Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Jézus téged akar karácsonyra

2023. január 01. 03:00 - daniella_89

1_yhoq2cmk0yjvi6mz8qi3rg.jpeg

"Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem." (Jelenések 3:20)

Mit adsz Jézusnak karácsonyra?

Elvégre ez az ő születésnapja. Minden más, számodra fontos embereknek ajándékot vásárolsz. El tudsz képzelni egy születésnapi zsúrt, ahol mindenkinek ajándékot veszel a születésnapost kivéve?

Nos, - kérdezheted - mit adhatnál Istennek, akié minden?
Isten csupán egy valamire vágyik ezen a karácsonyon: rád.

Isten nem rendelkezik az életeddel, csak akkor, ha azt neki adod. Nem rendelkezik a bizalmaddal, csak ha neki adod. Nem rendelkezik a szereteteddel, alárendelődéseddel, tiszteleteddel, engedelmességeddel csak akkor, ha neki adod. Választási lehetőséget adott neked - mert azt akarja, hogy őt válaszd.

Olyan, mintha abbahagynád a karácsony megünneplését, ha nem adod meg Jézusnak az egyetlen ajándékot, amit ő akar tőled. Isten azt akarja, hogy bízz benne, és szeresd őt.

Tudtad, hogy sosem volt olyan idő, mikor Isten ne szeretett volna? Még mielőtt megszülettél, Isten szeretett. Képzeld el, ahogyan most ezt mondja neked: "Fontos vagy nekem. Szeretlek. Az életed minden pillanatával törődtem. Én alkottalak, és egy kapcsolatot szeretnék veled. Ezért jöttem a Földre - hogy egy nap mindent megváltsak, téged is beleértve; hogy a családom része lehess!"

A Biblia azt mondja: "Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem." (Jelenések 3:20) Elkezdődhet ma egy barátság közted és Isten között. Nem vallásról beszélek, hanem kapcsolatról Istennel.

Nem vallásra lettél megalkotva; Jézus nem egy vallásért halt meg. Jézus azért halt meg, mert szeret téged. Szeretné, ha majd ott lennél vele a Mennyországban. Azért jött, hogy a Megmentőd lehessen.

A Lukács 2:11-ben ezt olvassuk: "üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában." Ha nem lenne szükséged az Üdvözítőre, a karácsony meg sem történt volna!

Ezen a karácsonyon elfogadhatod, van el is utasíthatod Jézust. Bízhatsz benne, vagy elfordulhatsz tőle. Hálás lehetsz neki, vagy cserbenhagytatod.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, mi módodn hallják meg az emberek Isten hangját, amikor "az ajtóban áll és zörget"?
 • Ha Jézus követője vagy, mit jelent neked az Istennel megélt közösség?
 • Hogyan kéne újrafókuszálnod a karácsonyi ünnepet úgy, hogy az ünnep valódi értelmére összpontosíts: arra, hogy Krisztus lejött a Földre?


Isten zörget, és te most válaszolhatsz neki

Ha még sosem nyitottad meg az életed Jézus Krisztusnak, most megteheted ezt a lépést azzal, hogy elmondod ezt az egyszerű imát: "Drága Istenem, köszönöm, hogy eljöttél a Földre, mint ember, és így tudhatom, milyen vagy, és láthatom a teljes kegyelmedet és igazságodat. Jézus köszönöm, hogy egy tökéletes életet éltél, és így a halálod fizetség lehet az összes bűnömért. Hiszem, hogy feltámadtál halálból, hogy legyőzd azt és nekem add az ígéretet, hogy veled örökké élhetek.

Tudom, hogy még nem végezted be a terved, és egy nap visszatérsz. Ma elhiszem, hogy ott állsz életem ajtajában, és zörgetsz. Szeretnék erre engedelmességgel válaszolni és neked adni az életemet. Szeretnélek az életem Urává tenni és megismerni téged mint Uramat és Megváltómat. Megvallom a bűneimet - kérlek, bocsáss meg nekem, és tölts be a szereteteddel, jelenléteddel és békéddel. Kérlek, ahogyan követlek munkáld ki bennem célodat az életemre, hogy egyre inkább hozzád hasonlóvá váljak. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha elmondtad ezt az imádságot és elfogadtad Jézust, kérlek küldj egy e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, és írd meg nekem. Szeretnék néhány ingyenes kiadványt küldeni, amik segítenek neked a Jézussal elkezdett utad kezdetén.

(Daily Hope by Rick Warren, 2022.12.25.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Jézus áldozata mindenkié

2022. december 28. 03:00 - R.K.A.

2022_12_21_kep.jpg

Krisztus Jézus ... önmagát adta, hogy megváltsa az egész emberiséget. A legalkalmasabb időben jött, hogy bizonyítsa, Isten valóban azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön.”

1Timóteus 2:5-6 (GNT fordítás)

Amikor Mária és József elvitték a gyermek Jézust a templomba, hogy bemutassák, volt ott egy Simeon nevű öregember. Simeon egész életében arra várt, hogy láthassa a Messiást. Egy pillantást vetett a gyermek Jézusra, és ezt mondta: „Láttam a te üdvösségedet, amelyet minden ember számára készítettél. Ő a világosság, hogy bemutassa Istent a nemzeteknek.” (Lukács 2:30-32, NLT fordítás)

Jézus ajándék volt minden ember számára – nemcsak karácsonykor, hanem akkor is, amikor életét adta a kereszten, hogy megfizesse a bűneink büntetését. A Biblia azt mondja az 1Timóteus 2:5-6-ban: „Krisztus Jézus ... önmagát adta, hogy megváltsa az egész emberiséget. Ez volt a megfelelő időben adott bizonyíték arra, hogy Isten azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön.” (GNT fordítás)

Egy nap, amikor Keresztelő János embereket keresztelt a Jordán folyóban, Jézus odament hozzá, hogy megkeresztelkedjen. A következő történt: „János látta, hogy Jézus közeledik felé, és így szólt: "Nézzétek, ez az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!"”. (János 1:29, NIV fordítás)

A kereszt nélkül – anélkül, hogy Jézus lenne Isten Báránya – a karácsonynak nincs jelentősége. Ha Jézus nem halt volna meg a bűneinkért, akkor csak egy jó tanító vagy filozófus lett volna, néhány értékes gondolattal. A történelem során sok jó ember és nagy gondolkodó osztotta meg az emberekkel érdekes gondolatait – de egyikük sem tudott megmenteni téged. Csak úgy lehet a Megváltód valaki, hogy meghal helyetted.

2013-ban a feleségemmel, Kay-jel elvesztettük a legkisebb fiunkat, aki élethosszig tartó harcot vívott mentális betegségével. Az volt életem legszörnyűbb napja. A fiunk, Matthew halálát követő sötét hetek és hónapok gyászában eszembe jutott, hogy Isten tudja, hogy milyen érzés elveszíteni egy gyermeket. Egyetlen Fiát adta a mi üdvösségünkért. Ez az igazság volt a reményem a fájdalom közepette.

Ez a te reményed is, és mindazok reménye, akik Jézusban bíznak az üdvösségükkel kapcsolatban. Jézus áldozata mindenkié.

„Ő pedig mindenkiért meghalt, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.” (2Korinthus 5:15, NIV fordítás)

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Szántál már időt karácsonykor arra, hogy elgondolkodj Jézus keresztáldozatán? Miért, vagy miért nem?
 • Hogyan adott neked vigaszt a karácsony reménysége, amikor gyászt vagy fájdalmat éltél át?
 • Jézus halála és feltámadása mindenkié. Hogyan kellene ennek az igazságnak változtatnia azon, ahogy a karácsonyt ünnepled?

Elfogadod Isten üdvösségének ajándékát?

A karácsony nem csak a gyermek Jézus megszületéséről szól, hanem arról is, hogy Jézus meghalt a bűneidért. A Biblia ezt mondja: „Kegyelemből van üdvösségetek, hit által – és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka –, nem cselekedetek miatt, hogy senki se dicsekedjen.” (Efézus 2:8-9, NIV fordítás)

Ha készen állsz arra, hogy elfogadd ezt az ajándékot idén karácsonykor, akkor mondd el ezt az imát:

Drága Istenem, tudom, hogy bűnös vagyok, kérlek, bocsáss meg nekem. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Hiszem, hogy meghalt a bűneimért, és Te feltámasztottad Őt az életre. Jézus, benned akarok bízni mint Megváltómban, és a mai naptól kezdve Uramként akarlak követni. Vezesd az életemet, és segíts, hogy a Te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.12.21.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

 

Szólj hozzá!

Örvendezek Istenben, az én Megmentőmben

2022. október 13. 03:00 - daniella_89

istockphoto-695822652-612x612.jpeg"Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne. Erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és csorduljatok túl a hálaadásban." (Kolossé 2:7 GW fordítás)

Isten akarata számodra szélsőségesen mély hálával való hozzáállás, mert ez növeli a hitedet.

Hogyan növeli a hála a hitedet? Ez akkor történik meg, mikor kemény idők járnak - amikor a dolgoknak nincs értelme, mikor nem tudod kitalálni, mikor az imáságaid megválaszolatlanok, és mikor minden olyan irányban halad, ahogyan te nem szeretnéd. Akkor történik meg, mikor azt tudod mondani ezekben a körülményekben: " Istenem, tudom, hogy Te tartod ezt a kezedben. Tudom, hogy szeretsz, és jót tudsz kihozni ebből. Hálás vagyok, hogy nagyobb vagy, mint a problémám."

Mindenki meg tudja köszönni Istennek a jó dolgokat. Ha te meg tudod köszönni Istennek a rossz időket is, a hited erősebbé válik, ahogyan Istenben mélyebben meggyökerezel.

Habakukk nehéz időkön ment keresztül. Azt mondta: "Bár a fügefák nem virágoznak, és nincs a szőlőtőkéken gyümölcs, bár hiányozik az olajfák termése, és a mezők nem teremnek ennivalót, bár nincs juh az akolban, és nincs marha az istállóban; én mégis vigadozni fogok az Úr előtt, örvendezek Istenben, az én Megmentőmben." (Habakukk 3:17-18 NIV fordítás)

Minden rossz dolog közepette Habakukk örvendezett. Mi vezette őt hálára? Úgy döntött, hogy Istenben talál örömet: "Örvendezek Istenben, az én Megmentőmben."

Mikor minden más bűzlik az életedben, akkor is lehetsz hálás, mert az Úr a te Megmentőd. Ő ki fog húzni. Nem vagy egyedül. Ő nem hagyott magadra. Adj hálát Istennek!

Meg tudod köszönni Istennek, hogy az élet bűzlik? Ez a hited mélységének alapvető próbája. Amikor kemény időszakon mész keresztül, ne azt nézd, mi az, ami elveszett. Nézz arra, ami megmaradt - és legyél hálás érte!

Hálás lehetsz Istennek csak azért, Aki Ő. Ő megígérte, hogy nyomon követ téged ezekben a nehéz időkben, és a hited még erősebbé válik majd ezáltal.

A Kolossé 2:7 azt mondja: "Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne. Erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és csorduljatok túl a hálaadásban." (Kolossé 2:7 GW fordítás)

Isten akarata számodra a szélsőségesen mély hála - a mindenért való hálaadás. Ez a mély hála dicsőséget ad Istennek, közösséget hoz létre, és növeli a hitedet.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Mi a nehéz körülményekre adott szokásos reakciód? Mit gondolsz, Isten hogyan szeretné, hogy reagálj?
 • Mit jelent Istennek dicsőséget adni?
 • Hogyan élted már át, hogy Isten megerősítette a hitedet a nehéz körülményeiden keresztül?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2022.10.06.)

Szólj hozzá!

Az egyetlen különbség, ami számít

2022. április 05. 03:00 - Lilla:)

signpost-1161965_1920.jpg

„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azokat, akik elvesztek.” (Lk 19,10 NLT)

Isten szemében csak kétféle ember létezik: a megmentett és elveszett. Mindegyikünk beleesik az egyik kategóriába. Ezen kívül semmilyen más emberi megkülönböztetés nem számít.

Isten szereti az összes embert — függetlenül a nemétől, fajától vagy kultúrájától. Nem tesz különbséget közöttünk az alapján, hogy milyen oktatásban részesültünk, hogyan nézünk ki, mennyire vagyunk gazdagok vagy tehetségesek. Ami a leginkább számít neki, hogy az emberek szellemileg megmentettek vagy elveszettek.

„Megmentve” és „elveszve” — magában foglal mindent. Ez a két szó azt jelenti, hogy Isten érdemesnek lát téged arra, hogy megkeressen, megmentsen és megtaláljon; „megmentve” és „elveszve”: ezek Isten szeretetének a kinyilvánításai.

A Biblia azt mondja: „Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azokat, akik elvesztek.” (Lk 19,10 NLT) Ennyire értékes vagy. Jézus Krisztus azért jött a földre, hogy megkeressen és megmentsen.

Csak az értékes dolgok vesznek el; az értéktelenek egyszerűen csak eltűnnek. Vagyis senki sem veszít el egy fogpiszkálót. Talán eltűnik, de nem elveszik, mivel nem olyan értékes.

Ha elveszíteném az eljegyzési gyűrűmet, az egy igazi veszteség lenne, hiszen a több mint 40 évnyi házasságomat jelzi a feleségemmel. De nem csak ennyi, Kay adta nekem és szeretem őt. Az eljegyzési gyűrűm nem egyszerűen eltűnne, azt elveszíteném.

Tehát, amikor arról beszélünk, hogy egy ember szellemileg megmentett vagy elveszett, nem az adott személy értékéről beszélünk. Akár megmenekült valaki, akár elveszett, mindenképpen értékes.

Isten azonban nem szeretné, ha bárki is elveszne szellemileg. Miért? Azért, mert az azt jelentené, hogy ők elszakadtak tőle, és nincs kapcsolatuk vele.

A következő három napban a következő kérdést fogjuk megvizsgálni: „Pontosan mit is vesztesz el, amikor szellemileg elveszett vagy?” A válasz segít majd megérteni, hogy milyen sokat jelentesz Isten számára, és segít megosztani ezt a bátorító hírt másokkal.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Gondoltál már arra — akár akaratlanul is —, hogy aki elveszett, az kevésbé értékes, mint az aki megmenekült? Milyen érzés tudni, hogy minden ember egyformán értékes Isten számára?
 • Mondj egy példát arra, amit elvesztettél! Na és mi az, ami csak úgy eltűnt? Mennyire voltak ezek értékesek?
 • Az életedben kinek lenne szüksége arra, hogy hallja mennyire értékes Isten számára? Hogyan tudnál időt szakítani arra, hogy elmondd neki a bátorító hírt ma?

Nincs kárhoztatás azok számára, akik Krisztus Jézushoz tartoznak

A Biblia ezt mondja János evangéliuma 3. fejezetének 18. versében: „Akik hisznek a Fiúban, nem ítéltetnek el.” (GNT) Ezt Pál levele a rómaiakhoz 8. fejezetének 1. versében így mondja el: „Nincs kárhoztatás azok számára, akik Krisztus Jézushoz tartoznak.” (NLT)

Ha kész vagy elfogadni ezt az ígéretet, akkor ne félj Isten ítéletétől, és add át az életedet Jézusnak, majd mondd el a következő imát!

„Kedves Jézus! Megígérted, hogy ha hiszek benned, bármi, amit eddig elrontottam, bocsánatot nyer, és megtanulom, hogy mi az életem célját. Ahelyett hogy elítélnél, befogadsz az örökkévaló mennyei otthonodba egy napon.

Megvallom a bűneimet, és elhiszem, hogy te vagy az Isten, az én Megmentőm. Behívlak az életembe mint Uramat. Köszönöm, hogy nem kell a megbocsátásért megdolgoznom, fizetnem vagy kiérdemelnem. Ez a te kegyelmed ajándéka.

Ma az életem minden egyes területét feléd fordítom. Az életem hátralévő részét a te szolgálatoddal akarom tölteni. Alázatosan átadom neked az életemet, és arra kérlek, ments meg és fogadj be a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

Ha most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem egy e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.03.29.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Ezen a karácsonyon ismerd meg a Megmentődet!

2021. december 29. 03:00 - Erika1832

ae3d58db70cf25950554683f1d697f7d.jpg

„Eljött a világba, amely a sajátja volt, de a saját népe nem fogadta be őt. De mindazoknak, akik elfogadták őt és hittek benne, megadta a jogot, hogy Isten gyermekeivé váljanak.” (Jn 1,11–12 NCV)

Senki sem tökéletes. Ezt nyilvánvalóan mindenki tudja. Utazásaim során több ezer emberrel találkoztam világszerte, és még soha nem találkoztam olyannal, aki azt állította volna magáról, hogy bűntelen.

Én a saját magam által felállított mércéimnek sem felelek meg, még kevésbé az Isten által felállítottaknak – és ezzel te is így vagy. Mindannyiunknak vannak hibái, és mindannyian tévedünk.

Ezért van szükséged neked is arra, hogy megismerd Jézust, a Szabadítót, aki azért jött, hogy a bűneidért meghaljon.

A mennyország egy tökéletes hely – nincs szomorúság, búslakodás, sem betegség. A mennyország túlszárnyalja a legvadabb álmaidat is. Ez az ország tökéletes, de te és én, mi nem vagyunk azok. Ha Isten beengedné a tökéletlen embereket a mennybe, akkor az már nem lenne tökéletes. Ha Isten beengedne minket a mennybe minden tökéletlenségünkkel együtt, akkor a menny se lenne jobb, mint a föld.

De Istennek volt egy terve: elküldte Fiát, Jézus Krisztust – akinek a földre jövetelét karácsonykor ünnepeljük –, hogy tökéletes életet éljen helyetted. Aztán Jézus meghalt, hogy kifizesse a bűneid árát, hogy ne neked kelljen azokért megfizetned. Így juthatsz a mennybe, hogy hiszel benne. Micsoda lehetőség!

„Eljött a világba, amely a sajátja volt, de a saját népe nem fogadta be őt. De mindazoknak, akik elfogadták őt és hittek benne, megadta a jogot, hogy Isten gyermekeivé váljanak.” (Jn 1,11–12 NCV)

Ha bízol Jézusban mint Megváltóban, akkor Isten családjának részévé válhatsz, és ez a család örökké fenn fog állni.

Isten teremtett mindenkit, és ő mindenkit szeret. Istennek mindenkivel van célja. De ő csak azoknak az Atyja, akik úgy döntenek, hogy a család tagjává válnak teljesítve a családi követelményeket: higgyenek a Fiúban, akinek a megszületését karácsonykor ünnepeljük. Ez a feltétel.

Isten az, aki megalkotott téged, de meg is mentett téged. Azért jött el karácsonykor, hogy meghaljon minden bűnödért.

Nem tudok ennél jobb okot adni arra, hogy rá összpontosíts, és szánd oda magad neki.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan segít a forgalmas karácsonyi szezon alatt elvégzett mindennapi feladataidban az a tudat, hogy a kegyelem és nem a tetteid mentettek meg?
 • Mit gondolsz, miért akarja Isten, hogy őt válaszd? Miért nem hívhatja őt mindenki Atyának?
 • Milyen gyakorlati lépéseket tehetsz, hogy Jézus legyen a középpontban idén karácsonykor?

Bízd ma magad Jézusra mint Megváltódra!

Mi lehetne jobb időpont a karácsonynál, hogy bízz Jézusban mint Megváltódban? Ha készen állsz rá, hogy ma neki szenteld az életed, akkor mondd el ezt az imát:

„Drága Jézusom, megígérted, hogy ha hiszek benned, minden rossz, amit valaha tettem, meg lesz bocsátva, felismerem életem célját, és egy nap befogadsz engem a mennyei örök otthonodba.

Megvallom bűnömet, és hiszem, hogy te vagy Isten, az én Megváltóm. Uramként fogadlak be életembe. Az életem minden részét ma átadom neked. Követni akarlak, és azt tenni, amit mondasz.

Jézus, hálás vagyok a szeretetedért és az áldozatodért, amely lehetővé teszi számomra, hogy csatlakozzak hozzád a mennyben. Tudom, hogy nem érdemlem meg. És köszönöm neked, hogy nem kell kiérdemelnem vagy dolgoznom az üdvösségemért, mert tudom, hogy ez lehetetlen. Életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy téged szolgáljalak, ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Alázatosan neked szentelem az életemet, és arra kérlek, hogy ments meg, és fogadj be a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

Ha ennek az imának elmondásakor fogadtad be Jézust az életedbe, akkor írj nekem egy emailt a Rick@PastorRick.com e-mail címre, hadd tudjak erről, mert szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, ami segít megkezdened az utadat Jézussal.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.12.22.)

(NCV: Az angol New Century Version bibliafordítás rövidítése.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása