Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Jelentőséged a szolgálatból fakad

2024. május 14. 03:00 - ReveSz

"Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai:" 1Péter 4,10 (Új fordítás)

 person in red sweater holding babys hand

Amikor az életben valamit követünk, azt abban a reményben tesszük, hogy az majd jelentőséget szerez számunkra. De az egyetlen módja annak, hogy valóban megtapasztaljuk a jelentőséget, ha másokkal együtt dolgozunk a szolgálatban. A szolgálat csak annyit jelent, hogy jót teszünk másokkal.

A jelentőséget nem a státusz, az autód márkája vagy a az ingeden lévő logó adja. A jelentőség nem a nagyobb fizetésből fakad. A jelentőség nem a szexből fakad.

A jelentőség a szolgálatból fakad. A jelentőség akkor jön, amikor elkezdesz többet gondolni másokra, mint magadra, és odaadod az életed. Nem lehetsz egyszerre önző és jelentős.

A Biblia azt mondja az 1Péter 4,10-ben: "Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai:" (Új fordítás).

Mik a te ajándékaid/tehetségeid? Melyek azok az egyedi készségek és képességek, amelyeket Isten adott neked? Ezeket nem a te hasznodra adta. Isten a körülötted lévő emberek javára adta őket neked. Jelentőségre vagy formálva, és ezt a jelentőséget úgy találod meg, hogy adottságaidat, tehetségedet és képességeidet mások szolgálatára használod.

A Prédikátor 4. fejezete 9-12. verse szerint: "Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Éppígy, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek; de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar. " (Új fordítás).

Lehet, hogy azt gondolod, hogy könnyebb egyedül csinálni a dolgokat. Lehet, hogy jobban szereted a magányt. Lehet, hogy szükséged van az egyedül töltött időre. De mindig többet fogsz elérni, ha másokkal együtt szolgálsz.

Nem arra vagy teremtve, hogy egyedül szolgáld Istent. Arra vagy hivatott, hogy Istent egy csapatban szolgáld. Arra vagy hivatott, hogy Istent szolgáld egy családban, egy kiscsoportban, egy gyülekezetben. Arra vagy hivatott, hogy kapcsolatban szolgáld Istent.

Szeretnéd megtalálni az életcélodat és a legjobb képességedet adni Istennek? Akkor szolgáld őt a közösségeddel együtt.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • A szellemi ajándékaid, a szíved, a képességeid, a személyiséged és a tapasztalataid alkotják a
  * "FORMÁD"-at. Miért fontos megérteni, hogy Isten hogyan formált téged?
 • Milyen konkrét módon használod az ajándékaidat és tehetségeidet mások szolgálatára?
 • Miben különbözik Isten meghatározása a jelentőségről a világ meghatározásától?

*(Nem lefordítható mozaikszó. Az eredeti: "SHAPE")

Hol fogod tölteni az örökkévalóságot?

Bűneid elválasztanak téged Istentől. És csak Isten kegyelme az, ami lehetővé teszi, hogy újra helyes kapcsolatba kerülj vele.

A Biblia azt mondja: "Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. " (Efézus 2,8-9, Új fordítás).

Ha készen állsz arra, hogy békét köss Teremtőddel, akkor imádkozd ezt az imát:

"Drága Jézusom, nem akarom többé, hogy a bűneim elválasszanak tőled. Megígérted, hogy ha hiszek benned, minden rosszat, amit valaha is elkövettem, megbocsátasz, megtudom életem célját, és egy napon befogadsz  mennyei örök otthonodba.

Megvallom a bűneimet, és hiszem, hogy te vagy az én Megváltóm. Megígérted, hogy ha megvallom a bűneimet és bízom benned, megmenekülök. Hiszek neked, amikor azt mondod, hogy az üdvösség kegyelemből, hit által jön, és nem bármi által, amit én teszek. Befogadlak téged az életembe, mint az én Uramat. Ma életem minden részét átadom a te irányításodnak.

Úgy akarok élni, ahogyan te teremtettél engem, és életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy téged szolgáljalak, ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Átadom neked az életemet, és arra kérlek, hogy ments meg és fogadj be a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha imában befogadtad Jézust az életedbe, kérlek írj nekem erről angolul a Rick@PastorRick.com e-mailcímre. Szeretnék neked néhány ingyenes anyagot küldeni, ami segít majd a most Jézussal elkezdett utad során.

 *(Daily Hope by Rick Warren – 2024.05.07.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

A tartós szeretet kulcsa

2023. október 26. 03:00 - Olajfa

"A szeretet soha nem adja fel, soha nem veszíti el a hitét, mindig remél és minden körülmények között kitart."  (1Kor 13,7 NLT fordítás)

 A tartós szeretet állhatatos. Eltökélt, tevékeny és elszánt. Kitart a legrosszabban is és nem adja fel a kapcsolatot. Ez a szeretet makacs.

Egy kapcsolat célja nem- csak az, hogy boldoggá tegyen, hanem az is, hogy megszenteljen. A kapcsolatok, - akár házastársaddal, gyermekeddel, vagy közeli barátoddal - megtanítanak arra, hogy többet gondolj másokra, mint magadra. Ha kitartasz mellettük a nehéz időkben, akkor meg fogsz tanulni bizonyos dolgokat, amelyeket más módon soha nem tanulnál meg.

Amikor a feleségemmel összeházasodtunk, rájöttünk, hogy teljesen az ellentétei vagyunk egymásnak. A nászéjszakánkon elkezdtünk veszekedni és onnantól kezdve egyre csak rosszabb lett. Szerettük egymást, de nem jöttünk ki egymással.

De fogadalmat tettünk az esküvőnkön és úgy döntöttünk, hogy a válás nem megoldás. Azt mondtuk: "azon fogunk lenni, hogy működjön a házasságunk, ha addig élünk is" - és majdnem belehaltunk. Annak ellenére tanácsadásra jártunk, hogy a kapcsolatunk tönkrement. Áldozatot hoztunk azért, hogy egymás iránti elkötelezettségünket tiszteletben tarthassuk. Felnőttünk. A házasságunk első két évében küzdöttünk, de aztán jobbak lettünk általa.

Talán ma neked kell ezt hallanod: ne add fel! Folytasd! Tarts ki! Légy makacs! Ne engedd el Isten ajándékát, a kitartó szeretetet, csak mert dolgozni kell érte! Mindig megéri a harcot!

Megtanulni szeretni a legnagyobb lecke az életben. Ezért helyezett téged Isten erre a bolygóra. Ez nem mindig könnyű, néhány embert egyszerűen nehéz szeretni. 

Valójában a kitartó szeretetnek nincs "titka". A kulcs azonban az, hogy Isten szeretetét engeded, hogy átáradjon rajtad.

A Filippi 2,5 azt mondja: "Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt". Az emberi szeretet elkopik. De ha Jézus szeretete van benned, akkor kitartó szeretettel fordulhatsz másokhoz.

Nyisd meg az életed előtte és engedd, hogy rajtad keresztül szerethessen másokat!

 Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Hogyan kellett kitartónak lenned ahhoz, hogy fenntartsd a szeretetet egy kapcsolatban? Hogyan fejlődött a kapcsolatod ennek hatására?
 • Mit tehetsz azért, hogy többet megtudj Isten szeretetéről, hogy ezáltal jobban szeress másokat?
 • Miből tudhatod, hogy többet gondolsz másokra, mint magadra?

Hol fogod tölteni az örökkévalóságot?

A bűneid elválasztanak Istentől. Csak Isten kegyelme az, ami megengedi, hogy visszatérj vele a helyes kapcsolatba. 

A Biblia azt mondja: "Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki sem dicsekedjék." (Efézus 2,8-9)

Ha kész vagy kibékülni a Teremtőddel, akkor mondd el ezt az imádságot: 

"Drága Jézus! Nem akarom többé, hogy a bűnöm elválasszon tőled. Megígérted, hogy ha hiszek benned, minden rossz, amit valaha tettem, megbocsájtást nyer. Megismerem életem célját és egy napon az örökkévaló otthonodba, a mennybe fogadsz engem.

Megvallom a bűnöm és hiszem, hogy te vagy a Megváltóm. Megígérted, hogyha megvallom a bűnöm és bízom benned, megmenekülök. Hiszek neked, amikor azt mondod, hogy az üdvösség kegyelemből, hit által van és nem azáltal, amit teszek. Mint Uramat fogadlak az életembe. Ma az életem minden részét odaadom a te vezetésed alá.

Azt az életet akarom élni, amire teremtettél és életem hátralevő részében önmagam helyett téged akarlak szolgálni. Rád bízom az életem és arra kérlek, ments meg és fogadj be a családodba! Jézus nevében imádkozok. Ámen."

Ha most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem egy emailt (angolul) a Rick@PastorRick.com címre és tudasd velem. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.10.19.)

 

 

 

 

 

Szólj hozzá!

Hogyan hatnak a döntéseid másokra?

2023. szeptember 06. 03:00 - BlaZsu

onzes.jpg

„Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni Istennek. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást..” Róma 14,12-13 TLB fordítás

Az egyik legnagyobb hiba, amit az életben elkövethetünk, hogy elfelejtjük, milyen nagy hatással vannak tetteink a körülöttünk élő emberekre. Nagy a kísértés minden nap, hogy olyan döntéseket hozzunk, melyek számunkra a legjobbnak tűnnek, de pusztító hatással lehetnek a körülöttünk élő emberekre. Ha bölcs döntéseket akarsz hozni, meg kell kérdezned magadtól: „Hogyan hat a döntésem másokra?".

A mi kultúránk épp ellenkezőleg működik. Társadalmunk arra tanít minket, hogy csak magunkra gondoljunk. Isten azonban azt akarja, hogy másokra is gondolj, ne csak magadra! Sőt, a Biblia azt tanítja, hogy Isten aszerint fog megítélni téged, hogy a döntéseid hogyan hatottak más emberekre.

A Római levél 14. fejezetének 12. és 13. versében ezt olvashatjuk: „Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni Istennek. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást.” (TLB fordítás)

Talán rossz ezt hallani, de az az igazság, hogy állandóan figyelnek bennünket. Ha szülő vagy, különösen tudatában kell lenned annak, hogy gyermekeid mindig figyelnek. Vigyáznod kell arra, hogy mit mondasz és mit teszel, mert nemcsak a saját életedre, hanem a következő generációra is hatással vagy.

Mutass tiszteletet azok iránt, akik szolgálják és védik a közösséget. Ha egy rendőr megállít és megbírságol, még ha szerinted igazságtalanul is, bánj vele tisztelettel!

Ne jelents beteget, ha igazából strandra mész a családoddal!

Ne hozz haza semmit a munkahelyedről, hogy személyes céljaidra használd!

Ne csalj az adóbevallásoddal, és főként ne dicsekedj ezzel a tettel a gyerekeid előtt!

Ne nézz  a gyerekeiddel a tévében és a moziban ártalmas tartalmakat. Gondold át, hogy egyáltalán szükséges-e képernyő előtt tölteni az időt.

Az érett emberek képesek mások érdekében korlátozni a saját szabadságukat. Nem azért, mert félnek attól, hogy mások mit gondolnak róluk, hanem mert a szeretet motiválja őket. Nem minden helyzetben egyértelmű, hogy mi helyes vagy helytelen. Ilyen esetekben meg kell kérdezned magadtól: „Hogyan hat a döntésem másokra?".

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Hogyan befolyásolja az önelégültséged azt, hogy átgondolod-e a döntéseid másokra gyakorolt hatását?
 • Számít-e egy másik ember ellenkező véleménye, ha szerinted helyes, amit teszel? Miért vagy miért nem?
 • A gyakorlatban hogyan korlátozod mások érdekében a szabadságodat?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.08.30.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Az élet legnagyobb leckéjéhez idő kell

2023. augusztus 07. 03:00 - Erika1832

„Nézzétek egymás érdekeit, nyari_taj_02.jpgne csak a magatokét.” (Fil, 2-4., GNT)

Az önzetlenség a legjobbat hozza ki mindenkiből. Építi az emberi kapcsolatokat. Mit jelent önzetlennek lenni? Azt, hogy egy kicsit kevesebbet gondolsz magadra és egy kicsit többet másokra.

Az önzetlenség ellentéte az önzés — ami a konfliktusok és viták első számú oka. A Biblia ezt mondja: „Mi miatt vannak köztetek harcok és veszekedések? Nem a bennetek harcoló vágyaitok miatt? Olyanra vágyakoztok, amitek nincs." (Jakab 4,1-2. NIV)

Az énközpontúság tönkreteszi a kapcsolatokat.

Egyik este három másodperccel a feleségem, Kay előtt kerültem ágyba. Amikor ő is jött aludni, megkérdezte, hogy bezártam-e az összes ajtót. Én úgy tettem, mintha már majdnem aludnék, és suttogva válaszoltam, hogy „Nem". Erre ő felkelt és bezárta az összes ajtót. Csak egy szó van arra, milyen voltam: önző. Egész egyszerűen, önző voltam.

Az a gond, hogy az önzés az emberi természet velejárója. Természetes reakciónk, hogy a saját érdekeinkre, sérelmeinkre, kinézetünkre és érzéseinkre gondolunk. Még a kultúránkból is az árad felénk, hogy "Tedd azt, ami neked a legjobb.” A Biblia viszont ezt mondja: „Nézzétek egymás érdekeit, ne csak a magatokét." (Filippi 2,4. GNT)

Mi történik, ha mások érdekeit is szem előtt tartod és nem csak a magadét? Nemcsak a kapcsolataid változnak meg, hanem a másik személy is megváltozik. Azért változik meg a másik ember, mert te nem vagy már ugyanaz a személy, és ezért ő is másképp viszonyul hozzád.

Sokszor láttam, hogy ha kedvesen bánunk a morgolódó, nehezen szerethető emberekkel, és nem úgy, ahogy azt megérdemelnék, gyakran megváltoznak és kedvesek lesznek.

A legnagyobb feladott lecke az életben az, hogy megtanuljunk önzetlennek lenni. Ez azonban nem megy egyik napról a másikra. Sőt, életünk hátralévő részében mindig tanulni fogjuk majd ezt.

A jó hír az, hogy Isten nem hagy magadra, miközben tanulsz önzetlennek lenni. A Róma 8,26. szerint „A Szentlélek segít minket gyengeségünkben." (NLT).

Mindig törekedj arra, hogy önzetlen legyél. Isten Szentlelke veled van, hogy segítsen kitörni az önzőség körforgásából! Ha ezt megteszed, minden kapcsolatodban változást fogsz látni.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Gondolj most életed egyik fontos kapcsolatára. Milyen dolgokat teszel ebben a kapcsolatban, amelyek önző indítékból fakadnak?
 • Volt már olyan, hogy valaki önzetlenül viselkedett veled, amikor nem érdemelted meg? Milyen hatással volt ez rád?
 • Hogyan fogsz imádkozni, amikor szükséged van a Szentlélekre, hogy segítsen önzetlenül cselekedni és másokra gondolni önmagad helyett?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.07.31.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Az egészséges kapcsolatok az önzetlenségen múlnak

2022. augusztus 10. 03:00 - Lilla:)

happy-mothers-day-2527433_1920.jpg

"Aki önzést vet, figyelmen kívül hagyva mások szükségeit – figyelmen kívül hagyva Istent! – csak gyomot arat. Nem tud mást felmutatni az életében, csak gyomot! Aki azonban Istennek válaszolva vet, engedve, hogy Isten Szentlelke munkálkodjon benne, az az igaz életet fogja learatni, az örök életet."

(Gal 6,7-8 - The Message fordítás)

Az önzés tönkreteszi a kapcsolatokat. Ez az első számú oka a konfliktusoknak, vitáknak, válásoknak, sőt még a háborúknak is.

A Jakab levél 4. részének első versében ezt olvassuk: "Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a bennetek dúló kívánságok okozzák ezeket?" Minden baj az énközpontúsággal kezdődik.

Az önzés nagyon könnyen belopakodhat egy kapcsolatba. Amikor elkezdesz egy kapcsolatot, nagyon keményem dolgozol azon, hogy önzetlen legyél. Azonban ahogy múlik az idő, az önzőség elkezd belopózni. Az emberek sokkal több energiát fektetnek egy kapcsolat elkezdésébe, mint annak fenntartásába.

Az önzés tönkreteszi a kapcsolatokat, viszont az önzetlenség javítja azokat. Mit jelent az önzetlenség? Azt, hogy kevesebb "belőlem" és több "belőled".  Azt jelenti, hogy többet gondolok másokra, mint magamra, és mások szükségeit a sajátjaim elé helyezem. A Filippibeliekhez írt levél 2. részének 4. versében ezt olvassuk: "Mindenkinek inkább mások érdekeit kellene néznie, és nem a sajátját." (CSB fordítás).

Az önzetlenség a legjobbat hozza ki az emberekből, és bizalmat épít a kapcsolatokban. Sőt, ha elkezdesz önzetlenül viselkedni egy kapcsolatban, akkor a másik is változni fog. Amikor önzetlen vagy, már nem az vagy, aki azelőtt voltál, ezért másként kezdenek el hozzád viszonyulni.

Sokszor láttam már ilyet. Olyan emberek, akiket képtelenség volt szeretni és mindenki menekült a környezetükből, megváltoztak, amikor valaki kedvesen és önzetlenül közeledett hozzájuk. Amikor valaki azt kapja, amire szüksége van, és nem azt, amit érdemel, akkor csodálatos módon megváltozik.

A Biblia azt mondja a Galatabeliekhez írt levél 6. részének 7-8. versében, hogy "Aki önzést vet, figyelmen kívül hagyva mások szükségeit – figyelmen kívül hagyva Istent! – csak gyomot arat. Nem tud mást felmutatni az életében, csak gyomot! Aki azonban Istennek válaszolva vet, engedve, hogy Isten Szentlelke munkálkodjon benne, az az igaz életet fogja learatni, az örök életet." (The Message fordítás).

Ez a Biblia alapelve a vetésre és az aratásra. Amit vetsz, azt aratod. Amikor önzetlenséget vetsz, Isten áldását fogod learatni. Ő így alkotta meg az univerzumot: minél önzetlenebb vagy, annál jobban megáld. Azt akarja, hogy egyre inkább rá hasonlíts, Ő pedig önzetlen. Mindened, amid van, az Ő ajándéka, Isten feléd való önzetlenségének a jele. Az önzetlenség végső jutalma az örök élet.

De amíg itt vagy a Földön, akkor érzed a legnagyobb elégedettséget, amikor másokért adod önmagad. Jézus azt mondta: "Csak azok tudják meg, mit jelent igazán élni, akik odaadják az életüket értem és a Jó Hírért." (Mk 8,35 - TLB fordítás).

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Mi az, amit a legnehezebben adsz oda másnak? (Az időd? A pénzed? Vagy az érzelmeid?)
 • Hogyan tudnád ezen a héten gyakorolni azt, hogy ezt odaadod valakinek? 
 • Hogyan tapasztaltad meg Isten áldását akkor, amikor önzetlen voltál?

Rábíztad már Jézusra az életed?

A Biblia azt mondja, hogy csak akkor juthatsz be a mennybe, ha hiszel Istenben és az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Nem vásárolhatod meg a helyed a Mennyben: "Kegyelemből van üdvösségetek, hit által – és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka –, és nem cselekedetek által, hogy senki se dicsekedhessen." (Ef 2,8-9).

Ha készen állsz arra, hogy megvalld a bűneidet és rábízd Jézusra az életed, kezdd ezzel az imával:

"Drága Istenem, megígérted, hogy ha hiszek Jézusban, mindent, amit korábban rosszul tettem, Te megbocsátasz, megtudom az életem célját, és egy napon befogadsz örökkévaló otthonodba, a mennybe.
Megvallom bűneimet, és elfogadom Jézust Megváltómnak és Uramnak. Jézus, követni és szolgálni akarlak téged. Alázatosan átadom az életem neked, és arra kérlek, hogy ments meg és fogadj be a te családodba. A te nevedben imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.08.03.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása