Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Isten ígéretei azoknak, akik adakoznak

2024. május 09. 03:00 - papk

 barley-field-1684052_640.jpg

„Adjatok, és kaptok. Sokat fogtok kapni. A kezetekbe öntik majd - többet, mint amennyit meg tudtok tartani. Olyan sokat kaptok majd, hogy az öletekbe fog ömleni. Ahogyan te adsz másoknak, úgy fog Isten adni neked.”

Lukács 6,38 (ICB fordítás)

Ahhoz, hogy nagy termést arathass, nagylelkűen kell ültetned a hitben.

A feleségemmel, Kay-el már százszor és százszor tettük ezt. A 40 évvel ezelőtti 10 százalékos adakozási arányt megemeltük, és ma már jövedelmünk több mint 90 százalékát adjuk. Én vagyok a példa arra, hogy nem lehet Istent túladakozni. Több mint 40 éven keresztül próbálkoztam, és minden alkalommal vesztettem.

Ahhoz, hogy hitben bőkezűen ültessünk, emlékeznünk kell Jézus két ígéretére. Először is a Lukács 6,38 azt mondja: „Adjatok, és kaptok. Sokat fogtok kapni. A kezetekbe öntik majd - többet, mint amennyit meg tudtok tartani. Olyan sokat kaptok majd, hogy az öletekbe ömlik. Ahogyan ti adtok másoknak, úgy fog Isten adni nektek” (ICB fordítás).

El kell kezdened nagylelkűnek lenni, hogy ebben az életben elültesd a magokat, hogy a következőben arathass. „Ahogyan te adsz másoknak, úgy fog Isten adni neked”.

Majd a Márk 10,29-30-ban Jézus garanciát ad mindarra, amit az ő kedvéért feladsz. Azt mondja: „Nincs senki, aki elhagyta házát vagy testvéreit vagy nővéreit vagy anyját vagy apját vagy gyermekeit vagy földjeit értem és az evangéliumért, aki ne kapná meg százszorosan most, ebben az időben ... és az eljövendő korban az örök életet” (ESV fordítás).

Isten azt mondja, hogy bármit, amit feladsz érte és feláldozol az ő országáért, százszorosan fogsz visszakapni. Tudod, hogy mennyi a százszoros? Az tízezer százalékos kamat. Ismersz olyan tőzsdeügynököt, aki ezt garantálja? Ezt csak Isten és az ő Fia tudja megtenni. Ők 2000 éve üzletelnek a hozzád hasonló emberekkel.

Ezek Isten ígéretei. Elhiheted őket vagy sem. De ha nem hiszel Isten ígéreteiben, akkor ezt kell kérdeznem tőled: Miért hiszed, hogy Jézus meg fog menteni téged, és a mennybe visz? Ez ugyanaz a Jézus. Miért bíznak egyesek Istenben az örök üdvösségüket illetően, de a pénzügyeiket nem bízzák Istenre?

Csak annak van értelme, hogy mindkettőt Istenre bízd, és hitben bőkezűen ültess, hogy arathass.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Mit vársz Istentől, hogy adjon neked? Te is ugyanilyen nagylelkű vagy másokkal szemben?
 • Hogyan kért Isten áldozatot tőled? Mi volt a válaszod?
 • Mit jelent igényt tartani Isten ígéreteire?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.05.02.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezek a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a "Rövidítések - angol nyelvű bibliafordítások jelölései" pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Az igazi hit aktív, soha nem passzív!

2024. április 29. 03:00 - Lencsés Tamás

„Mikor tanuljátok már meg, hogy a „hit” haszontalan anélkül, hogy azt tennétek, amit Isten akar? Az a hit, amely nem eredményez jó cselekedeteket, nem igazi hit.”

(Jak 2,20 TLB fordítás)

A hit csupán egy lelkiállapot? Egyesek így látják – a keresztény ember passzív tulajdonságának, aki várja, hogy Isten mit tartogat a számára: előléptetést, rákot, depressziót, árulást, áldást, gazdagságot vagy igazságtalanságot. Ezt a mentalitást: „Csak várok, hogy lássam, mit tesz velem Isten, és sodródom az árral”. Ez butaság!

A hit aktív, nem passzív. Tulajdonképpen egy kötelezettségvállalás. Nézz rá az életmódodra, és figyeld meg, milyen cselekedetek jellemzik. Ha a hited valódi, akkor ez látható.

Amennyiben megkeresztelkedtél vagy bemerítkeztél, akkor ezzel kijelentést tettél Istennek és a körülötted élő embereknek. Azt mondtad: „Benne vagyok!” Azonban ez nem áll meg a keresztségnél. Messze nincs itt a vége!

Mit teszel még? Elkezded követni Jézus mintáját. A hitünket az életünk bizonyítja.

Félre ne értsd! Az üdvösséged nem a cselekedeteiden alapul. Amit teszel, ahogy a mindennapi életed éled, nem juttatnak be a mennybe. Nem a tetteid tesznek kereszténnyé, de megmutatják, hogy az vagy.

Íme néhány következő lépés, amivel előreléphetsz hited fejlődésének útján:

Ünnepeld a kegyelem bőséges ajándékát! Megváltattál, mert Jézus feltétel nélkül szeret téged, és azt akarja, hogy vele legyél a mennyben. Az örömöd tükrözi ezt a csodálatos ajándékot!

Mutasd ki a hitedet! Nem a jegygyűrű teszi az embereket házasokká, de látható módon kinyilvánítja, hogy azok. Ugyanígy a megkeresztelkedés vagy a bemerítkezés sem az a dolog, ami a mennybe juttat, de az engedelmesség egy cselekedete. Miért? Mert Jézus azt parancsolta, hogy keresztelkedjünk meg, és kereszteljünk meg másokat is (Mt 28,18-20).

Oszd meg a hitedet másokkal! Ha izgatott vagy attól, amit Isten tett az életedben, akkor miért ne osztanád meg másokkal? Rengeteg módja van ennek. Kapcsolódj be Isten és mások szolgálatába. Mutasd meg Jézust az embereknek, és szeresd őket úgy, ahogy Jézus tette. Ez egy olyan döntés, amely örökké tartó örömet fog okozni neked és azoknak az embereknek is, akiket segítettél Krisztushoz vezetni.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Milyen konkrét módon tudod megmutatni a hitedet másoknak?
 • „Nem a jegygyűrű teszi az embereket házasokká, de látható módon kinyilvánítja, hogy azok.” Ha nem vagy megkeresztelve vagy bemerítkezve, mi tartott vissza attól, hogy ilyen módon nyilvánítsd ki a hitedet?
 • Kik jutnak eszedbe, amikor arra gondolsz, hogy meg kellene osztanod a hitedet másokkal? Mit fogsz ma tenni, hogy megoszd velük?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.04.22.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Isten küldetésének teljesítéséhez ki kell lépned hitben

2024. április 10. 03:00 - Besther

cyprus-1176082_1280.jpg

"Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és mondd el, hogy feljutott hozzám gonoszságának híre!" (Jón. 1,2)

Amikor Isten először bízta meg Jónást küldetéssel, az hatalmas hitlépést kívánt Jónás részéről. Valójában olyan nagyot, hogy Jónás először elfutott előle.

Akkoriban Ninive volt a világ legnagyobb és legfontosabb városa. Az akkori legerősebb birodalomnak, Asszíriának volt a fővárosa, széles utakkal, parkokkal, csatornákkal, szép épületekkel, palotákkal és templomokkal, vagyis egy gyönyörű város volt.

Azonban sok kegyetlenség és gonoszság is történt ebben a városban. Az asszírok elpusztítottak mindent, ami az útjukba került, és mindenkivel szemben erős faji megkülönböztetést alkalmaztak.

Ahhoz, hogy Jónás elmondja nekik Isten üzenetét, hitbéli lépésre volt szüksége. Miért? Először is, Jónás egy kis faluban nőtt fel, Isten mégis arra hívta őt, hogy a világ legnagyobb városát érje el. Ráadásul, több mint 800 kilométerre volt, tehát nem volt könnyű oda eljutni.

És ami a legfontosabb, Asszíria többször is foglyul ejtette, leigázta és rabszolgává tette a zsidókat. Az asszírok gyűlölték Izraelt, és Izrael népe is gyűlölte az asszírokat. Halálos ellenségek voltak, politikai, vallási és faji szempontból is.

Isten azonban ezeket az embereket is meg akarta menteni, ezért küldte el hozzájuk Jónást. Azonban ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, Jónás elszaladt Isten terve elől. Nem tette meg a hitnek a lépését, hogy elkezdje, majd befejezze a küldetését. 

Jónás küldetéséhez hasonlóan, a te küldetésed is próbára teszi a hitedet. Lehet, hogy ki kell lépned a komfortzónádból, a kényelmes és biztonságos életedből. Lehet, hogy az előítéleteidet vagy a politikai nézeteidet is félre kell tenned. 

Hit nélkül azonban nem tudod megvalósítani Isten küldetését az életedben. "Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik és hogy megjutalmazza azokat, akik őt őszintén keresik." (Zsid. 11,6) 

Jónás végül megtanulta, hogy Isten velünk van a küldetésünk minden lépésénél, Ő vezet és gondoskodik rólunk. Ezt ígérte Jézus is, amikor a nagy megbízatást adta:

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És én veletek vagyok mindig, egészen e korszak végéig." (Mt. 28,19-20 NIV)

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Mi a legfélelmetesebb abban, ha követed Istennek az életedre vonatkozó küldetését? Miért?
 • Amikor megteszed a hit lépéseit, milyen konkrét dolgokat tehetsz azért, hogy emlékeztesd magad arra, hogy Isten veled van?
 • Hogyan vehetsz rá másokat, hogy imádkozzanak érted, miközben megteszed a hitnek egy következő lépését?

Akarsz ma úgy dönteni, hogy követed Jézust?

A hit első lépése, hogy bízol Jézusban, hogy Ő üdvösséget ad neked. Ha készen állsz, hogy elkötelezd életedet Jézusnak, akkor mondd el ezt az imát:

"Drága Jézus, te megígérted, hogy ha hiszek benned, akkor minden bűnt és rosszat, amit valaha tettem, te megbocsátasz és egy napon befogadsz örökkévaló mennyei otthonodba.

Megvallom bűnömet és befogadlak életembe Uramként és Megváltómként. Elhiszem azt, amit mondasz, hogy az üdvösség kegyelemből, hit által van, és nem az által, amit én teszek. Ma életem minden területét a te irányításod alá helyezem.

Hálás vagyok feltétel nélküli szeretetedért. Életem további részét arra akarom használni, hogy szeresselek és téged szolgáljalak, ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Rád bízom az életem, és kérlek, ments meg és fogadj be családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.04.03.)

 

 

 

 

 

 

Szólj hozzá!

Nem kell megértened a "miért"-et

2023. szeptember 23. 03:00 - papk

 book-1421097_640.jpg

"Gyorsan engedelmeskedni fogok a parancsaidnak."Zsoltárok 119,32 (NCV fordítás)

 

Ha van olyan pillanat az életben, amikor sietned kell, akkor az az, amikor Isten azt mondja, hogy cselekedj - még akkor is, ha nem érted, miért.

A Zsoltárok 119,32 szerint: "Gyorsan engedelmeskedem parancsaidnak" (NCV fordítás).

Nem kell teljesen felfognod valamit ahhoz, hogy hasznot húzz belőle. Nem értem, hogyan repülnek a nehéz repülőgépek a levegőben, de gyakran repülök. Nem értem, hogyan működnek a számítógépek, de állandóan használok egyet. Nem értem a belsőégésű motor működését, de évek óta vezetek autót.

Nem kell érteni valamit ahhoz, hogy élvezd, és hasznot húzz belőle. És nem kell értened, hogy Isten miért mondja neked, hogy tegyél valamit, hogy hasznodra váljon az engedelmességed.

Ha szülő vagy, valószínűleg mondtad már a gyerekednek, hogy tegyen meg valamit, és azt a választ kaptad, hogy "Miért kellene ezt tennem?". Te pedig talán négy kis szóval válaszoltál: "Mert én azt mondtam."

Amikor ezt teszed, sokkal többet mondasz annál a négy szónál. Valójában azt mondod: "Sokkal régebb óta vagyok itt, mint te. Még nem vagy elég idős ahhoz, hogy megértsd, de egy nap majd megérted. Azt mondom neked, hogy a saját érdekedben tedd ezt."

És ha valakinek joga és hatalma van azt mondani, hogy "Mert én mondtam", az Isten, a világegyetem mindenható Teremtője és Uralkodója, a mi mennyei Atyánk.

A Bibliában, valahányszor Isten olyan parancsot ad, amelyhez nincs konkrét dátum rendelve, azonnali cselekvést vár el.

Mondok egy példát. Amikor a gyermekeink felnőttek, a feleségem, Kay, néha egy meghatározott időpontban vacsorára hívta a családot. Amikor azt mondta: "Gyertek vacsorára fél hatra", az azt jelentette, hogy abban az időpontban készen kell állnunk az étkezésre. De ha azt mondta: "Gyertek vacsorázni!", akkor tudtuk, hogy ez azt jelenti, hogy most.

A gyerekek szeretnek mindenféle játékot játszani, hogy késleltessék az engedelmességet.

Néha úgy tesznek, mintha nem hallanának. Mi is állandóan ezt csináljuk Istennel. Úgy teszünk, mintha nem hallanánk őt, pedig tisztán beszél.

Egy másik játék a "Képzeld el, hogy anya valaki mással beszél ": "Ugye nem azt akartad, hogy fél hatra menjek vacsorázni?"

Ugyanezt csináljuk Istennel is, amikor a Bibliában olvasunk egy parancsot, és úgy teszünk, mintha valaki máshoz beszélne.

De ezek a trükkök egyike sem csapja be Istent. Ezek a késleltetési taktikák finom lázadások, amelyek megkérdőjelezik Isten tekintélyét vagy tervét.

A hit azt jelenti, hogy azonnal engedelmeskedünk Isten parancsának, még akkor is, ha nem értjük, vagy ha akadályokat látunk magunk előtt. Lépj előre hittel, tudva, hogy Istent az irántad érzett szeretete motiválja, és hogy a te érdekeidet tartja szem előtt.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen késleltetési taktikákat próbáltál már alkalmazni Istennek való engedelmességében?

 • Milyen következményei lehetnek a késleltetett engedelmességnek?

 • Gondolj ki néhány stratégiát, amelyet alkalmazhatsz, hogy jobban beépítsd az életedbe az azonnali engedelmesség szokását. Melyiket kezded el ma gyakorolni?

Mit fogsz tenni, amikor Jézus visszatér?

A Biblia szerint csak úgy juthatsz a mennybe, ha bízol Isten Fiában, Jézus Krisztusban. Nem érdemelheted ki, hogy a mennybe juss: "Kegyelemből üdvözültetek, hit által - és ez nem magatoktól van, hanem Isten ajándéka -, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék" (Efézus 2,8-9 NIV).


Ha készen állsz arra, hogy életedet Jézusnak szenteld, kezdd azzal, hogy ezt az imát imádkozod:
"Drága Istenem, megígérted, hogy ha hiszek a Fiadban, Jézus Krisztusban, minden, amit valaha is rosszul tettem, megbocsátást nyer, megtanulom életem célját, és egy napon befogadsz a mennyei örök otthonodba.

"Megvallom, hogy vétkeztem, és bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus meghalt, hogy elvegye bűneimet, és hogy te feltámasztottad őt az életre. Bízni akarok Jézusban mint Megváltómban, és a mai naptól kezdve őt mint Urat követem. Vezesd életemet, és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem egy e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon.

(Daily Hope by Rick Warren, 2023.09.16.)

Szólj hozzá!

Négy lépés arra, hogy támogatást szerezz az álmodhoz

2022. november 22. 03:00 - daniella_89

5863e0081900002a000e1d4d.jpeg"Ők egyszerre így feleltek: "Igen, építsük újra a falat!" Így belevágtak a jó munkába." (Nehémiás 2:18 NLT fordítás).

Megtanulni azt, hogyan szerezd meg mások támogatását egy fontos része az Istentől kapott álmod követésének.

De hogyan vegyél rá másokat arra, hogy segítsenek az álmod megvalósításában? Nehémiás könyvének második fejezete négy lépést mutat ennek elérésére.

Első lépés: Végezz kutatómunkát! Mielőtt bejelentenéd az álmod a családod és barátaid előtt, legyél biztos abban, hogy minden információ a rendelkezésedre áll, amire szükséged van. Nem szeretnéd, hogy valaki feltegyen egy kérdést amit nem tudsz megválaszolni, mert még nem mentél utána a tényeknek.

Nehémiás tudta ezt, mikor Jeruzsálembe érkezett, hogy elkezdjen dolgozni az álmán. Azt mondta: "Nem mondtam el senkinek a terveket, amelyeket Isten tett a szívemre... elmentem... hogy megvizsgáljam a törött falat és a felégetett kapukat" (Nehémiás 2:12-13 NLT fordítás). Nehémiás nem függött másodkézből kapott információktól. Saját maga vezényelte le a kutatómunkát.

Második lépés: Vázold fel, min kell változtatni! Mielőtt valaki elképzelné hogyan lehetne valami jobb, elégedetlenséget kell gerjessz a jelenlegi helyzet kapcsán. Miért? Azért, mert ha az emberek elég sokáig éltek együtt egy problémával, gyakran fásulttá válnak és hajlamosak lesznek megelégedni kevesebbel is, mint a legjobb.

Mikor Nehémiás bemutatta az embereknek a tervét, nem kisebbítette a jelenlegi életkörülményeiket. Azt mondta nekik: "Nagyon jól tudjátok, milyen bajban vagyunk. Jeruzsálem romokban áll, és kapui tűzben pusztultak el. (Nehémiás 2:17 NLT fordítás). Felvázolta a jelenlegi valóságot.

Harmadik lépés: Érintsd meg az emberek szívét! Gyakran feltételezzük, hogy az emberek a döntéseiket logikára és észérvekre alapozzák, de a legtöbb döntés érzelemvezérelten születik. Ezért fontos a belső motivációt használni, ha mások támogatását szeretnénk megnyerni.

Nehémiás megérintette az emberek szívét, mikor azt mondta: "Építsük újjá Jeruzsálem falát és vessünk véget a gyalázatnak!" (Nehémiás 2:17 NLT fordítás). Ez megérintette a méltóságukat is, emlékeztetve őket arra, hogy ők Isten népe, és mint ilyenek, Isten segítségével nem kell gyalázatban és szégyenben élniük többé. Nehémiás megmutatta, hogy valóban gondja van az emberekre.

Negyedik lépés: Oszd meg a történeted, hogy inspirálj másokat! Az emberek tudni akarják, mit jelent neked az álmod. Tudni akarják, Isten mit tesz az életedben. Aztán ha elmondod, hogy Istenben bízol, ez őket is motiválja arra, hogy hitben éljenek.

Nehémiás egy erőteljes történetet osztott meg arról, hogyan munkálkodik Isten az ő életében és azokban a tervekben, amelyeket eléjük tárt. Elmondta az embereknek "hogyan volt a kegyelmes Isten keze (rajta)" (Nehémiás 2:18 NLT fordítás). És a válaszuk? A Biblia azt írja, "Ők egyszerre így feleltek: "Igen, építsük újra a falat!" Így belevágtak a jó munkába." (Nehémiás 2:18 NLT fordítás).

Nyisd ki a szemed és lásd meg, hogy Isten keze már munkálkodik. Bízz benne, hogy körülvesz azzal a támogatással amire szükséged van az álmodhoz, ahogyan megteszed ezeket a hitlépéseket.

 

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Várhatod, hogy Isten nagyszerű dolgokat tegyen az életedben, mikor mások támogatásával rendelkezel. Hogyan igaz ez a te életedre?
 • Tett Isten olyan álmot a szívedre amihez szükséged van mások segítségére is? Nehémiás négy lépése közül melyikkel kell ma kezdened?
 • Gondolj egy időszakra amikor támogattad valaki álmát azután, hogy megosztotta veled a történetét. Miért éreztél indíttatást arra, hogy segítsd őt?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.11.15.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása