, akkor ez a karácsony a legjobb alkalom erre. Ha készen állsz arra, hogy Jézust az életed Urává tedd, mondd el ezt az imát: 

"Drága Istenem, meghallottam, hogy kopogtatsz szívem ajtaján, és ajtót szeretnék nyitni neked. Megvallom, hogy bűnös vagyok, és szükségem van a megbocsátásodra és a kegyelmedre. Köszönöm, hogy annyira szeretsz, hogy elküldted Jézust, hogy meghaljon bűneimért, és én ezáltal bocsánatot nyerhetek.
Jézus, Te megígérted, hogy aki hisz benned, nem hal meg, hanem örök élete lesz veled a mennyben. Hiszek benned, és elfogadlak Uramnak és Megváltómnak. Szívem minden zugába beengedlek, és hátralévő életemet neked szolgálva akarom tölteni! Ámen.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.12.22.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Életed üzenetét egyedül te mondhatod el

2021. január 07. 03:00 - Tomes Lívia

uzenet.jpg

„A ti életetek visszhangozza Isten szavát... a ti Istenbe vetett hitetek eljutott mindenhová. Szükségtelen is erről bármit mondanunk: ti vagytok az üzenet!” (1Thessz 1,8 The Message).

Tudtad, hogy Isten téged különleges céllal helyezett a földre? Rajtad keresztül szeretne üzenni valamit a világnak. Ezt úgy hívjuk, hogy az életed üzenete.

Az új év kezdete tökéletes alkalom arra, hogy átgondold: mi a te életed üzenete, és elhatározd, hogy megosztod azt a körülötted élő emberekkel.

A Biblia azt mondja Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 1. fejezetének 8. versében: „A ti életetek visszhangozza Isten szavát... a ti Istenbe vetett hitetek eljutott mindenhová. Szükségtelen is erről bármit mondanunk: ti vagytok az üzenet!” (The Message).

Amikor csak azt mondod: „Isten ezt teszi az életemben”, átadod életed üzenetét. Amikor azt mondod: „Imádkoztam ezért, és ez történt”, életed üzenetét adod tovább. Ha azt mondod: „Ez a problémám, amellyel küzdök, de Isten segít nekem megoldani”, akkor megosztod az életed üzenetét.

Csakis te oszthatod meg életed egyedi üzenetét. Senki más nem teheti meg helyetted. Ha nem osztod meg életed üzenetét, a világ becsap téged.

Isten téged akar használni. Miért? Mert a legjobb üzenetek a személyes üzenetek. A legerőteljesebb üzenetek emberektől érkeznek.

Nagyon örülök annak, hogy Isten meg szeretné osztani a szeretet üzenetét, nem e-mailben küldte el azt. Személyesen jött. Az Ige testté lett. Jézus Krisztus azért jött a földre, hogy megláthassuk, milyen az Isten.

Istennek van egy üzenete, amit el kell mondani a világnak. Ahelyett, hogy az égbe írná, rajtad keresztül szeretné megosztani másokkal.

Nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy megoszd életed üzenetét. Csak őszintének kell lenned: valódinak és hitelesnek. Azt mondhatod: „Nem értek mindent, de Isten ezt teszi az én életemben. Ezt a változást Jézus Krisztus tette.”

Ha nem osztod meg másokkal életed üzenetét, akkor talán soha nem hallanak arról, hogy Isten mit tehet értük is.

Mi a te életed üzenete?

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mi akadályoz abban, hogy bátran megoszd másokkal azt a változást, amit Jézus Krisztus tett az életedben?
 • Kik azok az emberek az életedben, akiknek hallaniuk kellene a reménység üzenetét ebben az új évben? Hogyan oszthatnád meg velük ezen a héten életed üzenetét részben vagy teljesen?
 • Szánj rá egy kis időt, hogy leírd életed üzenetét – azokat a dolgokat, amiket Jézus tett az életedben –, így készen állsz arra, hogy megoszd. Ennek tartalmaznia kell, milyen volt az életed Krisztus előtt, hogyan kezdtél hinni Krisztusban, és milyen az életed most Krisztus követőjeként.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.12.31.)

Szólj hozzá!

Hogyan lehetünk hálásak minden körülmény között?

2019. október 06. 03:00 - Besther

„Adjatok hálát minden körülmény között, mert ez Isten akarata számotokra Krisztus Jézusban” (1Thessz 5,18 NIV fordítás).

 

thanksgiving-4460952_960_720.png

Amerikában és Kanadában évente egyszer ünneplik a hálaadás napját. Isten viszont azt akarja, hogy szándékosan legyünk hálásak minden nap. Azt akarja, hogy fejlesszük ki ezt a lelki szokást, amely a mélyen hívő emberben tükröződik. Minél inkább megérted Isten szeretetét, annál inkább hálás leszel neki.

Mit jelent mélyen hálásnak lenni?

A Biblia azt mondja: „Adjatok hálát minden körülmény között, mert ez Isten akarata számotokra Krisztus Jézusban” (1Thessz 5,18 NIV fordítás). Ez a mély hála. Minden körülmény között adj hálát, mert ez Isten akarata az életedre vonatkozóan.

Minden körülmény között hálás lehetsz Istennek, mert ő irányít. Ő kihozhat jót a gonoszból is. Megfordíthatja a legnagyobb hibákat, amelyeket elkövettél. Nem számít, mi történik, Isten nem fogja abbahagyni, hogy szeressen téged. Minden körülmény között találhatsz száz okot is, hogy hálás legyél, még a nehéz helyzetekben is.

A mély, minden körülmény közötti hála Isten akarata, mert közösséget teremt.

Hogyan értem ezt? A hála mindig mélyebb kapcsolatokat épít ki közted és más emberek között, közted és Isten között. 

Ha közelebb akarsz kerülni valakihez, kezdd el kifejezni háládat annak a személynek. Ha úgy érzed, hogy távolság van közted és a házastársad között, akkor kezdd el azt tenni, amit akkor tettél, amikor randevúztatok: fejezd ki a háládat! Írj kis kedves és bátorító üzeneteket neki! Hívd fel vagy írj neki SMS-t napközben, csak azért, hogy elmondd a házastársadnak, mennyire hálás vagy. Azért nem érzed már a szeretetet, mert már nem csinálod azokat a dolgokat, amelyek kezdetben boldoggá tettek, mert magától értetődő lett minden.

Építeni szeretnéd a kis csoportodat? Ne csak az összejövetelekre menj el! A hét folyamán írj SMS-t, e-mailt, vagy hívd fel a csoportod tagjait! Mondd el, hogy hálás vagy értük, s hogy miért! Azt fogod tapasztalni, hogy minél hálásabb vagy a csoportodért, annál jobban fog a csoportod kötődni.

A Biblia azt mondja, hogy „bátorítsuk egymást, és építse egyik a másikat” (1Thessz 5,11 NIV fordítás). Ahogy másokat építesz, azt fogod tapasztalni, hogy Isten is épít téged a vele és a másokkal való mély kapcsolaton keresztül.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan bátoríthatsz vagy léphetsz kapcsolatba a héten egy konkrét személlyel?
 • Milyen egyszerű, konkrét módszerekkel fejezheted ki háládat a házastársadnak, a barátodnak vagy egy kis csoport tagjainak?
 • Mit gondolsz, milyen változásokat fogsz tapasztalni magadon és a kapcsolataidban, ahogy fejleszted a hála hozzáállását?

(Daily Hope by Rick Warren, 2019.09.29.)

 

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása