Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Az örökkévalóságban való gondolkodás ereje

2024. február 26. 03:00 - Anika Enikő

 Mivel az ő gyermekei vagyunk, birtokolni fogjuk azokat az áldásokat, amelyeket a népének tart fent, és Krisztussal együtt birtokoljuk azt is, amit Isten megtartott neki; mert ha osztozunk Krisztus szenvedésében, akkor az ő dicsőségében is osztozunk. Úgy gondolom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.Róma 8,17-18 (GNT fordítás)

Egyszer egy híres, Harvard egyetemi tanulmány közvetlen kapcsolatot mutatott ki a hosszú távú gondolkodás, és a siker között. Kiderült, hogy az emberek minél inkább összpontosítanak a rövid távú haszonra, annál valószínűbb, hogy kudarcot vallanak. Azok, akik az ‘itt és most’-ban való jó érzésre koncentrálnak, sikertelenségre vannak ítélve.

A keresztények számára ennek nyilvánvalónak kell lennie. A  hosszú távon való gondolkodást, örökkévalóságnak nevezzük, és nem csupán 40 vagy 50 évre gondolunk előre, hanem több billió évre előre gondolunk a jövőbe.

Ha az örökkévalóságot szem előtt tartva élsz, akkor a lehető legsikeresebb emberré válsz. Ha hosszútávban gondolkozol, és végiggondolod, hogy Isten mit tartogat számodra az örökkévalóságban, akkor tudod igazán kezelni a pillanatnyi problémákat, amelyek az utadba kerülnek.

Pál apostol Rómaiakhoz írott levele 8.fejezetének 17. és 18. verseiben ez áll: „Mivel az ő gyermekei vagyunk, birtokolni fogjuk azokat az áldásokat, amelyeket a népének tart fent, és Krisztussal együtt birtokoljuk azt is, amit Isten megtartott neki; mert ha osztozunk Krisztus szenvedésében, akkor az ő dicsőségében is osztozunk. Úgy gondolom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.” (GNT fordítás)

Ha Krisztus követője vagy, egy napon jutalmat kapsz azért, amit azzal tettél, amit tőle kaptál. Használd a tehetségedet, az idődet, a kincseidet és befolyásodat Isten céljaira, és ezekért a döntésekért jutalomban fogsz részesülni. A fenti versek azt is mondják, hogy jutalmat kapunk a mennyben azért, amit Jézus tett: „Mi is birtokoljuk Krisztussal együtt azt, amit Isten megtartott neki."

Sokminden van, amit várhatsz örömmel a mennyországgal kapcsolatban. A jelenlegi fájdalmaid és problémáid fájhatnak egy ideig – de ez csak egy kis idő az örökkévalósághoz képest.

Nem könnyű hívőnek lenni. Nem könnyű azt tenni, ami helyes. Néha nem könnyű Jézusról beszélni másoknak. Nem könnyű tizedet fizetni. Ám Jézus követése, és a tanításaihoz való engedelmesség előnyei, messze túlmutatnak a fájdalmon, és a kényelmetlenségeken.

Ne csak az azonnali eredményekre, és a jelenlegi problémáidra koncentrálj. Túl sok jó dolog van, ami elé nézünk az örökkévalóságban ahhoz, hogy megelégedjünk és beérjük azzal, hogy csupán rövid távon gondolkodunk.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mi az a konkrét küzdelem, amivel szembe kell nézned, és amely megváltozna, ha az örökkévalóság szemszögéből néznéd?
 • Hogyan használod a tehetségedet, az idődet, a kincseidet és befolyásodat Isten céljaira?
 • Mi lesz fontos számodra, ha az örökkévalóság perspektívájával nézel a világra?

 

Jézus követőjévé válsz-e ma?

Isten bizonyította jóságát Fia, Jézus Krisztus által. A Biblia ezt mondja: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot általa, hanem hogy üdvözítse azt. Aki hisz benne, nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében” (János 3,16–18).

Készen állsz arra, hogy bízz Istenben, hogy beteljesíti az örök életre vonatkozó ígéretét? Ha igen, kezdd ezzel az egyszerű imával:

„Drága Istenem! Hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Megvallom, hogy vétkeztem, és bocsánatot kérek tőled. Hiszem, hogy Jézus azért halt meg, hogy elvegye a bűneimet, és hiszem, hogy te feltámasztottad őt a halálból. Bízni akarok Jézusban, mint Megváltómban, és a mai naptól fogva követni akarom őt. Irányítsd az életemet, és segíts teljesíteni akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha az imént elmodott imán kersztül, most fogadtad be a szívedbe Jézust, kérlek, hogy írj nekem a Rick@PastorRick.com címre. Szeretnék neked néhány ingyenes anyagot küldeni, amelyek segítenek elindulni Jézussal az utadon.

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024. 02.19)

Szólj hozzá!

A figyelmedet az égre és Isten szeretetére fordítsd

2024. január 02. 03:00 - Erika1832

fokusz.jpeg

"Íme, Isten hajléka az emberekkel van. Velük fog lakni, és ők az Ő népe lesznek, és maga Isten lesz velük. Letöröl minden könnyet a szemükről." (Jel 21,3-4 ESV)

Isten terve sem a világegyetemmel és veled kapcsolatban sem fejeződött még be.

Egy napon Jézus vissza fog térni, hogy beteljesítse Isten tervét, és a mennybe vigye követőit.

A keresztre feszítése előtti éjszakán Jézus összegyűjtötte a követőit. Tudta, hogy végig kell majd nézniük, amint megkínozzák és keresztre feszítik őt, ezért néhány szóval meg akarta vigasztalni őket.

Ezt mondta nekik: "Ne nyugtalankodjék a szívetek; hisztek Istenben, higgyetek bennem is. Atyám házában sok lakóház van; ha nem így lenne, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha elmegyek, és helyet készítek nektek, visszajövök, és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is...". Tamás így szólt hozzá: "Uram, nem tudjuk, hová mész, és honnan ismerhetnénk az utat? Jézus ezt mondta neki: 'Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (Ján 14,1-6 NKJV).

János apostolt a Római Birodalom végül a Földközi-tengerben fekvő Patmosz szigetén börtönbe vetette. Mielőtt meghalt, Isten bepillantást engedett neki abba, hogy milyen a mennyország, és ezt a látomást a Jelenések 21,3-4-ben olvashatjuk: "Íme, Isten hajléka az emberekkel van. Velük fog lakni, és ők az Ő népe lesznek, és maga Isten lesz velük. Letöröl minden könnyet a szemükről. ." (ESV fordítás)

Ha hiszel Jézus Krisztusban mint Megváltóban, akkor halálod után örökre vele leszel a Mennyországban. Ott nincs bánat, szenvedés, betegség vagy bűn. Nem lesz többé halál.

Ezen a földön a bűn miatt minden elromlott, de Isten azt mondja, hogy mindent újjá fog tenni a mennyben. Nem kell majd aggódnod a megpróbáltatásaid vagy a gondjaid, az egészséged vagy a kapcsolataid miatt. De ha Isten szemszögéből nézed a dolgokat - az örökkévalóság szemüvegén keresztül -, akkor rádöbbensz, hogy mennyire sok figyelmet fordítunk olyan földi dolgokra, amelyek nem tartósak és az örökkévalóságban mennyire lényegtelenek lesznek.

De nem kell a mennyországig várnod, hogy elkezdhess ezzel az örökkévaló perspektívával élni. Azonnal elkezdheted. A mostani karácsonyi időszakban ne a problémáidra koncentrálj; ne hagyd, hogy a szíved nyugtalankodjon. Ehelyett nézd meg, hogy Isten mennyire szeret téged, és arra gondolj, hogy milyen sokat ígért azoknak, akik bíznak a Fiában, Jézus Krisztusban.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Milyen mennyei ígéretekhez ragaszkodhatsz ma a viszontagságok közepette?
 • Hogyan segít Isten ígéreteinek ismerete elterelni a figyelmedet a gondjaidról?
 • Mi az egyik módja annak, hogy Isten ígéreteit szem előtt tartsd, hogy azok bátorítsanak téged?

A figyelmed áthelyezése azzal kezdődik, hogy bízol Megváltódban.

A Biblia azt mondja: „Kegyelemből üdvözültetek, hit által – és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka – nem cselekedetek által, hogy senki ne dicsekedhessen.” (Efézus 2,8-9 NIV)

Ha készen állsz rá, hogy az életedet átadd neki, akkor mond el ezt az imát:

Drága Istenem, tudom, hogy bűnös vagyok, és bocsánatot kérek tőled. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Hiszem, hogy meghalt a bűneimért, és te feltámasztottad őt. Jézusom, bízni akarok benned, mint Megváltómban, és Uramként követni akarlak téged a mai naptól fogva. Vezesd az életemet, és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem egy e-mailt angolul, a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.12.26.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

A legjobb befektetés, amit valaha végrehajthatsz

2023. augusztus 22. 03:00 - Anita.B

pexels-brett-sayles-1431822.jpgMondd meg nekik, hogy a pénzüket jóra fordítsák. A jó cselekedetekben gazdagnak kell lenniük és boldogan kell adniuk a rászorulóknak, mindig készen állva arra, hogy megosszák másokkal, amit Isten nekik adott. Ezáltal valódi kincseket gyűjtenek maguknak a mennyben — ez az egyetlen biztonságos befektetés az örökkévalóságra! És itt a földön is gyümölcsöző keresztény életet fognak élni.

1Tim 6,18-19 (TLB fordítás)

A nagylelkűség egy befektetés. Lukács evangéliuma 16. részének 9. verse azt mondja, “Világi forrásaidat mások javára fordítsd” (NLT fordítás). Sokszor mondtam már, hogy nem viheted magaddal. Tudtad, hogy a ravatalozók temetkezési ruhákat árulnak? Olyan embereknek valók ezek a ruhák, akik öltönyben szeretnék eltemettetni magukat, de nincs nekik. Tudod mi a különbség a temetkezési és a hagyományos öltöny között? Egy temetkezési ruhán nincsenek zsebek. Ez igaz! Nincs rájuk szükséged, mert nem viheted magaddal. Azonban előre küldheted.

Hogyan teheted ezt meg? Olyan emberekbe fektetve, akik oda tartanak.

A Biblia azt mondja az 1Timóteus 6,18-19-ben, “Mondd meg nekik, hogy a pénzüket jóra fordítsák. A jó cselekedetekben gazdagnak kell lenniük és boldogan kell adniuk a rászorulóknak, mindig készen állva arra, hogy megosszák másokkal, amit Isten nekik adott. Ezáltal valódi kincseket gyűjtenek maguknak a mennyben — ez az egyetlen biztonságos befektetés az örökkévalóságra! És itt a földön is gyümölcsöző keresztény életet fognak élni” (TLB fordítás).

Valahányszor nagylelkű vagy a szegényekkel, egy baráttal vagy egy szomszéddal, Isten azt mondja, hogy kincseket gyűjtesz a mennyország bankjába. A Földön töltött idő csak körülbelül 80, legfeljebb 100 év. Több billió évet töltesz majd az örökkévalóságban. Hol kell a legnagyobb számlával rendelkezned?

Nincs nagyobb befektetés Isten királyságánál. Amikor segítesz másoknak az időddel, a pénzeddel, az erőforrásaiddal — bármivel, amid van —, valójában a mennyországba fektetsz be.

A befektetésed védve van a mennyben. Jó árakat fizet. Nagy az osztalék és nincs kockázat.

Ilyen befektetést máshol nem fogsz kapni!

 Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Miért találjuk olykor könnyebbnek befektetni a földi bankszámlánkba, mint a mennyeibe? Melyik a kielégítőbb?
 • Mi a kockázata egy földi befektetésnek az örökkévaló helyett?
 • Ha az üdvösség Isten kegyelmén alapszik, mit gondolsz, hogy miért akar tőled még jó cselekedeteket is?

*(Daily Hope by Rick Warren 2023.08.15.)

Szólj hozzá!

Mi van a problémáid másik oldalán?

2023. január 27. 03:00 - Lencsés Tamás

„Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” (2Kor 4,17-18)

Amikor egy válsághelyzetbe kerülsz, azokat az okos dolgokat kell megtenned, amelyek ahhoz szükségesek, hogy túljuss rajta. Hallgass Isten Igéjére és az isteni tanácsokra, hozz jó döntéseket, és haladj előre, miközben ne felejtsd el, hogy ez is el fog múlni. Nem fog örökké tartani!

A Biblia ezt mondja Péter apostol első levelének negyedik fejezetében található 12. versben: „Kedves barátaim, ne zavarodjatok meg, és ne lepődjetek meg, amikor az előttetek álló tüzes próbákon mentek keresztül, mert ez nem különös, szokatlan dolog, ami veletek történik. (TLB fordítás).

Ebben a világban lesznek megpróbáltatások és próbatételekkel teli időszakok. Ez garantált! Amióta a bűn belépett a világba, semmi sem működik tökéletesen. Ezen a bolygón minden elromlott: az időjárás, a gazdaság, a tested, és még a legjobb terveid is. Semmi sem működik tökéletesen ebben az életben, mert a bűn mindent összetört a Földön.

Ézsaiás próféta ezt mondja: „A föld szenved népének bűnei miatt... [ők] elferdítették Isten törvényeit, és megszegték örökkévaló parancsait... A föld teljesen összeomlott” (Ézs 24,4-5,19 TLB).

A Földön minden elveszett, elhagyatott és zavaros. Még a természet is nyög. Talán elgondolkodunk azon, hogy Isten miért engedte meg, hogy a bűn és a gonoszság belépjen a világba. Azért, mert Isten azt akarta, hogy legyen választásunk. És mi vagyunk azok, akik a rosszat választottuk. Mi vagyunk azok, akik önzőek és egocentrikusak, és problémákat okozunk a társadalomban és a környezetünkben.

Ez a Föld nem a mennyország. Ezért tanította Jézus, hogy imádkozzuk az Úri imádságot: „jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is(Mt 6,10). A menny egy tökéletes hely, ahol nincs bánat, betegség, szomorúság vagy stressz, de ne várjuk a mennyországot a Földön. Egyszer majd eljutunk oda, de még nem vagyunk ott.

Túl fogsz jutni azon a megpróbáltatáson is, amivel most kell szembe nézned. Hamarosan pedig rácsodálkozol majd mindarra, amit Isten tett a bajod közepette, amikor a másik oldalról szemléled.

Lesz még több kihívás, amivel szembe kell nézned, és több megpróbáltatást kell majd még elviselned. Azonban mindig reménykedhetsz ebben az igazságban: „Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” (2Kor 4,17-18)

 Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Milyen módon reméled, hogy lelkileg, fizikailag és érzelmileg növekedni fogsz a jelenlegi megpróbáltatások idején?
 • Nem Isten az oka annak, hogy megtörténnek rossz dolgok, de képes azon dolgozni, hogy ezeket a rossz dolgokat megváltsa. Mit láttál, hogyan váltotta meg a nehézségeket az életedben vagy mások életében?
 • Mibe helyezed a reményedet egy válsághelyzetben? Elégséges ez ahhoz, hogy megtartson téged?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2023.01.20.)

Szólj hozzá!

Miért kell aggódni a pokol miatt?

2022. szeptember 24. 03:00 - Anita.B

nr_kep.jpg“Az örökkévalóságot az emberi szívbe ültette.” Préd 3,11 (NLT fordítás).

A mennyország és a pokol valóságos. Isten azt akarja, hogy megértsd ezt az örökkévalóvalóságot és az élet minden valóságát, amely Igéjében, a Bibliában található.

Az élet első valósága, hogy Isten arra teremtett, hogy szeressen téged és azt akarja, hogy viszont szeresd őt. A Nagy Parancsolt azt mondja, “Szeresd Uradat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből” (Mt 22,37).

Az élet második valósága ez: Az örökkévalóságra teremtettél. A Prédikátor könyve 3,11 ezt mondja, “Az örökkévalóságot az emberi szívbe ültette” (NLT fordítás). Nem számít, milyen jó dolgok vannak ezen a bolygón, életed egy pontján ezt gondolod majd, “Ennél többnek kell lennie.”

És van is! Sokkal több időt fogsz tölteni a halál másik oldalán, mint ezen az oldalon. Ez az élet felkészülés az életedre az örökkévalóságban.

Épp ezért, van az életednek harmadik valósága: Isten két örökkévaló helyet készített, a mennyet és a poklot.

Isten a világ megalapítása óta készíti elő a mennyországot. Jézus azt mondja a Máté 25,34-ben, “Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ teremtésétől nektek készített országot” (NLT fordítás). Nem kell örökké a bűn által megtört bolygón maradnod. Dönthetsz úgy, hogy a tökéletesség helyére mész, és örökké Isten jelenlétében leszel.

A pokol is valóságos hely. Jézus így folytatja, “Ezután a balján állókhoz is szól: Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és démonainak készült” (Mt 25,41 NLT fordítás). A pokol az ördögnek és az angyalainak készült, akik fellázadtak Isten ellen. Viszont most valósággá vált mindenkinek, aki úgy dönt, fellázad Isten ellen.

A következő néhány napban a pokol valóságáról beszélünk majd— nem azért, mert azt akarom, hogy félj és depressziós légy.

Azt akarom, hogy megértsd az igazságot a pokolról, hogy teljes mértékben befogadhasd az élet negyedik valóságát: te dönthetsz arról, hol töltöd az örökkévalóságot.

Az 5Mózes 30,19 ezt mondja, “Most választást adok neked élet és halál, Isten áldása és Isten átka között, és elhívom az eget és a földet, hogy tanúi legyenek a döntésednek. Válaszd az életet” (GNT fordítás).

Isten azt akarja, hogy az életet válaszd, és vele töltsd az örökkévalóságot. Fián, Jézus Krisztuson keresztül megnyitotta a mennybe vezető ajtót. Jézus megígérte, “Aki hisz nekem és megkeresztelkedik, üdvözül. De aki nem hisz nekem, elítéltetik.” (Márk 16,16 CEV fordítás).

Ha azt választod, hogy hiszel Jézusban, garantáltan örök életed lesz Istennel a mennyben. Micsoda ígéret!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért gondolod, hogy Isten megadja neked a választást, hogy szeresd őt vagy sem?
 • Hogyan segít jobban megérteni Isten szeretetét a pokol valóságának megértése?
 • Milyen módon készít fel Isten most az örökkévalóságra?

Bízhatsz Isten ígéretében

A bűnöd elválaszt Istentől, és semmit nem tudsz tenni, hogy helyrehozd a dolgokat. Szükséged van tehát valakire, aki megment bűneidtől és elfogadhatóvá tesz Isten előtt.

Éppen ezért küldte Isten Jézust. Jézus kereszthalála megfizetett minden rosszért, amit valaha elkövettél vagy el fogsz követni. Jézus lehetővé tette számodra, hogy kapcsolatba kerülj Istennel, az Atyával. A Biblia azt mondja, “Isten előtt igazzá lettünk a Jézus Krisztusba vetett hitünk által. És ez mindegyikünkre igaz, aki hisz, függetlenül attól, hogy kik vagyunk” (Róma 3,22 NLT fordítás).

Úgy indulhatsz útnak Jézussal, hogy hiszel benne és megvallod bűneidet. Ha készen állsz arra, hogy átadd életedet Jézus Krisztusnak, kezdd ezzel az egyszerű imával: “Drága Istenem, tudom, hogy bűnös vagyok, és bocsánatot kérek tőled. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Hiszem, hogy meghalt a bűnömért, és te feltámasztottad őt. Megváltómként akarok bízni benne és a mai naptól fogva Uramként követni őt. Irányítsd az életemet és segíts teljesíteni az akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

Ha elmondtad ezt az imádságot, hogy elfogadd Jézust, kérlek írj nekem a rick@PastorRick.com címre és tudasd velem. Szeretnék néhány ingyenes anyagot küldeni, melyek segítenek elindulni a Jézussal közös úton.

*(Daily Hope by Rick Warren 2022.09.17.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása