Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Ha élni szeretnél, add oda az életed

2020. december 17. 03:00 - csmsdvd

lohere.jpg

„Igazságos az Isten, nem feledkezik el a cselekedeteitekről és arról a szeretetről, amelyet őfelé tanúsítottatok, amikor az övéit segítettétek. Ő nem fog elfeledkezni arról, hogy még most is segítitek őket” (Zsid 6,10 NCV).

Mindannyiunknak ugyanannyi perc áll rendelkezésére minden nap. És mindannyian ugyanazt a célt kaptuk: legyünk egyre inkább Jézushoz hasonlóak.

Ha Jézust egy szóval kellene jellemezzem, ezt mondanám: önzetlen.

Tehát neked és nekem az a feladatunk az életben, hogy megtanuljuk, hogyan tudunk egyre önzetlenebbek lenni, mivel önzetlennek lenni annyi jelent, mint szeretni − és Jézus maga a szeretet.

„Igazságos az Isten, nem feledkezik el a cselekedeteitekről és arról a szeretetről, amelyet őfelé tanúsítottatok, amikor az övéit segítettétek. Ő nem fog elfeledkezni arról, hogy még most is segítitek őket” (Zsid 6,10 NCV).

A mennyben a jutalmat aszerint kapjuk, hogy mit tettünk itt a földön. Egy nap mindannyian ott fogunk állni Isten előtt, aki ezt fogja kérdezni: „Hogyan sáfárkodtál azzal, amit rád bíztam?” Azt akarod majd válaszolni erre a kérdésre, hogy „Nos, sok pénzt kerestem, aztán nyugdíjba mentem, aztán meghaltam”?

Ennél sokkal több céllal helyezett Isten erre a földre. Élj inkább egy önzetlen életet, add oda magad másokért és az Isten országáért! És akkor ezt tudod majd mondani Istennek: „Az egészet odaadtam, Uram. Nincs semmim. Mindent, amim volt, és ami vagyok, odaadtam az evangéliumnak.”

A legjelentősebb dolog, amit az életeddel tudsz tenni az, hogy odaadod és odaszánod azt. Nagylelkűen és bőkezűen bánsz azzal, amit Isten rád bízott, beleértve a pénzedet, az erődet, az idődet és a tehetségedet. Isten világosan mondja, ha nincs az életedben szolgálat és nagylelkűség, akkor nincs jutalom a mennyben. Azt szeretnéd, hogy a földi életed így végződjön?

Éld úgy az életed a földön, hogy az számítson az örökkévalóságban is. Segíts, hogy az emberek megismerjék Krisztust, hogy felismerjék életük célját, növekedjenek bölcsességben, érettségben, hogy megtalálják a szolgálatukat, és küldetésük szerint szolgáljanak a világban.

Amikor odaadod az életed, az új értelmet kap, új örömmel telik meg és újra izgalmas lesz.

Amikor odaadod az életed, elkezdesz teljes életet élni.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit jelent az, hogy önzetlenek vagyunk a tehetségünkkel?
 • Te hogyan adod oda az életed másokért? Mi az, amit tudnál tenni ma azért, hogy mások is megismerjék Jézust?
 • Miért jó észben tartani Isten ígéreteit, amikor a pénzeddel és az időddel másokat önzetlenül szolgálsz?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.12.10.)

Szólj hozzá!

Kulcs a kapcsolataid javításához

2019. november 19. 03:00 - I. K.

20191119.jpg

„A hozzáállásodnak olyannak kell lennie, mint az enyémnek, mert én, a Messiás, nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és hogy életemet adjam váltságdíjul sokakért” (Máté 20,28 TLB fordítás).

Tudni akarod, hogy mi a kulcsa, hogy jobb kapcsolataid legyenek az életben?

Meg kell tanulnod szolgálni.

A legtöbb kapcsolati problémának a gyökere az énközpontúság. Más kérdésekkel is foglalkoznod kell, de a gyökér majdnem mindig az énközpontúság. Azt akarjuk, amit akarunk, és akkor, amikor akarjuk. Egyik személy sem fog mozdulni: ez konfliktust okoz.

Ez az, amiért szükséges kilépned a saját szemszögedből, és megtanulni másokat szolgálni. Mások szolgálata megváltoztat, és ez útközben megváltoztatja a kapcsolataidat.

Isten egyik legnagyobb leckéje, amit meg akar neked tanítani, amíg ezen a bolygón vagy, hogy miként légy önzetlen. Ez egy egész életen át tartó tanulás. Sajnos, nagyon sok ember úgy éli le az egész életét, hogy ezt nem tanulja meg.

Mégis választhatod, hogy másképp élj. Megtanulhatod, hogy önzetlen legyél. Hogyan? Igazán egyszerű: másold Jézust!

Jézus ezt így mondja: „A hozzáállásodnak olyannak kell lennie, mint az enyémnek, mert én, a Messiás, nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és hogy életemet adjam váltságdíjul sokakért” (Máté 20,28 TLB fordítás).

A következő alkalommal, amikor Jézus életéről olvasol a Bibliában, figyeld meg, hogy ő hogyan foglalkozott másokkal! Nézd meg, hogyan tett mindig másokat maga elé! Amikor utánzod  a hozzáállását, akkor nem a magad, hanem mások javára éled az életed. Jézus következetesen megmutatta ezt az evangéliumokban.

Tanuld meg ezt tenni, és ezzel javítani fogod a kapcsolataidat. Nem csak Jézushoz fogsz hasonlóbbá válni, hanem sokkal jobban fognak szeretni és tisztelni a barátaid. Az emberek azok körül akarnak lenni, akik folyamatosan próbálnak másokat szolgálni, és nem csak a saját ügyüket mozdítják elő.

Ne próbálj meg érdekes lenni; légy érdeklődő. Érdeklődj mások iránt! Ha ezt teszed, az emberek azt fogják gondolni, hogy te vagy a legnagyszerűbb ember a világon. A legtöbb ember csak magával foglalkozik. Amikor elkezdesz érdeklődni irántuk, ők értékelni fognak. Talán még a valaha élt legjobb beszélgetőtársnak is tekintenek téged.

A Biblia azt mondja az önzetlen szolgálatról: „Mert ha ezzel a hozzáállással szolgálod Krisztust, tetszeni fogsz Istennek, és mások elismerően fognak vélekedni rólad” (Róm 14,18 NLT fordítás).

Az önzetlenség át fogja formálni a kapcsolataidat.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Ki a jó példa az életedben az önzetlen szolgálatra?
 • Mikor találod a legnehezebbnek, hogy önzetlenül viselkedj másokkal? Miért?
 • Melyik kapcsolatod javíthatod ezen a héten azáltal, hogy önzetlenül szolgálod a másik személyt?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2019.11.12.)

Szólj hozzá!

Az önzetlenséged a legjobbat hozza ki másokból

2016. május 23. 03:00 - hofgartekesnoemi

"Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet.(Pál levele a Galatákhoz 6:7-8)

Az önzőség romba dönti a kapcsolatokat: első számú előidézője a konfliktusoknak, vitáknak, a válásoknak, sőt, még a háborúknak is. 

"Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket?" (Jakab 4:1) Minden baj okozója az énközpontúságunk. 

Az önzés nagyon egyszerű úton tör be a kapcsolatainkba: kezdetben, a kapcsolataink épülésének időszakában mindent megteszünk azért, hogy önzetlenek legyünk. Ahogy azonban telik az idő, egyre több és több tör be az egóból. Úgy fest, több energiát fektetünk a kapcsolataink építésére, mint a fenntartásukra. 

Ha az önzőség rombolja a kapcsolatokat, az önzetlenségtől növekedni kezdenek. Mit is jelent az önzetlenség? Kevesebb belőlem, több belőled. Hogy hamarabb gondolsz másokra, mint magadra, és az ő szükségüket helyezed a sajátod elé. (Filippibeliekhez írott levél 2:4)

Az önzetlenség a legjobbat hozza ki belőlünk. Bizalmat épít a kapcsolatainkban. A te önzetlen viselkedésed másokat is változásra ösztönöz: te ugyanis nem vagy többé ugyanaz az ember, másként kell tehát hozzád fordulniuk. Sokszor láttam már ezt - a legkevésbé szeretetreméltó ember is képes változni, ha kedvesen és önzetlenül fordul felé valaki: amikor azt kapják, amire szükségük van, nem azt, amit érdemelnek. 

A Bibliában ez áll: "Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet.(Pál levele a Galatákhoz 6:7-8)

Ez a vetés és aratás bibliai példázata. Amit vetsz, azt fogod aratni. Isten az önzetlenséget az örökléttel jutalmazza. Úgy alkotta az univerzumot, hogy minél önzetlenebb vagy, annál jobban megáldhasson. Miért? Mert azt akarja, hogy hasonlatos légy hozzá, és ő önzetlen. Minden, amid van az életben, Isten ajándéka, az ő önzetlenségének jelképe. 

Akkor lehetsz a leggazdagabb ebben az életben, ha mindened elajándékozod. Ahogy Jézus mondja: "Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt." (Márk 8:35). 

Beszéljetek róla

 • Mit adsz a legnehezebben másoknak? 
 • Hogyan gyakorolhatod ezt a héten? 
 • Hogyan áld meg Isten, amikor önzetlen vagy?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.05.16.)

1 komment

A világ nem körülötted forog

2015. augusztus 22. 03:00 - torokaron

„Mások javát is nézzétek, ne csak a magatokét.” (Filippi 2:4, TEV fordítás)

Van egy régi kínai bölcsesség, amely úgy szól, hogy „Próbálj te másokat megérteni, mielőtt azt akarnád, hogy téged megértsenek.” A Biblia is beszél erről: „Mások javát is nézzétek, ne csak a magatokét.” (Filippi 2:4, TEV fordítás)

Ez egy olyan igevers, ami nagyon ellentmond a mai társadalomnak. A társadalom arra biztat minket, hogy először magunkra gondoljunk. Természetünknél fogva nem igazán gondolunk más emberekre, ez valami olyan, amit meg kell tanulnunk csinálni. Természetszerűleg a mi szükségleteinkre, vágyainkra, céljainkra és ambícióinkra figyelünk. Ennek eredményeképpen több millió elszigetelt embert kapunk, mert ők mindannyian először magukra gondolnak, nem pedig valaki más szükségére.

Legutóbbi, körülbelül két órás televízió nézésem során három olyan reklámot is láttam, aminek a mondanivalója arra épült, hogy „Megérdemled.” „Vedd meg ezt a sampont, mert megérdemled!” „Vedd meg ezt a drága kocsit, mert te megérdemled azt!” Azt sugallják ezek, hogy mi vagyunk a legnagyobb érték az életünkben.

Hadd mondjak el két nagyon alapvető igazságot az életről. Először is, a világ nem körülötted forog. Isten szemében te egy nagyon különleges teremtény vagy, akivel Neki célja van, de a világ nem körülötted forog. Ha meg szeretnéd tudni, hogy mennyire hiányoznál a társadalomnak, akkor dugd csak be a kezedet egy vödör vízbe és utána húzd ki onnan: nézd csak meg, miféle lyukat hagytál magad után. Meglehetősen gyorsan feltöltődik!

A második igazság pedig ez: Isten megígérte, hogy ha azzal törődsz, hogy más emberek igényeit betöltsd, akkor ő betölti a te igényeidet. Miért? Azért, mert ő meg szeretne tanítani téged, hogyan legyél önzetlen. Azt szeretné, hogy megtanulnál annyira szerető és nagylelkű lenni, mint amilyen ő volt. Az, hogy előzékeny vagy úgy nyilvánul meg, hogy elengedned mások hibáit és nem várnod tőlük, hogy tökéletesek legyenek (Kolossé 3:13). Te sem vagy tökéletes, miért is követelnéd meg ezt bárki mástól?

A Példabeszédek 17:9-ben azt olvassuk, hogy „A szeretet elfelejti a hibákat” (TLB fordítás). Amikor valakivel kapcsolatot alakítasz ki, akkor nem kell úgy tenned, mintha nem látnád a másiknak a hibáit. Egyszerűen csak úgy kell döntened, hogy figyelmen kívül hagyod azokat. Az igazi barátok jó felejtők. Ők nem bedörzsölik a hibákat, hanem éppen kidörzsölik azokat az emlékezetükből. Hiszen sokkal inkább érdekli őket a másik ember szüksége.

Beszéljetek róla

 • Mik azok a dolgok, amik miatt inkább magadra fókuszálsz, ahelyett, hogy másokra koncentrálnál?
 • Szerinted Isten miért szeretné azt, hogy egyre inkább olyanok legyünk, mint Ő?
 • Mi a különbség aközött, ha valakinek figyelmen kívül hagyjuk a hibáit és ha valakit felelősségre vonunk?


*(Daily Hope by Rick Warren, 2015.08.15.)

Szólj hozzá!

Ha önzetlenséget vetsz, örök életet aratsz

2015. május 27. 03:00 - magyarosijulia

„Az az ember, aki önzést vet, figyelmen kívül hagyva mások szükségletét, – figyelmen kívül hagyva Istent! – gyomot arat. Minden, amit felmutathat az életéből, csak gyom! De aki Istennek válaszolva vet, és megengedi, hogy Isten Lelke végezze el a növekedés munkáját, igazi életet és az örök élet termését aratja.” (Gal 6:7-8, MSG fordítás)

Az önzés tönkreteszi a kapcsolatokat, első számú oka a konfliktusoknak, érveléseknek, válásoknak, sőt háborúknak is.

A Jakab 4:1-ben ezt olvassuk: „Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket?” Minden baj okozója az énközpontúság.

Nagyon egyszerűen be tud furakodni az önzés a kapcsolatokba. Amikor új kapcsolatot kezdünk, nagyon keményen dolgozunk, hogy önzetlenek legyünk, de ahogy telik az idő, az önzés elkezd belopakodni a kapcsolatba. Sokkal több energiát fektetünk a kapcsolatok építésébe, mint azok megtartásába.

Ha az önzés tönkreteszi a kapcsolatokat, akkor az önzetlenség az, ami növekedést eredményez. De mit jelent az önzetlenség? Sokkal kevesebb „én” és sokkal több „te” van az önzetlenségben. Azt jelenti, hogy először másokra gondolsz saját magad előtt, és mások szükségeit helyezed a sajátjaid elé (lásd Fil 2:4).

Az önzetlenség a legjobbat hozza elő másokból, és bizalmat eredményez. Tulajdonképpen, hogyha elkezdesz önzetlenül viselkedni egy kapcsolatban, a másik személy is változni kényszerül, mert nem vagy már ugyanaz, és másképp kell viszonyuljanak hozzád. Nagyon sokszor láttam már, hogy a legkevésbé szerethető emberek, akiket mindenki kerül, teljesen megváltoznak, ha valaki kedves és önzetlen velük szemben, és úgy viselkedik velük, ahogy arra szükségük van, nem  pedig ahogy megérdemelnék.

A Biblia azt írja a Gal 6:7-8-ban: „Az az ember, aki önzést vet, figyelmen kívül hagyva mások szükségletét, – figyelmen kívül hagyva Istent! – gyomot arat. Minden, amit felmutathat az életéből, csak gyom! De aki Istennek válaszolva vet, és megengedi, hogy Isten Lelke végezze el a növekedés munkáját, igazi életet és az örök élet termését aratja.” (Gal 6:7-8, MSG fordítás)

Ez a vetés és aratás működési elve: amit vetsz, azt fogod aratni is. Isten örök élettel jutalmazza az önzetlenséget. Úgy rendezte a világmindenséget, hogy minél önzetlenebb vagy, annál jobban megáld Ő téged. Miért? Mert azt szeretné, hogy egyre inkább olyanná válj, mint Ő, és az Úr önzetlen. Minden, amid ebben az életben van, az Úrtól kapott ajándék, mert Ő önzetlen volt veled szemben.

Akkor tudsz a legteljesebb életet élni, amikor teljesen odaadtad magad. Jézus azt mondta, hogy „Egyedül azok fogják megtudni, hogy mit jelent valóban élni, akik odaszánják az életüket értem és az örömhírért.” (Mk 8:35b TLB fordítás).

Beszéljetek róla:

 • Számodra mit a legnehezebb odaadni valaki másnak?
 • Hogyan tudnád gyakorolni annak a dolognak az odaszánását ezen a héten?
 • Milyen módokon áld meg Isten, amikor önzetlen vagy?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2015.05.20)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása