Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Hogyan álljunk ellent a pusztító erőknek?

2022. november 13. 03:00 - Ivanyina Krisztina

 Odisha's Tryst With 8 Cyclones Since 1999 - odishabytes

"Többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától."(Ef 4,14)

A természetben az egyik hatalmasabb erő a szél, a vihar. A Biblia sokszor használja ezeket hasonlatként, metaforaként. Vannak viharok, amik próbákat, bajokat, konfliktusokat és kísértéseket hoznak. De Isten segít, hogy mindegyiknek ellenálljunk. Pál apostol Efézusbeliekhez írt levelében, a 6. fejezet 13. versében azt mondja:„ Vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok.

Az "ellenállni" szó eredeti jelentése itt az, hogy "sértetlen maradni a pusztító erő hatásától”. Az egyik legjobb módja annak, hogy sértetlen maradj az élet viharaitól, ha kapcsolatban maradsz lelki családoddal.

Isten soha nem szánta neked azt, hogy egyedül vészeld át a nehéz napokat. Az egyik első dolog, amit Isten mondott: „Nem jó az embernek egyedül lenni” (1Móz 2,18). Itt most nem csak arról beszélek, hogy házastársaddal családot alapítasz-e vagy sem. Az a lényeg, hogy szükséged van egy lelki családra, akik támogatnak, és akikkel kapcsolatban tudsz maradni akkor is, amikor viharos orkánok süvöltenek körülötted. Az egyik fő ok, amiért Jézus létrehozta egyházát, az volt, hogy neked is legyen olyan családod, aki mindig támogat.

Ezt láthatod az Efézusbeliekhez írt levél 4. fejezetének 11, 12 és 14. versében: És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, ... ,hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától".

Ebből a részből megtudhatod, hogy Isten egyháza Isten eszköze, amit azért alkotott, hogy az embereknek jobb élete legyen. Néhány embernek olyan tehetséget adott, ami ezt segíti. Én is ezek közé tartozom. Lelkész és tanár vagyok. De az ajándékaim nem az én javamat, hanem mások javait kell szolgálják.

Egy másik dolgot is megtudhatsz ebből a részből: „az apostolok, próféták, evangélisták, lelkipásztorok és tanítók” feladata, hogy egyházát ne "fújják el" hamis eszmék és az „új tanítások mindenféle szele”. Az emberek hite könnyen megváltozik. Idén így hisznek, jövőre pedig másképp. De nemcsak az emberek elképzelései és hite változik, hanem az rendelkezésre álló információk is. Semmi sem idejétmúltabb, mint egy 10 évvel ezelőtti, a számítógépekről vagy az anatómiáról szóló könyv. Használhatatlan, mert mindig új dolgokat fedezünk fel.

De az igazság soha nem változik! Ami 2000 évvel ezelőtt igaz volt, az 2000 év múlva is igaz lesz. A Bibliában Ézsaiás könyvének 40. fejezetében, a 8. vers ezt mondja: „Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk Igéje mindörökre megmarad.”

Manapság, a kultúránkban számos "átváltoztató szél" van, amik egyértelműen megtévesztőek. Ezek csalások, hazugságok és féligazságok. Ne hagyd, hogy "kimozdítsanak és elfújjanak!". Ehelyett, maradj kapcsolatban egyházi családoddal, közösségeddel!

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Láttad, hogy egy gyülekezeti család – akár a tiéd, akár másé – hogyan tud támogatást nyújtani egy nehéz időszakban?
 • Írd le azt a békesség vagy bizonyosság érzést, amit Ézsaiás próféta szavainak elolvasása után érzel: „Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje mindörökre megmarad”!
 • Milyen módon hatottak rád azok az emberek, akik olyan "tévútra csábító ravaszsággal, csalással" próbálnak becsapni, amik igazságnak tűnnek” (Ef 4,14)?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.11.06.)

Szólj hozzá!

Miért nem történik meg azonnal a változás?

2022. november 12. 03:00 - Anika Enikő

 

 

 “Akinek szíve Rád támaszkodik, megőrzöd őt teljes békében, szilárdan megáll a lábán, mivel Tebenned bízik.” (Ézsaiás 26,3 The Message fordítás)

Ahogy Isten a különlegesebb, a jobb élet felé vezet, talán azt akarod, hogy a változások gyorsan megtörténjenek veled. Azonnali átalakulásra vágysz – teljes átalakulás egy óra alatt. De Isten nem siet, mert őt sokkal jobban érdekli jellemed fejlesztése.

Egy férfi egyszer azt mondta nekem: „Rick, úgy érzem, hogy az életemet elárasztják a problémák, és mindjárt megfulladok áradatukban.” Amikor ezt mondta, azonnal a Noéról és az özönvízről szóló vers jutott az eszembe: „Az özönvíz fokozatosan visszahúzódott a földről. 150 nap után ... a csónak megállt” (1Mózes 8, 3-4 NLT fordítás). Az eső után az árvíz nem tűnt el azonnal, és tudtam, hogy ennek az embernek a problémái sem fognak tüstént megoldódni. A tartós változáshoz idő kell.

Az igazság az, hogy életedben a fejlődés apránként történik. A növekedés nem egyetlen lépésben vagy egyetlen ugrással megy végbe. Még csak nem is egyetlen döntés hatására zajlik le, hanem fokozatos változással történik. Azt a folyamatot, amivel Isten fejleszt, megszentelődésnek hívjuk.

Pál apostol ezt mondta: „Biztos vagyok abban, hogy Isten, aki elkezdte bennetek a jó munkát, mindaddig folytatni fogja azt, amíg az végül be nem fejeződik arra a napra, amikor Krisztus Jézus visszatér” (Filippi 1,6 NLT).

Isten jó munkája benned azzal a tudatos elköteleződéssel kezdődik, amikor azt mondod: „Rendben van, benne vagyok! Nem akarok beleragadni a normálisan jó életbe; különb életet akarok! Mindent akarok, amit Isten ad nekem. Azt akarom, hogy életem hátralévő része, életem legjobb része legyen.

Az Ézsaiás könyvének, 26. fejezetének a 3. és 4. verse erről az elköteleződésről beszél: “Akinek szíve Rád támaszkodik, megőrzöd őt teljes békében, szilárdan megáll a lábán, mivel Tebenned bízik.” (Ézsaiás 26,3 The Message)

Szeretnél teljes, hiánytalan, és állhatatos lenni? Legyen Isten a legfontosabb számodra, „tarts ki mellette, és ne add fel”.

Amint megérted, hogy Isten „végig folytatja munkáját, amíg az végleg be nem fejeződik arra a napra, amikor Krisztus Jézus visszatér”, sokkal türelmesebbé válsz az elfogadható életből, a különb élet felé vezető hosszú folyamat során.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Talán valamikor le akartál fogyni, vagy gyorsan gazdaggá akartál válni, és ekkor milyen gyors változásokat próbáltál ki? Mi volt az eredmény?
 • Milyen tanácsot adnál egy barátodnak, aki jelenlegi körülményeinek azonnali javulásában reményledik?
 • Az áhítat elolvasása után, szerinted Isten milyen területeken hív téged arra, hogy türelmesen várj, amíg megérkezik a változás?

Akarod követni Jézust ma?

A Biblia azt mondja: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16).

Bízol abban, hogy Isten teljesíti ígéretét? Mondd el ezt az egyszerű imát:

"Kedves Istenem!  Hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Megvallom, hogy vétkeztem, és a bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus azért halt meg, hogy elvegye a bűneimet, és te feltámasztottad őt. Jézusban akarok bízni, mint Megváltómban, és Uramként követem őt, a mai naptól fogva. Irányítsd az életemet, és segíts teljesíteni akaratodat! Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha most fogadtad be Jézust a szívedbe, ezzel az imával, akkor kérlek, írj nekem angolul a Rick@PastorRick.com email címre, és tudasd velem. Szeretnék neked néhány ingyenes anyagot küldeni, amik segítenek elindulni Jézussal az úton.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.11.05)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Ragadd meg, amit Isten tesz!

2022. november 11. 03:00 - Anika Enikő

“Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Az újra figyeljetek, amelyeket cselekedni fogok; most kezd kibontakozni, és látható!” (Ézsaiás 43,18-19 GNT)

Az életben nem lehet hátrafele, illetve visszafele haladni; csupán előre lehet menni. Ez azt jelenti, hogy csupán két lehetőségünk van: vágyhatsz arra, hogy úgy legyenek a dolgok, ahogy régen voltak, és egy fabatkát sem tudsz változtatni semmin, vagy bízhatsz Istenben, hogy valami újat tesz.

A Biblia mondja: “Az Úr kegyelme soha nem szűnik meg, megújul minden reggel!” (Jsir 3,22-23 ESV)

Isten az újdonság Istene. Nem mindig ugyanazokat - a régi - dolgokat viszi véghez. Tehát ahhoz, hogy jobb életet élhess, együtt kell dolgoznod Istennel azokon az új dolgokon, amiket Isten meg akar tenni családodban, karrieredben, baráti kapcsolataidban, gyülekezetében és a környezetedben.

De az embereket nem mindig érdeklik azok az új dolgok, amelyeket Isten tesz. Néha álmodozol a múltról, és azt mondod: „Bárcsak abban az időben élnék”, vagy „Bárcsak visszamehetnék életemnek arra az időszakára”. De a múlt után sóvárogni olyan, mintha vezetés közben állandóan a visszapillantó tükörbe néznénk, és soha nem néznénk ki az első szélvédőn. Ha ezt így folytatod, karambol lesz a vége.

Isten azt mondja Ézsiás könyvének 43. fejezebében a 18-19. versekben: “Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Az újra figyeljetek, amelyeket cselekedni fogok; most kezd kibontakozni, és látható!” (GNT)

Mielőtt elfogadnád és magadhoz ölelnéd azokat az új dolgokat, amiket Isten fog tenni életedben és a világban, észre kell vedd azokat. Ha mindig hátrafelé nézel, nem tudsz „figyelni az új dolgokra”, amiket Isten tenni fog.

Szándékosan választottam az „magadhoz ölelni kifejezést” szót. Miért? Mert az „megölelés” többet jelent, mint csak egyetérteni, vagy vonakodva elfogadni valamit. Megölelni azt jelenti, hogy elégedettnek kell lenni vele – vagy akár szeretni is! Nem ölelünk meg olyan dolgokat, amiket nem szeretünk. Isten azt akarja, hogy öleld magadhoz az általa végzett új dolgokat.

Hogyan mutatod meg Istennek, hogy azokra az új dolgokra összpontosítasz, amitket tesz? Imádkozz eképpen: “Istenem segíts, hogy azt tegyem, amit megáldassz.” ahelyett, hogy azt imádkoznád, hogy: „Istenem áldd meg amit teszek.” És ha ezt így teszed képes leszel arra, hogy megragadd azokat a hihetetlen dolgokat, amiket Isten legközelebb megtesz.

 Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Miért nem akarja Isten, hogy állandóan a múlton elmélkedj?
 • Milyen új dolgot tehet Isten a jelenlegi hozzáállásodban vagy látásmódodban?
 • Milyen területeken találod nehéznek az új dolgok megragadását?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.11.04)

Szólj hozzá!

Ne siesd el az újrakezdést!

2022. november 10. 03:00 - csmsdvd

csiga.jpg

„Attól fogva, hogy eldöntöttem, szavaim beigazolódnak. Amiket a jövőről mondok, elhiheted. Lehet, hogy sokáig kell várni, de várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik” (Hab 2,3 CEV fordítás).

Az elmúlt napokban átnéztük milyen elvek mentén lehet egy jobb életet építeni fájdalom, veszteség, egyedüllét és a frusztráció időszaka után. Ma egy másik elvet nézünk át, ami hozzásegít ahhoz, hogy egy nagyon nehéz időszak után jobb életet kezdjünk élni. Ez az az elv: Lassan kapcsolódj be.

Mit is jelent lassan kapcsolódni egy nehéz időszak után? Azt jelenti, nem kell sietned. Lassan járj. Az, hogy megvan a szabadságod, hogy megtegyél valamit, még nem azt jelenti, hogy elhamarkodottan kell újrakezdened.

Amikor azzal a kísértéssel találkozol, hogy gyorsan térj vissza az életbe, akkor a következő három dolog jusson eszedbe:

 1. Nincs már meg ugyanaz az energiaszinted, mint ami korábban volt. Tapasztalatból tudom, hogy amikor nehéz időszakon megyek keresztül, az nagyon lehúz. Olyan, mint amikor egy akkumulátor telephez égőket kapcsolsz. Mennél több égőt kapcsolsz hozzá, annál hamarabb lemerül. Minden egyes nappal, amivel a krízis folytatódik, hamarabb merül az energiád is.
 2. Isten sosem siet. A Szentírásban egyetlen példa sincs arra, hogy Jézus sietett volna valahova. Amikor a barátja Lázár haldoklott, Jézus alig egy fél napi járóföldre volt tőle. De Jézusnak három napra volt szüksége, hogy Lázárhoz odaérjen, Amikor pedig odaért, Lázár már halott volt. Miért történt így? Jézus tudta, hogy Isten irányít, és neki van egy jobb terve, olyan, ami miatt Jézusnak nem kellett sietnie.
 3. Isten mindig tökéletesen időzít. Amikor nehéz helyzetekben türelmetlen leszel, és fel akarod gyorsítani a dolgokat, akkor bíznod kell Istenben, hogy tudja, mit tesz. Lázár esetében, Istennek volt egy jobb terve annál, hogy meggyógyítsa Lázárt. Isten terve a feltámasztása volt! Viszont ehhez az kellett, hogy Jézus lassan tegye a dolgát, és ne siesse el Isten tervét.

Habakuk próféta szólt azokhoz az emberekhez, akik sietve akartak visszatérni ahhoz, amire emlékeztek az életükből. Isten ezt mondta Habakuknak a 2. fejezet 3. verse szerint: „Attól fogva, hogy eldöntöttem, szavaim beigazolódnak. Amiket a jövőről mondok, elhiheted. Lehet, hogy sokáig kell várni, de várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik” (CEV fordítás).

Mindig probléma volt az, ha siettetni akartuk Isten tervét. Az Ószövetségben Isten gyakran emlékeztette népét, hogy az előrehaladás lépésről lépésre történik, nem azonnal. Ezt én az ütemezés elvének nevezem. Gyakran Isten tervének része, hogy lassabban történnek a dolgok, mint ahogy azt te, vagy bárki más szeretné.

Az egyik ok, amiért Isten lassabban teszi a dolgokat, mert tudja, hogy a késlekedés megerősít téged. Amikor a zsidók az Ígéret földje felé indultak, sok akadállyal találkoztak. De Isten azt mondta: „Apránként űzöm ki előled ellenségeidet, hogy elég időt adjak nemzetednek a megerősödéshez, hogy birtokba vehessétek az országot” (2Móz 23,30 CEV fordítás). Isten tudta, hogy csak hasznuk lesz abból, ha lassabban történnek a dolgok.

Ezért csak emlékezz arra, hogy nincs szükség egy villanykapcsoló átbillentésére, hogy életed visszatérjen arra, ami korábban volt. Ehelyett inkább használj fényerőszabályzót, hogy lassan kapcsolódjon fel újra minden, miközben teljesen bízol Isten életedre vonatkozó tervében.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Milyen területen kell lassítanod, hogy egy kisebb fokozaton kapcsolódj az élethez?
 • Mikor szeretted volna, hogy az életed gyorsan térjen vissza a régi kerékvágásba egy krízishelyzet után? Mi történt akkor?
 • Mondj egy példát arra, Isten hogyan használhatja fel a késést, hogy erősebbé tegyen?

Mától követni fogod-e Jézust?

A Biblia szerint: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)

Hiszel-e Istenben, hogy beteljesíti az ígéretét? Imádkozd a következő imát:

Kedves Istenem!
Hiszem, hogy Jézus a te Fiad. Megvallom, hogy vétkeztem, és kérem a te megbocsájtásod. Hiszem, hogy Jézus meghalt, hogy elvegye vétkem és te feltámasztottad az életre. Hinni akarok Jézusban, mint szabadítómban és követem a mai naptól fogva, mint Uramat. Irányítsd az életem és segíts az akaratod szerint cselekednem. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.11.03.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Készíts egy "Mit ne csinálj" listát

2022. november 09. 03:00 - Lencsés Tamás

„Azért így szól a Seregek URa: Gondoljátok meg, mi történik veletek!” (Hag 1,5)

Miután átestél egy kihívásokkal teli időszakon, ténylegesen készen állsz majd arra, hogy újra folytasd az életed. De miközben ezt teszed, néhány alapelvet tarts szem előtt. Ahogyan az elmúlt napokban beszéltünk róla, számolnod kell azzal, hogy vegyes érzelmeket fogsz megélni, és arra is kell időt szánnod, hogy a krízishelyzet tanulságait levond. Továbbá, van itt még egy dolog, amit meg kell tenned: Értékelj mindent!

Akár egy világjárvány, egy válás, egy betegség vagy bármilyen más, nagy félelemmel vagy veszteséggel járó időszak után térsz vissza az életbe, ne mondd automatikusan, hogy "Nos, mindent úgy fogok csinálni, ahogy mindig is csináltam". Miért? Mert a nehézségek megváltoztatják az embereket. Egy trauma után már nem ugyanaz az ember vagy, mint előtte voltál.

Ahelyett, hogy visszatérnél ugyanazokhoz a régi mintákhoz, viselkedésmódokhoz és szokásokhoz, Isten lehetőséget akar adni neked arra, hogy újraindítsd az életedet. Valószínűleg vannak olyan dolgok, amelyeket a nehéz idők előtt csináltál, és amelyeket nem szabad újra elkezdened.

Amikor az ókori zsidók a fogság után újra "normális életet" kezdtek élni, Haggeus prófétának volt egy üzenete számukra: „Azért így szól a Seregek URa: Gondoljátok meg, mi történik veletek! Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be; esztek, de nem fogtok jóllakni; isztok, de nem fogtok megrészegedni; felöltöztök, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét.” (Hag 1,5-6).

Haggeus szavai az elégedetlenség metaforáinak tűnnek: Folyton eszem, de még mindig éhes vagyok; folyton iszom, de még mindig szomjas vagyok. Más szóval: ha az, amit a nehéz időszak előtt csináltál, annyira nem volt kielégítő, akkor miért térsz vissza hozzá?

Az egyik módja annak, hogy „Gondoljátok meg, mi történik veletek!”, az, hogy készítesz egy "Mit ne csinálj" listát, nem pedig egy "Mit csinálj" listát. Néhány dolog, amit korábban csináltál, nem feltétlenül rossz. Például az, hogy sok időt töltesz olyan dolgokkal, mint a közösségi média nézegetése, tévénézés vagy vásárlás. Egyszerűen csak nem kell folytatnod, mert nem szükségesek. Tehát írd fel őket a "ne csináld" listádra.

Egy nehéz időszak után Isten szeretné újjáépíteni az életedet, és jobbá, egészségesebbé tenni, mint előtte volt. De ebben neked is megvan a részed. Szükséged van arra, hogy időt szánj arra, hogy mindent értékelj, mielőtt visszamész a világba.

 Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Vizsgáld meg a jelenlegi életed. Mik azok a dolgok, amiket eddig csináltál, de valójában fel kellene venned a "Mit ne csinálj" listádra?
 • Hogyan változtatott meg téged egy nehéz időszak? Hogyan változtatta meg a körülötted lévő világról alkotott képedet?
 • Mi az a szokás, amit elhanyagoltál egy traumatikus időszak alatt, és amit szeretnél újra elkezdeni?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2022.11.02.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása