Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Mikor hasonlítasz leginkább Jézusra?

2022. november 01. 03:00 - Besther

man-g34c37fb6f_1920.jpg

"Legyetek tehát Isten követői mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként." (Efézusiakhoz 5,1-2.)

Csodálatos átalakulás történik életed minden területén, ha nagylelkűen élsz. Az anyagiasság szorítása elkezd megtörni és a szíved egyre nagyobb lesz.

De valami ennél nagyszerűbb is történik: Olyanná válsz, mint Jézus.

Milyen Jézus? Jellemvonásai egyike, hogy botrányos, pazarló és a nagylelkűsége szélsőséges. Mindened, amid van- a levegő és a víz, az elméd és a szívverésed- Isten nagylelkűségének összes ajándéka. Valójában, Isten nagylelkűsége nélkül semmid sem lenne.

Jézus a nagylelkűség mesterpéldája. A Biblia azt mondja, "Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok." (2Korinthus 8,9.)

Mit jelent ez a fejezet? Jézus Krisztus Isten. Övé volt a mennyek ragyogása, de feladta és a Földre jött, hogy egy istállóban megszülessen. Egy ember körülbelül ennyire tud mélyre menni. Miért tette ezt? Természetesen nem önmagáért.

Jézus érted tette.

Ez volt a nagylelkűség végső cselekedete: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta... " (János 3,16a)

Tehát, miért akarja Isten, hogy nagylelkűen élj? Mert azt akarja, hogy olyan legyél, mint Ő és ez azt jelenti, hogy akarja, hogy nagylelkű légy!

A Biblia azt mondja, "Legyetek tehát Isten követői mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként." (Efézusiakhoz 5,1-2.)

Isten nem azért helyezett a Földre, hogy önmagadnak élj. Helyette azért vagy itt, hogy megtanulj önzetlennek lenni és másokra figyelni. Úgy formált, hogy visszatükrözd Őt.

Hogyan tudnál hasonlítani Jézus nagylelkűségére már ma? Úgy, hogy minden alkalommal, amikor nagylelkű vagy az időddel, a pénzeddel, a befolyásoddal vagy a szereteteddel, egyre jobban hasonlítasz rá. 

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Mikor tapasztaltad meg azt, hogy a nagylelkűséged eredményeként kevésbé vagy anyagias?
 • Miként tükrözi most életed Jézus nagylelkűségét?
 • Milyen, eddig általad nem alkalmazott, módon tudnád mintaként alkalmazni Jézus nagylelkűségét a héten?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.10.25.)

Szólj hozzá!

A nagylelkűségből öröm fakad

2022. október 31. 03:00 - daniella_89

 

hands-christmas-gifts-holidays-thumbnail.jpeg

"Nagyobb öröm adni, mint kapni." (Apcsel 20:35 GNT fordítás)

Az egyik legjobb útja annak, hogy elsajátítsd a nagylelkűséget, mások példáján keresztül vezet.

Én a szüleimtől tanultam meg, hogyan legyek nagylelkű. Úgy nőttem fel, hogy végignéztem, mennyi mindent adnak az életben. Biztosítottak vendéglátást, jövedelmet, élelmet. Odaadták az idejüket, energiájukat és erőfeszítésüket. Kinyújtott, nyitott tenyerükben tartották ajándékaikat és forrásaikat, és a legörömtelibb emberek között voltak akiket valaha megismertem.

A Biblia egy másik példát is felkínál a nagylelkűségről: a makedóniai gyülekezetet. Ezt mondta róluk Pál apostol: " "Szeretnénk, ha tudnátok, mit végzett el Isten kegyelme a makedóniai gyülekezetekben. A nyomorúság súlyos próbáin mentek keresztül, de olyan nagy volt az örömük, hogy szélsőségesen nagylelkűek voltak az adakozásban, annak ellenére, hogy nagyon szegények." (2Korinthus 8:1-2 GNT)

Figyeld meg, hogy a gyülekezet Makedóniában hogyan birkózott meg a problémáival. "Súlyos próbákon mentek keresztül", mert a Római Birodalomban éltek, miközben Nero volt a császár. Ez egy olyan időszak volt, mikor kereszténynek lenni egyenlő lehetett egy halálos ítélettel. A makedóniaiak nem csak a üldözöttek voltak a hitükért, de rendkívüli szegénységben éltek és anyagi támogatásra szorultak.

De mivel "olyan nagy volt az örömük", a nehéz körülményeik nem állították meg őket abban, hogy "szélsőségesen nagylelkűek" legyenek az adakozásban. Nem feladatból, vagy kötelességtudatból adtak. Örömből tették.

A Biblia azt mondja: "Nagyobb öröm adni, mint kapni." (Apcsel 20:35 GNT fordítás)

Amikor gyerek voltam, nem hittem el ezt az igeverset. Még nem voltam érett, és azt gondoltam, sokkal jobb móka kapni, mint adni. A karácsony nekem erről szólt: "Mit fogok kapni?"

De ahogyan a szüleim megtanították nekem a nagylelkűség értékét, elkezdtem megtapasztalni azt az örömet, ami az adakozásból fakad. Lassan érettebbé váltam és megértettem, hogy valóban több örömöt jelent adni, mint kapni.

Lehet hogy úgy találod, hogy nyomás vagy valamilyen kényszer késztet arra, hogy adj - és nyomorultnak érzed magad. Próbáld ki inkább ezt: Adj örömmel, tudva, hogy Isten mindig nagylelkűen gondoskodik a szükségleteidről. Végülis Ő már odaadta neked a legnagyobb ajándékot, az üdvösségedet az Ő Fia, Jézus Krisztus által.

 

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Ki mutatta be számodra a nagylelkűséget? Az ő hatása/hatásuk hogyan befolyásolt abban, hogy nagylelkű kívánj lenni másokkal?
 • Az adakozók a világ legboldogabb emberei. Azok, akik elvesznek másoktól, pedig a legboldogtalanabbak. Mondj példát mindkét típusra.
 • Mit tudsz adni örömmel ezen a héten?

 

(Daily Hope by Rick Warren, 2022.10.24)

 

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

A nagylelkűség nem egy összeg, hanem egy hozzáállás és életszemlélet

2022. október 30. 03:00 - Antal Péter Dávid

beautiful-view-small-waterfall-big-stones-covered-with-plants-jungle.png

Ha nagyon akarsz adni, nem az a fontos, hogy mennyid van erre a célra. Isten azt akarja, hogy azt add, amid van, és ne azt, amid nincs." (2Korinthus 8,12, TLB ford.)

A nagylelkűség sokkal többről szól, mint pénzadásról. Arról szól, hogy nagylelkű vagy az életed minden területén.

A Biblia ezt mondja a nagylelkűségről: „Mindenben meggazdagodtok majd, hogy nagylelkűek tudjatok lenni minden alkalommal.” (2Korinthus 9,11, NIV ford.)

Hogy néz ki „nagylelkűnek lenni minden alkalommal”? Azt jelenti, hogy nagylelkűen bánsz az időddel, a dicséreteddel, az együttérzéseddel, a megbocsátásoddal, a szereteteddel, a tiszteletadással és a kedvességeddel. Azt is jelenti, hogy meghallgatsz és megpróbálsz megérteni másokat.  És még azt is, hogy odafigyelsz arra, hogy másoknak mire van szüksége.  

Istent nem az érdekli, hogy mennyit adsz az életben. Az érdekli, hogy miért adsz, és hogyan adsz. Ő a motivációddal – a szíveddel – törődik. Ez a különbség az átlagos nagylelkűség és az általános, az élet minden területére kiterjedő nagylelkűség között.

Az általános nagylelkűség egy hozzáállás, nem egy összegben mérhető dolog.

A Biblia ezt így mondja: „Ha nagyon akarsz adni, nem az a fontos, hogy mennyid van erre a célra. Isten azt akarja, hogy azt add, amid van, és ne azt, amid nincs.” (2Korinthus 8,12, TLB ford.)

Istennek nincs szüksége a pénzedre, a tehetségedre vagy az idődre. Valójában nincs szüksége tőled semmire. Amit Ő akar tőled, az a szíved. Amit akar, az a szereteted. A Biblia ezt mondja: „Ahol a te kincsed van, ott lesz a szíved is.” (Máté 6,21). Amikor az életedet Krisztusnak adod, a szíved is nála lesz. 

Bármit csinálsz vagy adsz, fontos tudni a motivációdat. Miért? Mert Isten azt akarja, hogy „mindezt az Úr Jézus nevében tegyétek.” (Kolossé 3,17, NIV ford.). Azt akarja, hogy az élet minden területén nagylelkű légy. 

A következő néhány napban megvizsgáljuk, hogy milyen hatással lehet a nagylelkűség az életedre. Meg fog változtatni téged is, és a körülötted élőket is!

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Hogyan változtatta meg a mai Napi Remény üzenet az elképzelésedet arról, hogy mit jelent nagylelkűnek lenni?
 • Számos módja van annak, hogy nagylelkűek legyünk – nagylelkűek lehetünk az időnkkel, a pénzünkkel, a tehetségünkkel és még sok mással. Milyen területen szeretsz nagylelkűnek lenni? Milyen területeken nehéz nagylelkűnek lenned?
 • A pénzadáson kívül milyen más módon lehetsz még nagylelkű ezen a héten?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2022.10.23.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Többet aratsz, mint amennyit elvetsz

2022. július 19. 03:00 - Anika Enikő

 

Emlékezzetek erre: aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert »a jókedvű adakozót szereti Isten«.” (2 Kor 9,6-7)

Ha egy gazda kimegy a földjére egy pótkocsinyi vetésre szánt babbal, és elveti azt, milyen terményt vár betakarításkor? Görögdinnyét? Uborkát? Nem, bab fog teremni! Nem kétséges a számára mi lesz az eredmény – mert hiszen bármit vetsz, azt kapod vissza.

Ez a szaporítás törvénye. És ez igaz életed minden területére, de különösen a pénzügyeidre. A szaporítás törvényének másik oldala a következő: "ki mint vet, úgy arat".

Pál a Korinusiakhoz írott levelének 9.részben, a 6-7 versben az áll: “Emlékezzetek erre: aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert »a jókedvű adakozót szereti Isten«”.

Ez működhet pozitívan, de akár negatívan is életedben. Ha a kedvesség magvait veted el, az emberek kedvesek lesznek veled. Ha megbocsátasz másoknak, ők is megbocsátóak lesznek veled. Ha nagylelkű vagy, az emberek is nagylelkűen állnak hozzád.

De, ha állandóan dühös vagy, az emberek haraggal fognak válaszolni. Ha becsapod az embereket, ők is rászednek majd. Ha másokról pletykálsz - akkor mit gondolsz, mi lesz? Az emberek is pletykálni fognak rólad!

A szaporítás törvénye szerint azt aratod, amit elvetettél. De a sokszorosodás alapelvét is figyelembe kell venni: mindig többet aratsz, mint amennyit elvetettél.

Ha egy kukoricaszemet ültetsz a földbe, nem csupán egy szem kukorica lesz belőle; hanem egy egész kukoricaszár, amin több cső terem majd, és mindegyiken több száz mag található. Ez az exponenciális sokszorosodás hatóereje, amit szintén Isten hozott létre a világegyetem számára. Mindig sokszorosan többet kapsz, mint amennyit beleteszel.

Ez az oka annak, hogy amikor az emberek engem szóban, vagy írásban megtámadnak, én soha nem viszonzom ellentámadással. Miért? Mert nem akarok belekerülni ebbe a csapdába. Bárki bármit is mond nekem, vagy rólam, nem reagálok rosszal, mert ha ezt teszem biztosan "többet fogok aratni, mint amennyit elvetettem". Ehelyett, az a  szokásom, hogy pont az ellenkezőjét csinálom annak, amit velem tettek. Úgy döntök, hogy megáldom őket, és imádkozom értük. Miért? Mert ezt akarom visszakapni, és mindig többet aratok, mint amennyit elvetek.

A Példabeszédek 11,24 ezt mondja: „A nagylelkűek világa egyre nagyobb és nagyobb lesz; a fukarok világa egyre kisebb” (The Message fordítás).

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Miként tapasztaltad meg a sokszorosodás alapelvét az életedben?
 • Mit vársz a befektetéseidtől? Hogyan vetsz most úgy, hogy azt kapd, amit aratni szeretnél?
 • Hogyan szeretnéd, hogy Isten nagyobbá tegye a világodat (Példabeszédek 11,24)? Hogyan és mit kell változtatnod a pénzügyeidben, hogy Ő növelni tudja befolyásodat és adakozásodat?

Készen állsz arra, hogy új életet kezdj Krisztussal?

Isten megígérte, hogy azoknak, akik hisznek Jézusban, nincs kárhoztatásuk. Elküldte Jézust, hogy megmentsen téged a bűntől. Kereszthalála megfizetett minden rosszért, amit valaha is elkövettél vagy el fogsz követni; és azáltal, hogy feláldozta magát a bűneidért, és igazzá tett, Jézus lehetővé tette számodra, hogy kapcsolatba kerülj az Atya Istennel.

A jó hír nem ér itt véget. Isten Jézust fel is támasztotta a halálból, bebizonyítva hatalmát a bűn, és a halál felett. Ez lehetővé teszi, hogy az örökkévalóságot vele töltsd a mennyben.

Ha készen állsz arra, hogy átadd az életedet Jézus Krisztusnak, kezdd ezzel az egyszerű imával: „Drága Istenem, tudom, hogy bűnös vagyok, és bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Hiszem, hogy meghalt a bűneimért, és te feltámasztottad Őt a halálból. Bízni akarok benne, mint Megváltómban, és a mai naptól kezdve Uramként akarom követni őt. Irányítsd az életemet, és segíts beteljesíteni akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha imádkoztál és most fogadtad be Jézust, kérem, angolul írj nekem a Rick@PastorRick.com címre, mert szeretnék neked néhány ingyenes anyagot küldeni, amelyek segítenek Jézussal elindulni az utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.07.12)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

1 komment

Az odaadó élet növeli a hitedet

2022. július 08. 03:00 - ReveSz

"Ne csak a saját érdekeidet nézd, hanem törődj másokkal is. Ugyanolyan hozzáállásod kell legyen, mint amilyen Krisztus Jézusnak volt."

(Fil 2,4-5 NLT fordítás)

person holding string lights

Minden alkalommal, amikor szívből jövő nagylelkűséget mutatsz, erősíted a hitedet, és egyre inkább Jézushoz válsz hasonlóvá.

Ez azért van, mert minden alkalommal, amikor nagylelkű vagy, változás megy végbe benned. Minden alkalommal, amikor adakozol, a szíved egy újabb lépéssel közelebb lép az úton Isten felé. Szeretetteljesebbé válsz. Jobban fogsz hasonlítani Jézusra.

A Filippi 1:11 szerint: "Legyetek mindig tele üdvösségetek gyümölcsével - az igaz jellemmel, amelyet Jézus Krisztus hozott létre az életetekben -, mert ez sok dicsőséget és dicséretet hoz Istennek" (NLT fordítás).

Isten azt szeretné, ha megtanulnád, hogy szeretet nélkül is adhatsz - de nem tudsz szeretni adás nélkül.

Azt mondod: "Nagyon szeretem a gyerekeimet"! De vajon odaadod nekik az idődet?
Azt mondod: "Nagyon szeretem a feleségemet". De vajon megadod-e neki a figyelmedet?

Erről szól a szeretet. Szeretőbbé válsz - és ezért jobban hasonlítasz Jézusra -, ha nagylelkűbbé válsz.

Amiről itt beszélünk, az rendkívül szembe megy a kultúránkkal. A társadalom nem azt mondja, hogy adj; a mi kultúránk folyamatosan azt mondja, hogy szerezz. Ez egy "minden rólam szól" világ - én, a dolgaim, a szükségleteim - én, én, én, én.

De amikor nagylelkű vagy, az eltereli rólad a figyelmet, így másokra is gondolhatsz. A Filippi 2:4-5 azt mondja: "Ne csak a saját érdekeidet nézd, hanem törődj másokkal is. Ugyanolyan hozzáállásod kell legyen, mint amilyen Krisztus Jézusnak volt." (NLT fordítás)

A nagylelkűség kimutatása a hitedet is erősíti. Amikor a saját erőforrásaidat mások megsegítésére használod, ahelyett, hogy magadra fordítanád őket, Isten segítségére kell hagyatkoznod.

Amikor úgy döntesz, hogy segítesz egy barátodnak, aki nehezen tudja kifizetni a számláit, meg kell tanulnod bízni Istenben, hogy gondoskodik rólad. Amikor arra használod az idődet, hogy segíts a felebarátodnak, akkor bíznod kell Istenben, hogy ez működni fog, hogy te is el tudd végezni a saját dolgaidat.

A hited megerősödik, amikor ezekben a helyzetekben Istenre hagyatkozol, és bízol benne.

A Filippi 4:6 azt mondja: "Ne aggódjatok semmi miatt, hanem imádkozzatok mindenért. Mondd el Istennek, mire van szükséged, és köszönd meg neki mindazt, amit tett" (NLT).

Egyszer, a Saddleback-i gyülekezet különleges adakozási időszakában, mielőtt még könyveket írtam volna, Isten arra vezetett Kayt és engem, hogy három éven keresztül adakozzunk el a fizetésünket. Ebben a három évben bíznunk kellett Istenben, hogy valahogyan gondoskodik a jövedelemről. És Ő megtette.

Minden alkalommal, amikor Isten próbára tett minket, és mi hűségesek maradtunk, a hitünk egyre erősebb lett, ahogy láttuk, hogy Isten hűségesen gondoskodik rólunk. Isten ugyanezt teszi veled is, ha nagylelkűen adakozol.

 

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Mit tanultál Istenről, amikor nagylelkűbb lettél?
 • Mikor kellett bíznod abban, hogy Isten gondoskodik rólad a nagylelkűséged eredményeként?
 • Hogyan vitt közelebb Jézushoz egy másik ember nagylelkűsége?

 

Rábíztad már Jézusra az életedet?

A Biblia azt mondja, hogy csak úgy juthatsz a mennybe, ha bízol Istenben, az ő Fián, Jézus Krisztuson keresztül. Nem érdemelheted ki, hogy a mennybe juss: "Kegyelemből üdvözültetek, hit által - és ez nem magatoktól van, hanem Isten ajándéka -, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék" (Efézus 2:8-9 NIV fordítás).

Ha készen állsz arra, hogy megvalld a bűneidet, és Jézusra bízd az életedet, kezdd ezzel az imával:

"Drága Istenem, megígérted, hogy ha hiszek Jézusban, minden, amit valaha is rosszul tettem, megbocsátást nyer, megtanulom életem célját, és egy napon befogadsz a mennyei örök otthonodba.

"Megvallom bűneimet, és alávetem magam Jézusnak, mint Megváltómnak és Uramnak. Jézus, téged akarlak követni és szolgálni téged. Alázatosan átadom neked az életemet, és arra kérlek, hogy ments meg engem, és fogadj be a családodba. A te nevedben imádkozom. Ámen."

 *(Daily Hope by Rick Warren. 2022.07.01.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása