Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Amikor félsz a haláltól

2022. november 06. 03:00 - sznezsa

 

megbocsatas_1.jpg

„A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet.” (1Jn, 4,18)

Isten a radikális szabadság Istene. Valójában a Biblia ezt mondja: „A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk.” (Gal 5,1)

Mit ad neked Isten szabadsága? Az elmúlt néhány napban megtanultuk, hogy tiszta lelkiismeretet ad, közvetlen hozzáférést Istenhez, valamint hatalmat arra, hogy a helyesen cselekedj. És megszabadít a halálfélelemtől is

A haláltól való félelem egyetemes, mégis kevesen akarnak szembenézni vele. Csábító lehet úgy végig élni az életet, mintha soha nem halnál meg. Azonban csak egy bolond éli le az életét felkészületlenül, tudván azt, hogy ez számára elkerülhetetlen.

Azonban itt egy jóhír: Jézus azért jött, hogy megszabadítson a halálfélelemtől.

A Zsidóknak írt levél 2. fejezet 14-16. verseiben ezt olvashatjuk: „Mert csak emberi lényként halhat meg, és halálával megtörheti az ördög hatalmát, aki a halálon uralkodott. Csak így tudta felszabadítani azokat, akiket a haláltól való félelem egész életükre rabszolgává tett. (TLB)

Őszintén kijelenthetem, hogy egyáltalán nem félek a haláltól. Miért? Mert ismerem az Istent és egyáltalán nem félek tőle. Több, mint 60 éve vagyok a barátja. Csak azok félnek Istentől, akik nem ismerik Őt. Minél jobban megismered Őt, annál kevésbé félsz tőle, mert Isten maga a szeretet.

„A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet.” (1Jn, 4,18)

Hogyan félhetsz valakitől, aki feltétel nélkül szeret téged? Hogyan félhetsz valakitől, aki többet gondol rád, mint te rá? Isten ismeri életed minden egyes részletét. Még azt is tudja, hány hajszál van a fejeden! Szóval miért félnél vele maradni örökre?

Ha úgy halsz meg, hogy ismered az Urat, akkor nem elmész otthonról, hanem hazatérsz. Oda fogsz menni, ahol az örökkévalóságban lenned kell, abba "a királyíságba, amit Isten a világ kezdetétől nektek készített" (Mt 25, 34, NIV).

Dicsőség Istennek! Szabadon élhetsz! Bűntudat nélkül élhetsz, bármikor és bárhol beszélhetsz Istennel, szabadon teheted azt, ami helyes, és bízhatsz benne, hogy nem kell félned a haláltól – és mindezt azért, mert Jézushoz tartozol.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Az áhítat hogyan adott új szemléletet a halálról?
 • Milyen területet élsz úgy, mintha csak ez az élet lenne?
 • Hogyan készítheted fel ma szívedet a halál elkerülhetetlenségére?

Halálfélelemtől való szabadság

Sokan félnek a haláltól, de Jézus megszabadíthat ettől a félelemtől.

Ha szeretnéd ezt a szabadságot, és azt a bizonyosságot, hogy halálod után a mennybe kerülsz, kezdd ezzel az imával: „Édes Istenem! Tudom, hogy amikor meghalok, közvetlenül neked fogok számot adni életemről. Bevallom, hogy figyelmen kívül hagytalak. Tudom, hogy vétkeztem ellened, és a saját terveim szerint éltem, nem pedig a te akaratod szerint. Azt akarom, hogy ez most azonnal megváltozzon! Szeretnék bűneimtől elfordulni, és követni akarlak téged!

Köszönöm, hogy elküldted Jézust, hogy meghaljon mindazért, amit valaha rosszul tettem, és hogy örökéletem legyen veled. Tudom, hogy nem érdemlem meg a megbocsátásodat. Tudom, hogy csak a kegyelmed menthet meg.

Jézusom, köszönöm, hogy annyira szerettél, hogy minden bűnömet magadra vállaltad. Kérlek, ments meg bűneimtől és az ítélettől! Hiszek benned, és miattad már nem kell félnem a haláltól. Hiszem, hogy betartod az ígéretedet, és a mennybe viszel, az örökkévalóságba. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

(Daily Hope by Rick Warren, 2022.10.30.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

A választás szabadsága

2022. november 05. 00:03 - Erika1832


osz_2022.jpg

"Tudjuk, hogy régi bűnös énünket Krisztussal együtt keresztre feszítették, hogy a bűn elveszítse hatalmát az életünkben. Már nem vagyunk a bűn rabszolgái. Mert amikor Krisztussal együtt meghaltunk, megszabadultunk a bűn hatalmától." (Róm 6,6-7 NLT)

Isten négyféle nagyszerű szabadságot ad mindenkinek, aki bízik benne. Az első kettővel már foglalkoztunk: a tiszta lelkiismeret és az Istenhez való személyes kapcsolat. A harmadik szabadság az a hatalom, hogy azt tegyük, ami helyes.

A legtöbben azt gondolják, hogy a szabadság azt jelenti, hogy nincsenek szabályok, nincsenek korlátok és nincsenek előírások – de ez a szabadságnak egy nagyon leszűkített szemlélete. Ehelyett a szabadság az a hatalom, amelyet Isten nagylelkűen ad neked, hogy igent mondj a számodra jó dolgokra, és nemet a káros dolgokra.

Ha nem tudsz nemet mondani dolgokra, akkor erre a legmegfelelőbb szó: a függőség. És ezzel kézen fogva járnak a megszállottságok és kényszerek, melyek megjelennek az életedben. A Biblia ezt tanítja: "Mert annak a rabszolgája vagy, ami irányít téged" (2Pét 2,19 NLT).

Egyszer olvastam egy történetet egy testvérpárról, akiket a szüleik arra biztattak, hogy "találjátok meg a boldogságotokat". Otthonukban nem voltak határok, és megengedték nekik, hogy kipróbálják a szexet és a drogokat. Mire a 20-as éveik közepére értek, az életük kicsúszott a kezükből.

Az egyik testvér hamarosan rájött: "A szabadságom nem is volt szabadság. Kívülről úgy tűnt, hogy élvezem az életet. De belül a saját félelmeim, bizonytalanságaim és kényszereim rabja voltam. Szükségem van valakire, aki megszabadít önmagamtól".

Pontosan ez az, amire mindannyiunknak szüksége van: valaki, aki megszabadít minket önmagunktól.

Gondoltál már arra, hogy "Miért kapom fel a vizet pont azokra, akiket a legjobban szeretek? Miért szorongok és félek állandóan? Hogyan hagyjam ezt abba?" Ezek olyan dolgok, amelyeket talán már megpróbáltál megváltoztatni magadban, de nem volt erőd a változáshoz. Ez a fajta hatalom csak Istentől származik.

Pál ezt a feszültséget a Róma 7,24-25-ben így fogalmazta meg: "Ó, mily nyomorult ember vagyok! Ki szabadít meg engem ettől az élettől, amelyet a bűn és a halál ural? Hála Istennek! A válasz a mi Urunk Jézus Krisztusban van" (NLT).

Miért Jézus Krisztus a válasz? Jézus azt ígéri: "Ha a Fiú szabaddá tesz titeket, valóban szabadok lesztek" (Ján 8,36 NIV).

A szabadság nem egyszerűen azt jelenti, hogy nincsenek korlátok. A radikális szabadság az a szabadság, hogy igent mondjunk azokra a dolgokra, amelyek megőrzik az egészségünket, növelik a boldogságunkat, és jelentőségteljessé teszik az életünket. A radikális szabadság az a hatalom, hogy azt tegyük, ami helyes.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Ha belegondolsz a 2Péter 2,19-be: "Mert annak a rabszolgája vagy, ami irányít téged" (NLT), szerinted miért gyűlöli Isten annyira a bűnt?
 • Írj le egy olyan esetet, amikor megpróbáltál saját erőből megváltoztatni egy viselkedést. Hogyan sikerült?
 • Ennek az áhítatnak alapján hogyan adnál tanácsot valakinek, aki kétségbeesetten változtatni akar egy szokásán, de eddig nem sikerült?

Isten szabadsága ma is elérhető a számodra.

Isten megígérte mindenkinek, aki hisz Jézusban, hogy nem lesz elítélve. Elküldte Jézust, hogy elvegye a bűneidet. Az Ő kereszthalála a fizetség minden rosszért, amit valaha elkövettél, vagy el fogsz követni.

És a jó hírnek ezzel még nincs vége. Isten Jézust a halálból is feltámasztotta, bebizonyítva hatalmát a bűn és a halál felett. És ez lehetővé teszi, hogy az örökkévalóságot Vele töltsd a mennyben.

Ha készen állsz arra, hogy átadd az életedet Jézus Krisztusnak, kezdd azzal, hogy ezt az egyszerű imát elmondod: "Drága Istenem, tudom, hogy bűnös vagyok, és a bocsánatodat kérek. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a Te Fiad. Hiszem, hogy meghalt a bűneimért, és hogy feltámasztottad Őt. Bízni akarok Benne, mint Megváltómban, és követni akarom Őt, mint Urat, a mai naptól kezdve. Irányítsd az életemet, és segíts, hogy megtegyem az akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha elmondtad ezt az imát, akkor kérlek írj nekem egy (angol) e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, hogy küldhessek számodra egy ingyenes csomagot, ami segít majd a Jézussal közös utad megkezdésében.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.10.29.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Az Istennel való beszélgetés szabadsága

2022. november 04. 03:00 - Anita.B

pexels-monstera-5997362.jpg

“Őbenne (Jézusban) van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által.” (Ef 3,12)

Amikor Jézusba, mint Megváltódba veted a bizalmadat, négy szabadsággal ajándékoz meg. Az első a tiszta lelkiismeret. Megbocsájtja bűneidet és eltörli a bűntudatot.

A második nagy szabadság a személyes hozzáférés Istenhez. Az ő gyermeke vagy, része a családjának, és bármikor, bárhol beszélhetsz Istennel—a nap 24 órájában, a hét bármely napján.

Az, hogy az egész világnak hozzáférése van Istenhez, egy mítosz. Egyszerűen nem igaz! Isten  kizárólag a Fián, Jézus Krisztuson keresztül biztosít közvetlen hozzáférést önmagához.

A Biblia azt mondja, “Őbenne (Jézusban) van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által” (Ef 3,12).

Néhányszor jártam olyan koncerten, ahová “all-access” (teljes hozzáférés) belépőt kaptam. Bemehettem a színfalak mögé, és bárkivel lóghattam, akivel akartam. Senki sem tudott volna megállítani!

Ilyesfajta szabadság az, amelyet akkor kapsz, amikor Isten családjához tartozol. Isten korlátlan hozzáférést ad. Nem kell meghívót kapnod vagy különleges bemutatkozást tartanod. Nem kell valami hatalmas ötlettel előállnod. Mivel az Ő gyermeke vagy, közvetlen hozzáférésed van Istenhez a nap minden percében.

Néha az emberek azt mondják, “Rick, kérlek imádkozz értem”, mintha az én imám jobb lenne, mint az övéké. De ez nem igaz. Nekik is megvan az a személyes hozzáférésük Istenhez, ami nekem. Bármikor, bármiről beszélhetnek Istennel.

Nem kell divatos szavakat használnod, becsuknod a szemedet, vagy minden imát azzal befejezni, hogy “Jézus nevében”. Csak folytasd az imádkozást a nap folyamán, ott, ahol abbahagytad. Én mindig ezt csinálom Istennel.

Milyen hihetetlen szabadság tudni, hogy “bizalommal járulhatunk Isten trónjához… És irgalmat és kegyelmet nyerhetünk, hogy segítségünkre legyen, amikor szükségünk van rá” (Zsid 4,16 ICB fordítás).

Amikor Isten családjának a tagjává válsz, megkapod a tiszta lelkiismeret és a személyes hozzáférés szabadságát Istenhez. Holnap szemügyre vesszük a harmadik szabadságot: hatalom a helyes dolgok megcselekvésére.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Miért fontos, hogy az embereknek mindenkor közvetlen hozzáférése legyen Istenhez?
 • Mi az, ami megállíthat téged abban, hogy hasznodra váljék az imán keresztül a személyes hozzáférés Istenhez?
 • Milyen módon komplikálod az imádságaidat? Milyen módon küzdesz azzal a gondolattal, hogy minden helyzetben beszélhetsz Istennel?

*(Daily hope by Rick Warren 2022.10.28.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Mit jelent szabadnak lenni?

2022. november 03. 03:10 - ReveSz

 

man jumped on a river

 

"Ha a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek."

János 8:36 (NIV fordítás)

Amikor az emberek a szabadságra gondolnak, gyakran a politikai vagy vallási szabadságra gondolnak. De van egy szabadság, amely sokkal messzebre nyúlik: a lelki szabadság.

A legtöbb ember nem él lelkileg szabad életet. Ők teljesen meg vannak kötve belülről. Van bennük stressz, aggodalom, fáradtság, unalom, keserűség, bűntudat, megbánás, félelem és szorongás. Lehet, hogy szabad országban élnek, de lelkileg nem szabadok.

Jézus azt mondta a János 8:36-ban: "Ha a Fiú szabaddá tesz titeket, valóban szabadok lesztek" (NIV fordítás). Jézus itt önmagáról beszél. Azt mondja: "Ha én szabaddá teszlek titeket, akkor tényleg, igazán szabadok lesztek".

Ezt nevezem én igazi szabadságnak. És a következő napokban négy nagy szabadság fajtát fogunk megvizsgálni, amit Jézus ad neked, ha rábízod magad, mint Megváltóra.

A keresztény élet első nagy szabadsága a tiszta lelkiismeret. Ez az, ami akkor történik, amikor Isten megbocsátja minden bűnödet, és eltörli minden vétked. Egy óriási radírral letöröl mindent, amit valaha is rosszul tettél vagy rosszul fogsz tenni.

Egyszer láttam egy benzinkúton egy táblát, amin ez állt: "A tiszta motor több erőt ad". Ez a lelkiismeretre is igaz. A bűntudat az egyik legpusztítóbb érzelem. Megterhel és nyomaszt. Sok ember azért fárad el, mert egy szemeteszsáknyi bűntudatot cipel a vállán.

A Biblia azonban azt mondja: "[Isten] megvásárolta a szabadságunkat, és megbocsátotta bűneinket" (Kolossé 1:14 NLT fordítás). Jézus a saját életével vásárolta meg a szabadságodat. Az ő halála nem arra szolgált, hogy vallásossá tegyen, hanem arra, hogy felszabadítson.

Kell-e valaha is bűntudatot éreznie egy Krisztusban hívőnek? Igen - de csak egy nanoszekundumig. Más szóval, abban a pillanatban, amikor valami rosszat teszel, valld meg, és utána ne érezd magad bűnösnek miatta.

Ha ragaszkodsz a bűntudathoz, az valójában sértés Jézusnak. Olyan, mintha azt mondanád: "Jézus, amit a kereszten tettél, nem volt elég. Nekem is meg kell büntetnem magam".

De képzeld el, hogy minden reggel felébredsz, és azt mondod: "Nem kell többé emiatt aggódnom. Mindennek vége. Meg van fizetve." Jézus lehetővé tette, hogy ezt tegyük!

Isten akarata az életeddel kapcsolatban az, hogy ne kelljen többé a bűntudat terhét cipelned. Azt akarja, hogy szabad legyél.

A valódi szabadság a tiszta lelkiismeret. Ez nem azt jelenti, hogy tökéletes vagy. De azt jelenti, hogy megbocsátást nyertél. És ez jó hír!

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Miért a lelki szabadság a legmélyebb szabadság?
 • Miért ugyanaz a bűntudatba kapaszkodni, mint azt mondani Jézusnak, hogy amit a kereszten tett, nem volt elég?
 • Ezeket az igazságokat szem előtt tartva, hogyan fogsz ma előrehaladni a szabadság felé, és távolodni a bűntudattól?

 

 

Szólj hozzá!

Isten megáld téged, így te áldás lehetsz mások számára

2022. november 02. 03:00 - FodorImi

„Minden hívő együtt volt, és mindenük közös volt. Eladták a javaikat és vagyonukat, hogy adjanak mindazoknak, akiknek szükségük volt rá.” (ApCsel 2,44-45 – NIV)

Senki sem hozott akkora áldozatot, mint a korai egyház. A Biblia azt mondja az Apostolok Cselekedetei 2. fejezet 44-45. verseiben: Minden hívő együtt volt, és mindenük közös volt. Eladták a javaikat és vagyonukat, hogy adjanak mindazoknak, akiknek szükségük volt rá.” Ezek az első keresztények nem csak a pénzüket adták. Nagylelkűek voltak mindazzal, amijük volt. Radikálisan nagylelkűek voltak.

Isten nem csak a te élvezetedre ad javakat, hanem hogy a körülötted levő világban változást hozz. Isten soha nem azért áld meg, hogy csak ülj azon, amid van. Azért áld meg, hogy te is megáldj másokat.

Itt van négy dolog, amire emlékezned kell, amint az áldásaidat Isten szándéka szerint használod:

Az áldásodnak másokhoz kell áramlania.

„Senki ne a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” (Filippi 2,4) Ez az áldás első törvénye: Túl kell csordulnia.

Hogyan áldhatsz meg másokat? Ha betöltesz egy szükséget. Lehet ez fizikai vagy érzelmi támogatás, anyagi segítség vagy gyakorlati tanács.

Amikor másokat megáldasz, Isten gondoskodik a te szükségeidről.

Lukács evangéliuma 18. fejezet 29-30 versei ezt mondják: „Biztosítalak titeket: Bárki, aki elhagyja otthonát, feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten királyságáért, azok egész biztosan sokszorosát kapják ebben az életben, és örök életet az eljövendő világban.” (GW)

Amikor mások megsegítésére figyelsz, akkor Isten magára veszi a te problémáidnak a felelősségét. Ez az igazi áldás, mert ő sokkal jobban kezeli a problémáidat, mint te.

Másoknak adott áldásaid visszaszállnak rád

Minél több áldást, segítséget adsz másoknak, Isten annál jobban megáldja az életedet. Lukács evangéliuma 6. fejezet 38. vers ezt mondja:

„Adjátok oda az életeteket; és vissza fogjátok kapni, de nem csupán visszakapjátok – bónusszal és áldással kapjátok vissza.” (The Message)

Nem tudod túlszárnyalni Istent. Néha elképzelem, amint Isten azt mondja: „Rendben, játsszunk most egy kis játékot. Lássuk, ki tud legtöbbet adni. De mindig én fogok győzni! Mert minél többet adsz másoknak, annál több áldást adok vissza neked.”

Minél jobban megáld Isten, annál többet vár tőled, hogy segíts másokon.

Lukács evangéliuma 12. fejezet 48. versében beszél erről Jézus: „Akinek több adatott, attól többet kívánnak; minél többet kapott egy személy, annál többet kívánnak tőle.” (GNT)

Áldott vagy, hogy áldás legyél. Emlékezz erre a reményteljes és bátorító igazságra. Ebben a világban, amely sürget, hogy csak magadra gondolj, keress módot, hogy radikálisan nagylelkű legyél azokkal az emberekkel, akiket Isten az életedbe hoz.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Hogyan változna meg az életed, ha radikálisan nagylelkű lennél? Milyen lenne ez?
 • Hogyan látod Isten gondoskodását az életed szükségeiről, miközben te nagylelkűen adsz másoknak?
 • Most, hogy tudod, Isten azért áld meg, hogy te áldás lehess, mi az a lépés, amit ma megtehetsz a radikális nagylelkűség felé?

(Daily Hope by Rick Warren – 2022.10.26.)

Szólj hozzá!
Címkék: áldások
süti beállítások módosítása