Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Ne ismételgesd a fájdalmat. Engedd el!

2023. október 16. 03:00 - papk

 a-book-2803626_640.jpg

"Amikor imádkozol, bocsáss meg bárkinek, akivel szemben bármi bajod van. Akkor a ti mennyei Atyátok megbocsátja a hibáitokat."

Márk 11,2 (GW fordítás)

Amikor az emberek megbántanak minket, két természetes hajlamunk van: emlékezni és visszavágni.

De az 1Korinthus 13,5 nem ezt mondja nekünk: "A szeretet nem számolja fel az elkövetett sérelmeket" (NCV fordítás).

Hogyan kellene tehát reagálnod azokra az emberekre, akik megbántottak téged? Hogyan kezeled azokat a sebeket és sérelmeket, amelyeket felhalmoztál az emlékezetedben?

Ne ismételd meg őket. Ehelyett töröld ki őket. Engedd el a sérelmeket. Bocsáss meg, és folytasd az életed.

Amikor megbántanak minket, hajlamosak vagyunk háromféleképpen megismételni ezt a sérelmet: érzelmileg a fejünkben, kapcsolati szempontból fegyverként, és gyakorlatilag azzal, hogy elmondjuk másoknak.

Először is, megismételjük azáltal, hogy újra és újra átbeszéljük a fejünkben. A neheztelés azonban önpusztító. Csak állandósítja a fájdalmat. Soha nem gyógyít; soha nem old meg semmit. Amire a legtöbbet gondolunk, afelé haladunk. Ha csak arra gondolsz, hogy mennyire megbántottak a múltban, akkor csak a múlt felé fogsz haladni. De ha a jövőre koncentrálsz, akkor a jövő felé fogsz haladni. Ha a lehetőségekre koncentrálsz, akkor a lehetőségek felé fogsz haladni.

Másodszor, a kapcsolatokban felemlegetjük a sérüléseinket. A fájdalmat ékként és fegyverként használjuk. Olyan dolgokat mondunk, mint: "Emlékszel, amikor ezt tetted?" vagy "De hát ezt tetted!".

A Biblia azt mondja a Példabeszédek 17,9-ben: "A szeretet elfelejti a hibákat; a rajtuk való zsörtölődés a legjobb barátokat is szétválasztja" (TLB fordítás). A hibák felemlegetése a házasságokat és minden más kapcsolatot is szétválaszt. 

Harmadszor, megismételjük a sérelmünket azzal, hogy elmondjuk másoknak. Ezt hívják pletykának! Mindenki másnak elmondjuk, kivéve Istent és azt a személyt, akivel a problémánk van.

Tudtad, hogy Isten gyűlöli a pletykát? Ugyanúgy gyűlöli, mint az önteltséget - mert a pletyka is önteltség. A pletyka tiszta és egyszerű ego, és az, hogy megpróbáljuk jobb színben feltüntetni és jobban érezni magunkat. Minden alkalommal, amikor pletykát indítasz útjára, vagy továbbadsz, gőgös vagy. Isten gyűlöli a gőgös önteltséget és a pletykát.

A szeretet nem emlékszik a rosszra. A szeretet nem ismétli meg a megsebzést, hogy az nehezteléssé, pletykává vagy gőgösséggé váljon.

A Márk 11,25 azt mondja: "Amikor imádkozol, bocsáss meg bárkinek, akivel szemben bármi bajod van. Akkor a ti mennyei Atyátok megbocsátja a ti hibáitokat" (GW fordítás). Ez a vers az Amplified Bibliában úgy hangzik, hogy "engedd el".

A szeretet úgy reagál a sérelemre, hogy elengedi azt.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen fájdalmat, - amit újra és újra lejátszol a fejedben - kell ma elengedned?
 • Miért gondolod, hogy könnyebb egy hibát felemlegetni, mint megbocsátani? Tényleg könnyebb hosszú távon?
 • Mit kell változtatnod azon, ahogyan a pletykákra reagálsz?

(*Daily Hope by Rick Warren, 2023.10.09.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Vess most, és várj türelemmel!

2022. július 20. 03:00 - Ivanyina Krisztina

 

Csak a vetést tudja követni az aratás – 777

„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha nem lankadunk.” (Gal 6,9) 

Itt az ideje a vetésnek.

Nap mint nap beszélek olyan emberekkel, akik azt mondják:„Majd egy nap ... többet fognak szolgálni", vagy "többet fognak adni, amikor nyugdíjba mennek", vagy "ha fizetésemelést kapnak" – "Majd egy nap ...".

De, ez a „Majd egy nap”, soha nem jön el. Nem várhatod, hogy a dolgok jobbak legyenek, addig, amíg el nem kezded a vetést - most! Miért? Mert, minél hamarabb vetsz, annál tovább fogod élvezni a betakarítást.

De a betakarítás nem mindig akkor érkezik el, amikor várod. A vetés és az aratás között mindig van késés. Az egyik évszakban vetsz, a másikban aratsz.

Türelmesnek kell lenned és nem szabad feladnod!

Ez az egyik alapelv, amin Isten Királysága működik. Márk evangéliumának 4. fejezetében, a 26.-28. versekben Jézus ezt mondja: „Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember magot vet a földbe, azután alszik és felkel, éjjel és nappal: a mag sarjad és nő, az ember pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban.”

Az eredmények jönni fognak, de lassan és egy folyamat részeként. És, mivel ez időbe telik, türelmesnek kell lenned:A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha nem lankadunk." (Gal 6,9). 

Döntsd el, hogy elfelejted a tavalyi "termésveszteséget" és kezdj összpontosítani a hosszú távú "betakarításra". Ha anyagi nehézségekkel küzdesz, nem egyik napról a másikra jutottál ide. Évekbe telt, mire elrontottad a dolgokat, és beletelik egy időbe, míg újra összerakod őket. A vetés és az aratás között idő telik el.

A Biblia azt mondja a Zsoltárok könyvében, a 126. zsoltár 5-6 versében: "Akik könnyezve vetettek, ujjongva fognak majd aratni. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezik, mikor kévéit hozza.”  

Milyen veszteség miatt gyászolsz? Lehet, hogy elvesztetted az állásodat? Lehet, hogy elvesztetted az egészséged? Lehet, hogy elvesztettél egy szeretett embert? Lehet, hogy elvesztetted a megtakarításaidat? Lehet, hogy az elmúlt néhány évben elvesztetted a nyugdíjad felét? Lehet, hogy elvesztetted a vágyálmodat? 

A gyász rendben van; de a nyavalygás, az nem. Panaszkodás helyett, inkább mozdulj! 

Ma van a vetőmag elvetésének napja!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez: 

 • Mit mondanál, ha pénzügyi tanácsot adhatnál fiatalabb énednek? Mit tudsz tanulni múltbeli pénzügyi hibáidból, amit a jelenlegi helyzetedre alkalmazhatsz? 
 • Milyen múltbeli hibákat és pénzügyi kudarcokat kell elengedned? Mihez kell megtenned még ma, hogy jó irányba haladjanak a pénzügyeid? 
 • Miből szeretnél többet kapni az életedben? Hogyan ültetheted el ezt a magot úgy, hogy egy nap learasd saját betakarításodat?

Rábíztad Jézusra az életedet? 

A Biblia azt mondja, hogy csak azáltal juthatsz a mennybe, ha Istenbe veted bizalmadat, az ő Fia, Jézus Krisztus által. Nem érdemelheted ki az utat a mennybe: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem a cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." (Ef 2,8-9).

Ha készen állsz megvallani bűneidet, és Jézusra bízni az életedet, kezdd ezzel az imával: 

"Drága Istenem, megígérted, hogy ha hiszek Jézusban, minden, amit valaha is rosszul tettem, megbocsátást nyer, megismerem életem célját, és egy napon befogadsz a mennyei örök otthonodba.
Megvallom bűneimet, és alávetem magam Jézusnak, mint Megváltómnak és Uramnak. Jézus, téged akarlak követni és szolgálni. Alázatosan átadom neked életemet. Arra kérlek, hogy ments meg engem, és fogadj be családodba. A te nevedben imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren. 2022.07.13.)

Szólj hozzá!

Koncentrálj a jó időkre!

2022. június 08. 19:08 - managercoach.hu

nr2022.jpg„Hálát adok Istennek a segítségért, amit nekem adtatok” (Fil 1,5 NCV fordítás).

Pál apostol a filippiekhez írt egy könyvet, ahhoz a gyülekezethez, amit ő indított el. Abban a városban, egy Lídia nevű asszony megnyitotta előtte otthonát, és másokkal együtt befogadta Pált. A filippi gyülekezet még Pál missziós útjait is támogatta. Ezért mondja Pál a filippiekhez írt levél 1. részének 5. versében: „Hálát adok Istennek a segítségért, amit nekem adtatok” (NCV fordítás).

Az igazság azonban az, hogy Pál apostol igencsak rossz időket élt meg Filippiben. Itt volt a legnehezebb dolga a gyülekezet elindításával. Amikor megérkezett a városba, akkor az emberek ütlegelték, ostorozták, megalázták, hamis vádakkal letartóztatták, bebörtönözték, és még egy földrengést is túlélt. Ezek után pedig a város vezetői udvariasan megkérték, hogy hagyja el a várost.

Pál azonban ezt mondta az ottani hívőknek: „Minden alkalommal, amikor rátok gondolok, hálát adok Istenemnek” (Fil 1,3 NLT ordítás).

Mit tett Pál apostol? Szelektált az emlékei között. Filippi nem volt boldog hely a számára, sok üldöztetést és szenvedést kellett elviselnie abban a városban, de ő mégis úgy döntött, hogy nem ragad bele ebbe a fájdalmas emlékekbe. Helyette háláját fejezte ki a jó dolgokért, amik érte és rajta keresztül történtek.

Minél régebb óta ismersz valakit, annál valószínűbb, hogy természetesnek veszed a jelenlétét, a hibáit keresed, és a rossz dolgokra emlékszel a jók helyett.

Még mindig ragaszkodsz néhány, az életedben lévő emberekkel kapcsolatos fájdalmas emlékhez? Soha nem engedted el azokat, és nem tudod élvezni ezeket a kapcsolatokat, mert továbbra is ragaszkodsz a múlthoz.

Meg kell értened, hogy az emlékek választások. Már korábban említettem egy történetet Klára Bartonról - aki az Amerikai Vöröskeresztet alapította -, akit egyik barátja emlékeztetett arra, hogy valaki embertelen dolgot tett vele évekkel korábban. A barát megkérdezte:  "Nem emlékszel?" Az ő híres válasza az volt: „Világosan emlékszem, hogy elfelejtettem.”

Az emlékezés választás kérdése. Ha meg akarod tartani a fájdalmas emlékeidet, akkor tedd azt! De nem leszel boldog! Pál apostolnak is rengeteg oka lett volna, hogy Filippi beli rossz emlékeire koncentráljon. Helyette inkább hálás volt az életében lévő emberekért és a munkáért, amit Isten bennük és általuk végzett.

Amikor te is ezt teszed, akkor Isten sokkal jobban megáldja kapcsolataidat, mint gondolnád. 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért van az, hogy időnként a fájdalmas emlékeket könnyebben őrizzük meg, minthogy jókra cserélnénk le azokat?
 • A jó emlékekre való összpontosítás, miként változtatja meg a jövővel kapcsolatos elvárásaidat?
 • Hogyan tudod kimutatni háládat azoknak az embereknek, akiket Isten helyezett életedbe? 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.06.01, a 2019. október 16.-i fordítás alapján)

Szólj hozzá!

Nem kell elfelejtened

2022. május 30. 03:00 - gerbeaud

„És tudjuk, hogy Isten mindenben azoknak a javára munkálkodik, akik szeretik őt, akik az ő szándéka szerint lettek elhívva.” (Róm 8,28 NIV)

Újra és újra hallottad ezt a mondatot: „Bocsásd meg, és felejtsd el!” Csak egy probléma van ezzel: nem tudod megtenni. Ez lehetetlen!

Tényleg nem tudsz elfelejteni egy támadást az életedben. Tényleg nincs értelme megpróbálni. Amikor megpróbálsz felejteni, valójában arra a dologra összpontosítasz, amit el akarsz felejteni.

A felejtés nem az, amit Isten akar tőled. Ehelyett azt akarja, hogy bízz benne, és lásd, hogyan tud jót kihozni a sérelemből. Ez fontosabb, mint a felejtés, mert így hálát tudsz adni Istennek azért a jóért, amit végül ő hoz ki a helyzetből. Nem tudsz hálát adni Istennek olyan dolgokért, amiket elfelejtesz.

A Róma 8,28 szerint: „És tudjuk, hogy Isten mindenben azoknak a javára munkálkodik, akik szeretik őt, akik az ő szándéka szerint lettek elhívva.” (NIV)

A Biblia nem azt mondja, hogy minden dolog jó – mert nem dolog minden jó. A rák nem jó. A betegség nem jó. A válás nem jó. A háború nem jó. A bántalmazás nem jó. Az életben sok minden rossz. Nem minden Isten akarata, ami ezen a világon történik.

De Isten azt mondja, hogy jót fog munkálni a rossz dolgokból az életedben, ha bízol benne. Amikor odamész hozzá, és azt mondod: „Istenem, neked adom életem minden darabját”, ő elcseréli a darabjaidat az ő békéjére. Olyan békét ad a szívedben, amely abból a tudatból fakad, hogy még ha nem is érted az életedben lévő fájdalmat, megbocsáthatsz, mert tudod, hogy Isten jóra fogja használni azt a fájdalmat.

Emlékezz: nem kell elfelejtened azt a rosszat, amit valaki tett veled. Ehelyett bízz Istenben, hogy segít megbocsátani, és utána meglátni, hogyan hoz ki jót a fájdalmadból.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Kiknek nem bocsátottál meg, mert megpróbáltad elfelejteni a fájdalmat, amit okoztak?
 • Mit tehetsz ma azért, hogy megbocsáss annak a személynek, mert a felejtés lehetetlen?
 • Hogyan láttad, hogy Isten jót hoz ki a fájdalmas helyzetekből az életedben?

Isten második esélyt kínál

Nem számít, mit tettél, vagy hol voltál, Isten második esélyt kínál neked. Tud minden rossz dolgot, amit valaha tettél, minden kudarcot, amit átéltél, és mégis szeret téged és törődik veled.

Nem várja el tőled, hogy kiérdemeld a kegyelmébe vezető utad; Isten kegyelmi ajándéka által üdvözülünk, amikor hitünket az ő Fiába, Jézus Krisztusba helyezzük. Ha készen vagy arra, hogy elfogadd Isten kegyelmét Jézus által, akkor mondd el ezt az egyszerű imát:

„Drága Istenem, tudom, hogy bűnös vagyok, és bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Hiszem, hogy meghalt a bűneimért, és hogy te életre keltetted őt. Bízni akarok benne mint Megváltómban, és a mai naptól kezdve követni akarom őt mint Urat. Vezesd az életemet, és segíts, hogy a te akaratodat tegyem! Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.05.23.)

Szólj hozzá!

Megbocsátani és elfelejteni?

2021. március 04. 03:00 - Deltajulietttango

the-bible-2422571_1280.jpg

„Mi pedig tudjuk, hogy Isten minden dologban azok javát munkálja, akik szeretik őt, akiket elhívott az ő céljának megfelelően” (Róm 8,28 NIV).

Százszor hallottad már ezt a kifejezést: „Bocsáss meg, és felejtsd el!” Ezzel csak egy probléma van: nem tudod megtenni. Lehetetlen.

Tényleg nem tudsz elfelejteni egy sérelmet az életedben. Valójában nem is akarhatod megpróbálni, mert amikor megpróbálod elfelejteni, akkor tulajdonképpen éppen arra fókuszálsz, amit el akarsz felejteni.

És az az igazság, hogy Isten nem akarja, hogy elfelejtsd. Ehelyett azt akarja, hogy bízz benne, és lásd, hogyan hozhat ki jót a fájdalmadból – ez sokkal fontosabb, mint felejteni. Ha látod, hogy Isten jót hoz ki egy rossz helyzetből, köszönd meg neki ezt a jó munkát! Nem köszönhetsz meg Istennek olyan dolgokat, amelyeket elfelejtettél.

Pál levele a rómaiakhoz 8. fejezetének 28. verse azt mondja: „Mi pedig tudjuk, hogy Isten minden dologban azok javát munkálja, akik szeretik őt, akiket elhívott az ő céljának megfelelően” (NIV).

Ez nem azt mondja, hogy minden jó, mert nem minden jó. A betegség nem jó. A tönkrement kapcsolat nem jó. A háború nem jó. A visszaélés nem jó.

Nagyon sok dolog van az életben, ami gonosz. Nem minden Isten akarata szerinti, ami ezen a világon történik.

De Isten azt mondja, hogy az élet rossz dolgaiból jót fog kihozni, ha bízol benne. Mehetsz hozzá, és mondhatod: „Istenem, életem minden darabját neked adom.”

Ő majd elveszi ezeket a darabokat, és helyettük békét ad a szívedbe. Ez a béke akkor jön el, amikor rájössz, hogy képes vagy megbocsátani még akkor is, ha nem érted az életedben a fájdalmat, viszont tudod, hogy Isten ezt a fájdalmat jóra fogja használni.

Nem kell elfelejteni azt a rosszat, amit veled tettek. Akkor sem tehetnéd meg, ha megpróbálnád. De Isten azt mondja, hogy nem kell elfelejteni. Csak megbocsátanod kell, aztán lásd meg, hogyan hoz ki jót a fájdalomból!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Kinek nem bocsátottál meg, mert nem akartad elfelejteni vagy elengedni azt, amit veled tett?
 • Mit kell ma tenned, hogy megbocsáss ennek az illetőnek, és továbblépj? Hogyan segít az, ha tudod azt, hogy Isten nem várja el, hogy elfelejtsd?
 • Megtapasztaltad már, hogy Isten az élet rossz dolgaiból jót hozott ki az életedben?

(Daily Hope by Rick Warren, 2021.02.25.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása