Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Hogyan ismerhetjük fel Isten hangját? - Harmadik ismérv

2011. március 24. 02:12 - Kingdom

"...hogy ismertté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége." Ef 3,10

 

Isten senki számára nem tervezte azt, hogy egyedül kelljen átmennie az életen. Ő arra hívott el, hogy kapcsolatban éljünk más emberekkel. Tehát, amikor meghallod Isten hangját, figyelned kell a körülötted élő emberekre. Szükséged van egy gyülekezeti családra valamint egy kisebb csoportra, hogy amikor Isten indít, hogy megtégy valamit, megerősíthessék, hogy igaz-e vagy hamis az indítatásod. Ez a harmadik kérdés: Vannak-e olyan emberek körülöttem, akik meg tudnak erősíteni abban, amit hiszek, hogy Isten mondott nekem?

Ha Isten valóban szólt hozzád, meg fog erősíteni más érett hívőkön keresztül. Az, hogy mindent magadnak kell megtenned, egy emberi elképzelés és nem Istentől jövő. Ő azt szeretné, ha megosztanád másokkal az ötleteidet, hogy megerősíthessék azokat és te is meghallgasd visszajelzéseiket.

Azonban, ha ellenállást érzel magadban még a puszta gondolatra is, hogy megkérdezz valakit az ötleteddel kapcsolatosan, akkor lebegjen előtted hatalmas piros zászlóként, hogy az ötlet biztos, hogy nem Istentől jön.

Az az oka annak, hogy Isten azt kéri tőlünk, hogy kérjünk tanácsot, hogy meg akar védeni minket. Amint a Péld 11,9-ben olvassuk: "az igazak tudásuk által megmenekülnek."

A többi, érett hívőtől kért tanács időt spórolhat meg számodra, amit talán egy helytelen dologra vesztegetnél. Megóvhat téged például a pénz pazarlástól, megmentheti a becsületedet, vagy megóvhat a tévedésektől.

Az egyik leggyakoribb ok amiért emberek összekuszálják az életüket az, hogy nincsenek Istenben hívő barátaik, akik visszajelezhetnek nekik. Ezért annyira fontos, hogy legyél együtt egy kisebb csoportban más hívőkkel, akik számon kérhetnek, és tanácsot adhatnak neked.

A Biblia azt mondja:"segítséget jelent, ha sok a tanácsadó" (Péld 11,14b). Ha te nem tartozol egy kisebb csoporthoz, olyan vagy mint egy műkorcsolyázó, aki soha nem tudja mikor fog elesni.

 (Tom Holladay, 2011.03.17.)

 

Szólj hozzá!
Címkék: isten szava

Hogyan ismerhetjük fel Isten hangját? - Első ismérv

2011. március 22. 01:00 - BManka

"Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba." (1János 4:1)

Ha megfogan egy gondolat a fejemben, honnan tudom, hogy Istentől jött-e? Honnan tudom, hogy nem a saját vágyam, vagy a Sátán hazugsága-e? A válasz világosan meg van írva a 1 Ján 4:1-ben: meg kell vizsgálnom, hogy kiderítsem.

Ezen a héten 7 biblikus módot szeretnék megosztani veletek, melyekkel egy gondolat megvizsgálható, és kideríthető, hogy Istentől van-e, vagy sem. Ez a hét vizsgálati mód egy szűrőt alkot. Meg kell győződnöd róla, hogy a próbák közül mind a hetet kiállja az ötlet.
Ha ez így történik, teljes bizonyosságod lehet afelől, hogy Istentől van.

Az első vizsgálat az, hogy megkérdezd: "Összhangban áll a Bibliával?"

Isten sosem fog ellent mondani írott szavának. A Lukács 21:33 azt mondja: "Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el."
Isten igazsága állandó. Nem fog egy dolgot mondani a Bibliában, és valami mást egy gondolat vagy vélemény által.

És ahogy a Példabeszédek 12:19 mondja: "Az igazmondó ajak megáll mind örökké..." (Károli ford.) Ez milyen szűrőnek tűnik?
Például, mikor azt olvassuk a Bibliában, hogy "Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré" (Mt 22:21) azt mondja, fizessünk adót. Így ha úgy érzed, Isten azt mondja, ne fizess idén adót, akkor ez a gondolat nem Istentől van. Ellentmondás lenne saját szavával.

A Példabeszédekben is sok igeverset találunk, amelyek azt mondják, Isten megáldja a vállalkozásodat, ha tisztességes vagy, és becsülettel jársz el minden üzleti ügyedben. Így ha egy olyan gondolat fogan meg benned, hogy több pénzt kereshetnél, vagy növelhetnéd a bevételt tisztességtelen módon, akkor ez az ötlet nem Istentől van.

Isten életedre vonatkozó akaratának nagy része olvasható az Igéjében. Szóval ha bármikor odamegy hozzád valaki, aki azt mondja, hogy a Biblián kívül szükséged van egy másik könyvre is, hogy megtaláld az igazságot, akkor téved. A Galata 1:8 ezt mondja: "...egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen!"

Ez lehet, hogy keménynek hangzik, de Isten igazsága nem változik. Ha ismerni akarod Isten hangját, akkor az egyetlen könyv, amelyet olvasnod kell, az a Biblia. Szükséges, hogy megjegyezd, tanulmányozd és elmélkedj rajta.

Ha ismered Isten Igéjét, akkor nem vernek át a hazugságok. De mindig bajba fogsz kerülni, ha kételkedsz a Bibliában.

 

 

(Daily Hope by Rick Warren, 2011. március 15.)

1 komment

Halld meg Isten hangját : távolítsd el a zavaró tényezőket

2011. március 18. 00:04 - Habakuk

"Némelyik (mag) a tövisek közé esett, és amikor vele együtt fölnőttek  a tövisek is, megfojtották." Lukács 8:7

Nem hallhatod Istent, amikor zsúfolásig tele van a fejed gondolatokkal, aggodalmakkal, félelemmel vagy tervek szövögetésével, de még akkor sem, ha állandóan rádiót hallgatsz vagy TV-t nézel. Ha állandóan a telefonon lógsz, amikor az Úr hívna téged, foglaltat jelez a telefon.

Ezek azok a tényezők, amelyekről Jézus a Lukács 8:7-ben beszél, amikor azt mondja, hogy a magok a tövisek közé estek. A mai igeversben az áll,  hogy a tövis együtt nőtt a magokkal, majd megfojtotta azokat.

Gondolhatjuk azt is, hogy ez még mindig valamivel jobb, mint amikor a magok sziklás talajra hulltak, hiszen itt legalább kihajtanak és növekednek. De ezeket viszont megfojtják, tehát ezek sem fognak gyümölcsöt teremni. Valamennyi ember hallja Isten beszédét, de elfoglaltságaik, mint például az élet aggodalmain vagy a gazdagságon való merengés és az élvezetek hajszolása elfojtják Isten szelíd hangját, így aztán sosem válnak érettebbé.

Ha te is folyton rohansz, nem fogod meghallani Istent, és akkor beleütközöl az elfoglaltság korlátjába. Gyakran összetévesztjük az elfoglaltságot a produktivitással, a termékeny élettel, pedig ez a kettő távolról sem ugyanazt jelenti. Ha mindig elfoglaltságot keresel, és nem újulsz meg lelkileg, akkor te sokkal inkább elfoglalt ember vagy, mint produktív és termékeny.

Jézus azt mondja, hogy ezek a zavaró tényezők olyanok, akár a tövisek, amelyek az elménkben és a szívünkben is gyökeret vernek, pont úgy, ahogyan a kertünkben a gyomok.

Háromféle tövis van, amelyek távol tartják Isten hangját tőled:

Aggodalmak - A görög szóhasználat a "merinma" szót használja az aggodalomra, melynek jelentése "különböző irányba rángat". Ha téged több irányba kényszerítenének az események, akkor aggódás kerít hatalmába. Amikor pedig aggódsz, nem hallhatod Istent.
 
Pénz - Ha azzal vagy elfoglalva, hogy mindig pénzt keresel a számlák kifizetéséhez, vagy azért, hogy kitörj egy adóssággödörből, sokszor nem tudod meghallani Istent.


Élvezetek - Isten ad az életünkben különböző dolgokat, amiket élvezhetünk, és amelyek jók. De könnyen elfoglalttá válhatsz az élvezetek és a szórakozás hajszolása miatt, és Isten követéséről ekkor megfeledkezel.

Mennyi erőfeszítés kell ahhoz, hogy a tövisek felnőjenek? Semennyi. Ezek a gyomok az elhanyagoltság jelei. Amikor elhanyagolod Istent, és nem töltesz vele időt, tövisek kezdenek növekedni az életedben. Ahhoz, hogy kiirtsd ezeket, először meg kell tanulnod úrrá lenni az elméden, amit lefoglalnak a különféle gondolatok.

A Királyok 1. könyve 19:12-ben, amikor Isten Illéssel beszélt, az Úr nem volt a szélben, sem a földrengésben, sem pedig a tűzben, hanem egy szelíd hang hallatszott.
Ha megakarod hallani az Úr halk szavát, csendben kell figyelned.

(Rick Warren, Daily Hope, 2011. március 11.)

Szólj hozzá!

Istenben bízom, pedig nyomorult vagyok!

2010. július 18. 03:00 - husztin

"Hittem, ha így szólok is: Igen nyomorult vagyok!"  (Zsolt 116,10)

Tudtad, hogy reménytelenséged beismerése Isten előtt a hited kinyilvánítása is lehet? Amikor Dávid bízott Istenben, ugyanakkor kétségbesett volt, ezt írta: "Hittem, ha így szólok is: Igen nyomorult vagyok!" (Zsolt 116,10)


Ellentmondásnak tűnik: Istenben bízom, ugyanakkor nyomorult vagyok. Dávid nyílt őszintesége valójában mély hitéről árulkodik. Először is hitt Istenben. Másodszor hitte, hogy Isten meghallgatta imádságait. Harmadszor pedig hitte, hogy Isten akkor is szeretni fogja, ha kimondja amit érez.


Összpontosíts arra, ki is valójában Isten – az Ő soha nem változó természetére. A körülményeid és az érzéseid ellenére merj rátámaszkodni Isten változhatatlan jellemére. Emlékeztesd magad arra, amit tudsz, hogy  örökké igaz Istenről: Ő jó, szeret engem, velem van, tudja min megyek keresztül, gondot visel rám, és terve van az életemre nézve. Raymond Edward mondta: „Soha ne kételkedj a sötétség idején abban, amit Isten mondott neked a világosságban!”

Amikor Jób élete szétesett, és Isten is csendben maradt, Jób még mindig talált okot arra, hogy dicsőítse az Urat:

    - mert Ő jó és szerető Atya. (Jób 10:12)
    - mert Ő mindenható. (Jób 42:2; 37:5,23)
    - mert Ő az életem minden apró részletét számon tartja. (Jób 23:10; 31:4)
    - mert Ő mindent az ellenőrzése alatt tart. (Jób 34:13)
    - mert terve van az életemre nézve. (Jób 23:14)
    - mert Ő fog megmenteni engem. (Jób 19:25)

Bízz benne, hogy Isten megtartja, amit ígért. A szellemi kiszáradás ideje alatt is Isten ígéreteire kell támaszkodnunk, nem pedig az érzéseinkre, és egyben fel kell ismernünk, hogy Ő a szellemi érettség egy magasabb szintjére akar eljuttatni bennünket. Az a barátság, amely csupán érzelmeken alapul, valójában sekélyes.

Ne légy gondterhelt a gondok között. A körülmények nem befolyásolják Isten jellemét. Isten kegyelme most is teljes erejével árad rád: Ő ma is érted él és cselekszik, még ha te nem is érzed. Bizonyító körülmények hiányában is kitartott Jób Isten szava mellett. Ezt mondta, „Az ő ajakinak parancsolatától sem tértem el; szájának beszédeit többre becsültem, mint életem táplálékát” (Jób 23:12 Károli)

Ez az Isten szavába vetett bizalom segített Jóbnak, hogy hűséges maradjon, amikor ennek már semmi értelme sem maradt. Hite erős volt a fájdalmak közepette:

„Isten megölhet engem, de én bízom benne mindvégig” (Jób 13:15, eredeti szöveg alapján, CEV)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása