Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Jézus feltámadása mindent megváltoztatott

2018. április 08. 03:00 - daniella_89

"Én vagyok aki feltámasztom a halottakat és újra életet adok nekik. Bárki, aki hisz bennem, bár meghal, mint ahogy mások is, újra élni fog. Örök életet kap, mert bennem hisz, és soha nem lesz semmivé." (János 11:25-26, TLB fordítás)

20170416_resurrection-979x514.jpg


Jézus feltámadása mindent megváltoztatott. Szó szerint kettéhasította a történelmet, Krisztustól indítva a időszámítást. Ez a legnagyobb jelentőségű esemény az emberiség történelmében, és három dolgot bizonyít.

Először is bizonyítja, hogy Jézus pontosan az, akinek állította magát. Újra és újra elmondta, hogy ő Isten Fia, aki azért jött, hogy meghaljon a bűneinkért. És pontosan ezt tette. Jézus Krisztus feltámadása az egyik legjobban dokumentált esemény a történelemben. Bármely törvényszéken megállná a helyét. Igazság szerint meg is állta, többször is, évszázadokon keresztül.

Pál apostol ezt mondta: "Mert amit kaptam, azt átadtam nektek mint rendkívül fontos dolgot; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon, és megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Azután, megjelent több mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, bár néhányan már elaludtak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig megjelent nekem is." (1Korintus 15:3-8, NIV fordítás)

Másodszor, a feltámadás bizonyítja, hogy Jézus megtartja ígéreteit. Jézus elmondta a tanítványainak, hogy "megölik és a harmadik napon feltámad." (Máté 16:21, NIV fordítás). Mivel Jézus megtartotta ezt az ígéretét, bízhatsz Isten Igéjének más ígéreteiben is. A Biblia azt mondja: "Mert bármilyen sok ígérete van Istennek, Krisztusban mind igenné lett...Tulajdonosi pecsétjét ránk tette és Szellemét a szívünkbe helyezte mint letétet, garantálva ezzel azt, ami majd elkövetkezik." (2Korintus 1:20,22,  NIV fordítás).

Harmadszor, a Feltámadás bizonyítja, hogy van élet a halál után. Jézus Krisztus feltámadása miatt van REMÉNYÜNK a jövőre nézve. Ez egy olyan remény, ami nem okoz csalódást (lásd Róma 5:5). Jézus azt mondta: "Én vagyok, aki feltámasztom a halottakat és újra életet adok nekik. Bárki, aki hisz bennem, bár meghal, mint ahogy mások is; újra élni fog. Örök életet kap, mert bennem hisz, és soha nem lesz semmivé." (János 11:25-26, TLB fordítás).

Hová máshová mehetnél egy ilyen ígéretért? Sehová! Ki más adhat neked ilyen ígéretet? Senki! Ha nem kapod meg Jézustól, akkor senkitől sem szerezheted meg. Ez egy csodálatos ajándék, ami ma elérhető számodra is. Mi kell hozzá? Az, hogy higgy.

A Biblia azt mondja: "Ez a Jó Hír elmondja, hogyan tesz minket Isten igazzá a maga szemében. Ez kezdettől végig a hit által valósul meg. Ahogy az Írás mondja, "Az igaz ember hit által él" (Róma1:17, NLT fordítás). Isten Igéje azt is mondja: "Kegyelemből vagytok megmentve, hit által - és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka, nem cselekedetek által, hogy senki se dicsekedhessen" (Efézus 2:8-9, NIV fordítás).

Az a jó hír, hogy Jézus halála és feltámadása elérhetővé tette számunkra Istent. Más szóval, egyedül akkor juthatunk a Mennybe, ha bízunk Istenben az Ő Fián, Jézus Krisztuson keresztül. "Isten azt mondja, ő elfogad és felment minket - kijelentve rólunk, hogy "nem vagyunk bűnösök" - ha bízunk abban, hogy Jézus Krisztus elveszi a bűneinket. Mindannyian megmenekülhetünk ugyanígy, Jézushoz menve, mindegy, hogy kik vagyunk vagy kik voltunk." (Róma 3:22, TLB fordítás).

 A Krisztus melletti elköteleződés imája

Ha készen állsz elkötelezni az életedet Jézus Krisztusnak, imádkozd el ezt az imát:

"Drága Jézus, azt ígérted, hogy ha hiszek benned, megbocsátasz mindent, amit rosszul tettem, hogy megtudom az életem célját és te befogadsz egy nap örökkévaló otthonodba, a Mennybe.
Megvallom a bűneimet és hiszem, hogy Te Isten vagy, az én Megváltóm. Befogadlak az életembe mint Uramat. Ma minden részét az életemnek a te irányításodra és vezetésedre bízom.
Meg akarok nyugodni a te szeretetedben. Köszönöm, hogy nem kell megszereznem, kiérdemelnem vagy megdolgoznom érte. Arra akarom használni az életem előttem álló részét, hogy téged szolgáljalak és ne magamat. Átadom neked az életem, és kérlek ments meg és fogadj be a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2018.04.01.)

Szólj hozzá!

Meríts a feltámadás erejéből

2016. április 01. 03:00 - Lilla:)

„Felhagytunk azzal, hogy saját magunkban bízzunk és megtanultunk bízni Istenben, aki felemelkedett a holtak közül." (2Korinthus 1,9b NLT fordítás)

Az élet kemény. Gondolom ez nem ér váratlanul. Ezzel az igazsággal élsz nap mint nap. Néhányan érzelmi bonyodalmakkal kerülünk szembe. Néhányan fizikai gondokkal szembesülünk. Néhányunknak kapcsolati problémái vannak.

Mindannyian keresztül megyünk valamin.

Még a Biblia egyik legnagyobb hőse, Pál apostol is keresztül ment nehéz időkön. A Biblia azt mondja, hogy egyszer annyira maga alatt volt, hogy azt mondta Istennek, kész meghalni. Sőt, kérte Istent, hogy ölje meg!

Hogyan sikerült túljutnia Pálnak ezen a nehéz időszakon?

Jézus Feltámadási erejéből merített.

Pál azt írja: "Felhagytunk azzal, hogy saját magunkban bízzunk és megtanultunk bízni Istenben, aki felemelkedett a holtak közül." (2Korinthus 1,9b, NLT fordítás).

A Biblia azt mondja, hogy Pál a tűrőképességen túl összetörtnek és megsemmisültnek érezte magát. El kellett érnie saját határait.

És ez pontosan az, ahova el kellett jutnia.

Egyetlen feltétele van annak, hogy Isten ereje az életed része legyen: alázatosság. El kell fogadnod, hogy szükséged van rá. Isten nem adja öntelt embereknek az erejét. Az alázatosság azt mondja az Úrnak: „Te vagy az Isten, én pedig nem. Neked igazad van, nekem nincs. Nálad van az erő, nálam nincs. Te bölcs vagy, én nem. Nekem nincs erőm változtatni ezen a helyzeten, úgy hogy ezt a kezedbe teszem."

Abban a pillanatban, amikor ezt megteszed, Isten Jézus feltámadásának erejét árasztja a helyzetedre.

Isten arra szakosodott, hogy visszahozza a holtakat az életbe. Isten szereti feltámadássá változtatni a keresztre feszítéseket.

Mi halt meg az életedben? Ha Isten fel tud támasztani egy halott embert, akkor fel tud támasztani egy halott házasságot, egy halott karriert vagy egy halott álmot is. Isten bármit meg tud tenni.

Ez a feltámadás ereje.

Beszéljetek róla:

 • Milyen látszólag halott, reménytelen dolog van az életedben, amit szükséges, hogy Isten feltámasszon?
 • Mi tart vissza attól, hogy elhidd, hogy Isten, aki embereket támasztott fel a halálból, képes kezelni a legnehezebb helyzeteidet is?
 • Hogy tudsz alázatossá válni?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.03.25.)

Szólj hozzá!

Miért hiheted, hogy Jézus az, akinek mondta magát?

2016. március 31. 03:00 - FodorImi

„Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad.” (Máté 20,18-19)

Jézus sok botrányos, felháborító kijelentést tett a Földön. Többségük valószínűleg ismerős számodra:

 • „Isten vagyok.”
 • „Imádnotok kell engem.”
 • „Isten vagyok, aki emberként jött a mennyből.”
 • „Én vagyok az egyetlen út a mennybe.”

Jézus nem csak egyszer mondta ezeket a dolgokat, hanem több alkalommal is. Állításai azonban semmi újat nem tartalmaztak. Valójában 2000 évvel később sem egyedülállóak. Sok ember állította magáról, hogy ő Isten. Miben különbözik Jézus állítása minden más emberétől?

Jézus azt mondta, hogy kijelentéseit a halálból való feltámadásával be is bizonyítja. És pontosan ezt tette.

Jövendöléseit újra és újra megismételte, így mindenki tudhatott róluk. Először még ugyan homályosak voltak, mivel metaforákat használt, amiket nehezen értettek az emberek, mert nem tudták, hogy mire gondol.

Azonban amint közeledett a halála, Jézus jövendölése határozottabbá, kristálytisztává vált: „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad.” (Máté 20,18-19).

Megtartotta Jézus a szavát? Teljes mértékben! Ez az, amiért a földkerekség kétharmad részén ünneplik a Húsvétot. Ez az, amiért a születésnapodat Jézus feltámadásához viszonyítják.

Az egyetlen ok, amiért az emberek elutasítják Jézus istenségét, mert nem akarnak hinni benne. Jézus bőséges bizonyítékát adta, hogy ő az, akinek mondta magát.

Mivel ő az, akinek mondta magát, két részre osztotta a történelmet, és a korszakokon át milliók életét, köztük az enyémet is, megváltoztatta.

Remélem, hogy a tiédet is.

Beszéljetek róla:

 • Miért gondolod, hogy a feltámadás meggyőző bizonyítéka Jézus istenségének?
 • A feltámadás ellenére egyes emberek miért utasítják el mégis a Jézusról szóló igazságot?
 • Barátaid és családtagjaid nyitottabbak Jézus feltámadásáról beszélgetni Húsvéthoz közeledve, mint bármikor máskor az esztendő során. Kivel oszthatod meg ezt a történetet ezen a héten?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2016.04.24.)

Szólj hozzá!
Címkék: feltámadás

A Húsvét ünnepe arról szól, hogy Jézus ma is él

2016. március 27. 03:00 - Anika Enikő

"Az Ő Fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk." (Róma 1:3-4)


Habár Jézus szenvedéstörténetét és kereszthalálát tanulmányozzuk, Húsvét mégis a Feltámadás Ünnepe. Isten visszahozta Jézust a halálból, ezzel bizonyítva azt, hogy megtörte a bűn és a halál hatalmát.

Miután Jézus meghalt, elhelyezték a testét a sírboltba, és egy óriási malomkövet görgettek elé. A vallási vezetők aggódván, hogy Jézus testét ellopják kérték, hogy római katonák őrizzék a sírt. Nem akarták, hogy kijöjjön!

De természetesen, Jézus kijött.

Ismeritek a történetet. Azonban fontos emlékeznünk, hogy a Húsvét nem egy 2000 évvel ezelőtti kedves, jó vallási tanító haláláról szóló feljegyzés; hanem annak a ténynek a megünneplése, hogy Jézus ma is él.

Élő bizonyíték vagyok – és a közel 1 billió keresztény is, aki ünnepeli a Húsvétot. Jézus "a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk." (Róma 1:4)

A Húsvét, Isten Fiának, Jézus Krisztusnak örömhíréről szól, a mi Urunkról, aki csecsemőként Dávid király, fenséges családjába született. Négy történelmi feljegyzés is állítja, hogy feltámadása után egy összejövetelen 500 embernek mutatta meg magát.

El tudod képzelni magadról, hogy szemtanúja vagy halálának, és három nappal később pedig látod, amint Jeruzsálem környékén jár-kel? Micsoda fantasztikus dolog!

Jézus keresztre feszítésekor a kételkedők és bírálói gúnyolták őt kiáltozván: "Ha te vagy az Isten Fia, szállj le a keresztről. Miért nem jössz le onnan, és mutatod meg, hogy igazán Isten vagy?"

Jézus valami látványosabbat tervezett. Ezt mondta: "Hagyom, hogy eltemessetek három napra, és aztán visszajövök, és bebizonyítom, hogy az vagyok, aki mondtam, hogy vagyok."

Beszéljetek róla:

 • Miért fontos megemlékezni Húsvétkor Jézus haláláról és feltámadásáról?
 • Mit végzett el Jézus a halálával; és az Ő feltámadása, mit eredményezett?
 • Mit gondolsz, hogy érezték magukat azok az emberek, akik tudták, hogy Jézus meghalt, és pár nap múlva látták őt testben megjelenni?


*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.03.20.)

Szólj hozzá!

A hitből fakadó nyereség

2016. január 13. 03:00 - Florabell

„Én vagyok az, aki feltámasztja a halottakat, újra életet lehelve beléjük. Az, aki hisz bennem, ha meg is hal, mint bárki más, újra élni fog. Örök életet kap, mert hisz bennem, és soha el nem vész." (János 11,25-26a TLB fordítás)

Nagyon sok nyereség származik abból, ha hiszel Jézusban, és élő kapcsolatod van vele. Ha hiszel benne, örök életed van. Ha ez lenne az egyetlen nyereség, akkor is óriási dolog lenne. A megváltás miatt az örökkévalóságod biztosított.

Az, hogy Jézus feltámadt a halálból, mindent megváltoztatott. Szó szerint Krisztus előttre és utánra osztotta a történelmet. Ez a legfontosabb esemény. És három dolgot bizonyít.

Először is, bebizonyította, hogy Jézus pontosan az, akinek mondta magát. Többször is elmondta, hogy ő Isten Fia, aki azért jött, hogy meghaljon a bűneinkért. Megtette.

Jézus feltámadása egyike a történelem legjobban dokumentált eseményeinek, amely bármely bíróság előtt megállna. Évszázadok folyamán újra és újra bizonyított.

A feltámadás bizonyítja azt is, hogy Jézus megtartja az ígéreteit. Ő azt mondta a tanítványoknak, hogy hagyni fogja, hogy az emberek megöljék, de fel fog támadni. Ha ezt az ígéretét megtartotta, biztos lehetsz abban, hogy Isten Igéjének minden ígérete igaz.

A harmadik dolog, amit a feltámadás bizonyít, az, hogy van élet a halál után. Ha Jézus nem támadt volna fel, nem lenne reménységünk a jövőre nézve. 

Jézus azt mondta a János 11,25-26-ban: „Én vagyok az, aki feltámasztja a halottakat, újra életet lehelve beléjük. Az, aki hisz bennem, ha meg is hal, mint bárki más, újra élni fog. Örök életet kap, mert hisz bennem, és soha el nem vész." (TLB fordítás).

Hol kaphatnál ennél nagyobb ígéretet? Sehol! Ki más lenne képes ilyet adni neked? Senki! Ha nem fogadod el Jézust, nem kaphatod meg ezt. Ez a csodálatos nyereség ma elérhető számodra. Hogy mi a feltétele? Csak hinned kell.

Ha szeretnél dönteni, hogy ezentúl hiszel Jézusban, és követed őt, csak mondd el ezt az imát: „Drága Jézus, te azt ígérted, hogy ha hiszek benned, minden bűnömre bocsánatot nyerek, megismerhetem életem célját, és egy napon örökkévaló otthonodba, a Mennybe fogadsz.

Beismerem a bűneimet, és hiszem, hogy te Isten vagy, az én Megmentőm. Elfogadlak téged életem Uraként. A mai naptól kezdve átadom neked életem minden részletének irányítását. Tied a döntések joga. Jézus, szeretnék megnyugodni a te szeretetedben. 

Köszönöm, hogy ezért nem kell megdolgoznom, ezt nem kell kiérdemelnem. Életem hátralévő részében téged szeretnélek szolgálni, nem saját magamat. Alázattal rád bízom az életemet, és kérlek, hogy fogadj be a családodba. Jézus, a te nevedben kértem mindezt, ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.01.06)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása