Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Isten nem kényszerít minket, választási lehetőséget ad nekünk

2020. január 12. 03:00 - gabormel

20200112.jpg

„Ma választás elé állítalak. Választhatod az életet és a sikert, vagy a halált és a kárhozatot. Megparancsolom, hogy legyetek hűek az ÚRhoz, azon az úton járj, amit mondott neked megtartva törvényeit és tanításait. Arra készülsz, hogy átkelj a Jordán-folyón, és birtokba vedd a földet, amit ő ad neked. Ha engedelmeskedsz neki, élni fogsz, sikeressé és hatalmassá válsz” (5Móz 30,15–16 CEV fordítás).

Sok ember hatalmas tévedésben van Istent illetően. Tudják, hogy Isten megtervezte a létezésüket, és hogy célja van az életüknek. Azonban tévednek azzal kapcsolatban, hogy Isten az életük minden részletét előre megtervezte. Azt hiszik, nincs választásuk.

Valójában a Biblia pont az ellenkezőjét tanítja. Igen, Istennek van terve és célja az életedre nézve, de nem automatikus. Elmulaszthatod.

Azért, mert Isten nem fog arra kényszeríteni, hogy élvezd azt a tervet, amelyet számodra készített. Megadja neked a választás lehetőségét, hogy elfogadd, vagy visszautasítsd a megváltását. Választhatsz, hogy engedelmeskedsz parancsainak, vagy megszeged azokat. Dönthetsz arról, hogy követed vagy elutasítod azt a célt, amelyre teremtett. Túl sok ember téveszti el az életcélját, mivel rossz döntéseket hoznak.

A Biblia újra meg újra mondja, hogy Isten nem fog arra kényszeríteni, hogy tedd az akaratát.

Amikor Mózes a 400 éves rabszolgaságot követően kivezette a zsidó népet Egyiptomból a sivatagba, mesélt nekik a tejjel-mézzel folyó földről – a nagy, bőséges áldás földjéről -, amelyet Isten ígért nekik. Ez annyira különbözött volna a rabszolgaság éveitől.

De mielőtt bementek az Ígéret Földjére, Isten Mózesen keresztül elmondta az embereknek ugyanazt, amit neked is: „Ma választás elé állítalak. Választhatod az életet és a sikert, vagy a halált és a kárhozatot. Megparancsolom, hogy legyetek hűek az ÚRhoz, azon az úton járj, amit mondott neked megtartva törvényeit és tanításait. Arra készülsz, hogy átkelj a Jordán-folyón, és birtokba vedd a földet, amit ő ad neked. Ha engedelmeskedsz neki, élni fogsz, sikeressé és hatalmassá válsz” (5Móz 30,15–16 CEV fordítás).

Isten választást adott nekik. Azt akarta, hogy népe élvezze az Ígéret Földjének javait. Azonban nem akarta arra kényszeríteni őket, hogy fogadják el. A választás az övék volt.

Ez az üdvösség jelképe: kikerülni a bűn rabszolgaságából a Krisztusban lévő szabadságba. Annak érdekében, hogy élvezhessék az Ígéret Földjén az életet, az izraelitáknak azt kellett választaniuk, hogy engedelmeskednek Istennek. Neked is választanod kell, hogy elfogadod-e Isten üdvösségét, és a jó dolgokat, amit a számodra tervezett.

Isten egy bábbá tehetett volna téged, de nem tette. Megadta neked a választás képességét. Ha rosszul választasz, az a legnagyobb átok. Ha bölcsen döntesz, ez a legnagyobb áldás. Isten ma választási lehetőséged ad neked az élet – választva az üdvösséget és az ő útját – vagy a halál között. Melyik utat fogod választani?

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • A robotpilóta életet élsz, vagy Isten rád vonatkozó tervének követését választod?
 • Ha nem fogadtad el Isten üdvösségének ajándékát, mi akadályoz meg abban, hogy ezt válaszd?
 • Hogyan láttad, hogy Isten jó ígéretei valóra válnak, amikor az ő útjának követését választottad?

(Daily Hope by Rick Warren, 2020.01.05.)

Szólj hozzá!

Két terület, ahol Isten azt akarja, hogy lassíts

2020. január 11. 03:00 - FodorImi

20200111.jpg

„Tartson meg minket [Isten], hogy őrá figyeljünk, neki szenteljük magunkat, és figyelve az útjelzőkre az ő útján járjunk egész életünkben, olyan iramban és ritmusban, amint azt az elődeinknek parancsolta” (1Kir 8,58 The Message fordítás).

Az időzítéssel foglalkozó sorozatunknak ma van az utolsó napja. Áttekintettük az időket, amikor Isten azt akarja, hogy gyorsan mozdulj, és az alkalmakat, amikor lassítanod kellene. Gondoljunk át még két alkalmat, amikor Isten azt akarja, hogy lassíts le!

Először is, cselekedjünk lassan és megfontoltan bármely jelentős döntéshozás előtt. A példabeszédek könyve sokat beszél erről. A 21. fejezet 29. verse azt mondja: „A gonosz emberek útja ámítás, Isten emberei azonban gondolkoznak, mielőtt lépnek” (CEV fordítás).

A példabeszédek könyve 4. fejezetének a 26. verse pedig azt mondja: „Fontold meg lábaid ösvényét, akkor minden utad biztos lesz” (ESV fordítás). Mit jelent az, hogy „fontold meg”? Azt jelenti, hogy gondolkodj róla, elmélkedj rajta, vagy gondosan vegyél mindent tekintetbe. Gyorsan nem tudsz megfontolt lenni.

Mikor fontos megfontolnod az útjaidat? Amikor nagy döntéseket hozol. Ez lehet szakmai előmeneteled, lehet változás a szolgálatodban, lehet egy házastársaddal kapcsolatos választás, vagy egy jelentős pénzügyi tranzakció.

A meggondolatlan döntéseink között első helyen áll a költekezésünk. Ezért van olyan sok ember adósságban. Mi a megoldás? „Tervezz gondosan, és lesz bőven, ha túl gyorsan cselekszel, sosem lesz elég” (Péld 21,5 GNT fordítás).

Még egy alkalom, amikor lassúnak kell lenned: amikor várod, hogy a mag, amit elvetettél, növekedjen.

A Biblia sokat beszél a vetésről és az aratásról. Amikor elvetsz egy magot, aratni fogod a termését.

Ez történik életed minden területén. Ha kedvességet vetsz, kedvességet fogsz aratni. Ha pletykát vetsz, pletykát fogsz aratni. Ha nagylelkűséget vetsz, nagylelkűséget fogsz aratni. Amit vetsz, azt aratsz.

Van azonban mindig egy időtartam, egy késés a vetés és az aratás között. Az nem lehet, hogy a földbe teszel egy magot, és másnap egy almafád legyen.

Arra is emlékezz, hogy a vetés és aratás törvénye szerint mindig többet kapsz, mint amennyit vettettél. Amikor egyetlen gabona magot elvetsz, nem egy magot fogsz aratni. Egy gabonaszárat fogsz aratni néhány kalásszal, amelyek mindegyike magokat rejt. Az egy mag megsokszorozódik, többet kapsz vissza, mint amennyit vetettél.

Lehet, hogy úgy érzed, hogy már nagyon hosszú idő eltelt az aratásra várva. Íme egy ígéret a számodra: „Abban az időben, melyet elhatároztam, az én szavaim valóra válnak. Bízhatsz abban, amit a jövőről mondok. Lehet, hogy hosszú ideig tart, de várd türelemmel, meg fog történni” (Hab 2,3 CEV fordítás).

Amikor elkezded az új esztendőt, tudd, hogy bízhatsz Isten időzítésében. Valamikor Isten azt akarja, hogy menj gyorsan, és valamikor pedig azt mondja, hogy haladj lassan, de az ő sebessége mindig helyes.

Salamon egyike volt a Biblia legnagyobb királyainak. Kezdjük az esztendőt azzal az imádsággal, amit ő imádkozott: „Tartson meg minket [Isten], hogy őrá figyeljünk, neki szenteljük magunkat, és figyelve az útjelzőkre az ő útján járjunk egész életünkben, olyan iramban és ritmusban, amint azt az elődeinknek parancsolta” (1Kir 8,58 The Message fordítás).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen fontos döntések előtt állsz ebben az évben, amelyeknek a meghozatala azt kívánja, hogy lassíts le?
 • Milyen termést arattál az életedben az elmúlt évben? Ebben az új évben milyen magokat akarsz vetni?
 • Mely területeken kell bíznod Isten időzítésében ebben az évben? Mely területeken akarja Isten, hogy lassíts? És hol gyorsíts?

(* Daily Hope by Rick Warren – 2020.01.04.)

Szólj hozzá!

Bölcs dolog türelmesnek lenni

2020. január 10. 03:00 - Erika1832

„Bölcs dolog türelmesnek lenni” (Péld 14,29 CEV fordítás).

Életed során változásokon haladsz át. Néha Isten azt akarja, hogy gyorsan haladj, máskor meg azt akarja, hogy lassíts le. Ahogy A példabeszédek könyve 14. fejezetének 29. verse mondja: „Bölcs dolog türelmesnek lenni” (CEV fordítás).

A mai és a holnapi üzenetben azokat az időszakokat fogjuk együtt átnézni, amikor Isten azt akarja, hogy lassíts le.

Először is, amikor nem áll rendelkezésedre minden tény, akkor mindig lassan kellene haladnod. Kultúránk imádja az impulzivitást (megfontolás nélküli, hirtelen, lobbanékonyság) és a spontaneitást (ösztönösséget). Arra biztat minket, hogy ragadjuk meg a pillanatot, mivel a „zsigerből” fakadó döntések a jó döntések.

Valószínűleg többször halottad már, hogy „Hallgass a szívedre!” De a Biblia azt mondja: „A szív csalárdabb mindennél, és kétségbeesetten gonosz: ki ismerheti azt?” (Jer 17,9 KJV fordítás).

Az érzések gyakran rossz irányba vezetnek minket, ezért szükségünk van arra, hogy egy olyan igazságra támaszkodjunk, ami rajtunk kívül áll, azaz tőlünk független.

A Biblia egyértelmű ezzel kapcsolatban: „Micsoda szégyen – igen, mekkora ostobaság – a tények megismerése előtt hozott döntés!” (Péld 18,13 TLB fordítás).

Tehát, amikor nem ismered még az összes tényt, lassíts le! Ne hallgass se a megérzeseidre, se pedig a szívedre! Szánj rá időt, és ismerd meg a tőled független objektív igazságot!

Akkor is haladj lassan, amikor megbántottak, megsértettek vagy lehangolt vagy. Amikor feldúltak vagyunk, hajlamosak vagyunk arra, hogy inkább ellenállásból és megtorlásból, ne pedig bölcsen cselekedjünk.

Jakab levele 1. fejezetének 19. verse így szól: „Mindenkinek gyorsnak kellene lennie a hallásra, lassúnak a beszédre, és lassúnak a haragra” (NIV fordítás).

Észrevetted ennek az igeversnek a ritmusát? Gyors, lassú, lassú. Ha gyors vagy a hallásra, és lassú a beszédre, akkor automatikusan lassú leszel a haragra is. De ha lassú vagy a hallásra, és gyors a beszédre, akkor gyorsan leszel haragos.

A példabeszédek könyve 14. fejezetének 29. verse szerint: „A türelem bőséges megértéshez vezet, a türelmetlenség pedig ostoba hibákhoz" (CEB fordítás).

A példabeszédek könyve 15. fejezetének 28. verse azt mondja: „Az istenfélő szíve alaposan átgondolja, mielőtt beszél" (NLT fordítás). Más szóval: az istenfélő emberek először az agyukat járatják, és csak utána a szájukat.

A példabeszédek könyve 15. fejezetének 18. verse elmondja, hogy mit tegyünk inkább: „A hidegvéred elvesztése sok bajt okoz, de ha megőrzöd a nyugalmad, megoldást találsz a vitákra” (CEV fordítás).

Időnkét dühösnek, megbántottnak vagy lehangoltnak fogod érezni magad, mivel ez az élet része. De a következő alkalommal, amikor ez megtörténik veled, lassíts le! A példabeszédek könyve 15. fejezetének 18. verse azt mondja: „A hidegvéred elvesztése sok bajt okoz, de ha megőrzöd a nyugalmad, megoldást találsz a vitákra” (CEV fordítás).

Ne hozz elhamarkodott döntéseket, amiket később megbánsz majd!

És ugyanez érvényes, amikor nem ismered az összes tényt. Ahelyett, hogy csak „a szívedre hallgatsz”, fordíts időt a lelassításra, és hozz megfontolt döntést!

Ne feledd: bölcs dolog türelmesnek lenni.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Gondolkozz el azon az utolsó alkalmon, amikor túl gyorsan döntöttél. Milyen következményekkel járt?
 • Mikor lassítottál le mostanában, hogy megfontolt döntést hozz? Hogy láttad, Isten hogyan vezetett ekkor téged?
 • Jakab levele 1. fejezetének 19. verse mondja: „Mindenkinek gyorsnak kellene lennie a hallásra, lassúnak a beszédre, és lassúnak a haragra” (NIV fordítás). Ezek közül melyik a legnehezebb számodra? Hogyan fogod elkötelezni magad arra az idén, hogy ezt a legnehezebbet gyakorold?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.01.03.)

Szólj hozzá!

Siess jót cselekedni!

2020. január 09. 03:00 - Ivanyina Krisztina

„Ne tartsd vissza a jót azoktól, akik megérdemlik, ha hatalmadban áll segíteni rajtuk!” (Péld 3,27 NLT fordítás).

Az elmúlt napokban arról beszéltünk, hogy mikor kell gyorsan reagálnunk Isten Lelkének hívására. Íme, amiről beszéltünk: Azonnal engedelmeskedj, amikor Isten megszólít, hogy tégy valamit! Cselekedj gyorsan, amikor meg kell bocsátanod, vagy bocsánatot kell kérned! Légy gyors, amikor Istennek tett ígéretedet megtartod! És amikor kísértéssel nézel szembe, fuss el!

Ma további két esetet fogunk vizsgálni, amikor gyorsan kellene cselekedned. Először is cselekedj gyorsan, amikor van lehetőséged jót tenni valakivel. A Biblia újra és újra elmondja, hogy ha látsz alkalmat arra, hogy valakivel valami jót tegyél, akkor tedd meg azonnal!

Ebben az évben, Isten olyan embereket fog az utadba tenni, akik szükséget szenvednek. A szükségük lehet, hogy fizikai jellegű. Néhányuk talán érzelmi, mint a kedvességre vagy a bátorításra való szükség.

A példabeszédek könyve 3. fejezetének 27. verse azt mondja: „Ne tartsd vissza a jót azoktól, akik megérdemlik, ha hatalmadban áll segíteni rajtuk!” (NLT fordítás).

Ha például látsz valakit, aki hajléktalan, ne azt mondd, hogy valamikor segíteni fogok egy hajléktalanon. Inkább segíts rajta azonnal!

A Bilblia azt mondja A prédikátorok könyve 11. fejezetének 4. versében: „Ha a tökéletes feltételekre vársz, soha semmit sem fogsz tenni.”

Soha nincs „tökéletes„ idő valamit megtenni. Azonkívül, egyikünknek sem garantált még a holnapja sem. János evangéliuma 9. fejezetének 4. versében azt mondja Jézus: „Mindannyiunknak gyorsan végre kell hajtania a feladatokat, amelyeket az adott nekünk, aki elküldött engem, mert kevés idő van hátra, mielőtt leszáll az éj, és minden munka véget ér” (TLB fordítás).

Végül az utolsó a legfontosabb, amikor gyorsan kellene cselekedned. Gyorsan kellene cselekedned, amikor Isten megváltást ajánl. Isten felajánlja neked a megváltást, és ma van a napja, hogy ezt elfogadd.

Amikor tinédzser voltam, volt egy poszterem a hálószobám falán, amin az állt: „A nem döntés is döntés”.

Amikor azt mondod: „Még nem”, akkor valójában nemet mondasz Krisztusnak. A Bilblia azt mondja: „Isten most éppen kész arra, hogy köszöntsön téged. Ma kész arra, hogy megmentsen” (2Kor 6,2 TLB fordítás).

Hogyan fogadod el az üdvösséget? Elfordulsz magadtól Isten felé. Megbízod Krisztust, hogy jöjjön az életedbe, megbocsássa a bűneidet, és azzá tegyen, akivé akarja, hogy legyél.

Ha azzal akarod kezdeni az új évet, hogy elfogadod Isten megváltását, akkor imádkozhatsz valahogy így: Uram Jézus, személyesen meg akarlak ismerni. Köszönöm, hogy meghaltál a kereszten a bűneimért. Beengedlek az életembe, és elfogadlak mint Üdvözítőmet és Uramat. Köszönöm, hogy megbocsátasz nekem a bűneimért, és örök életet adsz nekem. Vedd át az irányítást az életem felett. Tégy azzá a személlyé, aki szeretnéd, hogy legyek. Ámen!

Igent mondani a megváltásra a legjobb út, amivel az új évet indíthatod.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mikor tett valaki jót veled az elmúlt évben? Milyen érzés volt?
 • Milyen lehetőségeket kell félretenned, hogy valami jót tegyél? Válassz egyet azok közül a dolgok közül, amelyet ma megtehetsz!
 • Igent mondtál az Isten által felajánlott üdvösségre? Ha nem, akkor olvasd el újra az imádságot ennek az áhítatnak a végén! Van valami, amiért ma imádkoznál? Emlékezz! A nem döntés is döntés.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.01.02.)

Szólj hozzá!
Címkék: üdvösség

Teljesítsd gyorsan Istennek tett ígéreteid!

2020. január 08. 03:00 - ReveSz

20200108.jpg

„Ha ígéretet teszel Istennek, teljesítsd olyan gyorsan, ahogy lehet!” (Préd 5,4 GNT fordítás).

Ahogy egy új évet indítasz, lehet, te is hozol új elhatározásokat. Valamelyek magadhoz, a karrieredhez vagy a családodhoz kötődnek. Lehet, hogy még Istennek is vannak ígéreteid.

Ha ígéretet teszel Istennek, azt gyorsan kellene teljesítened. Ahogyan a halogatott engedelmesség engedetlenségnek számít, úgy a halogatott ígéret is egy meg nem tartott ígéret.

A prédikátor könyve 5. fejezetének 4. verse tisztán beszél erről: „Ha ígéretet teszel Istennek, teljesítsd olyan gyorsan, ahogy lehet!” (GNT fordítás).

Egy másik ígéret, amit érdemes megtartanod: gyorsan fuss el a kísértéstől.

Kísértéskor szükséged lesz mind megelőző, mind azonnali taktikára. A megelőző taktika azt jelenti, hogy azon dolgozol, hogy távol tartsd magad a kísértő helyzetektől. De ma koncentráljunk az azonnali taktikára! Mit tegyél, amikor kísértésbe esel?

A Biblia világosan megmondja, mit tegyél a kísértéssel: „Fuss el minden gonosz dologtól!” (1Tim 6,11 NLT fordítás).

Ez így igaz. Amikor kísértést érzel arra, hogy valami önpusztító vagy Istent megszégyenítő dolgot tegyél, akkor gyorsan ki kellene lépned abból a helyzetből.

Mit nem kellene tenned? Ne vitatkozz a kísértéssel! Ne harcolj vele! Miért? Mert el fogod veszíteni azt.

Ha látsz valamit a TV-ben, ami csábítja a vágyaidat, válts csatornát! Ha nehézségeid vannak az alkohollal, fuss el jó messze a bároktól!

Egy konkrét kísértésről mondja a Biblia, mégpedig a korinthusiakhoz írt 1. levél 10. fejezetének 14. versében, hogy fussunk el előle, mégpedig a bálványimádásról.

„Várj egy percet!” – mondhatod. „Nincs bálvány a házamban.” – Engedd meg, hogy másképp tegyem fel a kérdést: Van olyan személy vagy tárgy, amit bálványozol? Siker? Szépség? Egy kedvenc sportoló vagy sport? Egy bizonyos híresség? A közösségi média?

Bármi, amit Isten elé helyezel, az bálvány. Manapság elég kevés embernek van kőből vagy fából készült bálvány figurája. Annál inkább hordunk bálványokat a tárcánkban, nézzük őket a TV-ben, vagy helyezzük el azokat az autóbeállónkban, a ház előtt.

Nem számít, mik a bálványaid, és nem számít, mik a kísértéseid, a taktika tiszta: Fuss el! Ne vitatkozz! Ne harcolj! Fuss! Ha nem akarod, hogy megcsípjenek a méhek, menj el a kaptártól!

Amint belépsz ebbe az új évbe, határozd el, hogy két dolgot gyorsan fogsz megtenni: teljesíted az Istennek tett ígéreteidet, és elfutsz a kísértéstől!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez: 

 • Melyik Istennek tett ígéretedet szükséges ma teljesítened? Melyiket kell teljesítened ezen a héten?
 • Milyen kísértéssel próbáltál harcolni, ami elől szükséges menekülnöd?
 • Mi az a dolog, amit Isten elé helyezel? Hogyan tudsz előle elfutni?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.01.01.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása