Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Ne add fel!

2023. november 08. 03:00 - Lencsés Tamás

Mindezek az emberek jó hírnevet szereztek hitük miatt, mégsem kapta meg egyikük sem mindazt, amit Isten megígért. Isten ugyanis valami jobbat szánt nekünk, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre." (Zsid 11,39-40 NLT fordítás)

Nem könnyű hitből élni. Egy megtört világban élünk. Az időjárás nem működik megfelelően. A testünk nem működik rendesen. A kapcsolataink nem működnek rendesen.

Amikor Ádám elhagyta az Édenkertet, Isten azt mondta neki, hogy az élet nehéz lesz, és ez tényleg így is van. Egy kozmikus harc folyik az életedért benned és rajtad kívül is. Harcolsz a saját bűnös természeteddel. És magával a Sátánnal is harcolsz, aki nem akar mást, mint „lopni, ölni és pusztítani” (Jn 10,10 NLT fordítás).

És ezek néha elérnek hozzád is. És akkor fel akarod adni.

Azonban a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Isten arra biztat, hogy tarts ki hittel, mert nem felejtett el téged, és be fogja teljesíteni a neked tett ígéreteit. Azt ígéri, hogy jövőt és reményt ad neked (Jeremiás 29:11). Megígéri, hogy elveszi a könnyeidet (Jelenések 7:17). És Isten sok más ígéretet is ad neked az Igében.

A Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében hosszú lista van olyan bibliai hősökről, akik bizonyították Isten ígéreteibe vetett hitüket: Ábrahám, Izsák, Jákob, Mózes, Dávid, Ráháb, Gedeon, Sámson és mások. Habár nehézségeket kellett elviselniük, mégis továbbmentek a lelki úton.

A Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 39. és 40. vers szerint: Mindezek az emberek jó hírnevet szereztek hitük miatt, mégsem kapta meg egyikük sem mindazt, amit Isten megígért. Isten számunkra valami különbről gondoskodott, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. (NLT fordítás).

Amikor úgy érzed, hogy feladnád, tégy többet annál, hogy kitartasz! Higgy és bízz Isten hűségében és abban, hogy megtartja ígéreteit. Ne feledd, Istent nem korlátozza a földi időd, hogy beteljesítse igéreteit. Számára rendelkezésre áll az egész örökkévalóság, hogy megtartsa az Igéjében írtakat.

Ezek az ígéretek adjanak reményt mindarra, amit Isten tesz benned és érted, még akkor is, amikor ez nehéz.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • A hitből való élet fájdalommal jár. Ha feladod, amikor az élet nem megy jól, soha nem tanulsz meg bízni Istenben. Mit gondolsz, miért van ez így?
 • Könnyű szeretni Istent és szolgálni őt, amikor jól megy az életed. Mi segíthet abban, hogy bízz benne, amikor nem megy jól?
 • Milyen ígéretei vannak Istennek, amelyek bátoríthatnak téged, különösen akkor, amikor nehézségekkel teli időszakon mész keresztül? Dolgozz azon, hogy ezen a héten megjegyezz egyet ezek közül a bibliai szakaszok közül!

Követni fogod Jézust ma?

Isten bebizonyította jóságát Fia, Jézus Krisztus által. A Biblia azt mondja: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.(Jn 3,16).

Készen állsz arra, hogy bízz Istenben, hogy beteljesíti az örök életre vonatkozó ígéretét? Ha igen, imádkozzátok ezt az egyszerű imát:
„Kedves Istenem, hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Megvallom, hogy vétkeztem, és bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus meghalt és ezzel elvette a bűneimet, és hogy te feltámasztottad őt az életre. Szeretnék Jézusban, mint Megváltómban bízni, és a mai naptól kezdve Öt, mint Uramat követni. Vezesd életemet, és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem. Jézus Krisztus nevében. Ámen.”

 (Daily Hope by Rick Warren, 2023.11.01.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Engedd, hogy a fájdalom jobb emberré tegyen, ne keserűvé

2023. július 27. 03:00 - Antal Péter Dávid

wonderful-landscape-ukrainian-carpathian-mountains.png

„Néha fájdalmas tapasztalat kell ahhoz, hogy az ember megváltoztassa az útját.” Péld 20,30 (GNT fordítás)

Nem számít, ki vagy, Isten első számú célja az életedben az, hogy Jézushoz hasonlóbbá tegyen. Ennek érdekében ugyanazokon a dolgokon visz át téged, mint amelyeken Jézusnak is át kellett mennie.

Jézus néha magányos volt, vagy félreértették, kritizálták és elítélték. Egyes napokon kimerült volt, más napokon pedig távol kellett lennie az emberektől, hogy egyedül lehessen. Jézus még kísértésbe is került!

Isten nem kímélte meg Jézust ezektől a dolgoktól – és téged sem fog megkímélni.

A zsidókhoz írt levél 5. részének 9. verse azt mondja: „A szenvedés tette tökéletessé Jézust” (CEV fordítás). Ebben a versben a „tökéletes” szó jelentése „teljes”. Jézus úgy lett teljes, hogy nehéz időket élt át.

Ez rád is igaz. Vannak dolgok, amelyeket csak a fájdalmak által tanulhatsz meg.

A második korinthusi levélben Pál keresztények egy olyan csoportjának írt, akik éppen heves üldöztetésen, szenvedéseken és fájdalmakon mentek keresztül. Azt mondja: „Hát nem csodálatos minden mód, ahogyan ez a szorongás közelebb vitt Istenhez? Telve vagytok élettel, együttérzőbbek, érzékenyebbek, áhítatosabbak, emberibbek, szenvedélyesebbek és felelősségteljesebbek lettetek. Bárhogy is nézzük, tiszta szívvel jöttetek ki ebből.” (2Kor 7,11-13 MSG fordítás).

Pál rámutatott hét dologra, amelyek a korinthusiak szenvedéseiből származtak. Élettel telibbek, együttérzőbbek, érzékenyebbek, áhítatosabbak, emberibbek, szenvedélyesebbek és felelősségteljesebbek voltak.

Szeretnéd, ha ez a hét nagyszerű dolog az életedbe bekerülne? Csak kérned kell Istent, hogy használja fel a fájdalmat az életedben a jóra és működj együtt vele.

A fájdalom átalakít. Soha nem hagy ott, ahol elkezdted. Választhatsz, hogy elvigyen téged a keserűség helyére vagy jobb emberré válhatsz általa.

Nem tudom, mostanában min kell keresztül menned. Lehetnek fizikai, pénzügyi vagy kapcsolati problémáid. Talán ez egy hosszan tartó fájdalom, amely úgy tűnik, hogy soha nem akar elmúlni. Bármi is legyen az, dönthetsz úgy, hogy méginkább fejlődsz jellemben és általa egyre jobban Jézushoz hasonlóvá válsz.

Miközben Pál és a körülötte lévő hívők szenvedtek, úgy döntöttek, hogy az örökkévalóságra tekintenek, és most te is ezt teheted: „Ezért sohasem csüggedünk el. Bár fizikai lényünk fokozatosan hanyatlik, lelki lényünk mégis napról napra megújul. És ez a kis és átmeneti nyomorúság, amelyet elszenvedünk, hatalmas és örök dicsőséget hoz nekünk, sokkal nagyobbat, mint a mostani baj.” (2Kor 4,16-17 GNT fordítás).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen fájdalmas dolgokat élt át Jézus, amelyeket te is átéltél?
 • Hogyan segít az örökkévaló perspektíva kitartani a fájdalmak között?
 • Milyen nehézségekkel nézel szembe most? Mit tehetsz azért, hogy szenvedéseid által Jézushoz hasonlóbbá válj?

 Akarod Jézust követni még ma?

Isten jóságát a saját Fián, Jézus Krisztuson keresztül mutatta meg. A Biblia azt mondja: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindenki, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3:16).

Készen állsz bízni Istenben, hogy beteljesítse az örök életre vonatkozó ígéretét? Ha igen, kezdd ezzel az egyszerű imával: „Drága Istenem, hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Bevallom, hogy vétkeztem, és bocsánatot kérek. Hiszem, hogy Jézus azért halt meg, hogy elvegye a bűneimet, és hogy te feltámasztottad őt. Bízni akarok Jézusban, mint Megváltómban, és a mai naptól fogva követni akarom őt. Irányítsd az életemet, és segíts beteljesíteni akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha éppen most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem egy e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem! Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.07.20.)

Szólj hozzá!

Hogyan bocsátasz meg?

2022. június 01. 03:00 - Lencsés Tamás

„Isten mindent megtett! Elküldte Krisztust, hogy békét teremtsen közte és köztünk, és ránk bízta azt a munkát, hogy békét teremtsünk közte és mások között. Ez alatt azt értjük, hogy Isten Krisztusban volt békét és megbocsátást kínálva e világ embereinek. Nekünk pedig azt a munkát adta, hogy a békéről szóló üzenetét megosszuk. Azért küldött minket, hogy Krisztus nevében beszéljünk, és Isten könyörög, hogy hallgassátok meg az üzenetünket. Krisztus nevében beszélünk, és őszintén kérjük, hogy kössetek békét Istennel.” (2Kor 5,18–20 CEV)

1956-ban öt amerikai misszionárius indult Ecuador keleti Amazonas esőerdejébe, hogy másodszor is meglátogassa az elszigetelt Huaorani törzset. A nép kultúrája az ölés volt, és antropológiai tanulmányok szerint a törzs 54 százaléka gyilkosságban halt meg.

Nem sokkal azután, hogy a misszionáriusok kiszálltak a repülőgépből, a törzs tagjai halálra dárdázták őket. A brutális gyilkosságok az egész világot bejárták, és a Life magazin, a Time és a Newsweek címlapján szerepeltek. Számos újság beszámolt a férfiak haláláról, akik között ott volt Nate Saint és Jim Elliot is.

Néhány évvel később Elisabeth és Valerie Elliot (Jim felesége és lánya), valamint Rachel Saint (Nate nővére) beköltözött a huaorani faluba, hogy szeretetet és megbocsátást mutassanak, és szolgáljanak azoknak az embereknek, akik megölték a családjukat. Végül Mincaye, a törzs vezetője és az öt férfi, aki részt vett a misszionáriusgyilkosságban, mind keresztény lett.

Annak a fajta megbocsátásnak, amelyet Elisabeth Elliot és Rachel Saint tanúsított, nincs értelme, amíg Isten meg nem bocsátott neked. Ha már megtapasztaltad Isten megbocsátását, hogyan bocsátasz meg? Tedd meg azt a négy dolgot, amit ezek a nők tettek!

Mondj le a bosszúállás jogáról! Pál apostol levele a rómaiakhoz 12. fejezetének 19. verse azt mondja: „Ne próbálj meg bosszút állni! Hagyd, hogy Isten álljon bosszút!” (CEV) Bízd ezt Istenre! Ő majd gondoskodik róla, és sokkal jobb munkát végez, mint amire te valaha is képes lennél.

A gonoszságra jósággal felelj! Honnan tudod, hogy mikor bocsátottál meg valakinek teljesen? Tulajdonképpen imádkozhatsz azért, hogy Isten áldja meg azt a személyt, aki megbántott. A Biblia azt mondja: „Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak titeket; imádkozzatok azokért, akik rosszul bánnak veletek!” (Lk 6,27–28 NIV)

Ismételd ezeket a lépéseket, amíg szükséges! Máté evangéliuma feljegyez egy beszélgetést Jézus és Péter között a megbocsátásról: „Péter odament az Úrhoz, és megkérdezte: »Hányszor bocsássak meg valakinek, aki valami rosszat tesz nekem? Hétszer elég?« Jézus így válaszolt: »Nemcsak hétszer, hanem hetvenhétszer!«” (CEV) Néha a megbocsátás folyamatos.

Ments meg másokat Isten megbocsátásának örömhírével! A Biblia azt mondja Pál apostol második levele a korinthusiakhoz 5. fejezetének 18–20. versében: „Isten mindent megtett! Elküldte Krisztust, hogy békét teremtsen közte és köztünk, és ránk bízta azt a munkát, hogy békét teremtsünk közte és mások között. Ez alatt azt értjük, hogy Isten Krisztusban volt békét és megbocsátást kínálva e világ embereinek. Nekünk pedig azt a munkát adta, hogy a békéről szóló üzenetét megosszuk. Azért küldött minket, hogy Krisztus nevében beszéljünk, és Isten könyörög, hogy hallgassátok meg az üzenetünket. Krisztus nevében beszélünk, és őszintén kérjük, hogy kössetek békét Istennel.” (CEV)

A megbocsátás nehéz dolog. De könnyebbé válik, ha nem próbálsz többé magadtól megbocsátani, hanem ehelyett azért bocsátasz meg másoknak, mert Isten már megbocsátott neked.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, miért olyan nehéz lemondani a bosszúállás jogáról?
 • Milyen kapcsolatban van szükséged arra, hogy a rosszra jóval válaszolj? Mi az egyik módja annak, hogy ezt ezen a héten megtehesd?
 • Kit ismersz, akinek szüksége van arra, hogy hallja Isten békességről és megbocsátásról szóló üzenetét?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.05.25.)

Szólj hozzá!

Isten jóra használhatja a hibáidat

2021. január 06. 03:00 - nagynikoletta

rainbowafterstorm.JPG

„Tudjuk, hogy Isten mindenben jót cselekszik azokkal, akik szeretik, és akiket céljainak megfelelően elhívott” (Róm 8,28 GNT).

Lássuk be: te és én időnként ostobaságokat csinálunk, hibázunk.

De semmi, amit valaha is teszel, nem haladja meg Isten képességét, hogy felhasználja azt. Lehet, hogy te hibázol, de Isten nem.

A Biblia azt mondja Pál levele a rómaiakhoz 8. fejezetének 28. versében: „Tudjuk, hogy Isten mindenben jót cselekszik azokkal, akik szeretik, és akiket céljainak megfelelően elhívott” (GNT).

Amikor ostoba hibát követsz el, Isten azt mondja: „Ezt is be tudom illeszteni. Mindezt jóra használhatom.”

Szeretném azonban világossá tenni: ez az ígéret nem mindenkié. Az igevers nem mondja, hogy Isten minden jót cselekszik azokkal, akik vele szembeni lázadásban élnek, vagy akik nem az ő céljainak élnek.

Az ígéret azoknak szól, akik Istenhez fordulnak, és azt mondják: „A céljaidnak akarok élni. Nem mindig értem jól, de helyesen akarok cselekedni. Követni akarlak, és bízni akarok benned.” Tedd ezt, és Isten mindent elfogad, és jóra használ!

Ez ok az örömre.

Amikor az életedet az ő kezébe teszed, az nem azt jelenti, hogy soha többé nem rontod majd el. Ennek ellenére is fogsz rossz döntéseket hozni és fogsz hibázni. Isten azonban mindezt be tudja illeszteni a terveibe.

Nincs az életedre vonatkozóan B terv. Isten tudta, milyen hibákat követsz el, mielőtt megszülettél. Azt is tudta, hogy ezeket a hibákat be fogja illeszteni a tervébe.

Ez azt jelenti, hogy megnyugodhatsz, felhagyhatsz az aggódással. Úgy léphetsz át az új évbe, hogy bízol abban, hogy Isten kegyelme aktív az életedben.

Tedd a tőled telhető legjobbat azzal, amit Isten adott neked! Isten mindent be fog illeszteni a tervébe.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan láttad, hogy Isten jóra fordította a hibáidat? Hogyan láttad, hogy ezt tette mások életében?
 • Ha tudod azt, hogy Isten jóra tudja használni hibáidat, hogyan változik a jövőképed?
 • Milyen hitlépést fogsz megtenni bizalommal, tudva, hogy Isten jót cselekszik az életedben?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2020.12.30.)

Szólj hozzá!

A várakozás elengedhetetlen része a hitnek

2018. január 05. 03:00 - gabormel

„Így aztán Ábrahám türelmesen várakozva elnyerte az ígéretet.” (Zsidóknak írt levél 6:15 SZIT)

Ne feledd, amikor Istenre vársz, jó társaságban vagy.

Téged megelőzően, szentek milliárdjai ültek Isten várótermében. Nem vagy egyedül. Valójában, ha éppen most is a váróteremben vagy – talán egy munkára, egy válaszra, vagy egy imára vársz – körbenézve, sok más embert láthatsz, akik hozzád hasonló helyzetben vannak.

A Zsidóknak írt levél 11:2-ben ez áll: „Őseink neve fennmaradt, mert hittek.” (ICB fordítás) – és ezeknek az embereknek is várniuk kellett.

Gondoljunk Annára, akinek éveket kellett várnia a gyermekáldásra, és emiatt sok éven keresztül imádkozott, hogy Isten megadja neki.

Gondoljunk Józsefre, aki nagyon fiatalon megtudta Istentől látomásban, hogy uralkodó lesz, előtte viszont éveket töltött börtönben egy olyan bűncselekményért, amit nem követett el.

Gondoljunk Mózesre, aki 40 évet vándorolt a pusztában, miközben arra várt, hogy megkapja a következő feladatot és megismerje élete célját.

Gondoljunk Noéra, aki 120 évet várt az özönvízre.

Isten több ezer évet várt, mielőtt elküldte nekünk a Megváltót. Mi sietünk, Isten viszont nem így tesz. A várakozás a hit elengedhetetlen része.

A Zsidóknak írt levél 6:15 szerint: „Így aztán Ábrahám türelmesen várakozva elnyerte az ígéretet.” (SZIT).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Hogyan segít kitartani az élet várakozással teli időszakaiban a más emberekkel való közösség?
 • Mialatt várakozol, Isten mely ígéreteire tarthatsz igényt?
 • Miért létfontosságú eleme a várakozás a hitnek?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.12.29.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása