Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Olyan a külsőd, mint a belsőd?

2024. március 11. 03:00 - Erika1832

"Álljatok hát készenlétben, felövezve derekatokat igazsággal." (Ef. 6,14 GNT)

The Belt of Truth Buckled Up - Ephesians 6:14a - A Clay Jar

A tisztesség számít. A Biblia azt mondja, hogy háborút viselünk "uralkodók, hatalmasságok és e sötét világ erői ellen" (Efézus 6,12). Ha nem járunk tisztességben és igazságban, nem tudunk harcolni azokkal a szellemi erőkkel, amelyek életünket fenyegetik.

Lényegében arra törekszünk, hogy Isten Igéjének igazságát életünk minden területén alkalmazzuk, beleértve az erkölcsi és a pénzügyi területeket és az emberi kapcsolatainkat is.

Ezért mondja Pál, hogy fel kell öltenünk az igazság övét, mielőtt belekerülünk a körülöttünk zajló szellemi csatákba. Azt mondja, "Álljatok hát készenlétben, felövezve derekatokat igazsággal." (Efézus 6,14 GNT).

Az igazság öve az alapja mindennek. Az igazság nélkül az életed szétesik és a szellemi sötétség veszi át az uralmat.

Az igazság övét úgy ölthetjük magunkra, hogy minden területen tisztességesen élünk. Az integritás az "integer" szóból származik, aminek jelentése "egy egység". A tisztesség tehát nem csupán az életed egy kicsiny szeletére vonatkozik, hanem magára az egész életedre.

Ahhoz, hogy tisztességes életet élj, nem elég csupán ismerni az igazságot, de aszerint is kell élned. Mint az öved, az integritás, a tisztesség stabilitást ad neked. Összetartja az életed a nehéz időkben. Erőt ad.

Természetesen a tisztességes, becsületes élet nem jelenti azt, hogy mindig azt tesszük, ami helyes. Ha a tisztesség a tökéletességgel lenne egyenlő, akkor senki nem ütné meg a mércét, hiszen időnként mindannyian elbotlunk.

Ha tisztességesen, igaz módon akarsz élni, hagyd, hogy az emberek lássák, hogy mi van benned belül. Ez azt jelenti, hogy nincs semmi rejtegetnivalód.

A tisztesség nagy ellensége a képmutatás. Akkor vagyunk képmutatók, amikor tudjuk az igazságot, de nem aszerint cselekszünk. Amikor amit mondunk, nem egyezik azzal, amit teszünk.

És ez veszélyes. Ha életed bármely területén nem vagy becsületes és tisztességes, akkor sebezhető leszel Sátán támadásaival szemben. Valójában abban a pillanatban, amikor elkezded az életedet különböző részekre osztani, például elválasztod egymástól a gyülekezeti életed, a családi életed és a munkahelyi életedet, akkor elveszíted az integritásodat, hiszen nem ugyanúgy éled az életed minden területét.

Úgy tűnik, hogy összecsapnak a hullámok a fejed fölött? Úgy érzed, hogy az életedben a sötétség nyeri meg a csatát? Ez mindig így lesz, ha kettős életet élsz.

Nézz magadba és vizsgáld meg, hogy tisztességben, igazságban jársz-e az életed minden területén. Vedd fel az igazság övét, hogy életed minden területén azt tudd tenni, amit Isten Igéje tanít, és ne csak azon a területén az életednek, ahol neked jó, és ne csak akkor, amikor az neked kényelmes.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Az életed mely területein könnyebb, és mely területein nehezebb engedelmeskedned Isten Igéjének?
 • Miért vagy sebezhetőbb a Sátán támadásaival szemben, amikor elválasztod az életed különböző területeit?
 • Hogyan találhatsz nagyobb szabadságot abban, hogy tisztességesen élsz?

Hol fogod tölteni az örökkévalóságot?

A bűneid elválasztanak téged Istentől. Csak Isten kegyelme az, ami lehetővé teszi, hogy újra helyes kapcsolatba kerülj vele.

A Biblia azt mondja: "Kegyelemből üdvözültetek, hit által – és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka – nem cselekedetek által, hogy senki ne dicsekedhessen" (Efézus,:8-9).

Ha készen állsz arra, hogy békét köss a Teremtőddel, akkor mondd el ezt az imát:

"Drága Jézus, nem akarom, hogy a bűneim többé elválasszanak tőled. Megígérted, hogy ha hiszek benned, minden rosszat, amit valaha is elkövettem, megbocsátasz, megtudom életem célját, és egy napon befogadsz a mennyei örök otthonodba.

Megvallom a bűneimet, és hiszem, hogy te vagy a Megváltóm. Megígérted, hogy ha megvallom bűneimet és bízom benned, megmenekülök. Hiszek neked, amikor azt mondod, hogy az üdvösség kegyelemből, hit által van, és nem az által, amit én teszek. Befogadlak téged az életembe mint Uramat. Ma életem minden részét átadom neked és a te irányításod alá helyezem.

Olyan életet akarok élni, amilyen életre te teremtettél, és az életem további részét arra akarom használni, hogy téged szolgáljalak, és ne önmagamat. Neked szánom oda az életemet, és kérlek, ments meg és fogadj be a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.03.04.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Negyedik lépés krízisben: mutasd meg az imán keresztül Istennek, hogy komolyan gondolod!

2017. november 17. 03:00 - K. Juc

„Úgy imádkoztam, hogy közben böjtöltem, zsákruhát vettem fel és hamut szórtam magamra. (Dániel 9:3b, TLB fordítás)”

523775542.jpg

Dániel imája, Dániel könyvének kilencedik részében, remek példa arra, hogyan imádkozzunk krízishelyzetben. Az előző áhítatokban ugyanez az igerész alapján megláttuk, hogyan tudjuk:

 •  engedni, hogy Isten szóljon hozzánk, mielőtt még megszólítanánk,
 •  keresni Istent és figyelni rá,
 •  érzelmeinkkel is kifejezni vágyainkat.

A negyedik kulcs pedig, hogy krízishelyzetekben Isten az olyan imádságra válaszol, amelyen látszik, hogy azt komolyan gondoljuk. Tudomására kell hoznod, hogy tényleg keresed a megoldást a problémára, nem pedig csak pillanatnyi szeszélyről van szó. Érd el, hogy Isten meglássa, mennyire fontos ez neked! 

Dániel háromféleképpen jelezte Istennek, hogy komolyan gondolja a kérését: „Hogy kimutassam szomorúságomat, böjtöltem, zsákruhát vettem magamra és hamuban ültem.” (Dániel 9:3b, NCV fordítás).

Most foglalkozzunk azzal, amit legelőször tett: megvonta magától az ételt. A böjt a szellemi hadviselés fontos része, amelyet az emberek évszázadok óta alkalmaznak.

Jézus azt mondta, hogy vannak csodák, amelyek csak böjtön és imádságon keresztül valósulnak meg, nem csupán imádság által. Miért? Mert a böjttel jelzed Istennek a legjobban, hogy komolyan gondolod a kérésed.

Mózes is böjtölt, mielőtt megkapta a Tízparancsolatot, az izraeliták pedig több fő csata előtt böjtöt hirdettek. Dániel Isten vezetéséért böjtölt, Nehémiás pedig egy nagy építkezés megkezdése előtt. Jézus így aratott győzelmet a kísértés felett.

Amikor krízisben találod magad, meg kell mutatnod Istennek, hogy elszánt vagy – a böjt pedig hatékony módja ennek.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Hogyan mutatja meg a böjt és az ima Istennek, hogy komolyak a szándékaid?
 • A böjt nem feltétlenül az étel megvonását jelenti. A lényeg, hogy kizárj bizonyos dolgokat, azért hogy az imádságra tudj koncentrálmi. Mi más jöhet még szóba, amitől érdemes lenne egy időre tartózkodnod?
 • Hogyan tudnád a böjtöt rendszeres (vagy rendszeresebb) részévé tenni a szellemi életednek?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.11.15)

Szólj hozzá!

Imáid feletti láthatatlan harc

2016. január 31. 03:00 - Molyhoslepke

„Nem vér és test ellen harcolunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötét urai ellen, a magasságbeli gonosz lelkek ellen.” (Efézus 6,12 Egyszerű fordítás)

Egy láthatatlan harc folyik egy olyan birodalomban, amelyet fel sem tudunk fogni elménkkel. Nem látjuk, nem érezzük. Ennek ellenére egy másik dimenzióban ez a csata untalan folyik: a jó és a rossz, Isten és a Sátán, az angyalok és a démonok között.

Ami azt illeti, te épp belecsöppentél ennek a közepébe. Ha Isten gyermeke vagy, a Sátán gyűlöl téged, és össze akar zavarni.

Az Efézusi levél 6,12 ezt írja: „Nem vér és test ellen harcolunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötét urai ellen, a magasságbeli gonosz lelkek ellen.” (Egyszerű fordítás).

kard_imaharc.jpg

Ha te itt elmondasz egy imát, fenn azért folyik a harc, hogy milyen választ kapj. Amíg várakozol, a Sátán céltáblaként használt téged. Megcéloz a kétség, az elcsüggedés, a csalódottság, a késlekedés és a depresszió nyilaival. A Biblia felhívja figyelmünket arra, hogy fel kell készülnünk a gonosz támadásaira.

Az az igazság, hogy a Biblia nem sokat árul el erről a színfalak mögött zajló háborúról, ami az imáink felett folyik, de rövid betekintést nyerhetünk Dániel könyve által.

Dánielnek látomása volt egy angyalról, aki ezt mondta neki: „Dániel, ne félj! Isten hallja imád, amióta megalázkodtál, hogy megértést nyerj. Azért jöttem, hogy válaszoljak imáidra. Perzsia gonosz ura utamban állt 21 napig. Ezután az egyik főangyal, Mihály jött segítségemül, mert egyedül voltam Perzsiában.” (Dániel 10,12-13).

Talán ez az egyik legmegrázóbb igevers, amit valaha olvastál. Azt írja, Dániel imája egy ideig megválaszolatlan maradt, már el is kezdett csüggedni. Ekkor jelent meg az angyal, és azt mondta neki, hogy azért jött, hogy választ adjon az imára. Azt mondta Dánielnek, hogy az első naptól kezdve hallották az imát, de az érte folytatott küzdelem olyan ádáz volt, hogy Mihály arkangyalnak személyesen kellett segítséget nyújtania a viadalban. De az angyal azért jött, hogy Dánielt biztosítsa afelől, hogy imája meghallgattatik.

A te esetedben is gyakran ez történik, amikor az Úr válaszára vársz. Nem tudhatod, milyen harc folyik a háttérben ügyed miatt. Fontos, hogy ne téveszd szem elől, hogy a késés nem egyenlő az elutasítással. Ha késik az imaválasz, nem azt jelenti, hogy Isten nem foglalkozik vele. Azt jelenti, hogy küzd érted!

Ne csüggedj hát el! Imádkozz kitartóan!

Beszéljetek róla:

 • Miért fontos, hogy Dániel megalázkodott, hogy meg tudja majd érteni a választ?
 • Milyen imát mondhatsz, amíg vársz Isten válaszára?
 • Fontos számodra az a tudat, hogy a válasz már úton van? Segít a várakozásban?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.01.24)

Szólj hozzá!

Az imáid legyenek más-központúak

2012. október 24. 03:00 - kohutnemarti

"Látta, hogy nincs ott senki, és elámult, hogy nincs, aki közbelépjen..." (Ézsaiás 59:16)A legtöbb imádságunk hasonló az ételrendeléshez, vagy inkább a gyorséttermi rendeléshez.

Lefékezünk a "drive-in" feliratnál és kiáltunk Istennek, elsorolva a kéréseinket és elvárjuk, hogy mire az ablakhoz érünk, készen álljon a rendelésünk.

Mégis, Isten elképzelése az imádságról messze meghaladja a haszonlesőkét. Ő a közbenjárás erőszakos formájára hív bennünket, ahol szembeszállunk a sötétség szellemi erőivel az emberiség nevében - melyet egykor megszállt, most pedig elfoglalt a sötétség fejedelme.

Pál arra tanít minket, hogy vegyük magunkra Isten teljes fegyverzetét. Ha lépésről lépésre követed az instrukcióit, felöltözhetsz a harcra, így szilárdan állhatsz meg az imádságban (Efézus 6.).

Úgy imádkozunk másokért, ahogyan Jézus tenné, úgy gondolkodunk róluk, ahogy Ő gondolkodna, befedjük őket az imával, megvédjük őket az imádságon keresztül és közbenjárunk értük, éppen úgy, ahogyan Jézus az Atya jobbján ülve közbenjár értünk.

Ez "más-központú" imádság, a "más" legszélsőségesebb értelmében.

Ézsaiás úgy beszél Istenről, mint aki "elámult" azon, hogy senki sincs, aki közbenjárna az ő népéért. Nekünk adatott az a képesség - pontosabban felelősség -, hogy a testvéreink nevében közbenjárjunk (Ézsaiás 59:16).

De nem egyedül tesszük, hiszen Jézus már végzi ezt - mi egyszerűen csak bekapcsolódunk ebbe. Ahogyan Pál leírta számunkra a fegyverzetet, az Úr felöltözött, készen áll a csatára. Ézsaiás mondja: "Felöltötte az igazságot mint páncélt, védelmező sisak van a fején. A bosszúállás ruháit öltötte magára, felindulása mint köpeny borul rá." (Ézsaiás 59:17)

Beszéljünk róla!

 • Az Efézus 6. azt írja, hogy "imádkozzatok mindenkor". Leginkább milyen helyzetben imádkozol?
 • Hogyan változtat a bizalmadon és az imaéleteden az, hogy tudod, Isten közbenjár az övéiért?

Daily Hope by Jon Walker, 2012.10.17.

Szólj hozzá!

Hat dolog, amire szükséged van a gonosz elleni harcban: #6 Isten Igéje

2011. szeptember 11. 03:00 - jkriszti

Vegyétek fel az Isten szabadítását, ez legyen a sisak a fejeteken! Vegyétek kezetekbe a kardot, amelyet a Szent Szellem ad. (Ef. 6:17) 

Az Efezusi levélben Pál apostol azt írja, hogy a szellemi hadviselésben a hatodik fontos fegyverünk Isten Igéjének kardként való használata. Így hát Isten teljes fegyverzete az integritásból, a tisztaságból, a békességből, a bizonyosságból, a józanságból és az érettségből áll. 

A legtöbb ember nem tudja, hogyan is használja fel Isten Igéjét a Sátánnal szemben – még azok sem, akik már évek óta járnak gyülekezetbe és hallgatják Isten Igéjét. De  Isten Igéjét hallani nem ugyanaz, mint Isten Igéjét használni.
 
A szellemi érettség egyik legfontosabb jele, hogy képesek vagyunk Isten Igéjét használni a Gonosz ellen. A Biblia ezt írja: „Ilyen hosszú idő után már nektek kellene másokat tanítanotok! Most mégis arra van szükségetek, hogy valaki Isten tanításának ábécéjét ismételje át veletek. Olyan tanításra van szükségetek, mint a kis gyerekeknek való tej, mert nem bírjátok a felnőtteknek való ételt.” (Zsid. 5:12) Nem az Ige hallgatása, olvasása, de még a megtanulása sem teszi éretté a hívőt! A Zsidókhoz írt levél 5:12 alapján az érett hívő az, aki átülteti a gyakorlatba Isten Igéjét!
 
Pál a Bibliát a Szent Szellem kardjának hívja az Efezus 6-ban. A kard egy támadó fegyver, melyet a katonák arra használtak, hogy területeket foglaljanak el és legyőzzenek valamit. A Biblia tanításának gyakorlatba való átültetésével támadhatod meg a Sátán területeit. A Gonosz nem fél a te szavadtól, azonban Isten Igéjétől igen!
 
A Biblia azonban nem válik a kardoddá, amíg nem tanulod meg fejből! Miért? Mert csak ritkán van nálad a Bibliád akkor, amikor szükséged lenne rá. Ha épp egy 300 dolláros ruha megvételén töprengsz, hogy vajon megéri-e adósságba keveredni miatta, az a jó, ha a szívedben már előre el van raktározva az, amit Isten mond arról, hogy megéri-e olyasmit vásárolni, amit nem tudsz megengedni magadnak.
 
Jézus is ezt tette. Mikor a Sátán háromszor megkísértette a pusztában, Jézus mindig a Bibliából vett idézettel felelt neki. Jézusnak nem kellett előkapnia az Ótestamentumát a zsebéből,  hogy válaszoljon a Sátánnak! Neki már benne volt az Ige a szívében. Így lehetséges tehát legyőznöd a Gonoszt neked is!
 
17 éves korom óta tanulom a Szentírást, és azóta több ezer verset tanultam meg. Ezek a versek olyan erőt adnak nekem, amivel a legtöbb ember nem rendelkezik. Néha olyanokat kérdeznek tőlem, amire nem tudok válaszolni. Amikor ez történik, akkor megkérdezem Istent „Mit szeretnél, mit válaszoljak ennek az embernek?” A Szent Szellem ekkor segít átfutni a már korábban megtanult Igeverseket, és eszembe juttatja a legmegfelelőbbet.
 
Azokkal a versekkel kezdd, amelyek a számodra legnagyobb kísértésekkel kapcsolatosak – például a szexualitással, türelmetlenséggel, vagy a gondolkodás nélküli beszéddel kapcsolatosakkal. Így, amikor kísértések jönnek, képes leszel Isten Igéjét használni a Sátánnal szemben.
 
Daily Hope by Rick Warren, 2011. szeptember 4.

 

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása