Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Isten családjába tartozol

2022. február 20. 03:00 - Anika Enikő

„A testnek sok tagja van, noha sokan vannak mégis egy testet alkotnak. Így van ez Krisztus testével is.” (1Kor 12,12 NLT)

A megkeresztelkedés és az úrvacsora a látható jelei az egyház egységének.

Ezek a Krisztus testébe való beépülésed jelképei. Mindkettő azt szemlélteti, hogy Krisztushoz tartozol, és hogy Isten családjában mindenki máshoz is tartozol.

A Biblia beszél a közösség fontosságáról Pál első levele a korinthusiakhoz 10. fejezetének 16–17. verseiben: „Amikor megtörjük a kenyeret, nem részesülünk-e Krisztus testében? És bár sokan vagyunk, mindannyian egy vekni kenyérből eszünk, ami azt mutatja, hogy egy test vagyunk.” (NLT)

A keresztség annak a jele is, hogy meg akarod védeni annak az egyházközösségi családnak az egységét, amelyhez tartozol: „Az emberi testnek sok része van, de a sok rész egy egész testet alkot. Így van ez Krisztus testével is.” (1Kor 12,12 NLT)

Fizikai tested sok részből áll, de mindegyiknek egységben kell működnie. Ugyanígy van ez az egyházközösségben is. Csak gyorsan nézz körül bármelyik gyülekezetben, és nyilvánvaló lesz, hogy mindenki másmilyen. De az egyház egyetlen testet alkot, amelynek az a rendeltetése, hogy egységben munkálkodjon Isten földi céljaiért.

Bármilyen különbségek is vannak a kulturális, faji, vallási vagy nemzeti háttérben, ez nem számít. Minden hívőt ugyanaz a Lélek keresztelt meg Krisztus testébe, és ez teszi lehetővé, hogy az egyház egységet alkosson.

Egységet alkotsz minden más keresztyénnel tekintet nélkül a különbségekre. Ez azt jelenti, hogy több közös vonásod van valakivel, aki nem hasonlít rád, de hisz Krisztusban, mint a saját családodban élő valakivel, aki nem követi Jézust. Lehetnek közös fizikai vagy kulturális vonásaid a körülötted élő emberekkel, de a legfontosabb közös tulajdonság Krisztus általi testvéreiddel van.

Megpróbáltál átnézni azokon a különbségeken, amelyek nem igazán számítanak az egyházközösségben és inkább arra összpontosítani, ami közös bennetek Krisztusban? Isten csodálatos munkát végezhet el általad és egy egységes egyházon keresztül, amely az evangéliumra összpontosít.

Segítő kérdéseke elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, milyen szerepet adott Isten neked egyháza munkájában?
 • A hívők az egész világon a testvéreid Krisztusban. Ennek a megértése hogyan változtatja meg a globális egyházért folytatott imádkozásaidat?
 • Milyen módokon kell a te egyházközösségednek újra arra összpontosítania, ami közös az evangéliumban, nem pedig a különbségekre? Hogyan segíthetsz ennek megvalósulásában?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.02.13.)

Szólj hozzá!

Az egységes egyház bátor és félelmet nem ismerő

2022. február 19. 03:00 - Anika Enikő

„A hívők mind egységesek voltak szívükben és elméjükben. És érezték, hogy ami az övék, az nem a sajátjuk, ezért megosztottak mindent, amijük volt.” (ApCsel 4,32 NLT)

Az egység eltávolítja a félelmet és bátorságot teremt. Az egységes egyház nagyobb hatalmat és bátorságot ad benne mindenkinek, mint egy megosztott egyház.

Láthatod ezt a Bibliában Az apostolok cselekedetei 4. fejezetében. Pétert és Jánost börtönbe zárták, miután csodát tettek és Jézus nevében prédikáltak. Végül szabadon engedték őket, és visszatértek a gyülekezethez. Íme, hogyan reagáltak hívőtársaik bebörtönzésük, perük és szabadulásuk történetére: „Amikor ezt meghallották, egységben voltak, és hangosan imádkoztak Istenhez.” (ApCsel 4,24 GW)

A együtt imádkozás egységessé teszi a gyülekezetet. A korai egyház embereinek ezen egységes imája után megremegett az épület, ahol gyülekeztek. Ennek igazán erőteljes imának kellett lennie! Az épület megremegett, mindannyian megteltek Isten Szent Szellemével, és az emberek bátran kezdték Isten üzenetét hirdetni.

Gyötör a félelem, a bizonytalanság és a szorongás? Szeretnél félelemet nem ismerő lenni? Szeretnél bátrabb lenni? Szeretnéd, ha magabiztosabb lennél a hited megosztásában?

Így válhatsz bátrabbá Jézus követőjeként: Összpontosíts a többi kereszténnyel való egységedre! A Biblia azt mondja, hogy amikor az emberek az ősegyházban egységben voltak, akkor bátrabbá váltak Isten Igéjének hirdetésében.

A megosztottság félelmet kelt és tönkreteszi a jövőképet. A megosztott gyülekezet félelemmel teli gyülekezet. Az egység azonban megszünteti a félelmet. Segít Isten népének emlékezni az evangéliumra és arra, amit ő tett, ezzel reményt adva nekik.

Tanulhatsz még valamit az első keresztényektől Az apostolok cselekedeteiből: Amikor egy gyülekezet valóban olyan egységben van, ahogyan azt Krisztus akarja, akkor minden tag szükséglete kielégítésre kerül.

Az apostolok cselekedetei 4. fejezetének 32. verse ezt mondja: „A hívők mind egységesek voltak szívükben és elméjükben. És érezték, hogy ami az övék, az nem a sajátjuk, ezért megosztottak mindent, amijük volt.” (NLT)

Mindent megosztottak, amijük volt, így senki sem szűkölködött. Az apostolok cselekedetei 2. része azt mondja, hogy ez lenyűgöző volt a jeruzsálemi nem keresztények számára. Az egyház a közösség kegyeiben részesült, mert látták, hogy a keresztények mennyire szeretik egymást és gondoskodnak egymásról.

Az egység a gyülekezetedben – és Krisztus nagyobb testében – ugyanilyen hatással lesz: Az emberek látni fogják egymás iránti szereteteteket és az evangéliumban való közös célt. Tudni akarják majd, hogy mi teszi a különbséget. Akkor lesz bátorságotok beszélni nekik arról az Egyről, aki egyesít benneteket.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Egyedül érsz el többet vagy inkább csoportban közös céllal és motivációval? Miért?
 • Mi a te szereped a gyülekezeti egység bátorításában?
 • Miért vonz manapság annyi figyelmet az egység?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.02.12.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Az egység a legnagyobb tanúságtételünk a hitetlenek számára

2022. február 18. 03:00 - Ivanyina Krisztina

Simlis vagy hamis utakon nem lehet elérni az egységet, amit Krisztus akar - vasarnap.hu

„Én azt a dicsőséget adtam nekik, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk – én bennük és te bennem –, hogy teljes egységre jussanak. Aztán a világ meg fogja tudni, hogy te küldtél engem, és ugyanúgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.” (Jn 17,22–23 NIV)

Jézus utolsó imája, mielőtt a keresztre ment, az volt, hogy az egyház egységben éljen: „A cél az, hogy mindnyájan egy szív és egy elme legyenek – ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és én benned, így ők egy szív és egy elme lehetnek velünk. Akkor elhiheti a világ, hogy valóban te küldtél engem.” (Jn 17,21 The Message)

Észrevetted, hogy Jézus a Krisztushoz érkező többi embert követői egységéhez kötötte? Azt mondta, hogy más emberek akkor fognak hinni benne, ha látják, hogy a keresztények szeretik egymást és egységben élnek. Ez Jézus látomása és célja mindenki számára, aki Megváltójának vallja őt.

Jézus imájának következő sorai azt mondják, hogy Isten az ő dicsőségét adja nekünk, hogy egységben legyünk, és mások meglássák az evangéliumot: „Én azt a dicsőséget adtam nekik, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk – én bennük és te bennem –, hogy teljes egységre jussanak. Aztán a világ meg fogja tudni, hogy te küldtél engem, és ugyanúgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.” (Jn 17,22–23 NIV)

Isten jelenlétének az a célja az életedben, hogy szeretetteljesebbé tegyen – ne durvábbá, önfejűbbé vagy makacsabbá, hanem szeretetteljesebbé.

Szeretnéd Isten dicsőségét az életedben? Szeretnéd Isten hatalmát az életedben? Szeretnéd érezni Isten jelenlétét az életedben? Jézus azt mondja, hogy azoknak adja dicsőségét – hatalmát –, akik félreteszik a más keresztényekkel való másodlagos nézeteltéréseket. Azt akarja, hogy tedd félre azokat a dolgokat, amelyek  nem igazán számítanak, hogy egységben élhess más hívőkkel.

Isten családjaként a mi egységünk, az egyház, a legnagyobb tanúságtételünk a hitetlenek számára.

Az embereknek minden eddiginél jobban szükséges meglátniuk, hogy az egység lehetséges, és ez megtalálható az egyházban. A mi felelősségünk, hogy letesszük büszkeségünket és preferenciáinkat, hogy Isten céljára összpontosíthassunk.

Az egymás iránti szeretetünk megmutatja a világnak, hogy Jézushoz tartozunk, és Krisztus életeket átalakító hatalmának bizonyságtevője is lesz.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen preferenciákat kell letenned, hogy nagyobb egységre törekedj Isten családjával?
 • Milyen módon láttad, hogy a büszkeség hozzájárul a gyülekezetben a széthúzáshoz?
 • Milyen érzést kelt benned, ha tudod, hogy a világnak tett legnagyobb tanúságtételed csoportos erőfeszítés lesz, nem olyasmi, amit egyedül kell megtenned?

Bíztál Isten üdvösségre vonatkozó ígéretében?

Ha készen állsz arra, hogy átadd Jézusnak az életedet, akkor mondd el ezt az imát:

„Kedves Jézusom, megígérted, hogy ha hiszek benned, minden, amit valaha rosszul tettem, bocsánatot nyer, megtanulom életem célját, és egy napon örökkévaló otthonodba fogadsz a mennyben.

Megvallom bűnömet, és Uramként és Megváltómként fogadlak életembe. Ma életem minden részét átadom neked. Követni akarlak és azt tenni, amit mondasz.

Jézusom, hálás vagyok a szeretetedért és az áldozatodért, amely lehetővé tette, hogy csatlakozzak hozzád a mennyben. Tudom, hogy nem érdemlem meg. És köszönöm, hogy nem kell kiérdemelnem vagy megdolgoznom az üdvösségemért, mert tudom, hogy ez lehetetlen. Életem hátralévő részét arra akarom fordítani, hogy téged szolgáljak ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Alázatosan átadom neked az életem, és arra kérlek, ments meg és fogadj be a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

Ha most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem egy e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem! Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.02.11.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Isten a zűrzavarokat mesterművekké változtatja

2022. február 17. 03:00 - Ivanyina Krisztina

„Istenem, tégy bennem egy új kezdetet, formálj egy Teremtés hetét az életem káoszából!” (Zsolt 51,10 The Message)

Egy napon Isten üzenetet küldött egy Jeremiás nevű prófétának. Azt mondta neki, hogy menjen el egy fazekas házába, és nézze meg, amint a fazekas agyagedényeket készít. Miközben Jeremiás nézte, ahogy a fazekas formálja és rögzíti az agyagot, észrevett valamit: „Amikor az edény, amelyen a fazekas dolgozott, rosszul alakult, ahogyan az agyaggal való munkánál néha megtörténik, a fazekas egyszerűen újrakezdte, és ugyanazt az agyagot használta.” (Jer 18,4 The Message) Miután Jeremiás látta ezt a tárgyi leckét, Isten üzenetet adott neki Izraellel kapcsolatban: „Vizsgáld meg ezt a fazekast! Ahogyan ez a fazekas megmunkálja agyagát, én is úgy munkálkodom rajtad.” (Jer 18,6 The Message)

Lehet, hogy tényleg összezavartad az életedet. Az „edényed” sebhelyes a rossz döntéseidtől, amelyeket meghoztál, és a dolgoktól, amiket tettek veled. Ennek eredményeként az életed nem úgy alakult, ahogy szeretted volna.

De te az agyag vagy; nem a fazekas. Isten a fazekas, és nem dobja el a körülmények által rosszul formált agyagot. Nem pazarolja el a fájdalmat, amin keresztülmentél.

Isten nem dobja ki a személyiséget és a lényegét annak, akivé teremtett. Ehelyett minden részedet elveszi – a jót, a rosszat és a csúnyát. Mindezt gyengéd, de erős kezébe teszi. Aztán elölről kezdi az életed újjáalakításával, és a megfelelő helyeken gyakorol nyomást, hogy formáljon, és gyönyörű, felbecsülhetetlen értékű műalkotást készítsen.

Ez történik, ha teljesen átadod magad Isten szerető kezének.

Isten az újrakezdésre specializálódott. Ma újra kezdheted, egyszerűen azzal, hogy Dávid király imájával indítasz az 51. zsoltárok 10. versével: „Istenem, tégy bennem egy új kezdetet, formálj egy Teremtés hetét az életem káoszából!” (The Message)

Soha nem késő újrakezdeni. Bármilyen káosz is van az életedben, vidd Istenhez, a Nagy Fazekashoz. Bízd rá, hogy új munkát végezzen az életedben!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, az életedben lévő milyen hibákat és zűrzavarokat nem tud Isten megváltani és jóra fordítani? Szerinted mit mondana róluk?
 • Mit láttál, hogyan teremtett Isten jót a zűrzavarból, akár a saját életedben, akár valaki máséban?
 • Mit jelent az, hogy Isten a káoszodból egy Teremtés hetét formál, ahogy az 51. zsoltár 10. versében (The Message) olvashatjuk?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.02.10.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Hogy megváltozzon az életed, változtasd meg a gondolataidat!

2022. február 16. 03:00 - Tomes Lívia

gondolat_1.jpg

„Boldogok azok, akik... örömüket lelik abban, hogy engedelmeskednek az ÚR törvényének, és éjjel-nappal tanulmányozzák azt. Olyanok, mint a fák, amelyek patak mellett nőnek, amelyek a megfelelő időben hozzák gyümölcsüket, és amelyeknek levelei nem száradnak el. Mindenben sikeresek, amit tesznek.” (Zsolt 1,1–3 GNT)

Ha meg akarod változtatni az életedet, kezdd azzal, hogy a gondolkodásmódodon változtatsz!

Gondolataink megváltoztatása a kulcsa az újrakezdéshez életünk minden területén – hobbi, karrier, kapcsolat, házasságban vagy szülőkkel kapcsolatban. Az Efezus 4,23 ezt mondja: „újuljatok meg elmétek szellemében (friss, romlatlan mentális és szellemi hozzáállással).” (AMP)

Milyen a megújult elme? Ez azt jelenti, hogy új gondolataid és új hozzáállásod van. Ez azt jelenti, hogy elfogadod a helytelen hozzáállásaidat és gondolataidat, feladod őket, és hagyod, hogy „Isten átalakítson téged belsőleg az elméd teljes megváltoztatása által. Akkor képes leszel megismerni Isten akaratát – mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róm 12,2 GNT)

Hogy megújítsd az elmédet, két dolgot tehetsz:

Először is hallgass jobban Isten Szavára, mint a világéra! A Biblia azt mondja: „Boldogok azok, akik... örömüket lelik abban, hogy engedelmeskednek az ÚR törvényének, és éjjel-nappal tanulmányozzák azt. Olyanok, mint a fák, amelyek patak mellett nőnek, amelyek a megfelelő időben hozzák gyümölcsüket, és amelyeknek levelei nem száradnak el. Mindenben sikeresek, amit tesznek.” (Zsolt 1,1–3 GNT) Szeretnéd, ha ezek a szavak igazak lennének az életedre? Ha igen, akkor minden nap elmélkedj Isten Igéjén!

Másodszor, gondold át, miről gondolkodsz! Ahelyett, hogy automatikusan elfogadnál minden gondolatot, kérdőjelezd meg a gondolataid! Amikor egy gondolatod támad, tegyél fel kérdéseket, mint például: Akarok ezen gondolkodni? Ez tényleg igaz? Ez hasznos? Milyen érzéseket vált ki belőlem – és akarok-e így érezni? A Biblia azt mondja nekünk: „ejtsetek foglyul minden gondolatot, és tegyétek engedelmessé Krisztusnak!” (2Kor 10,5 GNT)

Az érzéseid a gondolataidból származnak. Ha nem tetszik, ahogy érzel, akkor meg kell változtatnod a gondolkodásmódodat. Egyszerűen vesd el a rossz érzéseket okozó gondolatot, és cseréld le egy másik gondolattal!

A Biblia azt mondja: „Vigyázz, hogyan gondolkodsz; az életedet a gondolataid alakítják.” (Péld 4,23 GNT)

Ahelyett, hogy gondolatban újra és újra lejátszod a régi lemezt, nézz szembe ezekkel a gondolatokkal! Amit gondolsz, az a te döntésed, és nem kell minden gondolatodat elhinned. Amikor szembesülsz egy gondolattal, amelyről tudod, hogy nem igaz, dönthetsz úgy, hogy megváltoztatod azt, amit gondolsz. Helyettesítheted Isten igazságával.

Egyetlen módja, hogy az igazságot megtudjuk az, ha Isten Igéjéhez fordulunk. Minél több időt töltesz Isten Szavával, annál jobban segít megváltoztatni a gondolataidat.

Kezdd el megváltoztatni a gondolkodásodat még ma! Ez egy új kezdetet ad, és végül megváltoztatja az életedet.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Érzed-e, hogy uralkodsz a gondolataidon? Miért igen, vagy miért nem?
 • Miért fontos a Szentírás memorizálása, amikor a gondolataid megváltoztatásáról van szó?
 • Milyen gondolatokkal és kihívásokkal kell szembenézned, amelyek folyamatosan motoszkálnak a fejedben? Hogyan tehetnéd ezeket a gondolatokat engedelmessé Krisztusnak?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.02.09.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása