Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Íme, Emmanuel, velünk az Isten

2022. december 31. 03:00 - Lilla:)

 passion-g614220bf7_1920.jpg

"Ne féljetek, tudom, hogy Jézust keresitek, aki keresztre lett feszítve. Ő nincs itt, feltámadt, ahogy megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt! Aztán menjetek, mondjátok el a tanítványainak, hogy feltámadt a halálból, és figyeljetek, mert ő előttetek fog Galileába érni."

(Mt 28, 5-7. ESV fordítás)

Ha Jézus nem jött volna vissza az életbe, akkor senki sem ünnepelhetné a karácsonyt. Miért? Mert az azt jelentené, hogy egy hazug csaló volt.

Jézus Istennek mondta magát, csak úgy, mint sok más ember a történelem során, azonban egyedül ő bizonyította be, hogy igazat mond. Legyőzte a halált azzal, hogy feltámadt és visszatért az életbe.

A feltámadás a történelem legfontosabb eseménye; olyan jelentős, hogy minden más történés összefüggésben van ezzel. Ez még a karácsonynál is fontosabb; feltámadás nélkül a karácsonynak semmi jelentősége nem lenne.

Az első húsvét reggelen néhány nő, akik szerették Jézust, elment a sírjához, hogy bekenjék a testét. Egy hatalmas kő volt a sír bejáratánál. Egyszer csak földrengés támadt, ahogy egy angyal lejött a Mennyből. Elgördítette a követ, felült a tetejére és azt mondta az asszonyoknak: "Ne féljetek, tudom, hogy Jézust keresitek, aki keresztre lett feszítve. Ő nincs itt, feltámadt, ahogy megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt! Aztán menjetek, mondjátok el a tanítványainak, hogy feltámadt a halálból, és figyeljetek, mert ő előttetek fog Galileába érni... Ezért aztán gyorsan távoztak a sírtól félelemmel és örömmel, és rohantak a tanítványokhoz. És íme, Jézus találkozott velük és azt mondta nekik: 'Üdvözlégy!' Ők pedig odamentek hozzá, megfogták a lábát és dicsőítették őt. Utána Jézus azt mondta nekik: 'Ne féljetek; menjetek és mondjátok el a testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott láthatnak engem" (Mt 28, 5-10. ESV fordítás).

Jézus nem tért vissza rögtön Mennybe, amikor visszajött az életbe. Helyette a következő 40 napot azzal töltötte, hogy találkozott az emberekkel és együtt evett velük. Sőt még 500 embernek prédikált is!

40 nap után Jézus megadta az utolsó instrukciókat mielőtt visszament a mennybe: "Menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden nemzetet, bemerítve őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, tanítva őket mind arra, amit én parancsoltam nektek. Íme, veletek vagyok mindig, az idő végeztéig" (Mt 28, 19-20. ESV fordítás).

Isten eljött a Földre Karácsonykor, mert ő Emmanuel, Isten velünk. Ő még mindig velünk van.

Az ő születésén, halálán és feltámadásán keresztül Jézus megmutatta nekünk az ő szeretetét. Megígérte, hogy velünk lesz ma, nem számít, hogy min mész keresztül. Nem vagy egyedül.

Íme, ez a valaha volt legjobb hír!

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez

 • Miért olyan nagyszerű, hogy Jézus Emmanuel, velünk az Isten?
 • Hogyan engedelmeskedsz Jézus utolsó instrukcióinak, hogy menjünk és tegyünk tanítványokká másokat?
 • Hogyan alakíthatod úgy a karácsonyodat, hogy a feltámadás reményére is emlékeztessen?

 

Megnyitottad már a szíved Emmanuelnek?

Jézus Emmanuel, velünk az Isten. Azonban ő nem fog erősködni, hogy az életed része lehessen. Döntened kell, hogy elfogadod-e őt Megváltódnak és Uradnak. Ha készen állsz ezt megtenni ma, akkor mondd el hittel ezt az imát:

"Drága Istenem, hallom, hogy kopogsz a szívem ajtaján és meg akarom nyitni neked. Megvallom, hogy bűnös vagyok és szükségem van a megbocsájtásodra és kegyelmedre. Köszönöm, hogy annyira szeretsz engem, hogy elküldted Jézust, hogy meghalljon a bűneimért, így megbocsájtást nyerhetek.

Jézus, megígérted, hogy aki hisz benned, nem hal meg, hanem örök életet nyer a mennyben. Hiszek benned és elfogadlak Uramnak és Megmentőmnek. Be akarlak engedni a szívem összes szobájába és életem hátralévő részét a te szolgálatoddal akarom tölteni. Ámen."

Ha elmondtad ezt az imát, kérlek tudasd velem e-mailben (rick@pastorrick.com), hogy küldhessek neked egy ingyenes csomagot, ami segít a Jézussal való utad megkezdésében.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.12.24.)

Szólj hozzá!

A karácsony választási lehetőséget kínál

2022. december 30. 03:00 - papk

napiremeny.jpg

 „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!”János 1:29 (ESV fordítás).

A megváltás az, amikor valaki megfizet a bűneidért, hogy bocsánatot nyerj, és megigazulva távozz. Ők töltik helyetted az időt. Fizetik a büntetést. Minden olyan dologért, amit rosszul csináltál, valaki más fizetett.

 Jézus Krisztus ezt tette érted. Jézus nem csak karácsonykor jött a Földre. Tökéletes életet is élt, így az áldozata elegendő volt Isten ítéletének kielégítésére. Minden bűnöd ki lett fizetve a kereszten.

Egy napon Jézus Galileából jött, hogy Keresztelő János megkeresztelje a Jordán folyóban. Amikor János látta, hogy jön, így szólt: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!” (János 1:29 ESV fordítás).

Minden zsidó ember ismeri ennek a versnek a szimbolikáját. A zsidó hitben évente egyszer húsvétkor egy tökéletes, makulátlan bárányt áldoztak fel a világ megváltásának jelképeként.

 Miután Jézus Krisztus meghalt a kereszten a mi bűnünkért, többé nem volt szükség jelképes állatok feláldozására. Jézus halála és feltámadása előtt azonban a más emberek bűnéért feláldozott báránynak makulátlannak kellett lennie. Csak a tökéletes élet volt elfogadható ahhoz, hogy meghaljon az emberek minden tökéletlensége miatt. És ez az oka annak, hogy Jézus – Isten Báránya, aki tökéletes életet élt – kielégíthette Isten igazságosságát a bűnnel szemben a halála által. 

Amikor a vallási vezetők, akik Jézust keresztre akarták feszíteni, Pilátushoz vitték, a római helytartó kihallgatta Jézust, és elismerte, hogy teljesen ártatlan: „Ekkor Pilátus összehívta a főpapokat és a népet, és így szólt hozzájuk: ezt az embert elém hoztátok, hogy félrevezette az embereket. És miután kihallgattam őt előttetek, íme, nem találtam bűnösnek az ellene felhozott vádjaitokban” Lk 23,13-14 (ESV fordítás). 

Pilátus nem talált hibát Jézusban. Nem látott semmilyen bűnt vagy bűncselekményt, amiért Jézust meg kellene büntetni. 

Ha nem ismerted el, hogy Jézus Krisztusnak joga van úrrá lenni az élete felett, mit találtál benne rossznak? Milyen alapon utasítod el, amit érted tett? Milyen indokkal utasítod el őt, mint Megváltódat?

Pilátus lehetőséget adott az embereknek, hogy eldöntsék, mit kezdjenek Jézussal. Miután a római katonák megkínozták Jézust, „kijött a töviskoronával és a bíborköntösben. Pilátus így szólt hozzájuk: „Íme, az ember!” János 19:5(ESV fordítás). 

Ahogyan Jézus idejében az embereket arra hívták, hogy „íme, az ember”, Isten meghív téged is, hogy nézd meg Jézust, akit elvett minden bűnödet, amit valaha elkövettél vagy el fogsz követni. 

A karácsony a valaha volt legjobb hírrel érkezik – és választási lehetőséget kínál: Mit kezdesz Jézussal? 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez: 

 • Hiszel abban, hogy Jézusnak joga van, hogy az egész életed ura legyen? Miért vagy miért nem?
 • A karácsony Jézus születését ünnepli, de rámutat keresztre feszítésére és feltámadására is. Miért fontos mindezt elismerni karácsonykor?
 • Kivel oszthatod meg a valaha volt legjobb hírt ezen a héten, hogy számukra ez a karácsony legyen a legjelentősebb?

Mit választasz Jézussal kapcsolatban?

A Biblia azt mondja: „Kegyelemből üdvözültetek, hit által – és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka – nem cselekedetek által, hogy senki ne dicsekedhessen” Efézus 2:8-9 (NIV fordítás).

 A karácsony választási lehetőséget kínál. Elfogadod-e Isten üdvösségének ajándékát Jézuson keresztül, vagy sem? Ha készen állsz rá, hogy az életedet rászánd, akkor mondd el ezt az imát:

 „Istenem, tudom, hogy bűnös vagyok, és bocsánatot kérek tőled. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Hiszem, hogy meghalt bűneimért, és te feltámasztottad őt.
Jézus, bízni akarok benned, mint Megváltómban, és a mai naptól fogva követni akarlak téged, mint Uramat. Vezesd életemet, és segíts teljesíteni akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen." 

Ha imádkoztál, hogy elfogadtad Jézust, kérlek, írj nekem a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem (angolul). Szeretnék neked néhány ingyenes anyagot küldeni, amelyek segítenek elindulni Jézussal.

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2022.12.23.)

Szólj hozzá!

Karácsonykor szánj időt arra, hogy meglásd Krisztust!

2022. december 29. 03:00 - BlaZsu

karacsonykorlasdmeg.jpg

„Az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, hanem lássátok meg, jó hírt hozok nektek, örömhírt, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lukács 2,9-11 ESV fordítás)

Nem ugyanaz ránézni valamire, vagy meglátni valamit. Amikor meglátsz valamit, azt teszed, amire az angyal utasította a pásztorokat. Karácsonykor a legtöbben rápillantanak Istenre. Ha a karácsonyi bevásárlásuk közben az üzlet hangszóróiból a „Mennyből az angyal” szól, talán ők is elkezdik dúdolni. Ha látnak egy betlehemes jelenetet, ami középen a megszületett Jézust ábrázolja, arra is odapillantanak.

A karácsonyi rohanás közepette nem csoda, hogy nem figyelünk oda a legjobb hírre a világon. Milyen jó hírt akar Isten, hogy meglássunk most karácsonykor? Azt, hogy nem véletlenül születtél! A szüleid talán nem tervezték a születésedet, de Isten igen. Isten azért teremtett, hogy szeressen téged. Ha nem akart volna szeretni, nem születtél volna meg. Akkor nem élnél és nem lélegeznél.

Az embernek a Földön eltöltött körülbelül 80 éve az örökkévalósághoz képest nagyon rövid idő. A földi élet tulajdonképpen felkészülés az örök életre. Isten azt akarja, hogy örökké élj Ővele a Mennyországban, azonban ehhez az kell, hogy már itt a Földön is élő kapcsolatban legyél vele.

Hogyan lehetsz Istennel kapcsolatban? Úgy, hogy először meglátod Őt!

Ezt az üzenetet hozta az angyal a pásztoroknak azon az első Karácsonyon: „Az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, hanem lássátok meg, jó hírt hozok nektek, örömhírt, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lukács 2,9-11 ESV fordítás)

Lássuk meg, hogy Isten lejött a Földre! Ez egy nagyszerű hír! Karácsonykor Isten emberré lett, hogy láthassuk Őt igaz valójában.

Sok mindent megtudhatsz Istenről, ha megnézed azokat a dolgokat, amiket teremtett. Vannak azonban dolgok, amiket soha nem tudnánk Istenről, ha Jézus nem született volna meg. Ha Jézus nem jött volna a Földre, nem tudhatnád, hogy Isten szeret, megbocsát és célja van az életeddel.

Ha tudni akarod, milyen Isten, nézd meg jól Jézust! Ő Isten kegyelmének megtestesítője. Lásd meg a Megváltódat! Majd tedd életed Urává.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit jelent a gyakorlatban az, hogy valaki meglátja Jézust?
 • Mi minden vonhatja el a figyelmedet karácsonykor Jézusról?
 • Hogyan teheted a karácsonyi rohanásban a legfontosabb dologgá az Istennel való kapcsolatodat?

Mától legyen Jézus az életed Ura!

Megnyitottad már a szíved Jézusnak, és elfogadtad tőle a megváltást? Ha a válaszod nem, akkor ez a karácsony a legjobb alkalom erre. Ha készen állsz arra, hogy Jézust az életed Urává tedd, mondd el ezt az imát: 

"Drága Istenem, meghallottam, hogy kopogtatsz szívem ajtaján, és ajtót szeretnék nyitni neked. Megvallom, hogy bűnös vagyok, és szükségem van a megbocsátásodra és a kegyelmedre. Köszönöm, hogy annyira szeretsz, hogy elküldted Jézust, hogy meghaljon bűneimért, és én ezáltal bocsánatot nyerhetek.
Jézus, Te megígérted, hogy aki hisz benned, nem hal meg, hanem örök élete lesz veled a mennyben. Hiszek benned, és elfogadlak Uramnak és Megváltómnak. Szívem minden zugába beengedlek, és hátralévő életemet neked szolgálva akarom tölteni! Ámen.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.12.22.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Jézus áldozata mindenkié

2022. december 28. 03:00 - R.K.A.

2022_12_21_kep.jpg

Krisztus Jézus ... önmagát adta, hogy megváltsa az egész emberiséget. A legalkalmasabb időben jött, hogy bizonyítsa, Isten valóban azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön.”

1Timóteus 2:5-6 (GNT fordítás)

Amikor Mária és József elvitték a gyermek Jézust a templomba, hogy bemutassák, volt ott egy Simeon nevű öregember. Simeon egész életében arra várt, hogy láthassa a Messiást. Egy pillantást vetett a gyermek Jézusra, és ezt mondta: „Láttam a te üdvösségedet, amelyet minden ember számára készítettél. Ő a világosság, hogy bemutassa Istent a nemzeteknek.” (Lukács 2:30-32, NLT fordítás)

Jézus ajándék volt minden ember számára – nemcsak karácsonykor, hanem akkor is, amikor életét adta a kereszten, hogy megfizesse a bűneink büntetését. A Biblia azt mondja az 1Timóteus 2:5-6-ban: „Krisztus Jézus ... önmagát adta, hogy megváltsa az egész emberiséget. Ez volt a megfelelő időben adott bizonyíték arra, hogy Isten azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön.” (GNT fordítás)

Egy nap, amikor Keresztelő János embereket keresztelt a Jordán folyóban, Jézus odament hozzá, hogy megkeresztelkedjen. A következő történt: „János látta, hogy Jézus közeledik felé, és így szólt: "Nézzétek, ez az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!"”. (János 1:29, NIV fordítás)

A kereszt nélkül – anélkül, hogy Jézus lenne Isten Báránya – a karácsonynak nincs jelentősége. Ha Jézus nem halt volna meg a bűneinkért, akkor csak egy jó tanító vagy filozófus lett volna, néhány értékes gondolattal. A történelem során sok jó ember és nagy gondolkodó osztotta meg az emberekkel érdekes gondolatait – de egyikük sem tudott megmenteni téged. Csak úgy lehet a Megváltód valaki, hogy meghal helyetted.

2013-ban a feleségemmel, Kay-jel elvesztettük a legkisebb fiunkat, aki élethosszig tartó harcot vívott mentális betegségével. Az volt életem legszörnyűbb napja. A fiunk, Matthew halálát követő sötét hetek és hónapok gyászában eszembe jutott, hogy Isten tudja, hogy milyen érzés elveszíteni egy gyermeket. Egyetlen Fiát adta a mi üdvösségünkért. Ez az igazság volt a reményem a fájdalom közepette.

Ez a te reményed is, és mindazok reménye, akik Jézusban bíznak az üdvösségükkel kapcsolatban. Jézus áldozata mindenkié.

„Ő pedig mindenkiért meghalt, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.” (2Korinthus 5:15, NIV fordítás)

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Szántál már időt karácsonykor arra, hogy elgondolkodj Jézus keresztáldozatán? Miért, vagy miért nem?
 • Hogyan adott neked vigaszt a karácsony reménysége, amikor gyászt vagy fájdalmat éltél át?
 • Jézus halála és feltámadása mindenkié. Hogyan kellene ennek az igazságnak változtatnia azon, ahogy a karácsonyt ünnepled?

Elfogadod Isten üdvösségének ajándékát?

A karácsony nem csak a gyermek Jézus megszületéséről szól, hanem arról is, hogy Jézus meghalt a bűneidért. A Biblia ezt mondja: „Kegyelemből van üdvösségetek, hit által – és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka –, nem cselekedetek miatt, hogy senki se dicsekedjen.” (Efézus 2:8-9, NIV fordítás)

Ha készen állsz arra, hogy elfogadd ezt az ajándékot idén karácsonykor, akkor mondd el ezt az imát:

Drága Istenem, tudom, hogy bűnös vagyok, kérlek, bocsáss meg nekem. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Hiszem, hogy meghalt a bűneimért, és Te feltámasztottad Őt az életre. Jézus, benned akarok bízni mint Megváltómban, és a mai naptól kezdve Uramként akarlak követni. Vezesd az életemet, és segíts, hogy a Te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.12.21.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

 

Szólj hozzá!

Hol van Isten, amikor fájdalmat élsz át?

2022. december 27. 03:00 - Dalma.

Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. (Zsoltárok könyve 34:18, ESV).

worried-girl-413690_960_720.jpg

Isten osztozik minden egyes ember fájdalmában – így a te fájdalmadban is. Amikor fájdalmat érzel, Isten nem lesz távolságtartó, tartózkodó vagy közönyös. Tudatában van a fájdalmadnak, és törődik veled. Sőt, osztozik a fájdalmadban.

Az Atya Isten osztozik a fájdalmadban, mert Ő teremtett téged. A Biblia azt mondja, "Az, aki formálta szívüket,  megért mindent, amit tesznek." (Zsoltárok 33:15 GW). Más szavakkal, Istent soha nem döbbentik meg az érzelmeid vagy a gondolataid. Azt, hogy mit miért teszel, még nálad is jobban érti. Ő nagyon is megérti a fájdalmadat.

Jézus, Isten Fia, szintén osztozik a fájdalmadban, mert ő is szenvedett a Földön. A Zsidókhoz írt levél 4:15 szerint "Jézus megérti minden gyengeségünket, mert mindenben megkísértetett, amiben mi is" (CEV).

Nagyon jól ismeri az érzelmi fájdalmakat, tudja, hogy milyen elhagyatottnak, magányosnak, megbíráltnak, hátrányosan megkülönböztetettnek, elutasítottnak vagy elárultnak lenni. Jézus megérti a fizikai fájdalmat is. El tudod képzelni, hogy milyen lehettet neki a kereszten, amikor az emberiség minden gonoszságát és bűnét hordozta? Amikor meghalt a kereszten, a legszörnyűbb testi szenvedést élte át.

A Szentlélek is osztozik a fájdalmadban. Hogyan? Amikor nem tudod, hogyan imádkozz, a Szentlélek imádkozik érted. A Biblia ezt ígéri: "Abban a pillanatban, amikor elfáradunk a várakozásban, Isten Lelke ott van mellettünk és segít minket. Ha nem tudjuk, hogyan vagy mit imádkozzunk, nem számít. Ő imádkozik bennünk és értünk, imává teszi szavak nélküli sóhajtásainkat és fájdalmas siránkozásainkat" (Róma 8:26, The Message ford.).

Hol van Isten, amikor fájdalmat élsz át? Ő veled együtt átéli azt, és melletted van. Tudja, milyen érzés szenvedni, és együttérez veled.

Ő nem egy távolságtartó Isten, aki csak azt mondja: "Ó, sajnálom, hogy megsérültél". Ő együttérez veled, azt mondja, "Veled együtt fáj nekem is." És azt is mondja, "Mindent megteszek, amit csak tudok, hogy elmúljon a fájdalmad." És Jézus ezt tette. Együttérzése egészen a keresztig vitte őt.

Ha fájdalmat érzel idén karácsonykor, emlékezz a 34. Zsoltár 18. versére: "Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti." (Zsoltárok könyve 34:18, ESV).

Akkor vagy legközelebb Istenhez, amikor össze van törve a szíved. Ő ott van, törődik veled, és osztozik a fájdalmadban.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, miért nehéz és különösen fájdalmas a karácsony néhány ember számára? Hogyan tudsz szolgálni és segíteni ezeknek az embereknek ebben az időszakban?
 • Amikor megpróbáltatásokon mész keresztül, mennyire segít, ha arra gondolsz, hogy Jézus szenvedett és megérti a fájdalmat?
 • Jobban vagy kevésbé bízol Istenben, amikor fájdalmat érzel? Miért?

 

Kövesd Jézust minden nap!

Idén karácsonykor itt az ideje, hogy beengedd Krisztus fényét az életedbe, hogy ne csak a sötét napjaidon, hanem minden nap veled legyen. Kezdd ezzel az egyszerű imával:

"Istenem, szükségem van a Te fényedre az életemben. Szükségem van a te fényedre, hogy meggyógyítson, vezessen, vigasztaljon és melegítsen. Megvallom, hogy vétkeztem ellened, és a bocsánatodat kérem. Szükségem van a te fényedre, hogy segíts nekem növekedni. Jézus Krisztus, amennyire csak tudom, megnyitom életemet szereteted fényének. Szeretnélek elfogadni téged mint Isten karácsonyi ajándékát. Meg akarom tanulni, hogy kövesselek és bízzak benned, és alázatosan kérlek, hogy kegyelemből fogadj be a családodba – nem azért, mert megérdemlem, hanem azért, mert a te szeretetedbe és a te fényedbe vetem a hitemet. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2022.12.20.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása